Benvingut   a   www.comuna.cat
( Domini amb transit limitat fins 3 GB/mes )
 [.../Glosario]       Actualitzat el mm/dd/aaaa :   [ ]           Anar al: [  INICI  ]
 LA TEVA   DONACIO   ES DE MOLTA AJUDA PER A TOTHOM 
Amb [KADEMLIA] tindras accesibles tots els arxius relevants directament al ordinador
Les WWW no es van patentar per a que fosin de us i domini public (Kunz&Berners)

  GLOSARI   PER   COMUNA   :     ( definicio   de   conceptes   basics )

20091123 WIKIPEDI Abadia.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20091029 WIKIPEDI Aborigen australiano.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (genetica)
20102009 WIKIPEDI Abraham (años -1500 a -1600).htm [=.mht] (impuestos\diezmo)
20110112 WIKIPEDI Absolutismo (dominio) [=.mht]
20101221 WIKIPEDI Absolutismo monarquico (dominio) [=.mht]
20090514 WIKIPEDI Abstencion.htm [=.mht]
20091104 WIKIPEDI Actividad economica.htm [=.mht] (natural)
20100114 WIKIPEDI Adjetivo.htm [=.mht] (natural)
20091228 WIKIPEDI ADN (Acido DesoxirriboNucleico).htm [=.mht] (modelo natural)
20100115 WIKIPEDI Adverbio.htm [=.mht] (natural)
20091122 WIKIPEDI Agustinos.htm [=.mht] (modelo habitat)
20100511 WIKIPEDI Alelo.htm [=.mht] (genetica)
20110114 WIKIPEDI Alma.htm [=.mht] [=.mht]
20091219 WIKIPEDI Amish.htm [=.mht] (modelo habitat)
20101211 WIKIPEDI Amistad.htm [=.mht]
20100910 WIKIPEDI Amortizacion.htm [=.mht] (modelo control habitat)
20091213 ASSOCANG Angel.htm [=.mht] [=.pdf] [=.mht]
Antigravedad
20100717 WIKIPEDI Antimateria.htm [=.mht] (modelo natural)
20100211 WIKIPEDI Antitesis.htm [=.mht]
20100119 WIKIPEDI Apocrifo.htm [=.mht] [=.mht] [=.pdf] [=.mht] [=.pdf] (texto creencia Libro de Enoc, Testamento de los Doce Patriarcas, ..)
20100412 WIKIPEDI Apropiacion.htm [=.mht] [=.mht] (dominio)
20100417 WIKIPEDI Arrendamiento.htm [=.mht] (dominio)
20091011 WIKIPEDI Asentamiento (formal).htm [=.mht]
20091012 WIKIPEDI Asentamiento (informal).htm [=.mht] (natural)
20090804 URBANISM Asentamiento Antartida.htm [=.mht] (modelo habitat)
20090704 WIKIPEDI Asociacion voluntaria.htm [=.mht]
20101212 WIKIPEDI Autenticacion.htm [=.mht]
20091008 WIKIPEDI Autismo.htm [=.mht] (genetica)
--BBB---
20100422 WIKIPEDI Banca.htm [=.mht] (dominio)
20090908 WIKIPEDI Barco.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
Barrio (natural, nivel 4, modelo habitat)
20090822 WIKIPEDI Biblia (de Jerusalen)(año 1948).htm [=.mht] [=.pdf] (texto creencia Antiguo y Nuevo Testamento)
20090823 WIKIPEDI Biblia (Septuaginta o de los LXX)(año -200).htm [=.mht] [=.pdf] (texto creencia Antiguo Testamento)
20100326 WIKIPEDI Biologia.htm [=.mht] (natural)
20091104 BIOPSICO Biopsicologia.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (modelo natural)
20091017 WIKIPEDI Bioquimica.htm [=.mht] (modelo natural)
20100210 WIKIPEDI Borbonico.htm [=.mht] [=.mht] [+.mht] [+.pdf] [+.pdf] (herencia, dominio)
20100313 WIKIPEDI Botifler.htm [=.mht]
20100125 WIKIPEDI Boson.htm [=.mht] (modelo natural)
20100123 WIKIPEDI Boson de Higgs.htm [=.mht] (modelo natural)
20091210 WIKIPEDI Bosquimano.htm [=.mht] (genetica)
20090929 WIKIPEDI Budistas.htm [=.mht] (modelo habitat)
20131012 WIKIPEDI Burbuja economica.htm [=.mht] [=.pdf]
--CCC---
20091202 WIKIPEDI Cacique.htm [=.mht] (dominio)
20112820 WIKIPEDI Cainismo.htm [=.mht] [=.mht] (gentica, dominio)
