Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Location: http://www.puigcerda.com/lavila/historia/seglevintfinsguerra.php Subject: =?utf-8?Q?Ajuntament=20de=20Puigcerd=C3=A0?= MIME-Version: 1.0 ------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=seglevintfinsguerra.htm Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1; name=seglevintfinsguerra.htm Content-ID: Content-Location: http://www.puigcerda.com/lavila/historia/seglevintfinsguerra.php Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Ajuntament de Puigcerd=E0
=

<= /span>
Puigcerdà història :El segle XX, fins la guerra civil
 
= <= /span>
= = <= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= strong><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"> <= /font>= <= /font><= /font>= <= /font>=
<= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial">= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>=
<= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"> <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /span>
= <= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial">= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /font>= <= /span>=
<= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= font size=3D2 face=3D"arial"><= /font>= <= /font>= <= /font>=
=
  Les primeries de segle seguiren una t&ogr= ave;nica semblant a la de final del segle anterior. Ben aviat, per&ograv= e;, diversos fets bèl.lics continuats estroncarien uns anys de pa= u i progrés. No és menys cert, però, que aniria sor= gint una nova consciència política i sindical que va desen= volupar-se en gran mesura i d'acord amb la inèrcia general d'ambd= ós països.
  Al segle XIX, els estats esdevenen molt presents mitja= nçant els uniformes, que són cada cop més acceptats= -policia, militars, duaners, carrabiners, etc.-, com també les f= ormes més radicals, principalment, vinculades a l'Església= i a l'ensenyament. Cada costat de la Cerdanya sap que la promoció= ; social passa per la coneixença de les llengües "nacionals"= respectives, encara que la llengua quotidiana continuï essent el c= atalà. Al costat francès, l'ensenyament de l'escola p&uacu= te;blica permet a molts cerdans esdevenir funcionaris i a desenvolupar u= n sentiment republicà i nacionalista francès que tindr&agr= ave; el seu fruit el 1.914, amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Ai= xí ho prova el tribut de cerdans o capcinesos morts en aquesta co= nfrontació, la xifra dels quals és extraordinàriame= nt alta si tenim en compte que es tracta de nuclis petits. Del cant&oacu= te; de Sallagosa en moriren 233, mentre que del de Montlluís, 228= .
A la llum de les xifres, &eacut= e;s lògic entendre que el fet va comprometre fortament més= d'un poble, a més d'afectar greument l'agricultura per la manca = de mà d'obra. Mentrestant, a la Baixa Cerdanya es continua amb l'= agricultura i la indústria. És el moment en què el = costat francès determina jugar la carta del turisme tot aprofitan= t el tren Groc, el qual havia arribat a Montlluís el 1910, i a la= Guingueta d'Ix l'any següent.
 A Puigcerdà, una potent seu sindical de la CNT, amb 2= 50 afiliats el 1.931 i amb 277 poc després, vindria a marcar enor= mement aquest període, en fer-se amb el poder el seu cap, Antonio= Martín, de renom "El Cojo de Málaga" de tendència = àcrata. CNT-FAI es feren fàcilment amb el poder i, ben avi= at, el 21 de juliol de 1.936, paralitzaren tothom, fins i tot carrabiner= s i guàrdies civils tot demostrant -segons Pous i Solé- el= seu "furor i fervor destructiu" en cremar tota mena d'objectes, llibres= , ornaments, etc. vinculats amb la clerecia. El seu poder passà a= ser absolut a la Vila i àdhuc a gran part de la contrada. Destru= ïts els arxius de la Notaria i del Registre de la Propietat, aix&ia= cute; com amb atemptats a diversos edificis religiosos, no tardaren a po= rtar a terme un important nombre d'assassinats.
 Per un altre costat, es f= eren força embargaments, requises i col.lectivitzacions tant d'es= tabliments i comptes bancaris, així com de les fàbriques e= xistents, i es creà la Cooperativa Popular, la qual instal.l&agra= ve; la seva seu a la plaça de Cabrinetty. Comptava amb 28 seccion= s, algunes de les quals ocupaven diversos locals del carrer Major.
Aquest poder s'estengué = per la comarca. Hi va trobar, però, alguna rèplica, princi= palment la de Bellver, motiu pel qual Antonio Martín va decidir d= 'assaltar la població. El seu intent va acabar ben aviat, en ser-= hi ferit de mort. A partir d'aquell moment, si bé va continuar l'= experiència administrativa de la CNT-FAI, almenys finalitzà= ; l'estat d'angoixa i neguit que es vivia a la part espanyola.
  L'any 1931 la Cooperativa La Mútua Puigcerdanes= a va emetre monedes d'ús intern de diferents valors: una pesseta,= mitja i vint-i-cinc cèntims. Per la seva part, el 1.937 es va fe= r la darrera emissió de moneda a Puigcerdà.
Així acabava el per&iacu= te;ode més neguitós del present segle, si bé l'entr= ada de les tropes franquistes i l'establiment del seu règim tampo= c no foren planers i benèvols amb tothom, ja que, si bé er= a lògic que hi poguessin haver empresonaments o represàlie= s més dràstiques vers alguns dels comandaments anteriors, = no deixa de ser veritat que diferents persones que no hi tingueren res a= veure també hagueren de pagar, a vegades amb subtilesa, la incor= poració d'un fill a les files o als comandaments republicans, com= podia ser la negativa a la tarja de racionament pertinent.
Per altra banda, sortosament mo= lts cerdans que passaren abans i ara la frontera tenien parents a l'altr= e costat de la ratlla i hi pogueren ser emparats. Amb tot, no tothom va = córrer la mateixa sort, i molts foren a camps de presoners a Fran= ça, on les condicions no deixaven de ser molt precàries. <= /span>
Després de l'arribada de= les forces franquistes a Puigcerdà, el 10 de febrer de 1.939, i = de la presa de poder a França del mariscal Pétain, el 10 d= e juliol de 1.940, les dues "Cerdanyes" semblen retrobar-se una mica en = el marc d'un entorn polític semblant i en ser separades del m&oac= ute;n per la voluntat de Madrid, que crea la zona fronterera, i pels ale= manys, en instal.lar, el 1.943, la zona reservada pirenaica. Franco, a m= és, respon amb força trens militars, així com amb l= a construcció d'una forta línia fortificada coneguda a Cer= danya per "Línea Gutiérrez".
  Des del primer de m= arç de 1.946 fins al 10 de febrer de 1.948, la frontera es tanca = i provoca un major isolament de cada una de les parts de la Cerdanya. A = més, la voluntat dels estats, la presència de les forces m= ilitars o polítiques estranyes al país i el Pla Marshall e= nceten vies econòmiques molt diferents a un i altre costat del ri= u Raür, de manera que, a partir d'aquests primers anys de les postg= uerres, la Cerdanya coneix una forta mutació que haurà d'e= xigir grans esforços per poder ser redreçada.
 
 
 
 
www.puigcerda.com =
<= /td>
------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=estils.css Content-Type: text/css; charset=iso-8859-1; name=estils.css Content-Location: http://www.puigcerda.com/ajuntament/css/estils.css Content-Transfer-Encoding: 8bit A.clase1:visited { color:#CCCCCC; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase1:active { color:#FFFFFF; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase1:link { color:#FFFFFF; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase1:hover { color:#FFFF99; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.mail2:visited { color:#000000; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.mail2:active { color:#000000; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.mail2:link { color:#000000; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.mail2:hover { color:#990033; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase2:visited { font-size:10px; color:#ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase2:active { font-size:10px; color:#ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase2:link { font-size:10px; color:#ffffff; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase2:hover { font-size:11; color:#FFFFFF; font-weight: bold; text-decoration: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .text { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; text-decoration: none; text-align: justify; border-top-style: none; color: #000000; } .Estil12blanc { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; font-weight: bold; color: #FFFFFF; } .text normal { font-family: Arial; font-size: 9px; font-weight: normal; color: #000000; text-decoration: none; text-align: justify; } .text notices { font-family: Arial; font-size: 9px; font-weight: normal; color: #000000; text-decoration: none; text-align: justify; } .menus { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #A4A4A4; text-decoration: none; } .recuadres { font-family: Arial; font-size: 10px; font-style: normal; font-weight: lighter; border: 0px solid; color: #000000; text-align: justify; cursor: hand; list-style-type: none; background-attachment: fixed; display: block; overflow: auto; clip: rect(auto auto auto auto); } .fondotablasagenda { font-family: Arial; font-size: 9px; font-weight: normal; color: #2A1F55; } .fondotablasagendaanual { font-family: Arial; font-size: 9px; font-weight: bold; color: #000066; } A.clase4:visited { font-size:11px; color:#2A1F55; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase4:active { font-size:11px; color:#2A1F55; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-decoration: none; } A.clase4:link { font-size:11px; color:#2A1F55; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; text-decoration: none; } A.clase4:hover { font-size:11; color:#2A1F55; font-weight: bold; text-decoration: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } text titolsnoticies { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: normal; color: #CECECE; text-decoration: none; text-align: justify; } .textverdana { font-family: Verdana; font-size: 9px; font-style: normal; line-height: normal; color: #333333; } A.mail3:visited { color:#FFFFFF; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; text-decoration: none; } A.mail3:active { color:#FFFFFF; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; text-decoration: none; } A.mail3:link { color:#FFFFFF; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; text-decoration: none; } A.mail3:hover { color:#CCCCCC; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: bold; text-decoration: none; } .text9 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-weight: normal; color: #000000; text-decoration: none; text-align: justify; } .textcap { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: bold; text-transform: uppercase; color: #666666; font-variant: normal; letter-spacing: normal; } .textcapblanc { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: bold; color: #FFFFFF; } .mail butlleti{ font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-style: normal; font-weight: normal; color: #0000FF; } .text butlleti{ font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-style: normal; font-weight: normal; color: #333333; } ------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=stm31.js Content-Type: application/x-javascript; charset=iso-8859-1; name=stm31.js Content-Location: http://www.puigcerda.com/include/stm31.js Content-Transfer-Encoding: Base64 Ly8gVmVyOiA0LjMuMzEyMjYNCmlmKHR5cGVvZihzdF9qcyk9PSJ1bmRlZmluZWQi KXsNCnN0QUhDTT0wOy8vIDANCnN0QUhXUz0xOy8vIDENCnN0U01TQz0xOy8vIDEN CnN0U0NTUD0wOy8vIDANCnN0Q0ZTUD0wOy8vIDANCnN0QklNRz0xOy8vIDENCnN0 REY1NT0wOy8vIDANCnN0TU1TWj0xMDsvLyAxMA0Kbk9QPW5PUDU9bklFPW5JRTQ9 bklFNT1uTk49bk5OND1uTk42PW5NQUM9bklFTT1uSUVXPW5ETT1uVkVSPXN0X2Rl bGI9c3RfYWRkYj1zdF9zY2Q9MCxzdG1vemI9MDtzdG5hdigpO3N0X3JlZz0hKG5J RVcmJm5WRVI+PTUuNSYmblZFUjw2JiZzdERGNTUpOw0Kc3RfdHRiPW5JRTtzdEhB TD1bImxlZnQiLCJjZW50ZXIiLCJyaWdodCJdO3N0VkFMPVsidG9wIiwibWlkZGxl IiwiYm90dG9tIl07c3RSRVA9WyJuby1yZXBlYXQiLCJyZXBlYXQteCIsInJlcGVh dC15IiwicmVwZWF0Il07c3RCRFM9WyJub25lIiwic29saWQiLCJkb3VibGUiLCJk b3R0ZWQiLCJkYXNoZWQiLCJncm9vdmUiLCJyaWRnZSJdOw0Kc3RfZ2M9c3Rfcmw9 c3RfY2w9c3RfY3Q9c3RfY3c9c3RfY2g9c3RfY209c3RfY3A9c3RfY2k9c3RfbG9h ZD1zdF9zY3I9MDtzdF9odD0iIjtzdF9pbXM9W107c3RfbXM9W107c3R1c3JsZD1b XTsNCmlmKG5OTjQpe3N0aXRvdm49c3RldmZuKCJzdGl0b3YiLDEpO3N0aXRvdW49 c3RldmZuKCJzdGl0b3UiLDEpO3N0aXRja249c3RldmZuKCJzdGl0Y2siLDEpO3N0 cHBvdm49c3RldmZuKCJzdHBwb3YiLDApO3N0cHBvdW49c3RldmZuKCJzdHBwb3Ui LDApO30NCmlmKG5JRTR8fG5OTjQpb25lcnJvcj1mdW5jdGlvbihtLHUsbCl7aWYo IWNvbmZpcm0oIkphdmEgU2NyaXB0IEVycm9yXG4iKyJcbkRlc2NyaXB0aW9uOiIr bSsiXG5Tb3VyY2U6Iit1KyJcbkxpbmU6IitsKyJcblxuU2VlIG1vcmUgZGV0YWls cz8iKSlvbmVycm9yPW51bGw7fQ0KaWYobklFTXx8bk9QNSlvbnVubG9hZD1mdW5j dGlvbigpe2Zvcih2YXIgaj0wO2o8c3RfbXMubGVuZ3RoOysrailzdF9tc1tqXS5j ZnJtPTA7cmV0dXJuIHRydWU7fQ0KaWYobkRNJiYhbk5ONCkNCnsNCgl2YXIgcz0i