20100627 WIKIPEDI Campo electromagnetico.htm [=.mht] (modelo natural)
20100621 WIKIPEDI Campo gravitatorio.htm [=.mht] (modelo natural)
20100226 WIKIPEDI Capitalismo.htm [=.mht]
20091122 ELPAIS  Capitoste.htm [=.mht] (dominio)
20090907 WIKIPEDI Carmelitas.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091203 WIKIPEDI Casta.htm [=.mht] (dominio)
20091214 WIKIPEDI Catalan.htm [=.mht] (natural)
20091215 WIKIPEDI Catalanes.htm [=.mht] (natural)
20091216 WIKIPEDI Catalunya.htm [=.mht] (natural)
20091122 WIKIPEDI Cataros.htm [=.mht] [+.pdf] (creencia)
20100719 WIKIPEDI Causa.htm [=.mht] (natural)
20091224 WIKIPEDI Cenobitismo (Movimiento cenobitico).htm [=.mht] (modelo habitat)
20100113 WIKIPEDI Cerebro.htm [=.mht] (genetica)
20091209 WIKIPEDI Chaman.htm [=.mht] (dominio)
20091227 WIKIPEDI Charlatan.htm [=.mht] (dominio)
20100214 RAE   Chusma.htm [=.mht]
20100116 WIKIPEDI Ciencia.htm [=.mht] (metodologia)
Cine (falsedad material, imagenes de la imaginacion del director)
20100112 WIKIPEDI Civilizacion (años -6700 a 2010).htm [=.mht] [=.pdf] (impuestos\diezmo)
20100111 WIKIPEDI Civilizacion egipcia (años -5500 a 640).htm [=.mht] [=.pdf] (impuestos\diezmo)
20100110 WIKIPEDI Civilizacion prehistorica del rio Zayandeh (años -6700 a -6000).htm [=.mht] (impuestos\diezmo)
20100109 WIKIPEDI Civilizacion proto-elamita (años -6000 a -2700).htm [=.mht] (impuestos\diezmo)
20100108 WIKIPEDI Civilizacion sumeria (años -6700 a -2700).htm [=.mht] (impuestos\diezmo)
20090712 WIKIPEDI Codigo (Derecho).htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] (impuestos\diezmo)
20100123 ENCICLON Codigo de Ur-Nammu (año -2050).htm [=.mht] [=.pdf] (impuestos\diezmo)
20100124 WIKIPEDI Codigo de Eshnunna (año -1930).htm [=.mht] [=.pdf] (impuestos\diezmo)
20100125 ENCICLON Codigo de Lipit-Ishtar (año -1870).htm [=.mht] (impuestos\diezmo)
20100126 WIKIPEDI Codigo de Hammurabi (año -1760).htm [=.mht] (impuestos\diezmo)
20090718 WIKIPEDI Coercion.htm [=.mht] (dominio)
20090726 WIKIPEDI Colonialismo.htm [=.mht] (dominio)
20090921 ELPAIS  Colono.htm [=.mht] (dominio)
20091212 THEFREDI Comecocos (para comer el coco).htm [=.mht] (dominio)
20090707 WIKIPEDI Comuna.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20100912 REVOLESP Comuna Asturias.htm [=.mht] [=.mht](modelo espacio vital)
20090809 WIKIPEDI Comuna Budista (Sangha).htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20091008 CHARTREU Comuna Cartujos.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (modelo espacio vital)
20090802 CHRISTIA Comuna Christiania.htm [=.mht] [=.mht] (modelo espacio vital)
20100413 WIKIPEDI Comuna Kronstadt.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20100408 WIKIPEDI Comuna Paris.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20090722 PUIGCERD Comuna Puigcerda.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20090721 WAPEDIA Comuna Suiza.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20090824 TAIZE  Comuna Taize.htm [=.mht] [=.mht] (modelo espacio vital)
20090703 WIKIPEDI Comunidad.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091012 SCRIPTUR Comunidad Apostoles (Hechos 4,31-37).htm [=.mht] (modelo habitat)
20091102 ESSENESP Comunidad Esenios.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] (modelo habitat) (Regla de la Comunidad, Documento de Damasco, ..)
Conciencia
Concienciacion
Congreso (Cortes)
20100117 WIKIPEDI Conocimiento.htm [=.mht] (genetica)
20110621 WIKIPEDI Coste de oportunidad.htm [=.mht]
Consciencia
20091206 WIKIPEDI Consumidor.htm [=.mht]
20091207 WIKIPEDI Consumo.htm [=.mht] [=.pdf]
Contranatura (contrario a Derecho natural)
20090703 WIKIPEDI Contrato.htm [=.mht]
20091030 WIKIPEDI Convento.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20090823 LASINDIA Cooperativismo.htm [=.mht]
20090823 ARABESPA Coran (año 650).htm [=.mht] [=.pdf] (texto creencia)
20100618 WIKIPEDI Cosmologia.htm [=.mht] (natural)
Creencia
20100226 RAE   Criminal.htm [=.mht]
20100212 WIKIPEDI Cristiano.htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] (creencia)
20091226 WIKIPEDI Cromosoma.htm [=.mht] (modelo natural)
20090926 WIKIPEDI Cuartel (milicia).htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20100122 WIKIPEDI Cultura (años -8000 a 2010).htm [=.mht]
20100209 WIKIPEDI Cultura de Jarmo (años -6600 a -6000).htm [=.mht]
20100210 WIKIPEDI Cultura de Hassuna-Samarra (años -5600 a -5000).htm [=.mht]
--DDD---
20090706 WIKIPEDI Democracia.htm [=.mht] (dominio)
20090708 WIKIPEDI Democracia directa.htm [=.mht] (dominio)
20090718 COMUNA  Derecho al pataleo.htm [=.mht] (dominio)
20090719 WIKIPEDI Derecho de autodeterminacion.htm [=.mht] (dominio)
20090710 SCRIBD  Derecho de conquista.htm [=.pdf] (dominio)
20090720 WIKIPEDI Derecho de rebelion.htm [=.mht] (dominio)
20090819 WIKIPEDI Derecho natural.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (natural)
20090818 WIKISOUR Derecho natural (ciencia de la justicia).htm [=.mht] (natural)
Desarrollo
20100827 WIKIPEDI Desarrollo sostenible.htm [=.mht]
20110416 WIKIPEDI Desobediencia civil.htm [=.mht]
20110508 WIKIPEDI Diagrama de Gantt.htm [=.mht]
20100721 WIKIPEDI Diagrama de Ishikawa (causa-efecto).htm [=.mht] (natural)
20100321 WIKIPEDI Dialectica.htm [=.mht] (natural)
20100414 WORDREFE Dialogo.htm [=.mht]
20100426 ANSWERS Dialodo de besugos.htm [=.mht]
20100130 WIKIPEDI Diezmo.htm [=.mht] (impuesto)
20100122 RINCOVAG Dinero.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (econometria, medida de valor bien\servicio)
Discapacitado
Disciplina de partido
20101215 WIKIPEDI Dogmatismo (filosofia).htm [=.mht]
20090913 WIKIPEDI Domicilio.htm [=.mht] [=.pdf] (natural)
20090917 WIKIPEDI Dominicos.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091029 WORDREFE Dominio.htm [=.mht]
20100518 WIKIPEDI Dopamina.htm [=.mht] (modelo bioquimico)
20090910 WIKIPEDI DOS (Disk Operating System).htm [=.mht] (informatica)
--EEE---
20100211 WIKIPEDI Ebionita.htm [=.mht] [=.pdf] (texto creencia)
20090824 WIKIPEDI Econometria.htm [=.mht] (modelo natural)
20090823 WIKIPEDI Economia.htm [=.mht] (modelo natural)
20090827 WIKIPEDI Economia de mercado.htm [=.mht] [=.pdf] (dominio)
20130908 WIKIPEDI Economia social de mercado.htm [=.mht] [=.pdf]
Eden
Efecto
Efecto Casimir
Ejercito
Embaucador
Endorfina (modelo bioquimico)
Esclavitud
20100429 WIKIPEDI Escritura.htm [=.mht] (modelo natural)