PFNUWUxFPlxuLnN0X3RiY3NzLC5zdF90ZGNzcywuc3RfZGl2Y3NzLC5zdF9mdGNz c3tib3JkZXI6bm9uZTtwYWRkaW5nOjBweDttYXJnaW46MHB4O31cbkEuc3RfYWNz czpob3ZlcntiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOnRyYW5zcGFyZW50O31cbjwvU1RZTEU+ IjsNCglmb3IodmFyIGo9MDtqPHN0TU1TWjsrK2opDQoJCXMrPSI8Rk9OVCBJRD1z dF9nbCIraisiPjwvRk9OVD4iOw0KCWlmKG5JRVcmJm5WRVI+PTUmJmRvY3VtZW50 LmJvZHkpDQoJCWRvY3VtZW50LmJvZHkuaW5zZXJ0QWRqYWNlbnRIVE1MKCJBZnRl ckJlZ2luIixzKTsNCgllbHNlDQoJCWRvY3VtZW50LndyaXRlKHMpOw0KfXN0X2pz PTE7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RtX2JtKGEpe3ZhciB3PWFbMl0mJmFbMl0uY2hhckF0 KGFbMl0ubGVuZ3RoLTEpIT0nLyc/YVsyXSsnLyc6YVsyXTt2YXIgcD1hLmxlbmd0 aD4xNT9hWzE1XSYmYVsxNV0uY2hhckF0KGFbMTVdLmxlbmd0aC0xKSE9Jy8nP2Fb MTVdKycvJzphWzE1XToiIjtzdF9tc1tzdF9jbV09e3BzOltdLG1zY206WzAsMF0s bWVpOnN0X2NtLGlkczoiU3RtIitzdF9jbSsicCIsaGRpZDowLGNrZWQ6MCxjZnJt OjAsdGZybTp3aW5kb3csc2ZybTp3aW5kb3csbWNmZjoiIixtY2ZkOjAsbWNmbjow LG1jZmI6MSxtY2Z4OjAsbWNmeTowLG1uYW06YVswXSxtdmVyOmFbMV0sbXdlYjp3 LG1ibms6c3RidWYodythWzNdKSxtdHlwOmFbNF0sbWNveDphWzVdLG1jb3k6YVs2 XSxtYWxuOnN0SEFMW2FbN11dLG1ja3M6YVs4XSxtc2R2OmFbOV0sbXNkaDphWzEw XSxtaGRkOm5OTjQ/TWF0aC5tYXgoMTAwLGFbMTFdKTphWzExXSxtaGRzOmFbMTJd LG1oZG86YVsxM10sbWhkaTphWzE0XSxtcHJlOnAsYXJnczphLnNsaWNlKDApLG13 aWQ6YS5sZW5ndGg+MTY/YVsxNl06IiIsbWlkbjooYS5sZW5ndGg+MTc/YVsxN106 MCl9O30NCmZ1bmN0aW9uIHN0bV9icChsLGEpe3ZhciBtPXN0X21zW3N0X2NtXSxw LGk9bS5wcy5sZW5ndGg/bS5wc1tzdF9jcF0uaXNbc3RfY2ldOjA7c3RfY3A9bS5w cy5sZW5ndGg7c3RfY2k9MDttLnBzW3N0X2NwXT1wPXtpczpbXSxtZWk6c3RfY20s cHBpOnN0X2NwLGlkczoiU3RtIitzdF9jbSsicCIrc3RfY3ArImkiLHBhcjppLHRt aWQ6MCxjdWl0OjAsaXNzaDowLGlzc3Q6IXN0X2NwJiYhbS5tdHlwLGlzY2s6IXN0 X2NwJiYobS5tY2tzJjEpLGV4ZWQ6MCxwdmVyOmFbMF0scGRpcjphWzFdLHBvZmZ4 OmFbMl0scG9mZnk6YVszXSxwc3BjOmFbNF0scHBhZDphWzVdLHBsbXc6YVs2XSxw cm13OmFbN10scG9wYzphWzhdLHBzdHA6YVsxNF0scHNkczpuSUVXP2FbMTVdOjAs cHNjbDphWzE2XSxwYmdjOmFbMTddLHBiZ2k6c3RidWYoc3Rnc3JjKGFbMThdLDAp KSxwYmdyOnN0UkVQW2FbMTldXSxwYmRzOnN0QkRTW2FbMjBdXSxpcGJ3OmFbMjFd LHBiZGM6KCFuRE18fG5OTjQpP2FbMjJdLnNwbGl0KC9ccy9naSlbMF06YVsyMl0s YXJnczphLnNsaWNlKDApfTtwLnBlZmY9W3N0Z2VmZihhWzldLGFbMTBdLGFbMTNd LHApLHN0Z2VmZihhWzExXSxhWzEyXSxhWzEzXSxwKV07aWYoc3RfY3ApCXAucGFy LnN1Yj1wO3AuemluZD0hc3RfY3A/MTAwMDpzdGdwYXIocC5wYXIpLnppbmQrMTtw LnBiZ2Q9c3RnYmcocC5wYmdjLHAucGJnaSxwLnBiZ3IpO2lmKG5JRVcpcC5lZmZu PVtwLnBlZmZbMF0/cC5wZWZmWzBdLnNwbGl0KCIgIikubGVuZ3RoOjAscC5wZWZm WzFdP3AucGVmZlsxXS5zcGxpdCgiICIpLmxlbmd0aDowXTtldmFsKGwrIj1wIik7 fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RtX2JweChsLHIsYSl7dmFyIHA9ZXZhbChyKTtzdG1fYnAo bCxhLmNvbmNhdChwLmFyZ3Muc2xpY2UoYS5sZW5ndGgpKSk7fQ0KZnVuY3Rpb24g c3RtX2FpKGwsYSl7c3RfY2k9c3RfbXNbc3RfY21dLnBzW3N0X2NwXS5pcy5sZW5n dGg7dmFyIG09c3RfbXNbc3RfY21dLHA9bS5wc1tzdF9jcF0saTtpZihhWzBdPT02 KWk9e3NzaXo6YVsxXSxpYmdjOlthWzJdXSxzaW1nOnN0YnVmKHN0Z3NyYyhhWzNd LDEpKSxzaW13OmFbNF0sc2ltaDphWzVdLHNpbWI6YVs2XSxhcmdzOmEuc2xpY2Uo MCl9O2Vsc2UgaT17aXRleDphWzBdP2FbMV06YVsxXS5yZXBsYWNlKC8gL2csIiZu YnNwOyIpLGlpbWc6W3N0YnVmKHN0Z3NyYyhhWzJdLDApKSxzdGJ1ZihzdGdzcmMo YVszXSwwKSldLGlpbXc6YVs0XSxpaW1oOmFbNV0saWltYjphWzZdLGl1cmw6KCFh WzddfHxzdGFicyhhWzddKT8oYVs3XS50b0xvd2VyQ2FzZSgpLmluZGV4T2YoImph dmFzY3JpcHQ6Iik/YVs3XTphWzddKyI7dm9pZCgwKTsiKTptLm1wcmUrYVs3XSks aXRndDphWzhdP2FbOF06Il9zZWxmIixpc3R0OmFbOV0saXRpcDphWzEwXS5yZXBs YWNlKC8iL2csIiZxdW90OyIpLGlpY246W3N0YnVmKHN0Z3NyYyhhWzExXSwxKSks c3RidWYoc3Rnc3JjKGFbMTJdLDEpKV0saWljdzphWzEzXSxpaWNoOmFbMTRdLGlp Y2I6YVsxNV0saWFycjpbc3RidWYoc3Rnc3JjKGFbMTZdLDEpKSxzdGJ1ZihzdGdz cmMoYVsxN10sMSkpXSxpYXJ3OmFbMThdLGlhcmg6YVsxOV0saWFyYjphWzIwXSxp aGFsOnN0SEFMW2FbMjFdXSxpdmFsOnN0VkFMW2FbMjJdXSxpYmdjOm5PUDUmJm5W RVI8NyYmYVsyNF0mJmFbMjZdP1sidHJhbnNwYXJlbnQiLCJ0cmFuc3BhcmVudCJd OltuT1A1JiZuVkVSPDd8fCFhWzI0XT9hWzIzXToidHJhbnNwYXJlbnQiLG5PUDUm Jm5WRVI8N3x8IWFbMjZdP2FbMjVdOiJ0cmFuc3BhcmVudCJdLGliZ2k6W3N0YnVm KHN0Z3NyYyhhWzI3XSxhWzI4XSYmIW5OTjQpKSxzdGJ1ZihzdGdzcmMoYVsyOF0s YVsyN10mJiFuTk40KSldLGliZ3I6W3N0UkVQW2FbMjldXSxzdFJFUFthWzMwXV1d LGliZHM6c3RCRFNbYVszMV1dLGlwYnc6YVszMl0saWJkYzooIW5ETXx8bk5ONCk/ W2FbMzNdLnNwbGl0KC9ccy9naSlbMF0sYVszNF0uc3BsaXQoL1xzL2dpKVswXV06 W2FbMzNdLGFbMzRdXSxpdHhjOlthWzM1XSxhWzM2XV0saXR4ZjpbYVszN10sYVsz OF1dLGl0eGQ6W3N0Z2RlYyhhWzM5XSksc3RnZGVjKGFbNDBdKV0sYXJnczphLnNs aWNlKDApfTtwLmlzW3N0X2NpXT1pO2kuaXR5cD1hWzBdO2kubWVpPXN0X2NtO2ku cHBpPXN0X2NwO2kuaXRpPXN0X2NpO2kuaWRzPXAuaWRzK3N0X2NpKyJlIjtpLnN1 Yj0wO2kudG1pZD0wO2kuaXdkPTA7aS5paHQ9MDtpLmNzdHQ9MDtpLmxvY2s9MDtp ZihtLm1pZG4mMSlzdGhpbGkobSxpKTtldmFsKGwrIj1pIik7fQ0KZnVuY3Rpb24g c3RtX2FpeChsLHIsYSl7dmFyIGk9ZXZhbChyKTtzdG1fYWkobCxhLmNvbmNhdChp LmFyZ3Muc2xpY2UoYS5sZW5ndGgpKSk7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RtX2VwKCl7dmFy IG09c3RfbXNbc3RfY21dLHA9bS5wc1tzdF9jcF0saT1wLnBhcjtpZihpKXN0X2Nt PWkubWVpLHN0X2NwPWkucHBpLHN0X2NpPWkuaXRpO2lmKCFwLmlzLmxlbmd0aCl7 LS1tLnBzLmxlbmd0aDtpZihpKWkuc3ViPTA7fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0bV9lbSgp e2lmKCFzdF9jbSlzdHNldGxkKCk7dmFyIG09c3RfbXNbc3RfY21dO2lmKCFtLnBz Lmxlbmd0aClyZXR1cm4gLS1zdF9tcy5sZW5ndGg7dmFyIG1oPSIiLG1jPSI8U1RZ TEUgVFlQRT0ndGV4dC9jc3MnPlxuIjtmb3IodmFyIG49bkRNP20ucHMubGVuZ3Ro OjEsaj0wO2o8bjsrK2ope3ZhciBwPW0ucHNbal0scGg9KHAuaXNzdCYmbS5tYWxu IT0ibGVmdCI/IjxUQUJMRSBCT1JERVI9MCBTVFlMRT0nYm9yZGVyOm5vbmU7cGFk ZGluZzowcHg7JyBDRUxMUEFERElORz0wIENFTExTUEFDSU5HPTAgQUxJR049Iitt Lm1hbG4rIj48VEQgY2xhc3M9c3RfdGRjc3M+IjoiIikrc3RwYnR4KHApO2lmKCFw LnB2ZXIpcGgrPSI8VFIgSUQ9IitwLmlkcysiVFJSPiI7aWYoc3Rpc3NjKHApKXBo Kz1zdHNjdHgocCwwKTtmb3IodmFyIGs9MDtrPHAuaXMubGVuZ3RoOysrayl7dmFy IGk9cC5pc1trXTtpZihpLml0eXAhPTYpaS5pYmdkPVtzdGdiZyhpLmliZ2NbMF0s aS5pYmdpWzBdLGkuaWJnclswXSksc3RnYmcoaS5pYmdjWzFdLGkuaWJnaVsxXSxp LmliZ3JbMV0pXTtwaCs9cC5wdmVyPyI8VFIgSUQ9IitwLmlkcytpLml0aSsiVFJS PiIrc3RpdHR4KGkpKyI8L1RSPiI6c3RpdHR4KGkpO2lmKGkuaXR5cCE9NiltYys9 Ii4iK2kuaWRzKyJUWDB7IitzdHRjc3MoaSwwKSsifVxuLiIraS5pZHMrIlRYMXsi K3N0dGNzcyhpLDEpKyJ9XG4iO31pZihzdGlzc2MocCkpcGgrPXN0c2N0eChwLDEp O2lmKCFwLnB2ZXIpcGgrPSI8L1RSPiI7cGgrPXN0cGV0eChwKTtpZihwLmlzc3Qm Jm0ubWFsbiE9ImxlZnQiKXBoKz0iPC9URD48L1RBQkxFPiI7aWYocC5pc3N0fHxu Tk58fCFuRE0pbWgrPXBoO2Vsc2Ugc3RfaHQrPXBoO31tYys9IjwvU1RZTEU+Ijtp ZighbkRNfHxuTk40KWRvY3VtZW50LndyaXRlKG1jKTtpZihtaClkb2N1bWVudC53 cml0ZShtaCk7aWYobk9QNXx8bklFVyYmblZFUj49NSl7aWYoc3RfaHQpe3ZhciBv PXN0Z29iaigic3RfZ2wiK3N0X2djKTtpZihuT1Apby5kb2N1bWVudC53cml0ZShz dF9odCk7ZWxzZSBpZihuSUUpby5pbnNlcnRBZGphY2VudEhUTUwoIkJlZm9yZUVu ZCIsc3RfaHQpO3N0X2djKys7c3RfaHQ9IiI7fWlmKG5JRSlzdHByZShtKTt9Kytz dF9jbTtzdF9jcD0wO3N0X2NpPTA7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RwYnR4KHApe3dpdGgo cCl7aWYobk5ONHx8IW5ETSlyZXR1cm4gKGlzc3Q/IjxJTEFZRVIiOiI8TEFZRVIg TEVGVD0wIFRPUD0wIikrIiBWSVNJQklMSVRZPWhpZGUgSUQ9IitpZHMrIiBaLUlO REVYPSIremluZCsiPjxMQVlFUj48VEFCTEUgQk9SREVSPTAgQ0VMTFNQQUNJTkc9 MCBDRUxMUEFERElORz0iK3BzcGMrIiBCQUNLR1JPVU5EPSciK3BiZ2krIicgQkdD T0xPUj0iKyhwYmdpfHxwYmdjPT0idHJhbnNwYXJlbnQiPyInJyI6cGJnYykrIj4i O3ZhciBzPShzdF90dGJ8fG5PUCYmaXNzdD8iPFRBQkxFIGNsYXNzPXN0X3RiY3Nz IENFTExQQURESU5HPTAgQ0VMTFNQQUNJTkc9MCI6IjxESVYgY2xhc3M9c3RfZGl2 Y3NzIik7cys9c3RwcGV2KHApKyIgSUQ9IitpZHMrIiBTVFlMRT0nIisobklFTT8i d2lkdGg6MXB4OyI6IiIpKyhuSUVXPyJmaWx0ZXI6IitzdGZjc3MocCkrIjsiOiIi KSsicG9zaXRpb246IisocC5pc3N0PyJzdGF0aWMiOiJhYnNvbHV0ZTsiKyhuT1Am Jm5WRVI8Nz8iIjoibGVmdDotOTk5OXB4O3RvcDotOTk5OXB4IikpKyI7ei1pbmRl eDoiK3ppbmQrIjt2aXNpYmlsaXR5OmhpZGRlbjsnPiI7cys9KHN0X3R0Ynx8bk9Q JiZpc3N0PyI8VEQgTk9XUkFQIGNsYXNzPXN0X3RkY3NzIElEPSIraWRzKyJUVEQ+ IjoiIik7aWYobk5OKXMrPSI8VEFCTEUgY2VsbHBhZGRpbmc9MCBjZWxsc3BhY2lu Zz0wIHN0eWxlPSciK3N0cGNzcyhwKSsiJyBJRD0iK2lkcysiVEI+PHRkPjxUQUJM RSBjbGFzcz1zdF90YmNzcyBDRUxMU1BBQ0lORz0iKyhzdGlzc2MocCk/MDpwc3Bj KSsiIENFTExQQURESU5HPTAgSUQ9IitpZHMrIlRBPiI7ZWxzZSBzKz0iPFRBQkxF IGNsYXNzPXN0X3RiY3NzIENFTExTUEFDSU5HPSIrKHN0aXNzYyhwKT8wOnBzcGMp KyIgQ0VMTFBBRERJTkc9MCBzdHlsZT0nIitzdHBjc3MocCkrIicgSUQ9IitpZHMr IlRCPjxUQk9EWSBJRD0iK2lkcysiVEJEQj4iO3JldHVybiBzO319DQpmdW5jdGlv biBzdHBldHgocCl7cmV0dXJuICI8L1RCT0RZPjwvVEFCTEU+Iisobk5ONHx8IW5E TT8iPC9MQVlFUj48L0xBWUVSPiI6KG5OTj8iPC9URD48L1RBQkxFPiI6IiIpKyhz dF90dGJ8fG5PUCYmcC5pc3N0PyI8L1REPjwvVEFCTEU+IjoiPC9ESVY+IikpO30N CmZ1bmN0aW9uIHN0aXR0eChpKXt2YXIgcz0iIixwPXN0Z3BhcihpKTt3aXRoKGkp aWYobk5ONHx8IW5ETSl7cys9IjxURCBXSURUSD0xIE5PV1JBUD48Rk9OVCBTVFlM RT0nZm9udC1zaXplOjFwdDsnPjxJTEFZRVIgSUQ9IitpZHMrIj48TEFZRVIiO2lm KGl0eXAhPTYmJmlwYncpcys9IiBCR0NPTE9SPSIraWJkY1swXTtzKz0iPiI7Zm9y KHZhciBuPTA7bjwobk5OND8yOjEpOysrbil7aWYoaXR5cD09NiYmbilicmVhaztz Kz0iPExBWUVSIFotSU5ERVg9MTAgVklTSUJJTElUWT0iKyhuPyJISURFIjoiU0hP VyIpO2lmKGl0eXAhPTYpcys9IiBMRUZUPSIraXBidysiIFRPUD0iK2lwYnc7cys9 Ij48VEFCTEUgQUxJR049TEVGVCBXSURUSD0iKyhpd2QmJml0eXAhPTY/aXdkLTIq cC5wcGFkK2kuaXBidzoiMTAwJSIpKyhpaHQmJihpdHlwIT02fHwhcC5wdmVyKT8i IEhFSUdIVD0iKyhpdHlwIT02P2lodCtpLmlwYnc6aWh0KToiIikrIiBCT1JERVI9 MCBDRUxMU1BBQ0lORz0wIENFTExQQURESU5HPSIrKGl0eXA9PTY/MDpwLnBwYWQp O2lmKGl0eXA9PTYpcys9IiBCQUNLR1JPVU5EPScnIEJHQ09MT1I9JyIrKGliZ2Nb bl09PSJ0cmFuc3BhcmVudCI/IiI6aWJnY1tuXSkrIiciO2Vsc2Ugcys9IiBCQUNL R1JPVU5EPSciK2liZ2lbbl0rIicgQkdDT0xPUj0iKyhpYmdpW25dfHxpYmdjW25d PT0idHJhbnNwYXJlbnQiPyInJyI6aWJnY1tuXSk7cys9Ij4iO2lmKGl0eXA9PTYp cys9IjxURCBOT1dSQVAgVkFMSUdOPVRPUCBIRUlHSFQ9IisocC5wdmVyP3NzaXo6 IjEwMCUiKSsiIFdJRFRIPSIrKHAucHZlcj8iMTAwJSI6c3NpeikrIiBTVFlMRT0n Zm9udC1zaXplOjBwdDsnPiIrc3RnaW1nKHNpbWcsaWRzKyJMSU5FIixzaW13LHNp bWgsMCwtMSkrIjwvVEQ+IjtlbHNle2lmKHAucHZlciYmcC5wbG13fHwhcC5wdmVy JiZpaWN3KXMrPSI8VEQgQUxJR049Q0VOVEVSIFZBTElHTj1NSURETEUiK3N0Z2l3 cyhpKSsiPiIrc3RnaW1nKGlpY25bbl0sIiIsaWljdyxpaWNoLGlpY2IsMSkrIjwv VEQ+IjtzKz0iPFREIFdJRFRIPTEwMCUgTk9XUkFQIEFMSUdOPSIraWhhbCsiIFZB TElHTj0iK2l2YWwrIj48QSAiKyhuTk40PyIiOnN0Z3VybChpLDEpKSsiIENMQVNT PSciKyhpZHMrIlRYIituKSsiJz4iO2lmKGl0eXA9PTIpcys9c3RnaW1nKGlpbWdb bl0saWRzKyJJTUciLGlpbXcsaWltaCxpaW1iLC0xKTtlbHNlIHMrPSI8SU1HIFNS Qz0nIitzdGdtZShpKS5tYm5rKyInIFdJRFRIPTEgSEVJR0hUPTEgQk9SREVSPTAg QUxJR049QUJTTUlERExFPiIraXRleDtzKz0iPC9BPjwvVEQ+IjtpZihwLnB2ZXIm JnAucHJtd3x8IXAucHZlciYmaWFydylzKz0iPFREIEFMSUdOPUNFTlRFUiBWQUxJ R049TUlERExFIitzdGdhd3MoaSkrIj4iK3N0Z2ltZyhpYXJyW25dLCIiLGlhcncs aWFyaCxpYXJiLDEpKyI8L1REPiI7fXMrPSI8L1RBQkxFPiI7aWYoaXR5cCE9NiYm aXBidylzKz0iPEJSIENMRUFSPUFMTD48U1BBQ0VSIEhFSUdIVD0xIFdJRFRIPSIr aXBidysiPjwvU1BBQ0VSPjxTUEFDRVIgV0lEVEg9MSBIRUlHSFQ9IitpcGJ3KyI+ PC9TUEFDRVI+IjtzKz0iPC9MQVlFUj4iO31pZihpdHlwIT02KXMrPSI8TEFZRVIg Wi1JTkRFWD0yMD48L0xBWUVSPiI7cys9IjwvTEFZRVI+PC9JTEFZRVI+PC9GT05U PjwvVEQ+Ijt9ZWxzZXtzKz0iPFREIGNsYXNzPXN0X3RkY3NzIElEPSIraS5pZHMr c3RpdGV2KGkpO2lmKGl0eXAhPTYpcys9IiBUSVRMRT0iK3N0cXVvKGl0aXApKyhp d2Q/IiBXSURUSD0iK2l3ZDoiIikrKGlodD8iIEhFSUdIVD0iK2lodDoiIikrIiBW QUxJR049IitpdmFsO3MrPSIgU1RZTEU9JyI7aWYoIShpdHlwIT02JiZzdG1vemIp JiYoaXR5cCE9Nnx8IShuT1AmJm5WRVI8NiYmcC5wdmVyKSkpcys9c3RpY3NzKGks MCk7cys9Iic+IjtpZihpdHlwPT02KXtzKz0iPHRhYmxlIGNlbGxwYWRkaW5nPTAg Y2VsbHNwYWNpbmc9MCB3aWR0aD0xMDAlIElEPSIraS5pZHMrIlNBPjx0ZCBOT1dS QVAgYWxpZ249Y2VudGVyIHZhbGlnbj1taWRkbGUiKyhwLnB2ZXI/IiB3aWR0aD0x MDAlIFNUWUxFPSciK3N0aWNzcyhpLDApKyInIGhlaWdodD0iOiIgd2lkdGg9Iikr c3NpeisiIElEPSIraS5pZHMrIlNCPiI7cys9c3RnaW1nKHNpbWcsaWRzKyJMSU5F IixzaW13LHNpbWgsMCwtMSk7cys9IjwvdGQ+PC90YWJsZT4iO31lbHNle3MrPSI8 QSBjbGFzcz1zdF9hY3NzIElEPSIraS5pZHMrIkhSIFNUWUxFPSd0ZXh0LWRlY29y YXRpb246bm9uZTsiKyhuSUVXPyJjdXJzb3I6IitzdGdjdXIoaSk6IiIpKyInICIr c3RndXJsKGksMCkrIj4iO3MrPW5OTj8iPERJViBDTEFTUz1zdF9kaXZjc3MgIiso c3Rtb3piPyIgU1RZTEU9JyIrc3RpY3NzKGksMCkrIiciOiIiKSsiIElEPSIraS5p ZHMrIkRSPiI6IiI7cys9IjxUQUJMRSBjbGFzcz1zdF90YmNzcyBDRUxMU1BBQ0lO Rz0wIENFTExQQURESU5HPTAgV0lEVEg9MTAwJSBJRD0iK2lkcysiVEI+IjtpZihw LnB2ZXImJnAucGxtd3x8IXAucHZlciYmaWljdylzKz0iPFREIGNsYXNzPXN0X3Rk Y3NzIE5PV1JBUCBBTElHTj1DRU5URVIgVkFMSUdOPU1JRERMRSBTVFlMRT0ncGFk ZGluZzoiK3AucHBhZCsicHgnIElEPSIraWRzKyJMVEQiK3N0Z2l3cyhpKSsiPiIr c3RnaW1nKGlpY25bMF0saWRzKyJJQ09OIixpaWN3LGlpY2gsaWljYiwxKSsiPC9U RD4iO2Vsc2UgaWYobklFVylzKz0iPFREIFNUWUxFPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7Jz48 L1REPiI7cys9IjxURCBWQUxJR049IitpdmFsKyIgTk9XUkFQIENMQVNTPXN0X3Rk Y3NzIFNUWUxFPSd0ZXh0LWFsaWduOiIraWhhbCsiO2NvbG9yOiIraXR4Y1swXSsi O3BhZGRpbmc6IitwLnBwYWQrInB4OycgSUQ9IitpZHMrIk1URD4iO3MrPSI8Rk9O VCBDTEFTUz1zdF9mdGNzcyBJRD0iK2lkcysiVFggU1RZTEU9XCIiK3N0dGNzcyhp LDApKyJcIj4iO2lmKGl0eXA9PTIpcys9c3RnaW1nKGlpbWdbMF0saWRzKyJJTUci LGlpbXcsaWltaCxpaW1iLC0xKTtlbHNlIGlmKGl0ZXgpcys9aXRleDtlbHNlIHMr PXN0Z2ltZyhzdGdtZShpKS5tYm5rLGlkcysiSU1HIiwxLDEsMCwxKTtzKz0iPC9G T05UPiI7cys9IjwvVEQ+IjtpZihwLnB2ZXImJnAucHJtd3x8IXAucHZlciYmaWFy dylzKz0iPFREIGNsYXNzPXN0X3RkY3NzIE5PV1JBUCBBTElHTj1DRU5URVIgVkFM SUdOPU1JRERMRSBTVFlMRT0ncGFkZGluZzoiK3AucHBhZCsicHgnIElEPSIraWRz KyJSVEQiK3N0Z2F3cyhpKSsiPiIrc3RnaW1nKGlhcnJbMF0saWRzKyJBUlJPVyIs aWFydyxpYXJoLGlhcmIsMSkrIjwvVEQ+IjtlbHNlIGlmKG5JRVcpcys9IjxURCBT VFlMRT0nZGlzcGxheTpub25lOyc+PC9URD4iO3MrPSI8L1RBQkxFPiI7cys9bk5O PyI8L0RJVj4iOiIiO3MrPSI8L0E+Ijt9cys9IjwvVEQ+Ijt9cmV0dXJuIHM7fQ0K ZnVuY3Rpb24gc3RwY3NzKHApe3dpdGgocClyZXR1cm4gImJvcmRlci1zdHlsZToi K3BiZHMrIjtib3JkZXItd2lkdGg6IitpcGJ3KyJweDtib3JkZXItY29sb3I6Iitw YmRjKyI7IisobklFPyJiYWNrZ3JvdW5kOiIrcGJnZCsiOyI6ImJhY2tncm91bmQt Y29sb3I6IitwYmdjKyI7IisocGJnaT8iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoIitw YmdpKyIpO2JhY2tncm91bmQtcmVwZWF0OiIrcGJncisiOyI6IiIpKSsobklFVz8i