20090803 SCRIPTUR Escrituras.htm [=.mht] [=.pdf] (creencia)
20131203 WIKIPEDI Escuela ecomomica Austriaca.htm [=.mht] [=.pdf] [+.pdf]
20131211 WIKIPEDI Escuela ecomomica de Chicago.htm [=.mht] [=.pdf]
20100119 WIKIPEDI Espacio-tiempo.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20090701 DICONLIN Espacio vital.htm [=.mht] (natural)
20091123 WIKIPEDI Estacion espacial.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20091027 WIKIPEDI Estadistica.htm [=.mht] (modelo natural)
20091209 UC3M   Estadista (profesion).htm [=.mht] (natural)
20090924 WIKIPEDI Estadista (politico).htm [=.mht] [=.mht] (dominio)
20090912 WIKIPEDI Estado.htm [=.mht] [+.mht] [+.mht] [+.mht] (dominio)
Estado-civil autoctono (sin ejercito)
Estado-militar territorial (con ejercito)
20091115 WIKIPEDI Estado del bienestar.htm [=.mht] (dominio)
20100128 WIKIPEDI Etica.htm [=.mht]
20100312 WIKIPEDI Etnologia.htm [=.mht] (natural)
Evolucion
20100606 WIKIPEDI Evolucion humana.htm [=.mht] (natural)
20100912 WIKIPEDI Exoplaneta.htm [=.mht] (natural)
20110702 WIKIPEDI Exopolitica.htm [=.mht]
--FFF---
20090908 WIKIPEDI Familia.htm [=.mht] (natural, nivel 2, modelo habitat)
20100219 WIKIPEDI Felicidad.htm [=.mht]
20100215 WIKIPEDI Fenotipo.htm [=.mht] (modelo natural)
20100112 WIKIPEDI Fermion.htm [=.mht] (modelo natural)
20110623 WIKIPEDI Financiacion.htm [=.mht]
20100316 WIKIPEDI Fisica.htm [=.mht] (modelo natural)
20091206 WIKIPEDI Fisica de particulas.htm [=.mht] [=.mht] (modelo natural)
20100208 WIKIPEDI Fision nuclear.htm [=.mht] (modelo natural)
20110702 WIKIPEDI Flujo de caja (Cash Flow).htm [=.mht]
20100209 WIKIPEDI Foton.htm [=.mht] (modelo natural)
20091123 WIKIPEDI Franciscano.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091016 WAPEDIA Fuero.htm [=.mht] (impuesto\diezmo)
20090923 WIKIPEDI Fuerzas armadas.htm [=.mht]
20100107 WIKIPEDI Fuerzas fundamentales.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] [=.mht] [=.mht] (modelo natural)
20100216 WIKIPEDI Fusion nuclear.htm [=.mht] (modelo natural)
20090928 WORDREFE Gangster.htm [=.mht] (dominio)
20100901 WIKIPEDI Gasto.htm [=.mht] (modelo control habitat)
20090912 RAE   Genetica.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (modelo natural)
20091112 WIKIPEDI Gen.htm [=.mht] (modelo natural)
20091123 WIKIPEDI Genoma humano.htm [=.mht] (modelo natural)
20100212 WIKIPEDI Genotipo.htm [=.mht] (modelo natural)
20091220 WAPEDIA Gentilicio.htm [=.mht] [=.mht] (natural)
20091109 WIKIPEDI Gitano.htm [=.mht] (modelo habitat)
20100110 WIKIPEDI Globalizacion.htm [=.mht]
20100209 WIKIPEDI Gnostico.htm [=.mht] [=.pdf] (texto creencia)
20100226 WIKIPEDI Gravedad.htm [=.mht] (modelo natural)
20100729 COMUNA  Gravetita.htm [=.mht]
20100512 WIKIPEDI Grupo sanguineo.htm [=.mht]
20100124 GESCHIGH Grupo sanguineo AB.htm [=.mht]
Grupo sanguineo O
Guaica (etnia sudamericana)
20090802 WIKIPEDI Habitat.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091017 WIKIPEDI Haplogrupo.htm [=.mht] (modelo natural)
20090713 UCM   Herencia.htm [=.mht] [=.mht] (modelo natural)
20090714 COMUNA  Herencia (sucesion).htm [=.mht] [=.mht] (dominio)
20100125 WIKIPEDI Hermes Trismegisto (año -300).htm [=.mht] (texto creencia)
20101217 WIKIPEDI Hipocresia.htm [=.mht]
20091122 WIKIPEDI Historia (años -4000 a 2010).htm [=.mht]
20091027 WIKIPEDI Homo neanderthalensis (años -230000 a -25000).htm [=.mht] [=.mht] (genetica)
20091028 WIKIPEDI Homo sapiens (años -50000 a 2010).htm [=.mht] [=.mht] (genetica)
20110205 COMUNA  Hora-actividad.htm [=.mht] (modelo natural, dominio)
--III---
20091217 WIKIPEDI Imperio.htm [=.mht] [=.pdf] (impuesto\diezmo)
20091216 WIKIPEDI Imperio egipcio (años -3100 a -31).htm [=.mht] (impuesto\diezmo)
20091215 WIKIPEDI Imperio elamita (años -2700 a -645).htm [=.mht] (impuesto\diezmo)
20091214 WIKIPEDI Imperio acadio (años -2340 a -2192).htm [=.mht] (impuesto\diezmo)
20091213 WIKIPEDI Imperio chino (años -2146 a 2010).htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] (impuesto\diezmo)
20091212 WIKIPEDI Imperio maya (años -1200 a 1697).htm [=.mht] (impuesto\diezmo)
20091211 WIKIPEDI Imperio romano (años -753 a 1453).htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] (impuesto\diezmo)
20091210 WIKIPEDI Imperio japones (años 1867 a 1945).htm [=.mht] (impuesto\diezmo)
Implicado
20100125 WIKIPEDI Impuesto.htm [=.mht] [=.pdf] (impuesto\diezmo)
Inconsciencia
20091221 WIKIPEDI Indigena.htm [=.mht]
20091222 WIKIPEDI Indigena amerindio (de America).htm [=.mht]
20100613 WIKIPEDI Individuo.htm [=.mht] (natural, nivel 1, modelo habitat)
20091203 WIKIPEDI Inmigrante.htm [=.mht] (dominio)
20100314 WIKIPEDI Inteligencia.htm [=.mht] (natural)
20091105 INTERLIN Interlingua.htm [=.mht] [=.mht]
Interes
Invasor
20091127 WIKIPEDI Invasion militar.htm [=.mht] (dominio)
20100814 WIKIPEDI Inversion.htm [=.mht] (modelo control habitat)
Iusnaturalismo
20091208 WIKIPEDI Jardin del Eden.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091216 TARINGA Jesus (historico).htm [=.mht] [=.htm] [=.mht]
20091217 WIKIPEDI Jesus (de Nazaret).htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] [=.pdf] (creencia)
20091002 WIKIPEDI Jesuitas.htm [=.mht] (modelo habitat)
--KKK---
Kademlia
20131121 WIKIPEDI Keynesianismo.htm [=.mht] [=.pdf]
20091014 WIKIPEDI Kibutz.htm [=.mht] (modelo habitat)
20090702 WIKIPEDI Lebensraum.htm [=.mht] (espacio vital)
Legislacion
Legitima defensa
20090225 COMUNA  Legitimo derecho de conquista.htm [=.mht] [=.pdf] [=.mht] [=.pdf] [=.mht]
20090821 WIKIPEDI Lenguaje.htm [=.mht] (natural)
Levitacion
Lecitacion gravitatoria (ininteligible al cerebro humano, afortunadamente)
Levitacion magnetica
20090820 WIKIPEDI Ley (natural).htm [=.mht] (natural)
Ley (legislativa)
20100209 WIKIPEDI LHC (Large Hadron Collider).htm [=.mht] (instalacion "gran colisionador de hadrones")
20100712 WIKIPEDI Libro.htm [=.mht] (natural)
Logica
--MMM---
20100718 WIKIPEDI Magnetita.htm [=.mht]
Mancomunidad
20090820 WIKIPEDI Mandeos (o Sabeos).htm [=.mht] (creencia)
20100712 WIKIPEDI Manu Smriti (año -350).htm [=.mht] (dominio)