bWFyZ2luOiIrcHNkcysicHg7IjoiOyIpO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0ZmNzcyhwKXt2 YXIgcz0iIjt3aXRoKHApaWYobklFVyYmKG5WRVI+PTV8fCFpc3N0KSl7cys9cGVm ZlswXSsiICI7cys9cGVmZlsxXSsiICI7aWYobklFNXx8cG9wYyE9MTAwKXMrPSJB bHBoYShvcGFjaXR5PSIrcG9wYysiKSAiO2lmKHBzZHMpcys9cHN0cD09MT8iZHJv cHNoYWRvdyhjb2xvcj0iK3BzY2wrIixvZmZ4PSIrcHNkcysiLG9mZnk9Iitwc2Rz KyIscG9zaXRpdmU9MSkgIjoiU2hhZG93KGNvbG9yPSIrcHNjbCsiLGRpcmVjdGlv bj0xMzUsc3RyZW5ndGg9Iitwc2RzKyIpICI7fXJldHVybiBzO30NCmZ1bmN0aW9u IHN0aWNzcyhpLG4pe3dpdGgoaSlyZXR1cm4gKGl0eXAhPTY/ImJvcmRlci1zdHls ZToiK2liZHMrIjtib3JkZXItd2lkdGg6IitpcGJ3KyJweDtib3JkZXItY29sb3I6 IitpYmRjW25dKyI7IisoIW5JRU0mJmliZ2lbbl0/ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6 dXJsKCIraWJnaVtuXSsiKTtiYWNrZ3JvdW5kLXJlcGVhdDoiK2liZ3Jbbl0rIjsi OiIiKToiIikrKG5JRU0mJml0eXAhPTY/ImJhY2tncm91bmQ6IitpYmdkW25dKyI7 IjoiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjoiK2liZ2Nbbl0rIjsiKSsiY3Vyc29yOiIrKG5J RU0/ImRlZmF1bHQiOnN0Z2N1cihpKSkrIjtmb250LXNpemU6MXB4OyI7fQ0KZnVu Y3Rpb24gc3R0Y3NzKGksbil7d2l0aChpKXJldHVybiAiY3Vyc29yOiIrc3RnY3Vy KGkpKyI7Zm9udDoiK2l0eGZbbl0rIjt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246IitpdHhkW25d KyI7IisoIW5ETXx8bk5ONHx8bklFNT8iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjp0cmFuc3Bh cmVudDtjb2xvcjoiK2l0eGNbbl06IiIpO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z3RtKG0sdyl7 aWYodyYmdyE9d2luZG93JiZzdGRtbGQodykpe3ZhciB0PXcuc3RtZW51KG0ubW5h bSk7aWYodCl7dC5zZnJtPXdpbmRvdztpZih0Lm1oZGQ8MTAwMCkJdC5taGRkPTEw MDA7fXJldHVybiB0O31yZXR1cm4gbTt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGl0b3YoZSxvLGkp e3ZhciBwPXN0Z3BhcihpKTtpZighcC5pc3NofHxvJiZuSUUmJmUuZnJvbUVsZW1l bnQmJm8uY29udGFpbnMoZS5mcm9tRWxlbWVudCl8fG5PUCYmZS5mcm9tRWxlbWVu dCYmZS5mcm9tRWxlbWVudC5pZCYmZS5mcm9tRWxlbWVudC5pZC5pbmRleE9mKGku aWRzKT49MClyZXR1cm47aWYobk5ONClzdGdsYXkoaSkuZG9jdW1lbnQubGF5ZXJz WzBdLmNhcHR1cmVFdmVudHMoRXZlbnQuQ0xJQ0spO3ZhciBtPXN0Z21lKGkpLHQ9 bSx3PXdpbmRvdztpZighcC5wYXIpe3c9c3RnZnJtKG0pO3Q9c3RndG0obSx3KTt9 aWYoIXAuaXNja3x8bS5ja2VkKXtpZihwLmN1aXQmJnAuY3VpdCE9aSl7dmFyIGM9 cC5jdWl0O3N0aGRpdChjKTtpZih0IT1tJiZ0KXcuc3RoZGl0KHQucHNbYy5wcGld LmlzW2MuaXRpXSk7fWlmKHR5cGVvZihpLm15aXRvdikhPSJ1bmRlZmluZWQiJiZp Lm15aXRvdihlKSlyZXR1cm47c3RzaHB4KHQsbSxpLHcpO3N0c2hzdChpLDEpO3N0 Z3BhcihpKS5jdWl0PWk7fWVsc2UgaWYodC5tY2tzJjIpc3RzaHN0KGksMSk7aWYo bk5ONCYmaS5pc3R0KXN0Y3N0dChpKTt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGl0b3UoZSxvLGkp e3ZhciBwPXN0Z3BhcihpKTtpZighcC5pc3NofHxuSUUmJmUudG9FbGVtZW50JiZv LmNvbnRhaW5zKGUudG9FbGVtZW50KXx8bk9QJiZlLnRvRWxlbWVudCYmZS50b0Vs ZW1lbnQuaWQmJmUudG9FbGVtZW50LmlkLmluZGV4T2YoaS5pZHMpPj0wKXJldHVy bjtpZihuTk40KXN0Z2xheShpKS5kb2N1bWVudC5sYXllcnNbMF0ucmVsZWFzZUV2 ZW50cyhFdmVudC5DTElDSyk7dmFyIG09c3RnbWUoaSksdD1tLHc9d2luZG93O2lm KCFwLnBhcil7dz1zdGdmcm0obSk7dD1zdGd0bShtLHcpO31pZih0eXBlb2YoaS5t eWl0b3UpIT0idW5kZWZpbmVkIiYmaS5teWl0b3UoZSkpcmV0dXJuO3A9aS5zdWI7 dmFyIHRwPXQhPW0mJnQ/dC5wc1tpLnBwaV0uaXNbaS5pdGldLnN1YjowO2lmKHAm JnAuaXNzaCYmIXAuZXhlZClzdGhkcHAocCk7aWYodHAmJnRwLmlzc2gmJiF0cC5l eGVkKXcuc3RoZHBwKHRwKTtpZighKHAmJnAuaXNzaHx8dHAmJnRwLmlzc2gpKXtz dHNoc3QoaSwwKTtzdGdwYXIoaSkuY3VpdD0wO31pZihuTk40JiZpLmlzdHQpc3Rh dHVzPSIiO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0aXRjayhlLG8saSl7aWYoaS5sb2NrfHxuTk40 JiZlLndoaWNoIT0xKXJldHVybjtpZih0eXBlb2YoaS5teWl0Y2spIT0idW5kZWZp bmVkIiYmaS5teWl0Y2soZSkpcmV0dXJuO3ZhciBtPXN0Z21lKGkpLHQ9bSx3PXdp bmRvdztpZighc3RncGFyKGkpLnBhcil7dz1zdGdmcm0obSk7dD1zdGd0bShtLHcp O312YXIgcD1zdGdwYXIoaSk7aWYocC5pc2NrKXttLmNrZWQ9IW0uY2tlZDt2YXIg cD1pLnN1YjtpZihwKXtpZihtLmNrZWQmJiFwLmlzc2gpc3RzaHB4KHQsbSxpLHcp O2Vsc2UgaWYoIW0uY2tlZCYmcC5pc3NoKXt2YXIgdHA9dCE9bSYmdD90LnBzW2ku cHBpXS5pc1tpLml0aV0uc3ViOjA7aWYodHApdy5zdGhkcHAodHApO3N0aGRwcChw KTt9fWlmKCEodC5tY2tzJjIpKXN0c2hzdChpLG0uY2tlZD8xOjApO3N0Z3Bhcihp KS5jdWl0PW0uY2tlZD9pOjA7fWlmKG5JRVcmJmkuaXVybCl7dmFyIGE9c3Rnb2Jq KGkuaWRzKyJIUiIpO2kubG9jaz0xO2lmKGUuc2hpZnRLZXkpYS50YXJnZXQ9J19i bGFuayc7YS5jbGljaygpO2EudGFyZ2V0PWkuaXRndDtpLmxvY2s9MDt9fQ0KZnVu Y3Rpb24gc3RwcG92KGUsbyxwKXtpZighcC5pc3NofHxuSUUmJmUuZnJvbUVsZW1l bnQmJm8uY29udGFpbnMoZS5mcm9tRWxlbWVudCl8fG5PUCYmZS5mcm9tRWxlbWVu dCYmZS5mcm9tRWxlbWVudC5pZCYmZS5mcm9tRWxlbWVudC5pZC5pbmRleE9mKHAu aWRzKT49MClyZXR1cm47dmFyIG09c3RnbWUocCksdz1tLnNmcm07aWYocC5wYXIm JnchPXdpbmRvdyl7aWYoc3RkbWxkKHcpKW09dy5zdG1lbnUobS5tbmFtKTtlbHNl IHJldHVybjt9aWYobS5oZGlkKXt3LmNsZWFyVGltZW91dChtLmhkaWQpO20uaGRp ZD0wO319DQpmdW5jdGlvbiBzdHBwb3UoZSxvLHApe2lmKCFwLmlzc2h8fG5JRSYm ZS50b0VsZW1lbnQmJm8uY29udGFpbnMoZS50b0VsZW1lbnQpfHxuT1AmJmUudG9F bGVtZW50JiZlLnRvRWxlbWVudC5pZCYmZS50b0VsZW1lbnQuaWQuaW5kZXhPZihw Lmlkcyk+PTApcmV0dXJuO3ZhciBtPXN0Z21lKHApLHc9bS5zZnJtO2lmKHAucGFy JiZ3IT13aW5kb3cpe2lmKHN0ZG1sZCh3KSltPXcuc3RtZW51KG0ubW5hbSk7ZWxz ZSByZXR1cm4gc3RoZGFseChtLDApO31pZihtLmhkaWQpdy5jbGVhclRpbWVvdXQo bS5oZGlkKTttLmhkaWQ9dy5zZXRUaW1lb3V0KCJzdGhkYWxsKHN0X21zWyciK20u bWVpKyInXSwwKTsiLG0ubWhkZCk7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RzaHN0KGksbil7aWYo aS5jc3R0PT1uKXJldHVybjtpZih0eXBlb2YoaS5teXNoc3QpIT0idW5kZWZpbmVk IiYmaS5teXNoc3QobikpcmV0dXJuO2kuY3N0dD1uO3dpdGgoaSlpZihuTk40KXt2 YXIgbHM9c3Rnc3RsYXkoaSk7bHNbbl0ucGFyZW50TGF5ZXIuYmdDb2xvcj1pYmRj W25dO2xzW25dLnZpc2liaWxpdHk9InNob3ciO2xzWzEtbl0udmlzaWJpbGl0eT0i aGlkZSI7fWVsc2V7dmFyIG89c3Rtb3piP3N0Z29iaihpLmlkcysiRFIiKTpzdGds YXkoaSkscz1vLnN0eWxlO2lmKG5JRU0pe2lmKGliZ2RbMF0hPWliZ2RbMV0pCXMu YmFja2dyb3VuZD1pYmdkW25dO31lbHNle3N0Z29iaihpLmlkcysiSFIiKS5zdHls ZS5iYWNrZ3JvdW5kQ29sb3I9InRyYW5zcGFyZW50IjtpZihpYmdjWzBdIT1pYmdj WzFdKXtpZihuT1AmJm5WRVI8NilzLmJhY2tncm91bmQ9aWJnY1tuXTtlbHNlIHMu YmFja2dyb3VuZENvbG9yPWliZ2Nbbl07fWlmKGliZ2lbMF0hPWliZ2lbMV0pCXMu YmFja2dyb3VuZEltYWdlPSJ1cmwoIisoaWJnaVtuXT9pYmdpW25dOnN0Z21lKGkp Lm1ibmspKyIpIjtzLmJhY2tncm91bmRSZXBlYXQ9aWJncltuXTt9aWYoaWJkY1sw XSE9aWJkY1sxXSkJcy5ib3JkZXJDb2xvcj1pYmRjW25dO3ZhciB0O2lmKGlpY25b MF0hPWlpY25bMV0pe3Q9bklFP28uYWxsW2lkcysiSUNPTiJdOnN0Z29iaihpZHMr IklDT04iKTtpZih0KQl0LnNyYz1paWNuW25dO31pZihpYXJyWzBdIT1pYXJyWzFd KXt0PW5JRT9vLmFsbFtpZHMrIkFSUk9XIl06c3Rnb2JqKGlkcysiQVJST1ciKTtp Zih0KQl0LnNyYz1pYXJyW25dO31pZihpdHlwPT0yJiZpaW1nWzBdIT1paW1nWzFd KXt0PW5JRT9vLmFsbFtpZHMrIklNRyJdOnN0Z29iaihpZHMrIklNRyIpO2lmKHQp CXQuc3JjPWlpbWdbbl07fWlmKCFpLnR4c3R5bGUpCWkudHhzdHlsZT0obklFP28u YWxsW2lkcysiVFgiXTpzdGdvYmooaWRzKyJUWCIpKS5zdHlsZTt0PXR4c3R5bGU7 aWYoaXR4ZlswXSE9aXR4ZlsxXSl0LmZvbnQ9aXR4ZltuXTtpZihpdHhkWzBdIT1p dHhkWzFdKXQudGV4dERlY29yYXRpb249aXR4ZFtuXTtpZihuT1ApCXN0Z29iaihp ZHMrIk1URCIpLnN0eWxlLmNvbG9yPWl0eGNbbl07ZWxzZQl0LmNvbG9yPWl0eGNb bl07aWYobk9QJiZuVkVSPjcpd2l0aChzdGdsYXkoc3RncGFyKGkpKS5zdHlsZSl7 dmFyIHY9dmlzaWJpbGl0eTt2aXNpYmlsaXR5PSJoaWRkZW4iO3Zpc2liaWxpdHk9 djt9fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0c2hwcChwKXtpZih0eXBlb2YocC5teXNocHApIT0i dW5kZWZpbmVkIiYmcC5teXNocHAoKSlyZXR1cm47c3RzaG93KHApO30NCmZ1bmN0 aW9uIHN0c2hweCh0LG0saSx3KXtpZih0PT1tKXt2YXIgcD1pLnN1YjtpZihwJiYh cC5pc3NoJiYhKCFpLnBwaSYmbS5tY2ZmJiYhbS5tY2ZuKSlzdHNocHAocCk7fWVs c2UgaWYodCl7dmFyIHA9dC5wc1tpLnBwaV0uaXNbaS5pdGldLnN1YjtpZihwJiYh cC5pc3NoKXcuc3RzaHBwKHApO319DQpmdW5jdGlvbiBzdGhkcHAocCl7aWYodHlw ZW9mKHAubXloZHBwKSE9InVuZGVmaW5lZCImJnAubXloZHBwKCkpcmV0dXJuO2lm KHAuY3VpdCl7dmFyIHQ9cC5jdWl0LnN1YjtpZih0JiZ0Lmlzc2gpc3RoZHBwKHQp O3N0c2hzdChwLmN1aXQsMCk7cC5jdWl0PTA7fXN0aGlkZShwKTt9DQpmdW5jdGlv biBzdHNoaXQoaSl7dmFyIHA9aS5zdWI7aWYocCYmIXAuaXNzaClzdHNocHAocCk7 c3RzaHN0KGksMSk7c3RncGFyKGkpLmN1aXQ9aTt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGhkaXQo aSl7dmFyIHA9aS5zdWI7aWYocCYmcC5pc3NoKXN0aGRwcChwKTtzdHNoc3QoaSww KTtzdGdwYXIoaSkuY3VpdD0wO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0c2hvdyhwKXt2YXIgZD1w LnBhciYmc3RncGFyKHAucGFyKS5wdmVyP3N0Z21lKHApLm1zZHY6c3RnbWUocCku bXNkaDtwLmV4ZWQ9MDtpZighcC5yYylzdGd4eShwKTtpZihwLnRtaWQpe2NsZWFy VGltZW91dChwLnRtaWQpO3AudG1pZD0wO3N0d2VscygxLHApfWlmKGQ+MClwLnRt aWQ9c2V0VGltZW91dChzdHNkc3RyKHAsMSksZCk7cC5pc3NoPTE7aWYoZDw9MCll dmFsKHN0c2RzdHIocCwxKSk7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RoaWRlKHApe2lmKHAudG1p ZCl7Y2xlYXJUaW1lb3V0KHAudG1pZCk7cC50bWlkPTA7fWlmKHAuaXNzaCYmIXAu ZXhlZCl7cC5leGVkPTA7cC5pc3NoPTA7fWVsc2V7cC5leGVkPTA7cC5pc3NoPTA7 ZXZhbChzdHNkc3RyKHAsMCkpO319DQpmdW5jdGlvbiBzdHNoeChwKXtpZihuTk40 KXJldHVybiBzdG5zaHgocCk7dmFyIGw9c3RnbGF5KHApO2wuc3R5bGUudmlzaWJp bGl0eT0idmlzaWJsZSI7aWYobklFNSlsLmZpbHRlcnNbIkFscGhhIl0ub3BhY2l0 eT1wLnBvcGM7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3Ruc2h4KHApe3ZhciBsPXN0Z2xheShwKTts LnZpc2liaWxpdHk9InNob3ciO2lmKCFwLmZpeGVkKXtsLnJlc2l6ZUJ5KHAuaXBi dyoyLHAuaXBidyoyKTtsPWwuZG9jdW1lbnQubGF5ZXJzWzBdO2wubW92ZVRvKHAu aXBidyxwLmlwYncpO2wub25tb3VzZW92ZXI9c3RwcG92bjtsLm9ubW91c2VvdXQ9 c3RwcG91bjtmb3IodmFyIGo9cC5pcy5sZW5ndGgtMTtqPj0wOy0tail7dmFyIGk9 cC5pc1tqXTtpZihpLml0eXAhPTYpe3ZhciBscz1zdGdzdGxheShpKTtpZihpLml0 eXAhPTF8fGkuaXVybClsc1syXS5yZXNpemVUbyhsc1swXS5wYXJlbnRMYXllci5j bGlwLndpZHRoLGxzWzBdLnBhcmVudExheWVyLmNsaXAuaGVpZ2h0KTtpZihpLml1 cmwpe3dpdGgobHNbMl0uZG9jdW1lbnQpe29wZW4oKTt3cml0ZSgiPEEgIitzdGd1 cmwoaSwwKSsiPjxJTUcgQk9SREVSPTAgU1JDPSciK3N0Z21lKGkpLm1ibmsrIicg V0lEVEg9Iitsc1syXS5jbGlwLndpZHRoKyIgSEVJR0hUPSIrbHNbMl0uY2xpcC5o ZWlnaHQrIj48L0E+Iik7Y2xvc2UoKTt9fWxzWzBdLnJlc2l6ZUJ5KC1pLmlwYncs LWkuaXBidyk7bHNbMV0ucmVzaXplQnkoLWkuaXBidywtaS5pcGJ3KTtsPXN0Z2xh eShpKS5kb2N1bWVudC5sYXllcnNbMF07bC5vbm1vdXNlb3Zlcj1zdGl0b3ZuO2wu b25tb3VzZW91dD1zdGl0b3VuO2wub25jbGljaz1zdGl0Y2tuO319aWYocC5pcGJ3 KXNldFRpbWVvdXQoInZhciBwPXN0X21zWyIrcC5tZWkrIl0ucHNbIitwLnBwaSsi XTtzdGdsYXkocCkuYmdDb2xvcj1wLnBiZGM7IiwxKTtwLmZpeGVkPTE7fX0NCmZ1 bmN0aW9uIHN0aGR4KHApe3ZhciBsPXN0Z2xheShwKTtpZihuTk40KWwudmlzaWJp bGl0eT0iaGlkZSI7ZWxzZXtpZihuSUU1KWwuZmlsdGVyc1siQWxwaGEiXS5vcGFj aXR5PTA7bC5zdHlsZS52aXNpYmlsaXR5PSJoaWRkZW4iO319DQpmdW5jdGlvbiBz dGNscygpe2Zvcih2YXIgaT0wO2k8c3RfbXMubGVuZ3RoOysraSlzdGhkYWx4KHN0 X21zW2ldLDApO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0aGRhbHgobSxmKXt2YXIgdz1tLnNmcm07 aWYodyE9d2luZG93KXtpZihzdGRtbGQodykpe3ZhciB0PXcuc3RtZW51KG0ubW5h bSk7aWYodCl3LnN0aGRhbGwodCxmKTt9ZWxzZXtmb3IodmFyIGk9MDtpPG0ucHNb MF0uaXMubGVuZ3RoOysraSl7dmFyIHA9bS5wc1swXS5pc1tpXS5zdWI7aWYocCYm cC5pc3NoKXtzdGhkcHAocCk7YnJlYWs7fX19fWVsc2Ugc3RoZGFsbChtLGYpO30N CmZ1bmN0aW9uIHN0aGRhbGwobSxmKXt2YXIgdD1tLHc7aWYobS5tY2ZmKXt3PXN0 Z2ZybShtKTtpZih3JiZ3IT13aW5kb3cmJnN0ZG1sZCh3KSl7dD13LnN0bWVudSht Lm1uYW0pO2lmKHR5cGVvZih0KT09Im9iamVjdCImJnQpdC5zZnJtPXdpbmRvdzt9 fWlmKG0uaGRpZCl7Y2xlYXJUaW1lb3V0KG0uaGRpZCk7bS5oZGlkPTA7fW0uY2tl ZD0wO3ZhciBwPW0ucHNbMF07aWYocC5pc3NoKXt2YXIgaT1wLmN1aXQ7aWYocC5j dWl0KXtzdGhkaXQoaSk7aWYodCE9bSl7dmFyIHA9dC5wc1tpLnBwaV0uaXNbaS5p dGldLnN1YjtpZihwJiZwLmlzc2gpdy5zdGhkcHAocCk7fX1pZihtLm10eXA9PTIm JihmfHxzdEFIQ00pKXN0aGlkZShwKTt9fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RnZWZmKGYsaSxz LHApe3JldHVybiBuVkVSPDUuNT8oIXAuaXNzdHx8blZFUj49NSkmJmk8MjQmJmk+ PTA/InJldmVhbFRyYW5zKFRyYW5zaXRpb249IitpKyIsRHVyYXRpb249IisoKDEx MC1zKS8xMDApKyIpIjoiIjpmPT0iTm9ybWFsIj8iIjpmO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0 ZnRzaChwKXtpZihuSUVXJiZuVkVSPj01LjUpZXZhbCgidHJ5e3N0c2hmeChwKTt9 Y2F0Y2goZSl7c3RfcmVnPTA7c3RzaGZ4KHApO30iKTtlbHNlIHN0c2hmeChwKTt9 DQpmdW5jdGlvbiBzdGZ0aGQocCl7aWYobklFVyYmblZFUj49NS41KWV2YWwoInRy eXtzdGhkZngocCk7fWNhdGNoKGUpe3N0X3JlZz0wO3N0aGRmeChwKTt9Iik7ZWxz ZSBzdGhkZngocCk7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RzaGZ4KHApe3ZhciB4eT1zdGd4eShw KTtpZihzdGlzc2MocCkpc3Rzc2MoeHlbMl0scCk7c3RtdnRvKHh5LHApO3N0d2Vs cygtMSxwKTtpZihuSUVXJiZzdF9yZWcpe3ZhciB0cz1zdGdsYXkocCkuZmlsdGVy cztmb3IodmFyIGk9MCxqPWkrcC5lZmZuWzBdO2k8ajsrK2kpe2lmKHRzW2ldLnN0 YXR1cyl0c1tpXS5zdG9wKCk7dHNbaV0uYXBwbHkoKTt9fXN0c2h4KHApO2lmKG5J RVcmJnN0X3JlZyl7dmFyIHRzPXN0Z2xheShwKS5maWx0ZXJzO2Zvcih2YXIgaT0w LGo9aStwLmVmZm5bMF07aTxqOysraSl0c1tpXS5wbGF5KCk7fX0NCmZ1bmN0aW9u IHN0aGRmeChwKXtpZihuSUVXJiZzdF9yZWcpe3ZhciB0cz1zdGdsYXkocCkuZmls dGVycztmb3IodmFyIGk9cC5lZmZuWzBdLGo9aStwLmVmZm5bMV07aTxqOysraSl7 aWYodHNbaV0uc3RhdHVzKXRzW2ldLnN0b3AoKTt0c1tpXS5hcHBseSgpO319c3Ro ZHgocCk7c3R3ZWxzKDEscCk7aWYobklFVyYmc3RfcmVnKXt2YXIgdHM9c3RnbGF5 KHApLmZpbHRlcnM7Zm9yKHZhciBpPXAuZWZmblswXSxqPWkrcC5lZmZuWzFdO2k8 ajsrK2kpdHNbaV0ucGxheSgpO319DQpmdW5jdGlvbiBzdHN0eHkobSx4eSl7bS5t Y294PXh5WzBdO20ubWNveT14eVsxXTt9DQpmdW5jdGlvbiBzdG5hdigpe3ZhciB2 PW5hdmlnYXRvci5hcHBWZXJzaW9uLGE9bmF2aWdhdG9yLnVzZXJBZ2VudDtuTUFD PXYuaW5kZXhPZigiTWFjIik+PTA7bk9QPWEuaW5kZXhPZigiT3BlcmEiKT49MDtp ZihuT1Ape25WRVI9cGFyc2VGbG9hdChhLnN1YnN0cmluZyhNYXRoLm1heChhLmlu ZGV4T2YoIk9wZXJhLyIpLGEuaW5kZXhPZigiT3BlcmEgIikpKzYsYS5sZW5ndGgp KTtuT1A1PW5WRVI+PTUuMDI7fWVsc2V7bklFPWRvY3VtZW50LmFsbD8xOjA7aWYo bklFKXtuSUU0PShldmFsKHYuc3Vic3RyaW5nKDAsMSk+PTQpKTtuVkVSPXBhcnNl RmxvYXQoYS5zdWJzdHJpbmcoYS5pbmRleE9mKCJNU0lFICIpKzUsYS5sZW5ndGgp KTtuSUU1PW5WRVI+PTUmJm5WRVI8NS41JiYhbk1BQztuSUVNPW5JRTQmJm5NQUM7 bklFVz1uSUU0JiYhbk1BQzt9ZWxzZXtuTk40PW5hdmlnYXRvci5hcHBOYW1lLnRv TG93ZXJDYXNlKCk9PSJuZXRzY2FwZSImJnYuc3Vic3RyaW5nKDAsMSk9PSI0Ijtp Zighbk5ONCl7bk5ONj0oZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoIioi KSYmYS5pbmRleE9mKCJHZWNrbyIpIT0tMSk7aWYobk5ONil7blZFUj1wYXJzZUlu dChuYXZpZ2F0b3IucHJvZHVjdFN1Yik7aWYoYS5pbmRleE9mKCJOZXRzY2FwZSIp Pj0wKXtzdF9kZWxiPW5WRVI8PTIwMDAxMTA4O3N0X2FkZGI9blZFUj49MjAwMjA1 MTI7fWVsc2V7c3Rtb3piPW5WRVI8MjAwMTA1MDUmJm5WRVI+MjAwMDEyMDU7c3Rf ZGVsYj1uVkVSPD0yMDAxMDYyODtzdF9hZGRiPW5WRVI+PTIwMDExMjIxJiZuVkVS PDIwMDIxMDE2Ozt9fX1lbHNlIG5WRVI9cGFyc2VGbG9hdCh2KTtuTk49bk5ONHx8 bk5ONjt9fW5ETT1uT1A1fHxuSUU0fHxuTk47fQ0KZnVuY3Rpb24gc3Rja3BnKCl7 c3Rfcmw9MDt2YXIgdz1zdF9jdyxoPXN0X2NoLGw9c3RfY2wsdD1zdF9jdDtzdF9j dz1zdGdjdygpO3N0X2NoPXN0Z2NoKCk7c3RfY2w9c3RnY2woKTtzdF9jdD1zdGdj dCgpO3N0X3NjZD1zdF9jbC1sfHxzdF9jdC10O2lmKChzdF9jdy13fHxzdF9jaC1o KSYmKG5PUCYmblZFUjw3fHxuTk40KSlkb2N1bWVudC5sb2NhdGlvbi5yZWxvYWQo KTtlbHNle2lmKCFuSUVNKXN0c2NyKCk7c3Rfcmw9c2V0VGltZW91dCgic3Rja3Bn KCk7IiwyNSk7fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0X29ubG9hZCgpe2lmKHN0X2xvYWQpCXJl dHVybjtpZihuSUVNfHxuT1A1fHxuTk58fChuSUVXJiZuVkVSPDUpKXtpZihzdF9o dClkb2N1bWVudC5ib2R5Lmluc2VydEFkamFjZW50SFRNTCgiQmVmb3JlRW5kIixz dF9odCk7Zm9yKHZhciBqPTA7ajxzdF9tcy5sZW5ndGg7KytqKXN0cHJlKHN0X21z W2pdKTt9c3RfbG9hZD0xO2Zvcih2YXIgaT1zdHVzcmxkLmxlbmd0aC0xO2k+PTA7 LS1pKXtzdHVzcmxkW2ldKCk7fXN0dXNybGQubGVuZ3RoPTA7Zm9yKHZhciBqPTA7 ajxzdF9tcy5sZW5ndGg7KytqKXt2YXIgbT1zdF9tc1tqXTtmb3IodmFyIGs9MDtr PG0ucHMubGVuZ3RoOysrayl7dmFyIHA9bS5wc1trXTtpZihwLmlzc2gmJnAuZXhl ZClzdHdlbHMoLTEscCk7fWlmKHR5cGVvZihtLm15bG9hZCkhPSJ1bmRlZmluZWQi KW0ubXlsb2FkKCk7fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0cHJlKG0pe3ZhciBwPW0ucHNbbS5w cy5sZW5ndGgtMV0saT1wLmlzW3AuaXMubGVuZ3RoLTFdO3doaWxlKDEpaWYoc3Rn bGF5KGkpKSBicmVhaztpZighbk5ONClzdGZpeChtKTtpZihtLm10eXAhPTIpc3Rz aG93KG0ucHNbMF0pO2lmKG5JRU0pb25zY3JvbGw9b25yZXNpemU9bmV3IEZ1bmN0 aW9uKCJpZihzdF9zY3IpY2xlYXJUaW1lb3V0KHN0X3Njcik7c3Rfc2NyPXNldFRp bWVvdXQoJ3N0c2NyKCk7Jyw1MDApOyIpO2Vsc2UgaWYoIXN0X3JsKXtzdF9jdz1z dGdjdygpO3N0X2NoPXN0Z2NoKCk7c3RfY2w9c3RnY2woKTtzdF9jdD1zdGdjdCgp O3N0X3JsPXNldFRpbWVvdXQoInN0Y2twZygpOyIsMjUpO31tLnJlYWR5PTE7fQ0K ZnVuY3Rpb24gc3RmaXgobSl7Zm9yKHZhciBqPTA7ajxtLnBzLmxlbmd0aDsrK2op e3ZhciBwPW0ucHNbal0sbD1zdGdsYXkocCk7aWYoIXAuaXNzdCYmKG5PUCYmblZF Uj49N3x8bk5ONikpZG9jdW1lbnQuYm9keS5hcHBlbmRDaGlsZChsKTtpZihuT1Am Jm5WRVI8NilsLnN0eWxlLnBpeGVsV2lkdGg9cGFyc2VJbnQoc3Rnb2JqKHAuaWRz KyJUQiIpLnN0eWxlLnBpeGVsV2lkdGgpO2lmKG5JRTUpbC5zdHlsZS53aWR0aD1s Lm9mZnNldFdpZHRoO319DQpmdW5jdGlvbiBzdGdzcChzcCxkKXt2YXIgaT0wLHM9 NTtpZihkPHN8fG5JRU18fCFzdFNNU0MpcmV0dXJuIGQ7ZD0oZC1kJXMpL3M7d2hp bGUoZD4wKWQtPSsraTtyZXR1cm4gTWF0aC5taW4oTWF0aC5taW4oaSpzLHNwK3Mp LDEwMCpzKTt9DQpmdW5jdGlvbiBzdHNjcigpe2Zvcih2YXIgaj0wO2o8c3RfbXMu bGVuZ3RoOysrail7dmFyIG09c3RfbXNbal07aWYobS5tdHlwPT0xKXt2YXIgcD1t LnBzWzBdLG89c3Rnb2JqKHApLHh5PXN0Z3h5KHApLHJjPXN0Z3JjKHApO2lmKHR5 cGVvZihwLnNjeHMpPT0ndW5kZWZpbmVkJylwLnNjeHM9MDtpZih0eXBlb2YocC5z Y3lzKT09J3VuZGVmaW5lZCcpcC5zY3lzPTA7dmFyIGR4PXh5WzBdLXJjWzBdLGR5 PXh5WzFdLXJjWzFdO2lmKGR4fHxkeSl7aWYoc3RBSFdTKQlzdGhkYWxsKG0sMCk7 c3R3ZWxzKDEscCk7cC5zY3hzPXN0Z3NwKHAuc2N4cyxNYXRoLmFicyhkeCkpO3Au c2N5cz1zdGdzcChwLnNjeXMsTWF0aC5hYnMoZHkpKTt2YXIgeD1keD4wP3JjWzBd K3Auc2N4czpyY1swXS1wLnNjeHMseT1keT4wP3JjWzFdK3Auc2N5czpyY1sxXS1w LnNjeXM7c3RtdnRvKFt4LHldLHApO2lmKHN0aXNzYyhwKSlzdHNzYyhzdGdzYyh4 LHkscCkscCk7c3R3ZWxzKC0xLHApO31lbHNle3Auc2N4cz1wLnNjeXM9MDtpZihz dGlzc2MocCkpe3N0d2VscygxLHApO3N0c3NjKHN0Z3NjKHh5WzBdLHh5WzFdLHAp LHApO3N0d2VscygtMSxwKTt9fX1lbHNlIGlmKHN0X3NjZCYmc3RBSFdTJiZtLnNm cm0hPXdpbmRvdylzdGhkYWx4KG0sMCk7fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0bXZ0byh4eSxw KXtpZih4eSYmKHAucGFyfHxzdGdtZShwKS5tdHlwKSl7dmFyIGw9c3RnbGF5KHAp O2lmKG5OTjQpbC5tb3ZlVG9BYnNvbHV0ZSh4eVswXSx4eVsxXSk7ZWxzZSBpZihu T1Ape3ZhciBzPWwuc3R5bGU7cy5waXhlbExlZnQ9eHlbMF07cy5waXhlbFRvcD14 eVsxXTt9ZWxzZXt2YXIgcz1sLnN0eWxlO3MubGVmdD14eVswXSsicHgiO3MudG9w PXh5WzFdKyJweCI7fXAucmM9W3h5WzBdLHh5WzFdLHAucmNbMl0scC5yY1szXV07 fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0c2RzdHIocCxzKXtyZXR1cm4JInZhciBwPXN0X21zWyIr cC5tZWkrIl0ucHNbIitwLnBwaSsiXTtwLnRtaWQ9MDsiKyhzPyJzdGZ0c2goIjoi c3RmdGhkKCIpKyJwKTtwLmV4ZWQ9MTsiO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0ZXZmbihuLGkp e3JldHVybiBuZXcgRnVuY3Rpb24oImUiLCJ2YXIgcj0vU3RtKFxcZCopcChcXGQq KWkiKyhpPyIoXFxkKillIjoiIikrIi87ci5leGVjKHRoaXMucGFyZW50TGF5ZXIu aWQpO3ZhciBtPVJlZ0V4cC4kMTt2YXIgcD1wYXJzZUludChSZWdFeHAuJDIpOyIr KGk/InZhciBpPXBhcnNlSW50KFJlZ0V4cC4kMyk7IjoiIikrInJldHVybiAiK24r IihlLHRoaXMsc3RfbXNbbV0ucHNbcF0iKyhpPyIuaXNbaV0iOiIiKSsiKTsiKTt9 DQpmdW5jdGlvbiBzdHBwZXYocCl7cmV0dXJuICIgb25Nb3VzZU92ZXI9J3N0cHBv dihldmVudCx0aGlzLHN0X21zWyIrcC5tZWkrIl0ucHNbIitwLnBwaSsiXSk7JyBv bk1vdXNlT3V0PSdzdHBwb3UoZXZlbnQsdGhpcyxzdF9tc1siK3AubWVpKyJdLnBz WyIrcC5wcGkrIl0pOyciO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0aXRldihpKXt3aXRoKGkpcmV0 dXJuIGl0eXA9PTY/IiI6IiBvbk1vdXNlT3Zlcj0nc3RpdG92KGV2ZW50LHRoaXMs c3RfbXNbIittZWkrIl0ucHNbIitwcGkrIl0uaXNbIitpdGkrIl0pOycgb25Nb3Vz ZU91dD0nc3RpdG91KGV2ZW50LHRoaXMsc3RfbXNbIittZWkrIl0ucHNbIitwcGkr Il0uaXNbIitpdGkrIl0pOycgb25DbGljaz0nc3RpdGNrKGV2ZW50LHRoaXMsc3Rf bXNbIittZWkrIl0ucHNbIitwcGkrIl0uaXNbIitpdGkrIl0pOyciO30NCmZ1bmN0 aW9uIHN0cXVvKG4pe3JldHVybiAiXCIiK24rIlwiIjt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGd1 cmwoaSxmKXt3aXRoKGkpcmV0dXJuIChpdXJsfHxmPyJIUkVGPSIrc3RxdW8oaXVy bD9pdXJsLnJlcGxhY2UoLyIvZywiJnF1b3Q7IikucmVwbGFjZSgvJy9nLCImIzM5 OyIpOiIjIikrKGl1cmwmJml0Z3Q/IiBUQVJHRVQ9IitzdHF1byhpdGd0KToiIik6 IiIpKyhpc3R0PyIgb25Nb3VzZU92ZXI9J3JldHVybiBzdGNzdHQoc3RfbXNbIitt ZWkrIl0ucHNbIitwcGkrIl0uaXNbIitpdGkrIl0pOycgb25Nb3VzZU91dD1cInRv cC5zdGF0dXM9XCdcJztyZXR1cm4gdHJ1ZTtcIiI6IiIpO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0 Y3N0dChpKXt0b3Auc3RhdHVzPWkuaXN0dDtyZXR1cm4gdHJ1ZTt9DQpmdW5jdGlv biBzdGdkZWModil7cmV0dXJuIHY/KHYmMT8idW5kZXJsaW5lICI6IiIpKyh2JjI/ ImxpbmUtdGhyb3VnaCAiOiIiKSsodiY0PyJvdmVybGluZSI6IiIpOiJub25lIjt9 DQpmdW5jdGlvbiBzdGdpbWcoc3JjLGlkLHcsaCxiLGYpe3ZhciB4PXc/dzpmLHk9 aD9oOmY7cmV0dXJuICI8SU1HIFNSQz0iK3N0cXVvKHNyYykrKGlkPyIgSUQ9Iitp ZDoiIikrKHc+MD8iIFdJRFRIPSIrdzoiIikrKGg+MD8iIEhFSUdIVD0iK2g6IiIp KyIgQk9SREVSPSIrYisiPiI7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RnYmcoYyxpLHIpe3JldHVy biBpP2MrIiB1cmwoIitpKyIpICIrcjpjO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z2N1cihpKXty ZXR1cm4gaS5pdHlwIT02JiYoaS5pdXJsfHxzdGdwYXIoaSkuaXNjayYmaS5zdWIp PyhuTk42PyJwb2ludGVyIjoiaGFuZCIpOiJkZWZhdWx0Ijt9DQpmdW5jdGlvbiBz dGdpd3MoaSl7dmFyIHA9c3RncGFyKGkpO3JldHVybiBwLnB2ZXI/KHAucGxtdz4w PyIgV0lEVEg9IisocC5wbG13KzIpOiIiKTooaS5paWN3PjA/IiBXSURUSD0iKyhp LmlpY3crMik6IiIpO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z2F3cyhpKXt2YXIgcD1zdGdwYXIo aSk7cmV0dXJuIHAucHZlcj8ocC5wcm13PjA/IiBXSURUSD0iKyhwLnBybXcrMik6 IiIpOihpLmlhcnc+MD8iIFdJRFRIPSIrKGkuaWFydysyKToiIik7fQ0KZnVuY3Rp b24gc3RnbWUoaXApe3ZhciBwPXN0X21zW2lwLm1laV0ucHNbaXAucHBpXTt3aGls ZShwLnBhcilwPXN0Z3BhcihwLnBhcik7cmV0dXJuIHN0X21zW3AubWVpXTt9DQpm dW5jdGlvbiBzdGdwYXIoaXApe3JldHVybiBzdF9tc1tpcC5tZWldLnBzW2lwLnBw aV07fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RnY2woKXtyZXR1cm4gbklFPyhuSUVXJiZkb2N1bWVu dC5jb21wYXRNb2RlPT0iQ1NTMUNvbXBhdCI/ZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVt ZW50OmRvY3VtZW50LmJvZHkpLnNjcm9sbExlZnQ6cGFnZVhPZmZzZXQ7fQ0KZnVu Y3Rpb24gc3RnY3QoKXtyZXR1cm4gbklFPyhuSUVXJiZkb2N1bWVudC5jb21wYXRN b2RlPT0iQ1NTMUNvbXBhdCI/ZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVtZW50OmRvY3Vt ZW50LmJvZHkpLnNjcm9sbFRvcDpwYWdlWU9mZnNldDt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGdj dygpe3JldHVybiBuSUU/KG5JRVcmJmRvY3VtZW50LmNvbXBhdE1vZGU9PSJDU1Mx Q29tcGF0Ij9kb2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQ6ZG9jdW1lbnQuYm9keSku Y2xpZW50V2lkdGg6aW5uZXJXaWR0aDt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGdjaCgpe3JldHVy biBuSUU/KG5JRVcmJmRvY3VtZW50LmNvbXBhdE1vZGU9PSJDU1MxQ29tcGF0Ij9k b2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQ6ZG9jdW1lbnQuYm9keSkuY2xpZW50SGVp Z2h0OmlubmVySGVpZ2h0O30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z29iaihpZCl7d2l0aChkb2N1 bWVudClyZXR1cm4gbklFJiZuVkVSPDU/YWxsW2lkXTpuTk40P2xheWVyc1tpZF06 Z2V0RWxlbWVudEJ5SWQoaWQpO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z2xheShpcCl7aWYoIWlw LmxheWVyKWlwLmxheWVyPSFzdGlzaXQoaXApfHxuTk42fHxuT1A1P3N0Z29iaihp cC5pZHMpOm5OTjQ/c3RnbGF5KHN0Z3BhcihpcCkpLmRvY3VtZW50LmxheWVyc1sw XS5kb2N1bWVudC5sYXllcnNbaXAuaWRzXTpzdGdsYXkoc3RncGFyKGlwKSkuYWxs LnRhZ3MoInRkIilbaXAuaWRzXTtyZXR1cm4gaXAubGF5ZXI7fQ0KZnVuY3Rpb24g c3Rnc3RsYXkoaSl7cmV0dXJuIHN0Z2xheShpKS5kb2N1bWVudC5sYXllcnNbMF0u ZG9jdW1lbnQubGF5ZXJzO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z3JjKGlwKXt2YXIgbHk9c3Rn bGF5KGlwKTtpZihuTk40KXJldHVybiBbbHkucGFnZVgsbHkucGFnZVksbHkuY2xp cC53aWR0aCxseS5jbGlwLmhlaWdodF07ZWxzZXt2YXIgbD0wLHQ9MCx3PXR5cGVv ZihpcC5yYyk9PSJ1bmRlZmluZWQiP3BhcnNlSW50KG5PUCYmblZFUjw3P2x5LnN0 eWxlLnBpeGVsV2lkdGg6bHkub2Zmc2V0V2lkdGgpOmlwLnJjWzJdLGg9dHlwZW9m KGlwLnJjKT09InVuZGVmaW5lZCI/cGFyc2VJbnQobk9QJiZuVkVSPDc/bHkuc3R5 bGUucGl4ZWxIZWlnaHQ6bHkub2Zmc2V0SGVpZ2h0KTppcC5yY1szXTt3aGlsZShs eSl7bCs9cGFyc2VJbnQobHkub2Zmc2V0TGVmdCk7dCs9cGFyc2VJbnQobHkub2Zm c2V0VG9wKTtpZihuSUVXJiZzdGlzaXQoaXApJiZseS5pZD09c3RncGFyKGlwKS5p ZHMrIlNDIil7bC09bHkuc2Nyb2xsTGVmdDt0LT1seS5zY3JvbGxUb3A7fWx5PW5h dmlnYXRvci5hcHBWZXJzaW9uLmluZGV4T2YoIlNhZmFyaSIpPj0wJiZseS5zdHls ZS5wb3NpdGlvbi50b0xvd2VyQ2FzZSgpPT0iYWJzb2x1dGUiPzA6bHkub2Zmc2V0 UGFyZW50O31pZihuSUVNKWwrPXBhcnNlSW50KGRvY3VtZW50LmJvZHkubGVmdE1h cmdpbik7aWYoc3Rpc2l0KGlwKSl7dmFyIHA9c3RncGFyKGlwKTtpZihzdF9kZWxi KXtsLT1pcC5pcGJ3O3QtPWlwLmlwYnc7fWlmKHN0X2FkZGIpe3ZhciB3PXAuaXBi dztsKz13O3QrPXc7fWlmKG5JRU0pe2Zvcih2YXIgbHk9c3Rnb2JqKChwLnB2ZXI/ cC5pZHMraXAuaXRpOnAuaWRzKSsiVFJSIiksdD0wO2x5O2x5PWx5Lm9mZnNldFBh cmVudCl0Kz1wYXJzZUludChseS5vZmZzZXRUb3ApO31lbHNlIGlmKG5OTiYmcC5w dmVyKXc9cGFyc2VJbnQoc3Rnb2JqKGlwLmlkcysiRFIiKS5vZmZzZXRXaWR0aCkr MippcC5pcGJ3O31lbHNlIGlmKG5JRU0pdz1wYXJzZUludChzdGdsYXkoaXApLm9m ZnNldFdpZHRoKS1pcC5pcGJ3O3JldHVybiBbbCx0LHcsaF07fX0NCmZ1bmN0aW9u IHN0Z3h5KHApe3ZhciBzcj1zdGdyYyhwKSxzcz0wO3AucmM9c3Iuc2xpY2UoMCk7 aWYoc3Rpc3NjKHApKXt2YXIgc2M9c3Rnb2JqKHAuaWRzKyJTQyIpO3NyW3AucHZl cj8zOjJdPXNzPShwLnB2ZXI/c2Muc2Nyb2xsSGVpZ2h0OnNjLnNjcm9sbFdpZHRo KSsyKnAuaXBidysyKnAucHNkczt9aWYoIXAucGFyKXt2YXIgbT1zdGdtZShwKSx4 LHk7aWYobS5tdHlwKXt4PWV2YWwobS5tY294KyIiKTt5PWV2YWwobS5tY295KyIi KTt9ZWxzZXt4PXNyWzBdO3k9c3JbMV07fWlmKG5JRVcpe3gtPXAucHNkczt5LT1w LnBzZHM7fXJldHVybiBzdGlzc2MocCk/W3gseSxzdGdzYyh4LHkscCldOlt4LHld O312YXIgaXI9c3RnaXJjKHAucGFyKSxsPXN0Z2NsKCktcC5wc2RzK3N0Z3NwYyhw LDIpLHQ9c3RnY3QoKS1wLnBzZHMrc3Rnc3BjKHAsMCkscj1zdGdjbCgpK3N0Z2N3 KCktc3Rnc3BjKHAsMyksYj1zdGdjdCgpK3N0Z2NoKCktc3Rnc3BjKHAsMSkseD1w LnBvZmZ4K2lyWzBdLHk9cC5wb2ZmeStpclsxXTt4LT1wLnBkaXI9PTE/c3JbMl06 cC5wZGlyPT0yP3AucHNkcy1pclsyXTpwLnBzZHM7eS09cC5wZGlyPT0zP3NyWzNd OnAucGRpcj09ND9wLnBzZHMtaXJbM106cC5wc2RzO2lmKHN0aXNzYyhwKSYmIXAu cHZlcil7dmFyIG1zPXAucGRpcj09MT8oeD1NYXRoLm1heChNYXRoLm1pbihNYXRo Lm1pbihyLGlyWzBdK3AucG9mZngpLXNyWzJdLHgpLGwpLE1hdGgubWluKGlyWzBd K3AucG9mZngscikteCk6KHg9cC5wZGlyPT0yP01hdGgubWF4KHgsbCk6TWF0aC5t YXgoTWF0aC5taW4oci1zclsyXSx4KSxsKSxyLXgpO3NzPXNzPm1zP21zOjAgfWVs c2UgeD1NYXRoLm1heChNYXRoLm1pbihyLXNyWzJdLHgpLGwpO2lmKHN0aXNzYyhw KSYmcC5wdmVyKXt2YXIgbXM9cC5wZGlyPT0zPyh5PU1hdGgubWF4KE1hdGgubWlu KE1hdGgubWluKGIsaXJbMV0rcC5wb2ZmeSktc3JbM10seSksdCksTWF0aC5taW4o aXJbMV0rcC5wb2ZmeSxiKS15KTooeT1wLnBkaXI9PTQ/TWF0aC5tYXgoeSx0KTpN YXRoLm1heChNYXRoLm1pbihiLXNyWzNdLHkpLHQpLGIteSk7c3M9c3M+bXM/bXM6 MCB9ZWxzZSB5PU1hdGgubWF4KE1hdGgubWluKGItc3JbM10seSksdCk7cmV0dXJu IFt4LHksc3NdO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0YnVmKHMpe2lmKHMmJnN0QklNRyl7dmFy IGk9bmV3IEltYWdlKCk7c3RfaW1zW3N0X2ltcy5sZW5ndGhdPWk7aS5zcmM9czt9 cmV0dXJuIHM7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RhYnMocyl7dmFyIHQ9cy50b0xvd2VyQ2Fz ZSgpO3JldHVybiB0LmluZGV4T2YoIjoiKT09MSYmdC5jaGFyQ29kZUF0KCk+PSJh IiYmdC5jaGFyQ29kZUF0KCk8PSJ6Inx8IXQuaW5kZXhPZigiaHR0cDoiKXx8IXQu aW5kZXhPZigiaHR0cHM6Iil8fCF0LmluZGV4T2YoImZpbGU6Iil8fCF0LmluZGV4 T2YoImZ0cDoiKXx8IXQuaW5kZXhPZigiLyIpfHwhdC5pbmRleE9mKCJqYXZhc2Ny aXB0OiIpfHwhdC5pbmRleE9mKCJtYWlsdG86Iil8fCF0LmluZGV4T2YoImFib3V0 OiIpfHwhdC5pbmRleE9mKCJnb3BoZXI6Iil8fCF0LmluZGV4T2YoIm5ld3M6Iil8 fCF0LmluZGV4T2YoInRlbG5ldDoiKXx8IXQuaW5kZXhPZigid2FpczoiKTt9DQpm dW5jdGlvbiBzdGdzcmMocyxmKXt2YXIgbT1zdF9tc1tzdF9jbV07cmV0dXJuIHM/ c3RhYnMocyk/czptLm13ZWIrczpmP20ubWJuazpzO30NCmZ1bmN0aW9uIHNob3dG bG9hdE1lbnVBdChuLHgseSl7aWYobkRNKXt2YXIgbT1zdG1lbnUobik7aWYobSYm dHlwZW9mKG0ucmVhZHkpIT0idW5kZWZpbmVkIiYmbS5tdHlwPT0yJiZtLnBzLmxl bmd0aCYmIW0ucHNbMF0uaXNzaCl7c3RzdHh5KG0sW3gseV0pO3N0c2hvdyhtLnBz WzBdKTt9fX0NCmZ1bmN0aW9uIGhpZGVNZW51KG4pe3ZhciBtPXN0bWVudShuKTtz dGhkYWxsKG0sMSk7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RtZW51KG4pe2Zvcih2YXIgaj1zdF9t cy5sZW5ndGgtMTtqPj0wOy0tailpZihzdF9tc1tqXS5tbmFtPT1uKXJldHVybiBz dF9tc1tqXTtyZXR1cm4gMDt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGdpcmMoaSl7dmFyIG09c3Rn bWUoaSksdz1tLnNmcm07aWYoc3RncGFyKGkpLnBhcnx8dz09d2luZG93KXJldHVy biBzdGdyYyhpKTttPXcuc3RtZW51KG0ubW5hbSk7dmFyIHJjPXcuc3RncmMobS5w c1swXS5pc1tpLml0aV0pLHg9cmNbMF0tdy5zdGdjbCgpLHk9cmNbMV0tdy5zdGdj dCgpO2kuc3ViLnBkaXI9NC1tLm1jZmQ7c3dpdGNoKG0ubWNmZCl7Y2FzZSAwOnkt PXcuc3RnY2goKTticmVhaztjYXNlIDE6eSs9c3RnY2goKTticmVhaztjYXNlIDI6 eC09dy5zdGdjdygpO2JyZWFrO2Nhc2UgMzp4Kz1zdGdjdygpO2JyZWFrO31yZXR1 cm4gW3grc3RnY2woKSttLm1jZngseStzdGdjdCgpK20ubWNmeSxyY1syXSxyY1sz XV07fQ0KZnVuY3Rpb24gc3Rpc2l0KGlwKXtyZXR1cm4gdHlwZW9mKGlwLml0aSkh