Marear la perdiz
Masia (natural, nivel 3, modelo habitat)
20091124 WIKIPEDI Masoneria.htm [=.mht] (modelo habitat)
Matematica
20100611 WIKIPEDI Materia.htm [=.mht] (modelo natural)
20091112 WIKIPEDI Materia oscura.htm [=.mht] (modelo natural)
20100124 WIKIPEDI Mecanica cuantica.htm [=.mht] [=.mht] (modelo natural)
20100204 LIBERO  Melquisedec.htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] (impuestos\diezmo)
20100120 WIKIPEDI Memoria (humana).htm [=.mht] (biologia)
20091205 WIKIPEDI Menonita.htm [=.mht] (modelo habitat)
20131223 WIKIPEDI Mercado_libre.htm [=.mht] [=.pdf]
20100211 WIKIPEDI Meritocracia.htm [=.mht] (natural)
20100223 WIKIPEDI Metafisica.htm [=.mht]
20091217 WIKIPEDI Monasterio.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20110121 WIKIPEDI Moneda.htm [=.mht] [+.mht] [+.pdf] (util para recaudar los diezmos\impuestos, sustitutivo de la parte de bien\servicio impuesta desde años -650 hasta ahora)
20110812 WIKIPEDI Monetarismo.htm [=.mht] [=.pdf] 
20091209 WIKIPEDI Mormon.htm [=.mht] (modelo habitat)
20100217 ALASBARR Mutualismo.htm [=.mht] (modelo habitat)
20100205 WIKIPEDI Mutualismo (biologia).htm [=.mht] (biologia)
--NNN---
20091108 DEFINICI Nacion.htm [=.mht] [=.mht] (posesion)
20091109 DEFINICI Nacionalidad.htm [=.mht] (posesion)
20091221 EAPC   Nacionalidad catalana.pdf [=.pdf] (posesion)
20091102 DEFIBICI Natural.htm [=.mht] [+.mht] (universo)
20100218 ARBOLDEV Nazareno.htm [=.mht] [=.pdf] [=.pdf] (creencia)
Neurologia
20100125 WIKIPEDI Neurona.htm [=.mht] (bioloia)
20091003 WIKIPEDI Nomada.htm [=.mht] (modelo habitat)
20090715 WIKIPEDI Norma juridica.htm [=.mht] (dominio)
Novela (falsedad material, narracion de la imaginacion del novelista)
Obediencia debida
20110505 WIKIPEDI Objecion de conciencia.htm [=.mht]
20090822 WIKIPEDI Oclocracia.htm [=.mht] (dominio)
20090918 WIKIPEDI Ocupacion (Derecho).htm [=.mht] (dominio)
20090903 WIKIPEDI Oferta y demanda.htm [=.mht] (dominio)
20100203 WIKIPEDI Oligarquia.htm [=.mht] (dominio)
20100320 WIKIPEDI Ontologia.htm [=.mht]
20091220 OPUSDEI Opus Dei.htm [=.mht] [=.mht] (modelo habitat)
20100207 WIKIPEDI Oracion (gramatica).htm [=.mht] (natural)
20090716 WIKIPEDI Ordenamiento juridico.htm [=.mht] (dominio)
20090705 WIKIPEDI Organizacion.htm [=.mht] (natural)
20090709 WIKIPEDI Organizacion No Gubernamental (ONG).htm [=.mht] (natural)
20090711 COMUNA  Organizacion Si Gubernamental (OSG).htm [=.mht] (dominio)
Origen
20100607 WIKIPEDI Origen de la vida.htm [=.mht] (natural)
20100609 WIKIPEDI Origen del hombre.htm [=.mht] (natural)
--PPP---
20090717 COMUNA  Pacto del hambre.htm [=.mht] [=.gif] [=.pdf] (dominio)
20091121 WIKIPEDI Pais.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] [=.mht] (natural)
20091207 WIKIPEDI Pais Catalan.htm [=.mht] (posesion)
Papel moneda
Paraiso
20091210 IVE   Paraiso del Islam.htm [=.mht] (modelo habitat)
Parasitismo
20091118 WIKIPEDI Parasito.htm [=.mht] (dominio)
Participacion
20100111 WIKIPEDI Particula elemental.htm [=.mht] (modelo natural)