PSJ1bmRlZmluZWQiO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z3RndChpKXt2YXIgdD1pLml0Z3Q7 aWYodD09Il9zZWxmIilyZXR1cm4gd2luZG93O2Vsc2UgaWYodD09Il9wYXJlbnQi KXJldHVybiBwYXJlbnQ7ZWxzZSBpZih0PT0iX3RvcCIpcmV0dXJuIHRvcDtlbHNl IGZvcih2YXIgY289d2luZG93O2NvIT1jby5wYXJlbnQ7Y289Y28ucGFyZW50KWlm KHR5cGVvZihjby5wYXJlbnQuZnJhbWVzW3RdKSE9InVuZGVmaW5lZCIpcmV0dXJu IGNvLnBhcmVudC5mcmFtZXNbdF07cmV0dXJuIDA7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RnZnJt KG0pe2lmKCFtLm1jZmYpCXJldHVybiB3aW5kb3c7aWYobS5taGRkPDEwMDApCW0u bWhkZD0xMDAwO3ZhciBhPW0ubWNmZi5zcGxpdCgiLiIpLHc9InBhcmVudCI7Zm9y KHZhciBqPTA7ajxhLmxlbmd0aDsrK2ope3crPSIuIithW2pdO2lmKHR5cGVvZihl dmFsKHcpKT09InVuZGVmaW5lZCIpcmV0dXJuIDA7fXJldHVybiBldmFsKCJwYXJl bnQuIittLm1jZmYpO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z3NwYyhwLGQpe3ZhciBtPXN0Z21l KHApLHc9bS5zZnJtO3JldHVybiBwLnBhciYmIXAucGFyLnBwaSYmdyE9d2luZG93 JiZzdGRtbGQodykmJncuc3RtZW51KG0ubW5hbSkubWNmZD09ZD9zdENGU1A6c3RT Q1NQO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0c2V0bGQoKXtpZihuRE0pe2lmKHR5cGVvZihvbmxv YWQpIT0idW5kZWZpbmVkIiYmb25sb2FkIT1zdF9vbmxvYWQmJm9ubG9hZClzdHVz cmxkW3N0dXNybGQubGVuZ3RoXT1vbmxvYWQ7b25sb2FkPXN0X29ubG9hZDt9fQ0K ZnVuY3Rpb24gc3RkbWxkKHcpe3JldHVybiB0eXBlb2Yody5zdF9sb2FkKSE9InVu ZGVmaW5lZCImJncuc3RfbG9hZDt9DQpmdW5jdGlvbiBzdGlzc2MocCl7cmV0dXJu IG5JRVcmJm5WRVI+PTUmJnAucHBpJiZzdGdtZShwKS5tc2NtW3AucHZlcl07fQ0K ZnVuY3Rpb24gc3RtX3NjKG4sYSl7aWYobklFVyYmblZFUj49NSlzdF9tc1tzdF9j bV0ubXNjbVtuXT17c2JnYzpbYVswXSxhWzFdXSxzYmdpOltzdGJ1ZihzdGdzcmMo YVsyXSwwKSksc3RidWYoc3Rnc3JjKGFbM10sMCkpXSxzYmdyOltzdFJFUFthWzRd XSxzdFJFUFthWzVdXV0sc2JkczpzdEJEU1thWzZdXSxzYmR3OmFbN10sc2JkYzpb YVs4XSxhWzldXSxzaW1nOltbc3RidWYoc3Rnc3JjKGFbMTBdLDApKSxzdGJ1Zihz dGdzcmMoYVsxMV0sMCkpXSxbc3RidWYoc3Rnc3JjKGFbMTVdLDApKSxzdGJ1Zihz dGdzcmMoYVsxNl0sMCkpXV0sc2ltdzpbYVsxMl0sYVsxN11dLHNpbWg6W2FbMTNd LGFbMThdXSxzaW1iOlthWzE0XSxhWzE5XV19O30NCmZ1bmN0aW9uIHN0c2N0eChw LGQpe3dpdGgocCl3aXRoKHN0Z21lKHApLm1zY21bcC5wdmVyXSlyZXR1cm4gKGQ/ IjwvdGFibGU+PC9kaXY+PC90ZD4iKyhwdmVyPyI8L3RyPiI6IiIpOiIiKSsocHZl cj8iPHRyIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmUnPjx0ZCI6Ijx0ZCBoZWlnaHQ9MTAw JSBzdHlsZT0nZGlzcGxheTpub25lJyIpKyIgY2xhc3M9J3N0X3RiY3NzJyBzdHls ZT0ncGFkZGluZzoiK3BzcGMrInB4Jz48dGFibGUgb25tb3VzZW92ZXI9J3N0c2Nl dihzdF9tc1siK21laSsiXS5wc1siK3BwaSsiXSwiK2QrIiwxKScgb25tb3VzZW91 dD0nc3RzY2V2KHN0X21zWyIrbWVpKyJdLnBzWyIrcHBpKyJdLCIrZCsiLDApJyBp ZD0iK2lkcysoZD8iU04iOiJTUCIpKyIgaGVpZ2h0PTEwMCUgd2lkdGg9MTAwJSBj bGFzcz1zdF90YmNzcyBjZWxscGFkZGluZz0wIGNlbGxzcGFjaW5nPTAgc3R5bGU9 J2N1cnNvcjpkZWZhdWx0O2JvcmRlci1zdHlsZToiK3NiZHMrIjtib3JkZXItd2lk dGg6IitzYmR3KyJweDtib3JkZXItY29sb3I6IitzYmRjWzBdKyI7YmFja2dyb3Vu ZC1jb2xvcjoiK3NiZ2NbMF0rKHNiZ2lbMF0/IjtiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVy bCgiK3NiZ2lbMF0rIikiOiIiKSsiO2JhY2tncm91bmQtcmVwZWF0OiIrc2Jnclsw XSsiOyc+PHRkIG5vd3JhcCBoZWlnaHQ9MTAwJSBjbGFzcz1zdF90ZGNzcyBzdHls ZT0ncGFkZGluZzoiK3BwYWQrInB4OycgYWxpZ249Y2VudGVyPjxpbWcgc3JjPSci K3NpbWdbZF1bMF0rIicgYWxpZ249YWJzbWlkZGxlIGJvcmRlcj0iK3NpbWJbZF0r KHNpbXdbZF0+PTA/IiB3aWR0aD0iK3NpbXdbZF06IiIpKyhzaW1oW2RdPj0wPyIg aGVpZ2h0PSIrc2ltaFtkXToiIikrIj48L3RkPjwvdGFibGU+PC90ZD4iKyhkPyhw dmVyPyI8L3RyPiI6IiIpOihwdmVyPyI8L3RyPjx0cj4iOiIiKSsiPHRkIGNsYXNz PXN0X3RiY3NzPjxkaXYgaWQ9IitpZHMrIlNDIGNsYXNzPXN0X2RpdmNzcyBzdHls ZT0nd2lkdGg6O2hlaWdodDo7b3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuOyc+PHRhYmxlIGNsYXNz PXN0X3RiY3NzIGNlbGxwYWRkaW5nPTAgY2VsbHNwYWNpbmc9Iitwc3BjKyIgYm9y ZGVyPTA+Iik7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RzY2V2KHAsZCx2KXtwLnNjcHg9ZD92PzQ6 MDp2Py00OjA7d2l0aChzdGdtZShwKS5tc2NtW3AucHZlcl0pe3ZhciBvPXN0Z29i aihwLmlkcysoZD8iU04iOiJTUCIpKS5zdHlsZTtpZihzYmRjWzBdIT1zYmRjWzFd KW8uYm9yZGVyQ29sb3I9c2JkY1t2XTtpZihzYmdjWzBdIT1zYmdjWzFdKW8uYmFj a2dyb3VuZENvbG9yPXNiZ2Nbdl07aWYoc2JnaVswXSE9c2JnaVsxXSlvLmJhY2tn cm91bmRJbWFnZT1zYmdpW3ZdPyJ1cmwoIitzYmdpW3ZdKyIpIjoibm9uZSI7by5i YWNrZ3JvdW5kUmVwZWF0PXNiZ3Jbdl07fWlmKCFwLnNjaWQpcC5zY2lkPXNldFRp bWVvdXQoInN0c2NpdChzdF9tc1siK3AubWVpKyJdLnBzWyIrcC5wcGkrIl0pOyIs MTApO30NCmZ1bmN0aW9uIHN0c2NpdChwKXt2YXIgZD1wLnNjcHg7cC5zY2lkPTA7 d2l0aChzdGdtZShwKS5tc2NtW3AucHZlcl0paWYoZCl7dmFyIHNwPXN0Z29iaihw LmlkcysiU1AiKSxzbj1zdGdvYmoocC5pZHMrIlNOIiksc2M9c3Rnb2JqKHAuaWRz KyJTQyIpLHN0PXAucHZlcj9zYy5zY3JvbGxUb3A6c2Muc2Nyb2xsTGVmdCxteD1w LnB2ZXI/c2Muc2Nyb2xsSGVpZ2h0LXNjLm9mZnNldEhlaWdodDpzYy5zY3JvbGxX aWR0aC1zYy5vZmZzZXRXaWR0aDtpZihzdD09MCYmZDwwfHxzdD09bXgmJmQ+MCly ZXR1cm47aWYoc3Q9PShkPjA/MDpteCkpKGQ+MD9zcDpzbikucm93c1swXS5jZWxs c1swXS5jaGlsZE5vZGVzWzBdLnNyYz1zaW1nW2Q+MD8wOjFdWzFdO3N0Kz1kO2lm KGQ+MD8oc3Q+PW14KTooc3Q8PTApKXsoZD4wP3NuOnNwKS5yb3dzWzBdLmNlbGxz WzBdLmNoaWxkTm9kZXNbMF0uc3JjPXNpbWdbZD4wPzE6MF1bMF07c3Q9ZD4wP214 OjA7fWVsc2UgcC5zY2lkPXNldFRpbWVvdXQoInN0c2NpdChzdF9tc1siK3AubWVp KyJdLnBzWyIrcC5wcGkrIl0pOyIsMTApO3AucHZlcj8oc2Muc2Nyb2xsVG9wPXN0 KTooc2Muc2Nyb2xsTGVmdD1zdCk7fX0NCmZ1bmN0aW9uIHN0Z3NjKHgseSxwKXt2 YXIgc2M9c3Rnb2JqKHAuaWRzKyJTQyIpLG1zPXAucHZlcj9zdGdjdCgpK3N0Z2No KCkteS1zdGdzcGMocCwxKTpzdGdjbCgpK3N0Z2N3KCkteC1zdGdzcGMocCwzKTty ZXR1cm4gKHAucHZlcj9zYy5zY3JvbGxIZWlnaHQ6c2Muc2Nyb2xsV2lkdGgpKzIq cC5pcGJ3Pm1zP21zOjA7fQ0KZnVuY3Rpb24gc3Rzc2MocyxwKXtpZihzPj0wKXtp Zih0eXBlb2YocC5zY2lkKT09InVuZGVmaW5lZCIpcC5zY2lkPTAscC5zY3N1PTAs cC5zY3NkPTE7dmFyIGw9c3RnbGF5KHApLHNwPXN0Z29iaihwLmlkcysiU1AiKSxz bj1zdGdvYmoocC5pZHMrIlNOIiksc2M9c3Rnb2JqKHAuaWRzKyJTQyIpOyhwLnB2 ZXI/c3AucGFyZW50Tm9kZTpzcCkucGFyZW50Tm9kZS5zdHlsZS5kaXNwbGF5PShw LnB2ZXI/c24ucGFyZW50Tm9kZTpzbikucGFyZW50Tm9kZS5zdHlsZS5kaXNwbGF5 PXM/Jyc6J25vbmUnO3NjLnN0eWxlLm92ZXJmbG93PXM/ImhpZGRlbiI6IiI7aWYo cylzPU1hdGgubWF4KHMtKHAucHZlcj9zcC5vZmZzZXRIZWlnaHQrc24ub2Zmc2V0 SGVpZ2h0OnNwLm9mZnNldFdpZHRoK3NuLm9mZnNldFdpZHRoKS0yKnAuaXBidy0y KnAucHNkcy00KnAucHNwYywxKTtpZigocC5wdmVyP3NjLnN0eWxlLmhlaWdodDpz Yy5zdHlsZS53aWR0aCk9PShzP3MrJ3B4JzonJykpCXJldHVybjtwLnB2ZXI/KHNj LnN0eWxlLmhlaWdodD1zP3MrJ3B4JzonJyk6KHNjLnN0eWxlLndpZHRoPXM/cysn cHgnOicnKTt3aXRoKHN0Z21lKHApLm1zY21bcC5wdmVyXSlpZihzKXtzcC5yb3dz WzBdLmNlbGxzWzBdLmNoaWxkTm9kZXNbMF0uc3JjPXNpbWdbMF1bKHAucHZlcj9z Yy5zY3JvbGxUb3A6c2Muc2Nyb2xsTGVmdCk/MTowXTtzbi5yb3dzWzBdLmNlbGxz WzBdLmNoaWxkTm9kZXNbMF0uc3JjPXNpbWdbMV1bKHAucHZlcj9zYy5zY3JvbGxU b3AhPXNjLnNjcm9sbEhlaWdodC1zYy5vZmZzZXRIZWlnaHQ6c2Muc2Nyb2xsTGVm dCE9c2Muc2Nyb2xsV2lkdGgtc2Mub2Zmc2V0V2lkdGgpPzE6MF07fX19DQpmdW5j dGlvbiBzdHdlbHMoYyxwKXt2YXIgbT1zdGdtZShwKTtpZighc3RfbG9hZHx8bk5O NHx8bk9QfHxwLmlzc3QpCXJldHVybjtpZihtLm1oZHMmJiFuSUVNKQlzdHd0YWco IlNFTEVDVCIsYyxwKTtpZihtLm1oZG8mJm5JRTQpCXtzdHd0YWcoIk9CSkVDVCIs YyxwKTtzdHd0YWcoIkFQUExFVCIsYyxwKTt9aWYobS5taGRpJiYobklFTXx8bklF VyYmblZFUjw1LjUpKQlzdHd0YWcoIklGUkFNRSIsYyxwKTt9DQpmdW5jdGlvbiBz dHd0YWcodGcsYyxwKXt2YXIgZXM9bklFP2RvY3VtZW50LmFsbC50YWdzKHRnKTpk b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSh0Zyk7Zm9yKHZhciBqPTA7ajxl cy5sZW5ndGg7KytqKXt2YXIgZj0wLGU9ZXMuaXRlbShqKTtmb3IodmFyIHQ9ZS5v ZmZzZXRQYXJlbnQ7dDt0PXQub2Zmc2V0UGFyZW50KWlmKHQuaWQmJnQuaWQuaW5k ZXhPZigiU3RtIik+PTApZj0xO2lmKGYpY29udGludWU7ZWxzZSBpZihzdHdvdmVy KGUscCkpe2lmKGUudmlzTGV2ZWwpZS52aXNMZXZlbCs9YztlbHNlIGUudmlzTGV2 ZWw9YztpZihlLnZpc0xldmVsPT0tMSl7aWYodHlwZW9mKGUudmlzU2F2ZSk9PSJ1 bmRlZmluZWQiKWUudmlzU2F2ZT1lLnN0eWxlLnZpc2liaWxpdHk7ZS5zdHlsZS52 aXNpYmlsaXR5PSJoaWRkZW4iO2lmKHR5cGVvZihteXdlaGQpIT0ndW5kZWZpbmVk JyYmbXl3ZWhkKGUpKXJldHVybjt9ZWxzZSBpZighZS52aXNMZXZlbCl7aWYodHlw ZW9mKG15d2VzaCkhPSd1bmRlZmluZWQnJiZteXdlc2goZSkpcmV0dXJuO2Uuc3R5 bGUudmlzaWJpbGl0eT1lLnZpc1NhdmU7fX19fQ0KZnVuY3Rpb24gc3R3b3Zlcihl LHApe3ZhciBsPTAsdD0wLHc9ZS5vZmZzZXRXaWR0aCxoPWUub2Zmc2V0SGVpZ2h0 O3c/KGUuX3dkPXcpOih3PWUuX3dkKTtoPyhlLl9odD1oKTooaD1lLl9odCk7d2hp bGUoZSlsKz1lLm9mZnNldExlZnQsdCs9ZS5vZmZzZXRUb3AsZT1lLm9mZnNldFBh cmVudDtyZXR1cm4gbDxwLnJjWzJdK3AucmNbMF0mJmwrdz5wLnJjWzBdJiZ0PHAu cmNbM10rcC5yY1sxXSYmdCtoPnAucmNbMV07fQ0KZnVuY3Rpb24gc3RoaWxpKG0s aSl7d2l0aChtKWlmKGkuaXR5cCE9NiYmc3RjdXJsKGksbWlkbiYweDAyMDAwMDAw KSl7aWYobWlkbiYweDAxMDAwMDAwKWkuaXVybD0iIjtkb3tpZihtaWRuJjIpaS5p dHhjWzBdPWkuaXR4Y1sxXTtpZihtaWRuJjQpe2kuaXR4ZlswXT1pLml0eGZbMV07 aS5pdHhkWzBdPWkuaXR4ZFsxXTt9aWYobWlkbiY4KWkuaWJnY1swXT1pLmliZ2Nb MV07aWYobWlkbiYxNil7aS5pYmdpWzBdPWkuaWJnaVsxXTtpLmliZ3JbMF09aS5p YmdyWzFdO31pZihtaWRuJjMyKWkuaWJkY1swXT1pLmliZGNbMV07aWYobWlkbiY2 NClpLmlpY25bMF09aS5paWNuWzFdO2lmKG1pZG4mMTI4KWkuaWltZ1swXT1pLmlp bWdbMV07aWYobWlkbiYyNTYpaS5pYXJyWzBdPWkuaWFyclsxXTtpPXN0Z3Bhcihp KS5wYXI7fXdoaWxlKGkmJihtaWRuJjB4MDQwMDAwMDApKTt9fQ0KZnVuY3Rpb24g c3RjdXJsKGksYyl7dmFyIHQ9c3RndGd0KGkpO3ZhciB1PXQ/dC5sb2NhdGlvbi5o cmVmOiIiLGg9aS5pdXJsO2lmKCFjKXt1PXUudG9Mb3dlckNhc2UoKTtoPWgudG9M b3dlckNhc2UoKTt9aWYodSYmaCl7aWYoIWguaW5kZXhPZigiZmlsZTovLy8vIikp aD1oLnJlcGxhY2UoL1tcL117NCx9LywiLy8iKTtlbHNlIGlmKGguY2hhckF0KDAp PT0iLyIpe3ZhciByZT0vKGZpbGU6XC97Mix9W15cL10rXC98aHR0cDpcL1wvW15c L10rXC98aHR0cHM6XC9cL1teXC9dK1wvKS87cmUuZXhlYyh1KTt2YXIgcz1SZWdF eHAuJDEsbixyO3I9cyYmIXUuaW5kZXhPZihzKT9zLnN1YnN0cigwLHMubGVuZ3Ro LTEpOiIiO2g9cj9yK2g6IiI7fWVsc2UgaWYoIXN0YWJzKGgpKXtoPXUuc3Vic3Ry KDAsdS5sYXN0SW5kZXhPZigiLyIpKzEpK2g7fX13aGlsZShoLmluZGV4T2YoIi8u LyIpPjApaD1oLnJlcGxhY2UoL1wvXC5cLy8sIi8iKTt3aGlsZShoLmluZGV4T2Yo Ii8uLi8iKT4wKWg9aC5yZXBsYWNlKC9bXlwvXSpcL1wuXC5cLy8sIiIpO3JldHVy biB1PT1ofHx1PT1oKyIvIjt9DQo= ------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=stlib.js Content-Type: application/x-javascript; charset=iso-8859-1; name=stlib.js Content-Location: http://www.puigcerda.com/lavila/flashlavila/stlib.js Content-Transfer-Encoding: Base64 Lyo9PT09PT09VmVyOjIuMDAuNjExMDI9PT09PT09PSovCi8qVHJlZU1lbnUsIChj KSAyMDA2LCBTb3VyY2VUZWMgU29mdHdhcmUgQ28uLExURCAgLSAgd3d3LnNvdGhp bmsuY29tKi8KaWYodHlwZW9mIF9TVEpTPT0idW5kZWZpbmVkIil7aWYoIUFycmF5 LnByb3RvdHlwZS5wdXNoKXtBcnJheS5wcm90b3R5cGUucHVzaD1mdW5jdGlvbigp e2Zvcih2YXIgaT0wO2k8YXJndW1lbnRzLmxlbmd0aDtpKyspe3RoaXNbdGhpcy5s ZW5ndGhdPWFyZ3VtZW50c1tpXTt9fTt9aWYoIUFycmF5LnByb3RvdHlwZS5wb3Ap e0FycmF5LnByb3RvdHlwZS5wb3A9ZnVuY3Rpb24oKXtpZih0aGlzLmxlbmd0aCl7 dmFyIG89dGhpc1t0aGlzLmxlbmd0aC0xXTt0aGlzLmxlbmd0aC0tO3JldHVybiBv O319O31fU1RKUz17dmVyc2lvbjoiMi4wIixidWlsZDoiMDYxMTAyIixyZWxlYXNl UGF0aDoiIixkZWJ1Z1BhdGg6IiIsaXNEZWJ1ZzpmYWxzZSxvdXRXaW46bnVsbCx1 cmw6bG9jYXRpb24uaHJlZixmb2xkZXI6IiIsdHJhY2U6ZnVuY3Rpb24ocyl7aWYo X1NUSlMub3V0V2luPT1udWxsKXthbGVydChzKTt9ZWxzZXtfU1RKUy5vdXRXaW4u dmFsdWUrPXMrIlxuIjt9fSxuYXZpZ2F0b3I6bnVsbCxpc0lFOmZhbHNlLGlzRlg6 ZmFsc2UsaXNPUDpmYWxzZSxpc01JRTpmYWxzZSxkTW9kZTpudWxsLGNoZWNrRG9j dW1lbnRNb2RlOmZ1bmN0aW9uKCl7c3dpdGNoKGRvY3VtZW50LmNvbXBhdE1vZGUp e2Nhc2UgIlF1aXJrc01vZGUiOnJldHVybiAicXVpcmtzIjtjYXNlICJCYWNrQ29t cGF0IjpyZXR1cm4gImJhY2siO2RlZmF1bHQ6cmV0dXJuICJ1bmtub3ciO319LGdl dE5hdmlnYXRvcjpmdW5jdGlvbigpe3ZhciBfbj1uYXZpZ2F0b3IsX3U9X24udXNl ckFnZW50LF9hPV9uLmFwcE5hbWUsX3A9X24ucGxhdGZvcm0sbix2LHA7aWYoLyhP cGVyYSlbIFwvXShbXGRcLl0rKS8udGVzdChfdSl8fC8oTmV0c2NhcGUpXGQqXC8o W1xkXC5dKykvLnRlc3QoX3UpfHwvKE1TSUUpIChbXGRcLl0rKS8udGVzdChfdSl8 fC8oU2FmYXJpKVwvKFtcZFwuXSspLy50ZXN0KF91KXx8LyhLb25xdWVyb3IpXC8o W1xkXC5dKykvLnRlc3QoX3UpfHwvKEdlY2tvKVwvKFxkKykvLnRlc3QoX3UpKXtu PVJlZ0V4cC4kMS50b0xvd2VyQ2FzZSgpO3Y9UmVnRXhwLiQyO31lbHNle2lmKF9h PT0iTmV0c2NhcGUiJiZfbi5hcHBWZXJzaW9uLmNoYXJBdCgwKT09IjQiKXtuPSJu ZXRzY2FwZTQiO3Y9cGFyc2VGbG9hdChfbi5hcHBWZXJzaW9uKTt9ZWxzZXtuPSJ1 bmtub3ciO3Y9MDt9fWlmKG49PSJuZXRzY2FwZSIpe3N3aXRjaChfYSl7Y2FzZSAi TWljcm9zb2Z0IEludGVybmV0IEV4cGxvcmVyIjpuPSJtc2llIjt2PS8oTVNJRSkg KFtcZFwuXSspLy5leGVjKF91KVsyXTticmVhaztjYXNlICJOZXRzY2FwZSI6bj0i Z2Vja28iO3Y9LyhHZWNrbylcLyhcZCspLy5leGVjKF91KVsyXTt9fWlmKC9eKFdp bikvLnRlc3QoX3ApfHwvXihNYWMpLy50ZXN0KF9wKXx8L14oU3VuT1MpLy50ZXN0 KF9wKXx8L14oTGludXgpLy50ZXN0KF9wKXx8L14oVW5peCkvLnRlc3QoX3ApKXtw PVJlZ0V4cC4kMS50b0xvd2VyQ2FzZSgpO31lbHNle3A9X3A7fXJldHVybiB7YXBw TmFtZTpuLGFwcFZlcnNpb246dixwbGF0Zm9ybTpwfTt9LGNyZWF0ZUVsZW1lbnQ6 ZnVuY3Rpb24oX2Isdyl7aWYodz09bnVsbCl7dz13aW5kb3c7fXJldHVybiB3LmRv Y3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoX2IpO30sZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQ6ZnVuY3Rp b24oaWQsdyl7aWYodz09bnVsbCl7dz13aW5kb3c7fXdpdGgodGhpcyl7aWYoaXNJ RSl7dmFyIGVzPXcuZG9jdW1lbnQuYWxsKGlkKTtpZihlcyYmZXMubGVuZ3RoKXty ZXR1cm4gZXNbMF07fWVsc2V7cmV0dXJuIGVzO319ZWxzZXtyZXR1cm4gdy5kb2N1 bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZChpZCk7fX19LGdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l OmZ1bmN0aW9uKG4sdyl7aWYodz09bnVsbCl7dz13aW5kb3c7fXdpdGgodGhpcyl7 aWYoaXNJRSl7cmV0dXJuIHcuZG9jdW1lbnQuYWxsLnRhZ3Mobik7fWVsc2V7cmV0 dXJuIHcuZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUobik7fX19LGdldEVs ZW1lbnRzQnlDbGFzc05hbWU6ZnVuY3Rpb24obix3KXtpZih3PT1udWxsKXt3PXdp bmRvdzt9dmFyIGksYT1bXSxlbCxlbHM9dGhpcy5pc0lFP3cuZG9jdW1lbnQuYWxs OncuZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoIioiKTtmb3IoaT0wO2Vs PWVsc1tpXTtpKyspe2lmKGVsLmNsYXNzTmFtZT09bil7YS5wdXNoKGVsKTt9fXJl dHVybiBhO30sZ2V0RnJhbWVCeU5hbWU6ZnVuY3Rpb24obil7fSxpbnNlcnRBZGph Y2VudEhUTUw6ZnVuY3Rpb24obyx3LGgpe2lmKF9TVEpTLmlzSUUpe3JldHVybiBv Lmluc2VydEFkamFjZW50SFRNTCh3LCImbmJzcDsiK2gpO31lbHNle3ZhciB0PWRv Y3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNwYW4iKTt0LmlubmVySFRNTD1oO3N3aXRj aCh3KXtjYXNlICJiZWZvcmVCZWdpbiI6cmV0dXJuIG8ucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl cnRCZWZvcmUodCxvKTtjYXNlICJhZnRlckJlZ2luIjpyZXR1cm4gby5pbnNlcnRC