20090713 WIKIPEDI Partidocracia.htm [=.mht]
Pelicula
Permuta
20090721 WIKIPEDI Persona.htm [=.mht] (natural)
20100623 WIKIPEDI Persona fisica.htm [=.mht] (natural)
20100624 WIKIPEDI Persona juridica.htm [=.mht] (dominio)
Poblacion (natural, nivel 5, modelo habitat)
20090923 WIKIPEDI Pigmeo (etnia africana).htm [=.mht] (genetica)
20100903 WIKIPEDI Planeta.htm [=.mht] (natural)
20091130 WIKIPEDI Pobre.htm [=.mht] (dominio)
Pobre de espiritu
20100329 DEFINICI Poder.htm [=.mht] (dominio)
20100412 UCM   Poder (de la palabra).htm [=.mht] (dominio)
20100415 WIKIPEDI Poder (politico).htm [=.mht] Comecocos\Embaucador (dominio)
Poder (religioso). Temor de dios, con sacerdotes. A personas ignorantes\sugestionables
Poder (militar). Conquista territorio, con pistoleros\asesinos. Imponiendo ser subditos sumisos a las personas ocupantes del territorio
Poder (politico). Comecocos, con xarlatanes. A personas ignorantes\sugestionables\interesadas
Poder (natural). Conforme a Derecho Natural. Como funciona el universo y el sistema neuronal\hormonal humano (sentimientos\bienestar)
20100426 WIKIPEDI Poema Atrahasis (año -1640).htm [=.mht] [=.pdf] (dominio)
20100425 WIKIPEDI Poema Enuma Elis (año -1200).htm [=.mht] (dominio)
Politica
20091122 OLIMEDUA Politico (charlatan).htm [=.mht] (dominio)
20091113 WIKIPEDI Posesion.htm [=.mht] (natural)
20110426 WIKIPEDI Precio.htm [=.mht]
20091112 WIKIPEDI Prehistoria (años -50000 a -4000).htm [=.mht] [=.pdf] (natural\dominio)
20091222 WIKIPEDI Premisa.htm [=.mht] (natural)
20091226 WIKIPEDI Priorato (religion).htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20091214 WIKIPEDI Prision.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20100121 WIKIPEDI Producto Interior Bruto (PIB).htm [=.mht] (econometria)
20100604 WIKIPEDI Programacion neurolinguistica (PNL).htm [=.mht] (genetica)
20090713 WIKIPEDI Propiedad.htm [=.mht] [=.pdf] (dominio)
--QQQ---
Quimica
--RRR---
Radioactividad
20100117 WIKIPEDI Rayo gamma.htm [=.mht] (modelo natural)
20101219 WIKIPEDI Realidad.htm [=.mht]
RedeD2K
RedKad
20090126 WIKIPEDI Reino de los Cielos.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091212 WIKIPEDI Reserva india (America Norte).htm [=.mht] (modelo habitat)
20091229 COMUNA  Reserva indigena.htm [=.mht] (modelo habitat)
Retorica
20090811 WIKIPEDI Rey.htm [=.mht] (dominio)
20100418 WIKIPEDI Reyes egipcios (Canon de Turin) (-1200).htm [=.mht] (texto antiguo)
20091201 WIKIPEDI Rico.htm [=.mht] (dominio)
Rico afortunado (Rico, que sin escrupulos impide pueda resultar pobre en vez de ganar a mas rico)
Rico desafortunado (Pobre, que sin escrupulos pretende resultar rico en vez de perder a mas pobre)
20140109 WIKIPEDI Rosa de Peters.htm [=.mht] [=.pdf] [+.png] [+.gif]
--SSS---
Sabiduria
20091117 WIKIPEDI Sacerdote.htm [=.mht] (dominio)
20100124 WIKIPEDI Salario.htm [=.mht] (dominio)
20100125 COMUNA  Salario minimo.htm [=.mht] (dominio)
20101217 WIKIPEDI Saqueo.htm [=.mht] (dominio)
Satisfaccion
Senado (Cortes)
20110102 WIKIPEDI Sentimiento.htm [=.mht] [=.pdf]
20120823 WIKIPEDI Separatismo.htm [=.mht]
Ser
20091020 WIKIPEDI Siervo.htm [=.mht] (dominio)
20091019 WIKIPEDI Silogismo.htm [=.mht] (natural)
Simbiosis
20091018 WIKIPEDI Sintagma.htm [=.mht] (natural)
20091017 WIKIPEDI Sintagma nominal (inicial).htm [=.mht] (natural)
20091016 WIKIPEDI Sintagma verbal (inicial).htm [=.mht] (natural)
20091015 WIKIPEDI Sintagma adjetivo (complementario).htm [=.mht] (natural)
20091014 WIKIPEDI Sintagma adverbial (complementario).htm [=.mht] (natural)
20091013 WIKIPEDI Sintagma proposicional (complementario).htm [=.mht] (natural)
20091012 WIKIPEDI Sintaxis.htm [=.mht] [=.pdf] (natural)
20091024 WORDREFE Subdito.htm [=.mht] (dominio)
20091211 WIKIPEDI Suarga.htm [=.mht] (modelo habitat)
20091204 WIKIPEDI Submarino.htm [=.mht] (modelo espacio vital)
20100112 WIKIPEDI Sustantivo.htm [=.mht] (natural)
--TTT---
20091112 MOINPOUT Tabla Input-Output.pdf [=.pdf] [=.pdf] [=.mht] (natural)
Talento
Tasa
20101221 WIKIPEDI Tasa Anual Equivalente (TAE).htm [=.mht] [=.pf] [=.pdf] [=.xls] (dominio)
20110614 ABANFIN Tasa Interna de Rendimiento (TIR).htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] [=.mht] [=.xls] (dominio)
20091227 WIKIPEDI Taxonomia.htm [=.mht] (natural)
Teatro (falsedad material, representacion factica de lo imaginado por el actor)
20110521 WIKIPEDI Tecnica de revision y evaluacion de programas (PERT).htm [=.mht] (natural)
Temor de Dios
Tentetieso
20100122 WIKIPEDI Teocracia.htm [=.mht] (dominio)
20100118 WIKIPEDI Teoria de la relatividad.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (natural)
20110503 WIKIPEDI Teoria del valor-trabajo.htm [=.mht] (natural)
Tesis
20101108 WIKIPEDI Tipo de interes nominal.htm [=.mht] (dominio)
20101105 WIKIPEDI Tipo de interes real.htm [=.mht] (dominio)
Toponimo
20091028 WIKIPEDI Trabajador.htm [=.mht] (dominio)
20091029 WIKIPEDI Trabajo humano.htm [=.mht]
20091030 WIKIPEDI Trabajo (economia).htm [=.mht]
Trueque
Unidad Trabajo-Hombre (UTH de 1920 horas trabajador activo agricola)
Unidad Trabajo-Agrario (UTA de profesionales durante un año)
20100103 WIKIPEDI Universo.htm [=.mht] (natural)
20110610 WIKIPEDI Valor Actual Neto (VAN).htm [=.mht] [=.mht] [=.xls] (dominio)
20091105 WIKIPEDI Vasallo.htm [=.mht] (dominio)
20100501 DANDEL  Vendedor de humo.htm [=.mht] [=.mht] [=.mht] (dominio)
20100308 WIKIPEDI Veda (Rig) (-1400).htm [=.mht] [=.pdf] [=.txt] (texto creencia)
20100309 WIKIPEDI Veda (Atharva) (-1100).htm [=.mht] (texto creencia)
20100130 WIKIPEDI Verbo.htm [=.mht] (natural)
20100313 ELPAIS  Verborrea.htm [=.mht] (dominio)
20091208 WIKIPEDI Verdad.htm [=.mht]
20091025 UNIZAR  Verdad oficial.htm [=.htm] (dominio)
20091012 WORDREFE Vividor (politica).htm [=.htm] (impuestos\diezmo)
20100109 WIKIPEDI Vulgata.htm [=.mht] [=.mht] (creencia)
20091013 WIKIPEDI Windows 95.htm [=.mht] (informatica)
20091014 WIKIPEDI Windows XP.htm [=.mht] (informatica)
20100615 WIKIPEDI Yanomami (etnia sudamericana).htm [=.htm] (natural)
20100122 ESPALATI Zend (Avesta) (-700).htm [=.mht] (creencia)