ZWZvcmUodCxvLmZpcnN0Q2hpbGQpO2Nhc2UgImJlZm9yZUVuZCI6cmV0dXJuIG8u YXBwZW5kQ2hpbGQodCk7Y2FzZSAiYWZ0ZXJFbmQiOmlmKG8ubmV4dFNpYmxpbmcp e3JldHVybiBvLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHQsby5uZXh0U2libGlu Zyk7fWVsc2V7cmV0dXJuIG8ucGFyZW50Tm9kZS5hcHBlbmRDaGlsZCh0KTt9fX1p ZihfU1RKUy5pc0RlYnVnKXtfU1RKUy50cmFjZSgiSW5zZXJ0IEhUTUwgZXJyb3Ih Iik7fXJldHVybiBmYWxzZTt9LHJlYWRDb29raWVCeU5hbWU6ZnVuY3Rpb24obil7 dmFyIGksY3M9ZG9jdW1lbnQuY29va2llLnNwbGl0KCI7ICIpO2ZvcihpPTA7aTxj cy5sZW5ndGg7aSsrKXtpZighY3NbaV0uaW5kZXhPZigic290aGlua18iK24rIj0i KSl7cmV0dXJuIGNzW2ldLnN1YnN0cihuLmxlbmd0aCs5KTt9fX0sc2F2ZUNvb2tp ZTpmdW5jdGlvbihuLHYsdCl7dmFyIHM9InNvdGhpbmtfIituKyI9Iit2KyI7ICIs ZD1uZXcgRGF0ZTtpZighdHx8IXYpe3MrPSJleHBpcmVzPUZyaSwgMzEgRGVjIDE5 OTkgMjM6NTk6NTkgR01UOyAiO31lbHNle3MrPSJleHBpcmVzPSIrKChuZXcgRGF0 ZShkLTArdCkpLnRvR01UU3RyaW5nKCkpKyI7ICI7fXMrPSJwYXRoPS87ICI7ZG9j dW1lbnQuY29va2llPXM7fSxzaGllbGRlZDpmYWxzZSxjc3NTaGllbGQ6e3RiOiJi b3JkZXItc3R5bGU6bm9uZTtiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOnRyYW5zcGFyZW50O2Jh Y2tncm91bmQtaW1hZ2U6bm9uZTsiLHRyOiJib3JkZXItc3R5bGU6bm9uZTtiYWNr Z3JvdW5kLWNvbG9yOnRyYW5zcGFyZW50O2JhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6bm9uZTsi LHRkOiJib3JkZXItc3R5bGU6bm9uZTtiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOnRyYW5zcGFy ZW50O2JhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6bm9uZTsiLGR2OiJtYXJnaW46MHB4O3BhZGRp bmc6MHB4O2JhY2tncm91bmQtY29sb3I6dHJhbnNwYXJlbnQ7YmFja2dyb3VuZC1p bWFnZTpub25lOyIsYToiYm9yZGVyLXN0eWxlOm5vbmU7bWFyZ2luOjBweDtwYWRk aW5nOjBweDtiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOnRyYW5zcGFyZW50O2JhY2tncm91bmQt aW1hZ2U6bm9uZTsifSxzdHlsZVNoaWVsZDpmdW5jdGlvbigpe3dpdGgodGhpcyl7 aWYoJFQoImJvZHkiKSYmJFQoImJvZHkiKS5sZW5ndGgpe3NoaWVsZGVkPWZhbHNl O31lbHNle3ZhciBpLHM9IjxzdHlsZT4iO2ZvcihpIGluIGNzc1NoaWVsZCl7aWYo aT09ImEiKXtzKz0iLnN0YTpsaW5rLC5zdGE6aG92ZXIsLnN0YTphY3RpdmUsLnN0 YTp2aXNpdGVkIjt9ZWxzZXtzKz0iLnN0IitpO31zKz0ieyIrY3NzU2hpZWxkW2ld KyJ9Ijt9cys9Ijwvc3R5bGU+IjtzaGllbGRlZD10cnVlO2RvY3VtZW50LndyaXRl KHMpO319fSxsb2FkczpbXSxsb2FkZWQ6ZmFsc2Usc2V0TG9hZDpmdW5jdGlvbigp e2lmKCF3aW5kb3cub25sb2FkfHxvbmxvYWQudG9TdHJpbmcoKSE9dGhpcy5vbkxv YWQudG9TdHJpbmcoKSl7aWYodHlwZW9mIChvbmxvYWQpPT0iZnVuY3Rpb24iKXt0 aGlzLmxvYWRzLnB1c2gob25sb2FkKTt9b25sb2FkPXRoaXMub25Mb2FkO319LG9u TG9hZDpmdW5jdGlvbigpe3dpdGgoX1NUSlMpe2lmKGxvYWRlZCl7cmV0dXJuO31s b2FkZWQ9dHJ1ZTtmb3IodmFyIGo9MDtqPGxvYWRzLmxlbmd0aDtqKyspe2xvYWRz W2pdKCk7fX19LHVubG9hZHM6W10sdW5sb2FkZWQ6ZmFsc2Usc2V0VW5Mb2FkOmZ1 bmN0aW9uKCl7aWYoIXdpbmRvdy5vbnVubG9hZHx8b251bmxvYWQudG9TdHJpbmco KSE9dGhpcy5vblVuTG9hZC50b1N0cmluZygpKXtpZih0eXBlb2YgKG9udW5sb2Fk KT09ImZ1bmN0aW9uIil7dGhpcy51bmxvYWRzLnB1c2gob251bmxvYWQpO31vbnVu bG9hZD10aGlzLm9uVW5Mb2FkO319LG9uVW5Mb2FkOmZ1bmN0aW9uKCl7d2l0aChf U1RKUyl7aWYodW5sb2FkZWQpe3JldHVybjt9dW5sb2FkZWQ9dHJ1ZTtmb3IodmFy IGo9MDtqPHVubG9hZHMubGVuZ3RoO2orKyl7dW5sb2Fkc1tqXSgpO319fSxqc1Bh dGg6IiIsZ2V0SnNQYXRoOmZ1bmN0aW9uKCl7dmFyIHNzPXRoaXMuJFQoInNjcmlw dCIpLHM7aWYoc3MubGVuZ3RoKXtzPXNzW3NzLmxlbmd0aC0xXS5zcmM7aWYocyl7 cmV0dXJuIHMuc3Vic3RyKDAscy5sYXN0SW5kZXhPZigiLyIpKzEpKyh0aGlzLmlz RGVidWc/dGhpcy5kZWJ1Z1BhdGg6dGhpcy5yZWxlYXNlUGF0aCk7fX1yZXR1cm4g IiI7fSxfY3M6W10sb3V0cHV0OiIiLHN0cnVjdHM6W10sZ2V0U3RydWN0QnlOYW1l OmZ1bmN0aW9uKG4pe2Zvcih2YXIgaSBpbiBfU1RKUy5zdHJ1Y3RzLm9zKXtpZigh aS5pbmRleE9mKG4pJiZfU1RKUy5zdHJ1Y3RzLm9zW2ldLnVpZD09bil7cmV0dXJu IF9TVEpTLnN0cnVjdHMub3NbaV07fX19LG1vZHM6W10sX2NtOltdLHJlZ2lzdGVy TW9kOmZ1bmN0aW9uKHMpe3dpdGgodGhpcyl7Zm9yKHZhciBpPTA7aTxtb2RzLmxl bmd0aDtpKyspe2lmKG1vZHNbaV0uc3JjPT1zKXtyZXR1cm4gaTt9fW1vZHMucHVz aCh7c3JjOnMsX3M6MSxfZjpudWxsfSk7cmV0dXJuIG1vZHMubGVuZ3RoLTE7fX0s Y29tcGxldGVNb2Q6ZnVuY3Rpb24obixmKXt0aGlzLm1vZHNbbl0uX3M9Mzt0aGlz Lm1vZHNbbl0uX2Y9Zjt9LGxvYWRNb2Q6ZnVuY3Rpb24oYXMsZil7dmFyIGkscz0i Iix0O3dpdGgodGhpcyl7Zm9yKGk9MDtpPGFzLmxlbmd0aDtpKyspe2lmKG1vZHNb YXNbaV1dLl9zPT0xKXt0PW1vZHNbYXNbaV1dLnNyYzttb2RzW2FzW2ldXS5fcz0y O3MrPWdldFNjcmlwdFRhZyhpc0FCU1BhdGgodCk/dDpqc1BhdGgrdCxmKTt9fXdy aXRlKHMpO319LHdyaXRlOmZ1bmN0aW9uKHMpe3dpdGgodGhpcyl7aWYocyl7aWYo bG9hZGVkKXtpbnNlcnRBZGphY2VudEhUTUwoZG9jdW1lbnQuYm9keSwiYmVmb3Jl RW5kIixzKTt9ZWxzZXtkb2N1bWVudC53cml0ZShzKTt9fX19LGdldE1JZEJ5U3Jj OmZ1bmN0aW9uKHMpe2Zvcih2YXIgaT0wO2k8X1NUSlMubW9kcy5sZW5ndGg7aSsr KXtpZihfU1RKUy5tb2RzW2ldLnNyYz09cyl7cmV0dXJuIGk7fX1yZXR1cm4gLTE7 fSxnZXRTY3JpcHRUYWc6ZnVuY3Rpb24ocyxmKXtyZXR1cm4gIjxzY3JpcHQgdHlw ZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0JyBsYW5ndWFnZT0namF2YXNjcmlwdDEuMicgc3Jj PSciK3MrIiciKyhmPyIgREVGRVIiOiIiKSsiPjwiKyIvc2NyaXB0PiI7fSxnZXRJ bWdUYWc6ZnVuY3Rpb24ocyx3LGgsYixpZCl7aWYoIXd8fCFoKXtyZXR1cm4gIiI7 fXJldHVybiAiPGltZyBjbGFzcz0nc3RpbWcnIHNyYz0nIitzKyInIisodz09LTE/ IiI6IiB3aWR0aD0iK3cpKyhoPT0tMT8iIjoiIGhlaWdodD0iK2gpKyIgYm9yZGVy PSIrKGI/YjowKSsoaWQ/IiBpZD0nIitpZCsiJyI6IiIpKyI+Ijt9LGlzRmlsZTpm dW5jdGlvbihzKXtyZXR1cm4gL1x3K1wuXHcrJC8udGVzdChzKTt9LGlzSW1nOmZ1 bmN0aW9uKHMpe3JldHVybiAvXC4oZ2lmfHBuZ3xqcGd8anBlZ3xibXApJC8udGVz dChzLnRvTG93ZXJDYXNlKCkpO30saXNBQlNQYXRoOmZ1bmN0aW9uKHMpe2lmKCFz KXtyZXR1cm4gdHJ1ZTt9dmFyIHQ9cy50b0xvd2VyQ2FzZSgpO3JldHVybiAvXigj fFw/fFwvfFthLXpdOnxodHRwOnxodHRwczp8ZmlsZTp8ZnRwOnxqYXZhc2NyaXB0 OnxtYWlsdG86fGFib3V0Onxnb3BoZXI6fG5ld3M6fHJlczp8dGVsbmV0Onx2aWV3 LXNvdXJjZXx3YWlzOnxydHNwOnxtbXM6KS8udGVzdCh0KTt9LGdldEZvbGRlcjpm dW5jdGlvbihzKXt2YXIgdHM9cy50b0xvd2VyQ2FzZSgpO2lmKCF0cy5pbmRleE9m KCIvLyIpfHwhdHMuaW5kZXhPZigiZmlsZTovIil8fCF0cy5pbmRleE9mKCJodHRw Oi8vIil8fCF0cy5pbmRleE9mKCJodHRwczovLyIpKXtyZXR1cm4gcy5zdWJzdHIo MCxzLmxhc3RJbmRleE9mKCIvIikrMSk7fWVsc2V7cmV0dXJuICIiO319LGdldEFC UzpmdW5jdGlvbihzKXtpZighcyl7cmV0dXJuIHM7fXZhciByZSx0O2lmKHMuY2hh ckF0KDApPT0iLyIpe3JlPS8oZmlsZTpcL3syLH1bXlwvXStcL3xodHRwOlwvXC9b XlwvXStcL3xodHRwczpcL1wvW15cL10rXC8pLztpZihyZS5leGVjKHRoaXMuZm9s ZGVyKSl7cz1SZWdFeHAuJDErcy5zdWJzdHIoMSk7fX1lbHNle2lmKCF0aGlzLmlz QUJTUGF0aChzKSl7cz10aGlzLmZvbGRlci5zdWJzdHIoMCx0aGlzLmZvbGRlci5s YXN0SW5kZXhPZigiLyIpKzEpK3M7fWVsc2V7cmV0dXJuIHM7fX13aGlsZShzLmlu ZGV4T2YoIi8uLyIpPjApe3M9cy5yZXBsYWNlKCIvLi8iLCIvIik7fXdoaWxlKCh0 PXMuaW5kZXhPZigiLy4uLyIpKT4wKXt2YXIgcDEscDI7cDE9cy5zdWJzdHIoMCx0 KTtwMj1zLnN1YnN0cih0KS5yZXBsYWNlKCIvLi4vIiwiIik7cDE9cDEuc3Vic3Ry KDAscDEubGFzdEluZGV4T2YoIi8iKSsxKTtzPXAxK3AyO31yZXR1cm4gczt9LGNz c0xlbjpmdW5jdGlvbihsZW4sYixtLHAsZil7dmFyIF9yPV9TVEpTO2lmKF9TVEpT LmlzSUUmJighZG9jdW1lbnQuY29tcGF0TW9kZXx8ZG9jdW1lbnQuY29tcGF0TW9k ZT09IkJhY2tDb21wYXQiKXx8KCFmJiZfU1RKUy5pc09QJiZwYXJzZUludChfci5u YXZpZ2F0b3IuYXBwVmVyc2lvbik8OSYmZG9jdW1lbnQuY29tcGF0TW9kZT09IlF1 aXJrc01vZGUiKSl7cmV0dXJuIE1hdGgubWF4KDEsbGVuKTt9ZWxzZXtpZihmJiZf U1RKUy5pc09QJiZwYXJzZUludChfci5uYXZpZ2F0b3IuYXBwVmVyc2lvbik8OSYm ZG9jdW1lbnQuY29tcGF0TW9kZT09IlF1aXJrc01vZGUiKXtyZXR1cm4gTWF0aC5t YXgoMSxsZW4tMipwKTt9ZWxzZXtyZXR1cm4gTWF0aC5tYXgoMSxsZW4tMipiLTIq bS0yKnApO319fSxodG1sQ29kZTpmdW5jdGlvbihzLGYpe2lmKHMpe2lmKCFmKXtz PXMucmVwbGFjZSgvIC9nLCImbmJzcDsiKTt9cz1zLnJlcGxhY2UoLzwvZywiJmx0 OyIpO3M9cy5yZXBsYWNlKC8+L2csIiZndDsiKTtzPXMucmVwbGFjZSgvXHJcbi9n LCI8YnIgLz4iKTtzPXMucmVwbGFjZSgvIi9nLCImcXVvdDsiKTtyZXR1cm4gczt9 ZWxzZXtyZXR1cm4gIiI7fX0sam9pbkE6ZnVuY3Rpb24oYSxiKXtmb3IodmFyIGk9 MDtpPGIubGVuZ3RoO2krKyl7aWYoYVtpXT09bnVsbCl7YVtpXT1iW2ldO319fSxV SU9iajpmdW5jdGlvbigpe3ZhciBfdD10aGlzLF9yPV9TVEpTO190LmdldE1zZz1f ci5nZXRNc2c7X3Quc2V0TXNnPV9yLnNldE1zZztfdC5nZXRFdmVudD1fci5UUlVF O190LmF0dGFjaEV2ZW50PV9yLmF0dGFjaFVJRXZlbnQ7X3QuZGV0YWNoRXZlbnQ9 X3IuZGV0YWNoVUlFdmVudDtfdC5maXJlPV9yLmZpcmU7X3Quc2V0QT1fci5zZXRB dHRyaWJ1dGVGcm9tSGFzaEFycmF5O30sc2V0QXR0cmlidXRlRnJvbUhhc2hBcnJh eTpmdW5jdGlvbihuLGEsaWQpe2lmKHR5cGVvZiBhW25dIT0idW5kZWZpbmVkIil7 dGhpc1tuXT1hW25dO31lbHNle2lmKHR5cGVvZiBhW2lkXSE9InVuZGVmaW5lZCIp e3RoaXNbbl09YVtpZF07fWVsc2V7aWYodHlwZW9mIHRoaXNbbl09PSJ1bmRlZmlu ZWQiKXt0aGlzW25dPW51bGw7fX19fSxnZXRNc2c6ZnVuY3Rpb24obSxkKXt2YXIg ZixyPXRydWU7aWYodGhpcy5fbXNbbV0pe2lmKHR5cGVvZiB0aGlzLl9tc1ttXT09 InN0cmluZyIpe2lmKGY9X1NUSlMuZ2V0RnVuKHRoaXMuX21zW21dKSl7aWYodHlw ZW9mIGY9PSJmdW5jdGlvbiIpe3I9Zih0aGlzLGQpO31lbHNle2lmKHR5cGVvZiBm PT0iYm9vbGVhbiIpe3I9Zjt9fX19ZWxzZXtpZih0eXBlb2YgdGhpcy5fbXNbbV09 PSJmdW5jdGlvbiIpe3I9dGhpcy5fbXNbbV0odGhpcyxkKTt9fX1pZihyPT10cnVl JiZ0aGlzLm9mZnNldFBhcil7dGhpcy5vZmZzZXRQYXIuZ2V0TXNnKG0sZCk7fX0s c2V0TXNnOmZ1bmN0aW9uKG0sZil7dGhpcy5fbXNbbV09Zjt9LFRSVUU6ZnVuY3Rp b24oKXtyZXR1cm4gdHJ1ZTt9LGZpcmU6ZnVuY3Rpb24odCl7dmFyIF90PXRoaXMs aSxyPXRydWUsZjtpZighX3QuX2VzW3RdfHwhX3QuX2VzW3RdLmxlbmd0aCl7cmV0 dXJuIC0xO31mb3IoaT0wO2k8X3QuX2VzW3RdLmxlbmd0aDtpKyspe2lmKCFfdC5f ZXNbdF1baV0pe2NvbnRpbnVlO31pZih0eXBlb2YgX3QuX2VzW3RdW2ldPT0iZnVu Y3Rpb24iJiYhX3QuX2VzW3RdW2ldKF90KSl7cj1mYWxzZTt9ZWxzZXtpZihmPV9T VEpTLmdldEZ1bihfdC5fZXNbdF1baV0pKXtpZih0eXBlb2YgZj09ImZ1bmN0aW9u IiYmIWYoX3QpKXtyPWZhbHNlO319ZWxzZXtpZihmPT1mYWxzZSl7cj1mYWxzZTt9 fX19cmV0dXJuIHI7fSxhdHRhY2hVSUV2ZW50OmZ1bmN0aW9uKHQsZil7dmFyIF90 PXRoaXMsaTtpZih0eXBlb2YgZiE9InN0cmluZyImJnR5cGVvZiBmIT0iZnVuY3Rp b24iKXtpZihfU1RKUy5pc0RlYnVnKXtfU1RKUy50cmFjZSgiQXR0YWNoIGV2ZW50 IGVycm9yISIpO31yZXR1cm4gZmFsc2U7fWlmKF90Ll9lc1t0XSl7aWYodHlwZW9m IGY9PSJzdHJpbmciKXtmb3IoaT0wO2k8X3QuX2VzW3RdLmxlbmd0aDtpKyspe2lm KF90Ll9lc1t0XVtpXT09Zil7cmV0dXJuIGk7fX19X3QuX2VzW3RdLnB1c2goZik7 fWVsc2V7X3QuX2VzW3RdPVtmXTt9cmV0dXJuIF90Ll9lc1t0XS5sZW5ndGgtMTt9 LGRldGFjaFVJRXZlbnQ6ZnVuY3Rpb24odCxmKXt2YXIgaSxrPTAsX3Q9dGhpcztp Zih0eXBlb2YgZiE9InN0cmluZyImJnR5cGVvZiBmIT0ibnVtYmVyIil7aWYoX1NU SlMuaXNEZWJ1Zyl7X1NUSlMudHJhY2UoIkRldGFjaCBldmVudCBlcnJvciEiKTt9 cmV0dXJuIGZhbHNlO31pZihfdC5fZXNbdF0mJl90Ll9lc1t0XS5sZW5ndGgpe2lm KHR5cGVvZiBmPT0ibnVtYmVyIiYmZjxfdC5fZXNbdF0ubGVuZ3RoKXtfdC5fZXNb dF1bZl09bnVsbDt9ZWxzZXtmb3IoaT0wO2k8X3QuX2VzW3RdLmxlbmd0aDtpKysp e2lmKGspe190Ll9lc1t0XVtpLTFdPV90Ll9lc1t0XVtpXTt9ZWxzZXtpZihfdC5f ZXNbdF1baV09PWYpe2s9MTt9fX1pZihrKXtfdC5fZXNbdF0ubGVuZ3RoLS07fX19 fSxnZXRGdW46ZnVuY3Rpb24obil7aWYoIW4pe2lmKF9TVEpTLmlzRGVidWcpe19T VEpTLnRyYWNlKCJOdWxsIGZ1bmN0aW9uISIpO31yZXR1cm4gLTE7fWlmKHR5cGVv ZiBuPT0iZnVuY3Rpb24iKXtyZXR1cm4gbjt9ZWxzZXtpZih0eXBlb2Ygbj09InN0 cmluZyIpe3JldHVybiBldmFsKG4pO319fSxkb21FdmVudDpmdW5jdGlvbihlLG8p e3ZhciBvaWQ9aWQ9by5pZDtpZighb2lkKXtyZXR1cm4gdHJ1ZTt9dmFyIG9iLGlk cz1vaWQuc3BsaXQoIl8iKSxyPS0xLGksajt3aXRoKHRoaXMpe2lmKG9iPWdldE9i akJ5SWQob2lkKSl7c3dpdGNoKGUudHlwZSl7Y2FzZSAibW91c2VvdmVyIjppZigh by5fb3YmJmlzSUUmJmUudG9FbGVtZW50JiZvLmNvbnRhaW5zKGUudG9FbGVtZW50 KSl7by5fb3Y9MTtyPW9iLmdldEV2ZW50KGUsb2lkKTt9ZWxzZXtpZighaXNJRSYm IW8uX292JiYhaXNQYXJlbnQobyxlLnJlbGF0ZWRUYXJnZXQpKXtvLl9vdj0xO3I9 b2IuZ2V0RXZlbnQoZSxvaWQpO319YnJlYWs7Y2FzZSAibW91c2VvdXQiOmlmKG8u X292JiZpc0lFJiYoIWUudG9FbGVtZW50fHwhby5jb250YWlucyhlLnRvRWxlbWVu dCkpKXtvLl9vdj0wO3I9b2IuZ2V0RXZlbnQoZSxvaWQpO31lbHNle2lmKCFpc0lF JiZvLl9vdiYmKCFlLnJlbGF0ZWRUYXJnZXR8fCFpc1BhcmVudChvLGUucmVsYXRl ZFRhcmdldCkpKXtvLl9vdj0wO3I9b2IuZ2V0RXZlbnQoZSxvaWQpO319YnJlYWs7 ZGVmYXVsdDpyPW9iLmdldEV2ZW50KGUsb2lkKTt9fWlmKHIhPS0xKXtlLmNhbmNl bEJ1YmJsZT0hcjtyZXR1cm4gcjt9fXJldHVybiB0cnVlO30sZ2V0T2JqQnlJZDpm dW5jdGlvbihpZCl7dmFyIHRpZD1pZCxvO3doaWxlKHRpZCl7aWYobz1fU1RKUy5z dHJ1Y3RzLm9zW3RpZF0pe3JldHVybiBvO310aWQ9dGlkLnN1YnN0cigwLHRpZC5s YXN0SW5kZXhPZigiXyIpKTt9fSxpc1BhcmVudDpmdW5jdGlvbihwLGMpe2lmKCFw fHwhYyl7cmV0dXJuIGZhbHNlO31pZihwPT1jKXtyZXR1cm4gdHJ1ZTt9ZG97aWYo Yy5wYXJlbnROb2RlKXtjPWMucGFyZW50Tm9kZTt9ZWxzZXtyZXR1cm4gZmFsc2U7 fWlmKHA9PWMpe3JldHVybiB0cnVlO319d2hpbGUoYyk7cmV0dXJuIGZhbHNlO30s UzY0OiIwMTIzNDU2Nzg5YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNERUZH SElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWiNAIix0cmFuc1h0bzEwOmZ1bmN0aW9uKG4sbSl7 bT1TdHJpbmcobSkucmVwbGFjZSgvIC9naSwiIik7aWYobT09IiIpe3JldHVybiAw O312YXIgYT1fU1RKUy5TNjQuc3Vic3RyKDAsbik7aWYoZXZhbCgibS5yZXBsYWNl KC9bIithKyJdL2dpLCcnKSIpIT0iIiYmX1NUSlMuaXNEZWJ1Zyl7X1NUSlMudHJh Y2UoIlRyYW5zZm9ybSBiYWQgbnVtYmVyIGZyb20gIit4KyIgdG8gMTAhIik7cmV0 dXJuIDA7fXZhciB0PTAsYz0xO2Zvcih2YXIgeD1tLmxlbmd0aC0xO3g+LTE7eC0t KXt0Kz1jKihhLmluZGV4T2YobS5jaGFyQXQoeCkpKTtjKj1uO31yZXR1cm4gdDt9 LHRyYW5zMTB0b1g6ZnVuY3Rpb24obixtKXttPVN0cmluZyhtKS5yZXBsYWNlKC8g L2dpLCIiKTtpZihtPT0iIil7cmV0dXJuIDA7fWlmKHBhcnNlSW50KG0pIT1tKXtf U1RKUy50cmFjZSgiVHJhbnNmb3JtIGJhZCBudW1iZXIgZnJvbSAxMCB0byAiK3gr IiEiKTtyZXR1cm4gMDt9dmFyIHQ9IiIsYT1fU1RKUy5TNjQuc3Vic3RyKDAsbik7 d2hpbGUobSE9MCl7dmFyIGI9bSVuO3Q9YS5jaGFyQXQoYikrdDttPShtLWIpL247 fWlmKCF0KXt0PSIwIjt9cmV0dXJuIHQ7fSxpbWdzOntfaWQ6IiIsX29zOltdfSxi dWZmZXJJbWc6ZnVuY3Rpb24ocyl7d2l0aCh0aGlzKXtpZighaXNJbWcocykmJmlt Z3MuX2lkLmluZGV4T2Yocyk9PS0xKXt2YXIgaT1uZXcgSW1hZ2U7aS5zcmM9cztp bWdzLl9pZCs9cysiOyI7aW1ncy5fb3MucHVzaChpKTt9fX0sZXhlYzpmdW5jdGlv bigpe2lmKHRoaXMub3V0cHV0KXtldmFsKHRoaXMub3V0cHV0KTt0aGlzLm91dHB1 dD0iIjt9fX07c3RHZXRNZXNzYWdlPWZ1bmN0aW9uKHMsYSxkKXt2YXIgX3I9X1NU SlMsYXM9YS5zcGxpdCgiLCIpLGksbztmb3IoaT0wO2k8YXMubGVuZ3RoO2krKyl7 aWYobz1fci5zdHJ1Y3RzLm9zW2FzW2ldXSl7by5nZXRNc2cocyxkKTt9fX07c3RT ZW5kTWVzc2FnZT1mdW5jdGlvbihzKXtsb2NhdGlvbjphc3NpZ24oIkRNTToiK3Mp O307c3RQYXJzZVhNTD1mdW5jdGlvbihzKXt9O3N0Qk09ZnVuY3Rpb24odCxpZCxh KXt2YXIgbGliO3N3aXRjaCh0KXtjYXNlIDA6bGliPSJzdG1lbnUuanMiO2JyZWFr O2Nhc2UgMTpsaWI9InN0dHJlZS5qcyI7YnJlYWs7ZGVmYXVsdDpyZXR1cm47fXdp dGgoX1NUSlMpe3NldExvYWQoKTtzZXRVbkxvYWQoKTt2YXIgbj1yZWdpc3Rlck1v ZChsaWIpO19jbS5wdXNoKG4pO291dHB1dD0id2l0aChfU1RKUyl7aWYodHlwZW9m IGdldEZ1bihtb2RzWyIrbisiXS5fZik9PSdmdW5jdGlvbicpZ2V0RnVuKG1vZHNb IituKyJdLl9mKShfY3MpO19jcz1bXX0iO19jc1tpZF09e3RhZzoidHJlZSIsaWQ6 aWQsYXM6YX07X2NzLnB1c2goX2NzW2lkXSk7fXJldHVybiBhO307c3RFTT1mdW5j dGlvbigpe3dpdGgoX1NUSlMpe19jcy5wdXNoKHt0YWc6Ii90cmVlIn0pO2xvYWRN b2QoX2NtKTtfY20ubGVuZ3RoPTA7d3JpdGUoZ2V0U2NyaXB0VGFnKGpzUGF0aCsi c3RhcHAuanMiKSk7fX07c3RCUz1mdW5jdGlvbihpZCxhLHBpZCl7d2l0aChfU1RK Uyl7aWYocGlkJiZfY3NbcGlkXSl7am9pbkEoYSxfY3NbcGlkXS5hcyk7fV9jc1tp ZF09e3RhZzoic3VidHJlZSIsaWQ6aWQsYXM6YX07X2NzLnB1c2goX2NzW2lkXSk7 fXJldHVybiBhO307c3RFUz1mdW5jdGlvbigpe19TVEpTLl9jcy5wdXNoKHt0YWc6 Ii9zdWJ0cmVlIn0pO307c3RJVD1mdW5jdGlvbihpZCxhLHBpZCl7d2l0aChfU1RK Uyl7aWYocGlkJiZfY3NbcGlkXSl7am9pbkEoYSxfY3NbcGlkXS5hcyk7fV9jc1tp ZF09e3RhZzoibm9kZSIsaWQ6aWQsYXM6YX07X2NzLnB1c2goX2NzW2lkXSk7fXJl dHVybiBhO307c3RFeHBhbmRTdWJUcmVlPWZ1bmN0aW9uKG4scyxyKXt2YXIgX3I9 X1NUSlMsdD1fci5nZXRTdHJ1Y3RCeU5hbWUobiksc3Q7aWYodCl7aWYoc3Q9X3Iu c3RydWN0cy5vc1tuK3QubmlkKyJfIitzXSl7c3QuZ2V0TXNnKCJTVF9FWFBBTkQi LHIpO319fTtzdENvbGxhcHNlU3ViVHJlZT1mdW5jdGlvbihuLHMscil7dmFyIF9y PV9TVEpTLHQ9X3IuZ2V0U3RydWN0QnlOYW1lKG4pLHN0O2lmKHQpe2lmKHN0PV9y LnN0cnVjdHMub3Nbbit0Lm5pZCsiXyIrc10pe3N0LmdldE1zZygiU1RfQ09MTEFQ U0UiLHIpO319fTt3aXRoKF9TVEpTKXtfU1RKUy4kPWdldEVsZW1lbnRCeUlkO19T VEpTLiRUPWdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lO19TVEpTLiRDPWNyZWF0ZUVsZW1l bnQ7c3RydWN0cy5vcz17fTtuYXZpZ2F0b3I9Z2V0TmF2aWdhdG9yKCk7aXNJRT1u YXZpZ2F0b3IuYXBwTmFtZT09Im1zaWUiO2lzT1A9bmF2aWdhdG9yLmFwcE5hbWU9 PSJvcGVyYSI7aXNGWD1uYXZpZ2F0b3IuYXBwTmFtZT09ImdlY2tvIjtpc01JRT1p c0lFJiZuYXZpZ2F0b3IucGxhdGZvcm09PSJtYWMiO2ZvbGRlcj1nZXRGb2xkZXIo dXJsKTtkTW9kZT1jaGVja0RvY3VtZW50TW9kZSgpO2pzUGF0aD1nZXRKc1BhdGgo KTtzdHlsZVNoaWVsZCgpO319DQ== ------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=2015VILAHISTORIA.swf Content-Type: application/x-shockwave-flash; name=2015VILAHISTORIA.swf Content-Location: http://www.puigcerda.com/proves2015/2015VILAHISTORIA.swf Content-Transfer-Encoding: Base64 Q1dTB7SRAgB4nLy3BVRdTdMmunF3d4JbCB7cXYO7u7tDgCAJ7q4J7u6S4BYgQQ7u 7hIkQe8hr31y71p3Zs0/Gzjs7qrqep6q6uo+XgDcCwBA6AMAKAhADJKdnR2ALQSg ASNAMBD8CwE8PT1BQAAWFhYYnLF5t2Ti+G7d78X23LoCgScEdAAAYAAIIAwWFgJs AwiDx+ioEOA5UUd3BzNrB0tRRy+wHjx4Hhas9yxHActhAXFzC2N3OzfXP4Vwfwrx wEI4QF1GycTG3NRNwsvN3MHV2tHhWY0JLIYHIAEhKMjfBsJAJCzu81KY8yxgmOAB FHgWm7gp7x8/8H8vBXwEEADDa/HVeSywK/ADgQ0ATwAG+5ZYVolrwoXLijBQACD+ p8oT+xMGp5UT4PeHjqI4N9AJjwQAGAAUwrMSNDLi73/P6lQpaGA0fz1uVtauAHEK MvjN2ETa2MHMztwFUMEDEyEDS5HBVsmwNM+RAkz+CZWhvelv7Khg7MiApKOpu6vK M/gnBNFnRv/CPv7ZGOn34mLGTm7uLuZgQ0g4iD+CggzglwahQwARz0GBB9AzXP6I CQZ4XZQ/1lUwdjC2BEP6I/6of8afEKyACg6amKO9k6ODucO/p4AHrIH23ymABzBr Ff9IAQx4eeyHwLXfAwTwUrisylYQf9cF2r8uDaQB6AALIgDOV0hICICO/YX+e72I Ag4HE9iVyzNaMCghKD3wWwoWALhaGZs5eoo52jm6/B1dBADuGQlg7wUewIF1bK3B QBVTwLn9rWhupgqekbAzt3/2pwhOEOBq7vZbpOrmbWf+nJDftYsO/F0zGICoi5mL qpWZJxgg5p8ATw9PwQBH6L/VS47BcKj9CRDr3wCauLu5OTr8DwHE/Acg1m+Aksam 5mAYL8GT2GAYMc/1gAHM/1GLJkAiLA0UWHPmCxADQBNIABbP6s8r4IBXwAZUre2d 7MxFfyMWd/R0AFPF+ZPq8wOmCvFdVXSMiAP7T6q4/07V0cXM3OV/iCrOH1SRwUBx f1MVtbMF8gC8f2tJADpObB5AmvptLxg1jWXPH7yZEbzBVvi/cRo+48QFACtrSys7 8J/b/3moEc9Q8YBKqZKz33DRwHDxf8OVtrYDewTjUQFPE/yVG1xg7ump73du4p9z gw/MrAFKYAUJwNoNiIOlgQGnb+bzU9XvKcvnBMI9JzD3KerpnkQ08O8EYoEdEfxb AmUcwM7Mn3cv2FnsH87+LARHk+eJ35WwBt594Am7Z/e/fX0Bb8/f7n8jgntGlAfe vr+n7J79IzybBYKbCfCf/gn/zb+605/+if6lN2T80d06pepijf67xT13qojn3oEN YOje/tk6CAC8NwF7vwcoYBfYHU95vwd4YOS4l2Il//Qwon/zD/ZOChYQ/1tnivij M6G7ZPxhhgQ2IwYfS8+F+6cByX8bEIN7ZQ/E3wklAZ7b799GVOBp0t8F9odRwn93 8L9DRAqIGduZO5gZu8gbezu6uwFZABkgDZwBDuACZmTnB9BRAJTlapS7OoFalC9/ 7jLyf+943vYmjnb/Q7uM7I9d9oRAAP588VfhkAOAsYuLo6ehu9NvMSaYyQvAxNjU VsHRwc3qd6v4w4Ti/8vkuc9T/GMCLo50gBLM/OQf5liNy+12cm+Pov6kTfV/jzbl X7SJwJ/UYL+/D1KqvziYPRP8q8qoAQtPs//kTfMXb6r/4P1cLzR/W4BpZwC0YEEe JJh1enr67546/+ZbvUWviDB4LV+wCd3/rWYV9UydFpgXBiCEgb8vWnSAqbGdoZuj mbG3DLh+TY3dwG7TAfq/k/Ub9r8mywdsyfAbtNkzaKK/kiVu7WpsYmdu9j+UNPp/ MDP8xmz2pz+R5wSQg4HhgcWMYGDRz+oMwOizAbznbytcsBXjv5Twn6Z/3l6Z/rq9 MgB/H49M/+T9H2U1sPAlWPnDs/ILAJXAKRwWFgpc6dhQvMLgVxhwuWCvwnwBv8KB 6wB79fcsAjjI+CgyW+BXJDAKXIjMGvArCtgFrmNmzV/wXgLixm7mYlaOjq7mLiKu 4CA837bMwWcx87+0qLQ/us0YrCWFgNN/9Jy/b35oAH44rcrvARK4/eHW60tDAJ9h w5/ThQbum/gUpWy/z3jIP/7sngXIz4G3A3c6MFMYgCQFEZxCR0tLcAaeR+BbprnD H2GAgfg99LB2tTZ5loKH4GTaWztImz8X7j/XX5LnjQye17Q2c7P6l+nfn2BstOBX XLU/sNk+Q6AHN0z8wWLIf8Wm+Cz4P+49ChaXERxxwr2PRcA/N1Pmf00BIIT6XBv/ NQv1G10AzGYtAIgDT/NPc+CfNQBdVlJGEoAAP0wQ4G8pT4uAGAADBQ0NDQUD/oCB gYGFQ4aHAz9oSEgIyBhomJgYaBgYWLjEeFjYhDgYGPgv8AlJSMjIyLDwKKgoSKmI SclInxeBAJvCwcKhwsOjkmJjYJP+Lz9PXwAMeAhEKDgoCAoAEgMCCgMCfAUBd34I GIjfz1+RgYCEggajhEdARAIrNKIDkBBQUJBg/GACYKk/WA5AY8BgvmAVgcVSNoaj cMZmC4r/CE8pWtuNo/L9jIrdxOUdAiIuHj4BITUNLR09Awcn12tuHl4xcQlJKWkZ WVU1dQ1NLW0dUzNzC0sraxtXN3cPTy9vn+CQ0LD3H8IjEhKTklNS09IzPuUXFBYV l5SW1dU3NDY1t7S29fT29Q8MDg2PTE5Nz4Bm5+YX1jc2t7Z3dvf2D84vflxeXd/8 /HX7zAsC/BX2r+f/lRcGmBckOC3QcM+8ICA9nxUwoGFesMJiiijDGTtjUbAFwWOL xn+s7UagZFc5wzFx+Y6IS8WxTn3+TO03s/9/xN79bzH7m9g/vBYAZHDZQWJAYQBC wC+YTTP/igJCpdEfVU0CNHzn7B8yhCNYGzatOZF9Xn4awomfuxl1K3SLqB2j20m2 rYyUr1V3vDTn3nNVlbK2es8IHXAzJpbuHDouy2HiBf0AoxMxeaB05XHRfA/MWtqV sNZxQs1pJOessqAmhxzMHRTLCBbj2H86qKtBMH8l2KERQoo3k52EHS604nOCDriw 2HxFSl2Og2VM8Eonce7t2zruIAgInFz6ErxI0+S2imhvYtFJS7Ysu/caKpDN5ivi yK4N69BllTYocTnbbV93XYJIAXGcmX9/9UC40teerY/2tijxYZcTsddpHDF/7Xyy 4dieOfyLvJkn5xifO++6ZEeDsuOWaJt9MFakWvfVTvXiQjcxIOWIGBUn5MHQx2vf m0dGtwtqMJ0sMFO3RjedrHOnaMtWHq11uUPuncNeFza8EcZeb7eFXOwqapaMSPtV cB/KpcDMgqpdE4CYrEOTO49fPLnKnpkZKHJVsuZfkHUePGiz2Da1Bscnc29L4Sa9 HY9tLKqpQF8qgCpvYaiLopRjbtiQ4gAY6gS/aTEzCrwiKDIy/0XCrnaytczladG+ jtWbFYknl8ki/cif5c9InS+qlTioM9Vifkex2f4EyH5lKCBu8t7jm1VD5Q15DeDP eVI2qkWzzQ2Xz2Z6AGlfiCOq8ml5BvwZi5g2MjgoQ/zD5zarJEz1XmAOad4Ncn4r sOE4yUrUmpWFTgB4lnWLjKk/qloOJ37h6NegdDLIuXIwewIkxQacMyQlpKeytsxm 0htEMAmooQR8fuje+nFFWz8BpCMTBL2YPBWZkhE8UCy0Mf7llnJ+vezV569loaN+ 9Ylnl8ASTYbrCEdQwBHs0TGop2HynveTL7fDtF4V0djrernqt8WZ9GyRRk802cyf CXYEbC9CPZSqqYEMuEH2JjHUujwedIZsckbjwpuJK8VPQMhhH7t8KTGoWzuQzz7O 9DKPg2FwTcA4Nd4u/6E8tJz+7EbdyNXZgv0JUHDV9VkN5xwVLUXZKMW4GEWMyh3J fhUJ3jmR9ku18fjQgbCbgwL0yR/jjc9OHu3nW5sVKmOiXG81osiQTrb4VyUuMVof k3XIsA7HZtVa7Ygf7hH3mK46ZdWkbBcD4Ql+jeGZfCv4jGi5mOijSwI029QJYh2/ D1i0tLjUDXjsdNOxv/qaGpfb8PVLsQf/D33JpO1P8R0DjlnJVLsRROYSNE4Lr3sq BdkdqZend4TvCkQht1yDYvpmi0QQe3DQ0Us+Cl9jC0MNRLERo41XDIYZXpfptpbJ oDUMixm8Ojftvm0q3LSmnXKbr8K0mon8dJ5zP9usU31yIKkcUXD0mtTcdDeTLKSL uvVFFebKTMBiIu0FTm2RH2HSMtkxiQS06ccPLgGCycd4XSY68t9KrSFJ8jy5uats u1MzGlfi61U15ArTk9qDWqqr+Fz7BU14VLirYb2ghFM1ZipPjX3zLbmlb5oE9TzL DHH5OfNpoi25Qk3Rkfgkd2CGqVDDOrF6V0hSZUGcclMuVHgJcOoDky1Xlfav5Rpr QjfC+JkSCPBJ35pOf8skDL/oMyCbofIvLdbHyPlOmLLaSzj9MeUl8/EcMcZ2Dlqh v8Y5IKhONtI697IRjFvsaBadAaEO6qPpSPDcVCtzdmyWam9b+cF+IRJ96Lr+isx6 bdR0RnXI1THPethF9zp7FjmV63HGfodq6YrWvb72dosSF0E8chA3sEbKvmf7/d61 wAZPx75zdAUpEfngIBJeb2uzUkkXa7R1Uwc11rv4YCRVuqS+73zTwzVe2+L1irJa AioLHOfB7W6ou3h7U5ucy3dRv2Ei7i+DlDgjP02HFGQfYRd30hH0boCMM3bZz5ol B9S+Bf4aEtqTH4Uo0ydFo1UWvb78ADhrN71Sj1PGYfFLJ74Rvi0CZYR9uo5baHgd 8TNGJBCBNH+yaFZcY9bZwBCC7wiS7j1S/HTGhbn+eAOtreDyhI06USmBO522jgwx haotZcmu85qmZpGUpfNHloSXUVXS5g4dbiX2jiB79OUxwgF8HEQ0uP0385BuYouY P9SR9XZf+dsdOW9sMzQUups85EB+wrrEP9TXCE3Igxi3RZKdioqLbN2W8zXHX5KU EQz05JxZsF41ikGayRxvyvZ8wRicK8pQy62TqKjBf8QpTdtyWKOh8j6vJABx3/6e j/qqINXe0xFBOqodfzvi9nyyTPuny8UOrEcGnTkGQQjzW5c8d8rmTb1XMPrzJSeO DNNTPmnpHJMCvyo7X/U2L0S8i8aWiOuwpjTOlnISYOTQGeOciHfEGibnXsinXanJ IazAdOBLJRjQZQWtHrgI2OAlme1wHu7rC581TusI1JfQ3JrIvHda9/VXcLlhlcE+ xR5Snl4rd4dN9nspi3bzYZJzk7tK0yntBF6qUCIqotba1tmdJWwBL0NsHo/T5AmQ +lzToJvZ0lFojWysG0bl66PWEyqFR9WAXZTZeEUxeALQQuEQs+b7dYeXD5t7Mmfd sC4OfZMUtAbW3nKq258YxfBsv5NezzxhZ4byp7vmfOnLR9gWvyO7xV6PqYkPmddv P1gw5lqsb5g1iNMWnFC8S1tTYSIgxamSr4KhkrBqyiPDw5E9bB+G/mDT8HNl/qrc qZyJ6L55TmllkCxbFTPtJOFNUISgMH9w8JtEFZlk2pNy1oSTqGMzumUnSe7ihdYF 71MNzgdFf5P7Fb1PlMfwOLAA5McmeUn2ARvbwq+/Xhl/29v+CAPym5qwsWMgCDwG pThmiIoUD/C33NwIMObIVBLoyGrCOa6G3TNoTzHge3Cip3fCbWvEOb4vVpbBrpgS xyh12CIrlMYI3JpSHyFN8u4gvqpMDJ8oGRj3pz8f2gwa47jvaeTgc2eYYhken7mu oGbkiypuUmn1WkIrFKFR9NFUlJTilLwY4akbgvxswksYa+3/pYcS1MRhmsnkw1rR umG1Rc9wbBTA+/mjzMVI2i55BHUN22UfQ70PpG2SXVaugW2ATuZoAx3aGO0IIzy9 CY4Ikw+EDApyPy0Jo8WoLIDAzCO0dHk7cw7NwEIh8gRAFG29d00bBFWI5oOqbHHD MSu+o+RloTNU8JSJfNvo8CS315+Ut9NK2p1s1cXYGSOPytNzu+Ks36z/3H9hxjUt PgRHsFGXcDrcHk+gSBYU+th48yvgrgMv/kda7saQgsGtr9ckHY6F3lbM1u0DXdmK y5INMq7QSyW9rJgkTV2ftALvifeWOWgCnxw3iH3OdWsnzL26He0Rh2O7kt9/pOP6 QRz0A3yCT4c6/SIAYh72ymmSv8+/+1SuGUVdb+rAsbXydoKVLqCDNcLEOubtZf4i ZPWL0k8Q0d4X1ezH9GZeEtcBmIz+bCx5BERQ3zQqc9Idg1pabzPMyN0q+cQ3K12m y19PXzn90sDkE8FanNMBIGKFVHU0rkGHX8IFfpYYi7JGdCKSdF11q6j4K8ni82Is IJ3ASA8uS5CJqHzcSdOESwRlsQ/CZYyPZbhI2IVrJvZbaX/cJLEJYfD7gkba2FzU czKCjikHwLXuK/MlY7elHn3iJqiEgB+EzG9450qbRGHfXeO1Zyu7MrI9RCoezP9O baN1SZe4bCpWJfzDrbrvB0X2iIWEcSPZtCEn4QWpalkymS53i4tpgD17dXfyQykB v4JgnRSZX5Yma4mDtsWXI8aGaSPGZO4h/o2WB3XZCSFuYs38YM/0tXOUroqMEyMC 4aUKNIF+1bj6r5Dga8uhKWTf8W6UuqSZZg/uMHe1Q4Ygaj5tq/G1G9kx4UTUdizJ wdhhchiLN3mjatgbLwEYR2wXRZ3YbOV8Kkgi0CeR3CRI1ynSRurex1Pu05iGoflb +m6dBboeyTwYjrPCzxF1tIiWcehvfw022raYWuJBYwboFH079Zxj8yR+dG+QL/pA HWufEYDBOCRQlrNUIhjcabUyoDIsKcx9VXGG+tU0yqNcUgGFTlEygFKX0KROKwpT xFRbBB8ra6eZ48Oo1hE+f451QkohUe7V+wTvNcIIcQdUIeYrgbX+4Tc+PtMpNSnm r/rZDDYEkr9aUdsHskBV8ik0ZfhLGMciMPvkZKmeWlhmiRccGfq8LEpYUWZgReYZ Y1N4cN5CQU9ROMFClnqbbOJNeUfd9C1gBvnBllQu0bOhHbj/oVnUEnl0Ri7EWwS6 yfvEp+J8EUpwqo+anVtfPLZQw9QtjETfvcs5uXen0GCWCMog+G5V/ECxZFlb1S7a 01tPdVWlpITIbJ+Wa7irbxEbWBkfqLWRyEB9zOVScT4yGNaTKzurvjf6c6P2ZZi5 /erKmP0i7g/hCfxSDokhYaR+7gitWSRZKY4xDAIcCOE6jC/go0Wj9lR5KI9kzYV3 ClZ86CdiAUSOAhdd0yvqtNvanWITOD81zKXFwd4JfMEjenhnYg2FmsWKA6QB+OjP 8gGyzTSFNngMBoa3OyEg7Nuo77aaSrDZzjSH5m+dspF8prAsJ7oEsZZ/Dmp1hntK Ie+6oq3vQl1VGzTM0oL4Ka05u7B1C9D4iBMG+QPhpiq9sX36jK9+FjetuKNCUCWE cHl9eXSfvudWDVgnqjik6D5Ki00Cxgscuqku2Bex5XzTikuPMr6Px7p4DSbI3Jfv LA5noLhob1LLjktTNvPP1tvMLqjuBwb0SHHcCGqZh9KQsQ6KwnhL5GRVlzSOF513 o27cGQgjue4bMJuqsPocfrz8RSKtWsyjZOJW0zLDaTFdmbbQH6c89CstaBqxscxK dSUp/nS0DS2JDRCSnSTMyUC3b39vtWbPj6jVyEiPsSXTy+DSh+an+dXVZJtqHa5o gURlsMpsShJncCGvvrkmh0YyPAbfpYrRUDH0sZuzvWbJo0uAp9QMxFGaOOK9cc3n DTetpuOYwkySckGgIawWNyc4CNu23y46QzHVOUbipVmw6Ra9mDC1rGvtBKkOAKhb s7qVS+LvJuQD3zUNQcVPuTs3ESadD41ThFpAWWbg7VQywlLX9SV4U8068GHgIdA9 VA/9YGnInvJHk5wsiJU8810df61nIPMhvnWlfEpw+cCe1NhyvX3MVZlCpmpuEF/A jDRX/jF55CCjYCF1fmbGNGLlBbFVJ0CitKlycFuRerYgsv0hrzGKgiIH4UQBnDex 9TuG0d12XlxEF519T89HKbGi5Qn7j6uHN/zL+gH5iwDPPVxelWPv9Q+Dg7MF8XHk Cqi1teNTHc0cKm+ORVtGW7o8KyyrVL40y1JDUX+b2Xd+2bzjT4BBu6gKNYYkxHba VT/fVLVBliljyemverwxeFkFm2vazlZ/1UGu6xQjb42qWhpehuoVofFSr6Ro0wG2 xbmBGDNndIe+mKLSJ8BWzJb4sEB3FGoinupCcB/clUyDFM/CSh0LbFbtWsO39UNQ skUEDnk26NUTCumtlhf3TTYRul2p6+okQyfbbWTWO3Fky1i0d1SDKT2pngA3Dxzd QbxRwYoUhgHpClMM+gmNR0oNDn1fxbqZHMf6UZzapa3YDCnXb7WXBPtaGZXTeGwb C1DYupG4rm1SpjNp4FOpQsLGoHsAa6azI2X1TDTJ7IBms3lnvFiu3ezM78Zz/o4R A9spBgpiGPBJHHjbOG6TMXNS6IiMhTOPHRoHsXRJJqLqFan6bmN8ULHu5bWu1oAL a5viTonVZ8vH6aY706RAaaQsj5LqcBfnfATfsuG6jygkMi8Vyw1mTt06yRTqXjM7 FCjxanyhAp9sHkHFzEU3OuN5yN8lxkEvxCfmsL6h6SjhHiz4zxz3zuXLTwYWWcMt K9/T8flbg1z3b7qQHkcT34SNb/DcD/wQ6Y3pbJsVy+ZNS8mqSvhuqICcymFt1Xwg E1C22FuwrDPmkuqpye/tjLa0GCtxc6tmgMz1ZtCzZNiWIAbEdiFHviQXgFhyrDdz Op/gTFI+zGTDov9zaSXPA2dqhSvZep2Pj6ZL8wfRREsEVmp8O7MPIHBgBXJnlC3I uNG8KnV/SegXWc6zqLuoPkP6eIHlJMfxjpylsN1yofle2dqUI2XhKNSkJgN9AtsL ZikA8tbflqFXujZXzl9xVyVmHlcPX+rrtn+nUvGuDsjRduMl7Kb8KkzsvBmmroMd TOzn6ScgWhE3cyvJ0mK77IexTmFBIWkGO5LutD0n90toXJb5NLX38987hWQ/MpR/ CjEOLTkB4bQl289noPdRvlYRsC4d7vfSSh8plNz9HL8o+y06LriKuzzOmeyrpGCj bqgdhqIoa5QGFzNbfSs7LVWU0d00MkufWgTiA331O9eVRPHmkshZnNZP8ddcUCWm GT3kM8fMu0OZaDe6wcen2qO2UFwTOvmC+XYxao52xJidDHdVtilZGOyla2GcGaKS Mz2LBgspmgTK3XsSFnvr/btA/Du0Qnal9xMtWnNxxdUtVYEUAx8xRIMWMglCS6lS NXfovsXlofr6zrT7+trC3w8TO5wMVq9rOO7ccbbLliG5PQFXswLOHPU83viJi5Oh HiqSW5qgem7xVGQfSN6Z4IxdpqTOLVmEu542VVnZHqsJUO01sScTq3bT5r6qzayo dYhy1ifPK06SzyRlmzXft7t4mVY42qKc4N+wD0jCGBXUE0SgK056H0esnBe0d2j7 75IMRd/VoJGvvVUPZ1rMlmYkhYPRJMutfPs+WOMjzJbfdsAGGwKV1S5y6Jtmyk4c ki+O/H57Lrw1A3SVQ9zRrPIsdU0BIIyrNY3o+nbWJcGwsjlKItoVlhXjrQeboxfq 40trELONDBNLAkyVhgTYkW/ypTc4CCzWpUorbXUZ3SiPU3O0uUck29NcXAQgcFKh 2siSI06IZEiT570C5JrbhrR6Y1jmH923QGWl5XN3xBrUk9Z6YzEDC8IwnXuvAmVl 2727aXNHIzIWeCgSR93NzbnJryuV0LUlittpUyKkiQCjlWznSxzJEf6h9ljVYaHx Vn11ZYPBwhS1bOlWgY5R0F04mc7h+fpwVbKGKqCCbg9dfn4DvgfOWfNi1lrM8H8n PLVjhmWPHSjKIEPJCk3wIDeWpYeq8sbfnao0mp9Xscmv6wrRlFtftF7h1K4SzYIk euf7Y7V5PUOuU07e+6W4BltIs9+xBRQDHGR+Z6K0ZZOXcXag46rHUgs+VK6pxqcZ u8K2BBm3Vf7ThyE7v9LY9thqjuqPufU+XJlICrILfKW0ClyYZhJEhnHwBwGEk5Fq KWbhpg3hOq81R5Bxye/U9Xlv+fDNXYsLYi7CccwMcPhcryqJ7N8ebQ7XNqpsvsO+ vH3EyWokiuiKu5svhG0uU1zMl9gsFRds3al4+VixoideY+egXL9IsLtQsjd7k+Ix gW39bpU3Rc+09XCWXH3ncSZlndk7RTQ4iQSCBG1dm+PrriKiArcEc0biQ6ZWC/NJ 3Qk3k9ZmsdJI+dKczSLBlgcirAzbueoRKL1LI6nuiujzuE3hQ1M1wxhT4XsPQ/ZF 7n5BQ0q6sWVmq7nuDhgZyYNiuE4Xn5GwBENXUJttODBECcfd70pYzC6Tc/zlqqqD sCFG8EXA0fcrHnsJ0fh33ms3ZWWB9nZZoJwaQJgFogK0FZTlo9kup/rjdoE1I9wU MzhHhlNGNGiVtlGv62Ud64TY/UHRhsyE4bY+3WZcXQsDNrIpKIXFxWtzIU2GCiJG UabUiFsDZT9jhhJ3jCeSAwNmzXnAF+Q2PspItxbGH3yqueVk/CF4iDP3FZugc/Qg /i0oHIOG99S5SX95tlE9PMDNNc65XzcdbR6vymPa0IN6s2wGfQgxBWWWszk/TPdF zi/+64rsPssYRlvJNyBa2uwldYzpiekbKdf4GAmGibsLU+TazXwX69uJe79duDj6 bDSoRhXqE5EE/Vyq3SbrvYo+89hKGo/oPqzLYqqfPFvXG+lMOdzDJz5qG2ztShT5 9a4vKKExZjkrEfuUKdLW07IIYcM55lH9mvRHAt7PLmkqFcBoNdFToRk0Togh0e9J TxjK7jX0vwiCm9ut5GDPaxbqCEqyhJ6VMGZqGRwOXClqXbTvMuPZT9QnqdG0o9v0 JN4I47DaPyFIa4abbENy/vGKxDa1ZsMJnp+UsbjRSd7o/M2YiVXQZCo2akPLTnpe DwNRaV5TeEFLCndiOx8gpFMfsd7FtdDwCN3iNm4cT8V9OU4nrTCPadvFePZuoNy7 tPt10mKyKXVMAGJP68/MdUb5SF2ZQsFydL1H97UbmBFLKqPbtYxKyiFhprenij4z Wr0L7Aucr6JEBHVfvvBxTzA8qxLT+pm9QdRa0Bqoq8snsY0emZsqeNVd62mXsCr7 ofx4pJT4h2yPq10zbqk7tAt1xxh80kkc/cBppYr2Ahet84KSsPUo0iYJqldRmpbL HPnVp74m2eaEgcx1D8n9OO9+4Xr+/mZWC4JxV82P3zmRSj6xzI+P0veQtEA/WJtM Mts7UobtQ2K6CL+Igati0KP0XVQu5dOKGd+SMvplPjQO42A9+02iKBwJXfvHoFH+ vXTRYReeroRkffpWjsSoWAxc9c+37l8tpLcXuuOqYZRs7K1ULC4pPQa498ds90fk I2BMtIdb63rhrPArj1nuf5EwDvcdTIgGt/ESCXV2w5HY5tUMM+ptxwgPX1W9Vzxg NeSLFPjKbsNLqe4aNMAgMpWT1M+P6OGFs3PJZ0rzaf5lW99kSfqIpNLXbhepdX3U 8pK9Cy8HFIaRjW2/VObFT4MZK/fneiAJcoG3jYXE8iUDyhGrSuwpbtMLjnnrY698 8LBPWPUGhmDZc6w2gqTspkRNMHJ91Afo7DCkGfoYg6JmPLsFGHpdGvVb9lV9kd+t yZ7HI3/iQVs2aYU6q7KUn+GM7DTQRWsQDhOYN8V1Db6qqinLIr0a+GnuutEOOhAM 2NWf46ZFjK5MCbvswnOv9XkCtDomTxIEJPHNwhQT+rvvJRwkNaRB0osu3Mho8hHb HZ7O2MeOxg7iUydLI1nx+zqp9ALvQ2fNTrGvz6GSBR5QeJNMGZxSJo3WslQPxlw+ RXeAAt7reLu1ODA7mKVvE8UcGfnTMz8utI01sCwnh5lbmM8VRLfs2QZ9v1lyrM1l 7ijKrIK/VRkMhLXF62ueXfADfbZMFwqgGavG5/M/NLGMmexb0peFjzLPxZ9Y1zi7 kOGc5iFJTTdWC0S8oK9o5R5AMd+/0cm+N/HSIJLz2ObvZzoScI6DUSCZuecN4bqx Rv72VRpzADFOeBy+YG++YaVEr6Lzy11vhOLj8kFVc6nO/rfykf4VsQ+bIimuRwwd 7AeTklR3JA3aW1QJCasxsDDmDCrbCnthn45dqyaL2HXtHbS5aac9KrL1+dt3ByUJ irwcVb1fviL0NUb5iordN4mWtkkevK9V6xVmb3Cx1l0kr0Oz0PvVANVHjYlTrtk+ 7COlybgp9D7dLlxuoePLsY4SAguRK+4qVxmZU4uWMFtre+pAyFEaBPKodyw2DYTJ SW1JCybaB0qe8F8/1FZDzVbK5vMYjBpt2c2CqhLe1Eh6Ai59GrpBSlOFNdMWKSsj 2yk7ZFdxipkkAYilVQYi+WxPgBVTPCMxYwi1zOUYYtKvVvuSaf0jWytl2BZrtDM0 UOXha0F5QR1i/ty8CgWiPl43JvlTJgxpCDQqebwf/Toz5hHeIC8amU9uMCRElDhs ISl7Chzq6kR3M6PmOPElYgH04UcOIFxRGSm9ipyBBjfb6kaRzhDj7xHcUkutpGHl 842kJpXursMd+uH8cmUk3VIZ86ZTgsmhWGHj+Oh5FmwBOkeNJKT0V5Hth+/NNVrt aARvOJM39Zm1aOTuGL1A3NPegajS1d+czt4OCL7/qpawayGC/OuDt0Nv1mf8Tw0N LwntdaaV+LvE4ZIX3pr471W2Mkux7mhMdtRALs/V4u+PWS2wtVoQXx4eqzfsfZky eRmcfP+rXKOspFATH7bo85cJXWrNAfGm94X2Xp4K7dPm9MhRETiZPOTEyCD1JEG3 NG5E3ln/tQchldaglBmlRMImni9LUocGuGzNVHaxXdsNPMtdljxbctDbNBqoQp3T oKIM9DH8pHUEog8HMPqfmzK8qXR7RvkN6S0OWkjQGjUm5U0uMFhJ3zh/blnMsc3I NrTGmrt+O4405sab8l5Y15JVX/ZHoF9NeTc5smXEt+gOLsoNvlIEqM9KOmEwZ0tH +unB5CYb/GU1wwPffLLQBT8VJ9hjLLxiIHqHM+vMj4UP7c/+Zly6+SVhPLYmr4n1 qeM1j46GXj3u44sssm2NlB9y0i9iVuXQWGOhb+CKN5dm0l81WFt4Eson1N9t1uw/ +s54XcnZ+q4z+ZicqNFhZ5H0Xe3PwmFXl7QS3aGdMnKVmdU1N+tq9fagI3BTHfOQ lG3pbK/7f+JWY92v+TF7HyCifnwVFmEdosH1BPBn9iTfpeEP7qs2FbsyinjZU6Am oMfkV7nIbp5/jBYxGCf0Sd2ZPj3RkmHw7zPucYML1sF9VWbBSpT2NfBMEw6+08eH bKBU4Lq8RESwT2sNiinEuHb2VlVhoJJjuNVsRQ76F2sObIBsJt8VbWoGfxmrxo/W whegbNc2I12hPti3nQdlCzaackKnWWkxaKdsCJuUgr3YUzSdL6gy46R7PW6fAIYY BSFV+Ef5CxeoszmYGPYcL26Oacdvw8MSOudKQ7tVS+8ZdKmISV3HjA3vx+dObDUO JFHVZ5F5QWILE56MheVUMbonuIjz1xOGPe0stTM5hhijNyxXrJwczIgxtvzmvlgR oJmX1UwFCJ72TEyKUmkFFvWv9LXeleDBZXeirRt0vkQLrVLrovrw4PEE6JSI8PBb FLTEv8tC7RQojfAI/NoC/mLsJPP+LGg6Ix4VYoh2eyMPs/YAYpeTQtqpL2iyUbo7 Ec6DISj8WBo9lcF1yfmqUGyc/Z3Sdr8SpnhfPqsmsPbIaY1+9WK7Moj2qmQ5mE51 MYZ+iiRl2zXHiaGFqmQIKsYmpF/+An5N4ySi+CjLbbnflNwuPmrNDDQe7oweMvAV aveFkg+TwshtzRMgDX3dL7q7OyDmrMFpgvIFbiEvLtCLrFDlRV1Hmbj9vopkGTbq 5ayJGNS4tTIxnf3cGBsSV/oPMpLZ6k3NKgR0saD4H5aCjSrDAV4uvhpJI9G26EzK wcTE7nkFSvmjVPH8dovJmpQCEu5cyDiw0vsZO26hcxcxeQMKbrwmZqXGl0Vhbm1u 4VxqkE4QBFVh/SzcaydkIzUclwsjD1KiMHba8g8f+L+NSGZnvMrhfmRYhQbSBFBM 9vPYSx14KmeUG4jV2KVT7QuQs3IkFOFpP5bFOWt0XxZFyqtvuVU4Eml15a/ry45z MF0IL6ohb8UkN6V1f2xTlbfXJ2NZ9BM415/78r1I4sjsRUC2zdw98TnySNGGrZwT 7/YNxi/Nb32u8pRwJKU/MI6+b6Tkwppqh3jqTGHCOhPrB2CpNRqGLvhX9jfYlizB pKx/MhkRNEzKekw+nhqKdPrwPUELq51EoDzpXMy+tdn/s8sje+xNUoR1eDcp49ld z7XO7odGFIbrHenQGhq2fKKaPg2EKfInIKTOnwU3gdpS/WFNRRqOOLfQIweB0fZc Sl1Sv0y87xGOs9vWheJnxPmndZRhc8H5vLEjX7Sghki+Ceg5GerQ/q/lOSp2LvgX PFWvNkwGi200mrl8+BZGqrqjErzfqQj1xKIc8obwummcG8jHl8YxlMfBkYNgi90u bGAcTszJ9cxSTDx2O2VJLjleurfoytnLrp2mvxFflFqeeAIqHt1HbTH9yzg/i0UN aeLvxuoszB4frX9fUOCZHfJzfOP6A/lHxu7HOBQuLZE13pYHkY8J+lNb8g9HWDGN 3+akM8/0XeDkZ+ktwNnIkd6NmAzS3TE/Yc0daLUxTrrN5ii/cOOz5TFe7+gbvJv5 Zt2MnpAnnf4EeGmm+C06xwkLthT3f/561++9Cce5AxqeUWrwcXPVRKvzZfLEwOiL fAL8EZOk3+ejjXe85WlKJjXF1P2UGJHDUw1PRMMXu0wU7dJF6mj9CDs1tvmq/mdO SxTC2k7MzJefkhv+GZEy/P0JS2eDQbPxejyz7ix50aJbLs53vXrxQ7u8CUUFDc0b ul9NPhJwn/j2TLX7aobq/nyvA6AdM8YVV5+i6NWdM1fNsvYtVIIG7DBRpUnOT3UE SSonrWKPdfzTj01JG4hdtWTCmTJ0+Q5b7vPK/DY7C6h83ar4+jKqIy59G9n0RuJG v9rssUlNVdL2zoVex4Gs5Wr3B/E3gqYavbEFuWZ7jau+h/kOMFwKcoJqELx0D0nE hpwZyxjvFGN1c7JWPSulug+sztqfAGurM72lOKp4KL8OV7myj83631EGVxp6z0Cv MZQWuhl94nW5e5Vz6zM9Ka0GpDgHvCQFVii77M7Ebp4Am+ZqR6oElDj2fkrnDqO1 W1e9q+yCW/fzjJUN8/juYXOUjJOPvWkLbru4yQsntnK83S2ffc94h+yOj8Ot7Dei cg7yCD9uxEkGeTff5YLKhD6A6OWVULXcd2/VPH3u2fm0hs0pEd6YmbkQfV438Lwm 5eWk2CaaT1Xi6OXKfb1jA7685mn/SNyeKlJxPxSGWw4T+7WmrgQzb6Ny8JpXIrS/ oaZHrW/SLIEoZ5lVP7o55OTliWXOoXJDa+vFzeskVBwpbmVlTfq+Utli5pidi4Fv rvbS6/zWY9cJXfUBykrn0zFtbghZkpP3K9ncxV7vVn6ozRrfMTmF1vllT0QvPTCW J3YvxLQWcjgSS+Nbnl4UT2vEdZtQHhUOu31WNax6E8vgooNttJASj8Mtgj8AZ6cu AeKYzRJlxhubgFc7qbgr379n3pWb+ar6i0c9gQCCm+RDBZL+2wElXK5SpndIrhjK HRdeh3quI+WuExlMypUiTb++f3R5+/0ckiMzORy2X0h+VqOTNWsWq8qmTaJ/ibcq u/QLcx45+jzEA4RAuezgQAbHOX2CDGXcmRrzUa7pSl2/MeN0CDW+AE6lqQyomJNU +1XHwcvKqCkTDqLM09eKAoc5P72dXzbcNsTv169guUZ/x4HxOR+ujMbrS1Ge11te ka+h5CJvhubIFL4bJBm+L8da36m3LtK1efW2XrRuYiecv240tqRif91WNFrRSjBU NUnPrG3Pkxfla+qCV0cGBHIdO2SISx4rQOaz2TAmChrdkGx19n6djC/82p52qorR UeH8bbR3AJVGKjp1FkY6TYZYDS5tINzbrVmhdRI5+dyB262EJXGKjl/GK05UBMe5 ysqiUXllriKFJvuN1j64Ddxk2ufTXZT1Khlm1ttMIZvjRixOAvSreDFucuK7O21k I2V7zUJn4V4Jm/JtiY/Ur2PbVoxcanNFfX2Uz01uv1deDqW4uTBDR+HUhw4aFtrl 00YULyz44AWsMA9cXWeYNGtEOUZaLRVYEmtimD0B829f+cLL4M4iko0eFcQ+1lZL JGpPUjbgYdpwdWksvaOCjr8kzh1piURCipbq0ySlSADJ+aIv2ocEI/fio8T01PbS 6xQ3LKye9RQ9MpvKqWd/bLzYEOpKD1F+UAroTfypERAUXjNdffneRVbwkrb05r5W dpi0tELmbh8aV64Gf6ubjWU3fo+7LFU5mqzvWtOWKRb7l5Q1kfOE4ufdQvuwYjw8 iZOZkehWYoNrys9cF8vDZBlDcqzCvlkz3n7z9rgIiOGZ/NzjwqVV5jKNtFaTXOi1 S2hvXBeyUUEe2h9SvclfiwZPdoESbBC8yYiEwuOsz3H8v4t04zP4kPkwOnB/agij hqKTgo5glMNw3U2TwXWOgRtikOPH5ubZrRTWSjPFJ4cmVs+UT4azd9kQhFoemjl/ m8rBlDZIZ84fcYWG4FU0OSgdhl0fP89j2gKRaGAKVBJpmqlgJyOz2Pb2f1NPKd7D 3hct8Laxc8t5MZOqMl2Ugn/fsmVXM+7iLFPAQe+LNA7xgeVVfHzUrWeFFZoAo+R0 VAwjjoKqRvi+1Pq2Lol9ydlZW6Z3i1dNl8H3KLKNzSnOcpjZ929oRglyp2tpp1YP bzUp7aOiNELkAXxiDSw7XAKBrccfecEaYdBWMK0sv77usb9Dj23/FfRL1Rz0UuG8 ldDOkkFE08ilvz4HzmAmauxYOTY9kDhxMsEFwdjawfGAd7sjkoorhbXAIW2pF7kV n3vQ4bGR7Hp52ErfNByZACnQSVCPbLJurTnHu6PExDLOchsqh3fyyKlClmXBqffb 1E06Yij8XdHGz0hlqqa96Zw7ekqQQ9QhfwyVmaTEGpAHYigocMZ+/whpc9SEx0KZ 7tcAX/jh5TvvbqjpH5ORrL78HCQVkUoVNtCu3sy+2cv+BxUL0YtYmaVtAX7TqrpL A7Xs4n1y0R2eAjCU1rNHsC8NE4QnSggek2WZlOaoCyNes9VjfvVkPVFwvXkd1Ywa YgnXUmmtZVnpmopFxisSJ7kJaj+rncnl7Et4WBJQaOEsT0RLpFqx4x5Mdr7rG2zy eYujeLIonZ2ibdraoLLK8uFXZK7dhZDOmEl7EFBCmUV6GdLmUuw52cnNSIb12tld AVMt+oTJPOJx/u0Piezhx4srnPcvmFicWL9p1BniO+Ck0q2dHThZu2ORXHRsq34V H78i0u7qjHbvW8/ZYQ6Yh/4Gz/gFMpvmOyF6f93n1/j9SNEFobuVNlHaFgK/NBZY xQR3qIKUtMXKTowDva5LcLpc20lcr8qlx6Kztnk2c1C4WJS4t1Dpp4zzmQR8VJhF hoR0TEh50QMIfejo0HggE5i1gr5wviLyxh8qEhPln+Sji4MlNxU4V2F3+PXeeLI8 fkLYVy3e/95+TVXUyq8E0qzuhLJQCfM+C/mBoT1q662eertjSytJaYKMAzvtCO87 Vs0TbCKv90rZLfcMlWmkPtEd6DZXPbHUXGfQ72N7ssMieQnR2IQLHnr73RYcBJWX PKo8hbmzv8CdZOxzzFBFRcXKIkpJmH6X5D4ds7NOWb/w1ZAIpMTf2mniKKLxz7vZ ejMQHck511s8VWkn2hcUx8g17wxqMIErqRhTYarG4TaOKENT0slhHyoTk/gwbi1D fcaLaHNW8OhWfuDzvdbKuWTOTHWcVdpHFTJ5aUV1ANk8uAmBpDzm/GB5jcgihguz Z61lSIgL7kfVyLVmKFSF78Aa0Zwm+2YLtT+zbv8LZVG06xYnK/EGr+Xc6+jP/ZFp mkeVnoy8Ta7bWVEZm3625ly5G5GL1vE4vSc9xEFZpIxN5x06VZGbtRvSx6TSYowI wBC/0U7LKeFB7eEKTcojfEGo+RsuIb0gNaNL8Vtdfg8UCtl5bfy3JvWcY6u2WQ7j Tt4CNjvJFEgE32I83/E8AZbYiinNnsfEx1vvRerEvhGKtmpKhlZxLB6avxX1jii4 IbEl5IRlbexy8fHot9tfs874Lhe3yNV2fi9cOrir7THS5VqK/0sBwsVXWJIbv7xW UPCNJJpeTrIK7DaagRBvM2LqWwCfRKYAj+mdbmBHTNqhyiIlAtu28IHIqbLfGjpf 7Pqe9bc1bibN890MD3pcl4ovFKXKQ9cc7dSMgWX5tVuT5VE8JLot++q7rfMU9u6X rtPxx/JFbgY4KCRVVeP4uXVN+Ddrs5kLesl0cwR6QfEZl0qofDLFNjdQ3Fzvgy85 dyIbCxbgB9gUGSd6GTds7j9T1jWf0d+PwWbjoKrmbmu6YdmYaW9nK2/EmVCkrwgE oDIyDuu/t3sPF6igVGBMY47a7tyxBinJ635sEN/nSxNdsaA/SDGnvxSmNR0syGJG S2zkttH6itAGjzBsn0obAZopRqtpubN+f8zej1tbhtRWt9RTY9RcEXGzZvAtY9K5 7KA9VZOFyxRHxcmXK8X5j0HBO6GJDktrM3NF8DwbdU1JaU2bsbuyYlt+g3AR7+Iv aYO1U3uvFfOD0QWXGU12yLhepUtKb3LmrlltGqJqExADtbSGhW6qfZ52A4Sdegmr arETP/g7thvDPS7uY5hPFTyyky5NR03zKgQkB07YZEc8SntO9DJOT/PNoupgaFdq mW8a7Cb71DZ/vjWynXbbGIcH2bq+7wi7XoeqKBnPiqKZRPO7Ktdxbm7pbPPQiHEP o1LppW6hio9hnazS0xmj2tFSOzLyRA15Aq4OBUELp3c+XseTTrgr7HT79dWVLmrB OxF81jN6dVaXaHCH6PsGbFaEIBo265p8Fggn9Vieff3tx+/F+svMeH727/iCHxgH Y4oRzgWTYbqXqTQk9M1EXTzNjC5pOhFfOpudHT9UKKf0/DLPrnGe2+gKwJ2mH93x bXHbpruP4QItjZZ1nGJKkGXWSJ/gOQ9+1jk2mu6aL1Io3GfMbNm0Y4oOHVqLW0ne yGGcbkys6r1+ybZFXY7ePjHKEWKuyIe2q0uKce7QCKXAOZ7JuRSOayEtA/HaNMpF Ea2Qn7eRrtxNUv34mPqA5uO6dmOwM84IUbYyfrqwQ2eXKvgiO9oh3BbaODj3VQKa WXnTOZ2NNyrixP3B5rxRmT1y0dXtCeiSjn/X0xlEm3gYEawxpaEFfWsX+n1jlbHO /wgjMddVV7vRlHL8RYpVNS5BUi5rMw5cKLRlbqGjlyRM68zxpibGR5SU5WnLIrRq m5VJPyTPUgzvnbe36kbndWcsaMQeG5X3JGfyZz8bqxpjOSvWm5gqeBBdkwcPJSqI v+5VcjDy3bFin4/ZeyKHlMOOtOW6Tqv6mcJ05a4dHvp6nQ1joG4Gvbjq90z8GdC7 cJ0IpWPQYNMLKb1NXhc8Luk6G7H5yKIrZr5+2PKyMGhaqgG+YDXGOfj01yysSbUM 8/FbSwOUu9Nh9u5P6SFDSmQs3BM69stHs55TS+hv2kMRK78sAPcMuWnf64a+ikBv eZbYM0eZ5gj6z+PMD2Oly+qPxyzY/XB05aMf3066iOH9saSxXdk/mAb19as0RDjP 8WRrJKxjzYkKBPNYgq9Fo98PBKZBbnJMPmfRKI0hgQLQWE78WQ9szlVV/vyOSENZ 8vimwZ2/o+MGGpy+f8QkhrNAu2S+FYwh/uCu4SsvPO2WuulPWvh2CcK6/Joteys0 n2vbHWulHM6XPrVL6t1HxwQQkjA4GqgJ2QrtBHgP7wsh8LsTFxk2amulrD3+oL3E Gfa6UZzmf70hUnjgSR/ALR7AKgXlWWS7P/N52uL7emtDXbP3FtR2in/kr7XZCUMi 0LUSmXdzuLWtk3Esa0H/z+FBKlSlIsbXoiknDNsV6maPNOYNggbDkC2mw93jNtsd 8jdh0iNpBXowg2Kr5yWWceSYOPMUcexR7xis3v2K+DaCiDe+ksY5UVu1U3fq9HL4 q3X3sgSVS9JEMhG/kZHn8KcKqXF4ohHgCghgaDdBS2lUfncbwztzSGqqwhiL+dC7 1+Lzul9I9B4qt6dycKGsf5DThL3f20XwMZO5x7v8Or1iTomz9pOMQ2rErEiUFl9T jA/x28YxKvcBDf0xfTaPpmxa4dDUoitkIUp9wgMfuwT2UWuqMuc6Zsj+AXj8m92z ikXbZVh61FH6dHjKlHFJOPyJqgDZZtzCT5LKn2oyT4B5O7Pzod3iRqPvWQs5HRUd t1VRJfpuSUskkgNQecPjvh5lT8CiE6aKADNzAfkXKje4ZtrqXbVFlRqLJRB0bXoB VZcXYyDPzU7xe61G8ZU2JiIIfBO+KM/B6h8F8Vmlhde6vxLlKmRTP6k1ynlj4kZa cVMK9V+Vc719kQx4V1I6N1tsr6UMrgheyQr4wfegCK7yZ8/tUhlNilTULWeGU8Ax j3Odv1MrIf0SIItX0pkMqrmX0TWY9pEsCaZaV42R5t4V6NecfuWOtB17jFELP2gx Vzt8/HNNLXrjpUxasnSdN/kLqFjjfhHB6jLFb/XMq1TvPpqS+7jdK+hoYhttWuSl fq11uR0t0AV5ooRjM7gxDnKfCOw3exLepniT7nsNk7u+c5464xi+QnGiYMSlEIez Gczhs4y1qRQYaDCymtMrky7IonkNkRCQzmlD4zPqjsXmOVyls/nga/75w6wYI7j/ lqe9yuwpzvose9wjpeFFrPDKhYxNzUIFgsrfepIPK4s0qRnzCSiSBPChcgeSFmWY hMOFSZxjbL9FCLIpbssl0koBt2YXMBrMazgafD7umziFLyNrhDr39xg4p5K7Lotz vHCmoBKsRjXI7cdFisPWLhhl3FrQaDSxUzPclMuSHNjfaYFK+vOFvN5IMB9dsAkV attiD33dz5X/fi0sM9aDZqz2gVFaRFGJAweftLhSj0umgb6FNH+7dFbhh9pDjjnc XYWTgnrICGt23pbzsZLk8iD35RiW7pLoMfF5HcuBdYQX/hvnyXdSrUPdeibZkM1p 3A82LIJ66DITFAVBb51jx0sx58FRYGi0bsbfJNgof81/XTzQ4SyfcFWD5JSXu87p s5tpJnT5DawyVj+U7U1ZadthBQp2ZkzdxB5p5QoZPIbjuStq84UVYkb1qvKUFE4l zQuebD6qTSZ+5IAZj+hOq4Fpy1icxEbq4t6o5TgiWyMdFGD0lSPbJ751ljlSef2R HEMzn7zkUC1fz/7LsaYJ1AhpIy6neCfruPV5DXGiAiW5PwN1A7MQKH6MNbUXdgCN xHp7mqwDblNNqH7i/tqxJ8OtRw+LcfNQRPNVOrq7+/1+jh+Vww9sNFe1mHgCfDae e+tiyWBuprkJ/m/vtudFUii3uyZ7w3CCN6XTfho8pM/V9R/u2b6lS8EHcZAxRCEO n9ucnq184oE7Or0vi8sZzDFcnePwrB0r/ULpJWKl/YVurvrlz3Dq8kOQJm6C6B6o tH10APtmnG9m7LV404z7mDLzdnoUa6o8qXbn4Yc2OP6c7NKs4wxCu8Bup65CFtef 6v4yo3bkT8AovyrHvV28yAAgVMl2RDcndz9HHgEddFKcgR9S7JkgObVKtqXGgKSX SCpsYhVV0+hSm9CehHuzU9CsJ5vt8w36G8pIV2MhtBVAMDzImW3/BSC9+kgqzS34 YI2ClWR6gx1bqGBts2U5uoDqLXAgpxWDvRWrs++26Ov9QnoEl/LUJ8OcMvuCa0Bz mzEmb8YjCkBLQeMeNmBsUmDjcTCQipIsY4uAVTC2OYMOXRIfcnEel4BB36OekgeB hIVx+/y9OL9UwHPBwi0F64NCPWEG3lc0OHw9hCWLMlqbxf7wxih7RESAB6c/BNRp qP6LxCuyjOMxIH32XvDM7C11W3px1uK8LspFy9Ydw26nz0pw3k9LqW87MRMyofnp iMMceRwxaCRKlxVPAJzVpsyZRGFt1MOnK/GLXPlLssByn6zJhw+6BXbobsbHxwZB A/Gh9kX9hVY3XKsLeOx9CRsrHAC2gUthp0B57Mw9vXfpKE2+JYX8BSsFtoMTH5of 6tXMvk8WVz2SbVOCK2MutQ7TwMTpvj5spLNR83lrs/S2t3fP8TAJxKCeipEXzjQk Ld16chtEFPFOWkTBGmtV/kbW99fRp9omWk+AlwzgpAjHOQxH5DrFU2I+6LrAmW18 uQrsx3+RSmf6bokSHAo8qu+lJCoEUGHy4ff24Zs2l1bjnQt09vfp8ETg5HBXBpm9 jMpCDmA4ujzFedmVWSxGc6cb6cUl18zEeznhhzjBNEhnPPk54OssSdBuxXKscNvZ Y6kzvwtjPz+T1LKdO0H5YaGuCBLBMbVGtNiQeir+1ZjLuVfTVO8CNpvBsr63PP8w kROtA+uXQ63b3Khj90gk23LfX/Kv0roc2D7P4iz8IGjO59HQVwTVzgSYyni9/W4M WWC2xY4uQybyYJs2tQ7XZ0D+GlM8Qdg0atu5HdFX7TojeqyqKZEqwT+HA7nWuwUf gMh6izPmVT3AleE/+KHAK3yamTY2alsf2ov/duYJ+H8AFUDqv2jKy5iHl8Iu62ZN dWwn1vw7HtuzEzTbn4KZx91fQ+tdJcPBHp0ix2xSVpNkjE+nNcP4N1+2nm8JPeXJ t1SS4d5peIzx69/xrote161m8WC00u5SW0eIB5FXiViM8emAOTXn16sZYebfmehR ptVoJeRdvrvSdW1g6ANLt7lUgQyXDW3AkUcjzAQQRmrnhw+H/CVlcw2QuY3uG/fu zhthXshJyBWJcPqGjanaStp0yi4kVVeBhtnAO7PoGx61Nq6afrWvTJc2jWVm0pcK IYwCOvyuCcknrW9JWpx9Dlq/xJepqweIvAupMun6jbve3oQPJLFEVeMf3nI4wOuT XIePdf0Xw/rlnaadaJcadOu4TbmYIfwIBBqbxLp3hnRjfanYO8NzdW7QbA3ByMdK 4QeMP7PWPT7BIoCkYV5ZUWR345wSPlHsK0Mz2qXT7T+ymvrA3LrNCWeSCECIlhnj k1ga482jol7Y2PnytBGJ4xcMh4JAwvQe5ridA8YwLr8GnXyyMJQEtlSQrGrH1HQD 6V0/iK8vbu60ueCIxS2P+u8yT5JUIIIx6/0pAM8PLFp+nXXiK6ZltHjZWibpBI/L BTnntzWJ4uktW8HvLamUpMFbExywyeh/CrU9tHem10iS6SLTTcLI8Cyb2bvyOwz3 NVvidb2llol0bJpfIuJBInmnJGeo/MdvSuDMPhgv7yOzB7y/ws8SvFtjK8bTTK6t 1CgiqKbjOUAZsZ7c/Wpb1Alw2XAPUZ70sLyxuHwTnutdt0YR0Rc0Y4LAtkdwenWt 633SCVflI54/HFY2nTwy3BSVGDddwHI+taEUqQyzAuCh+YHpu70Gb3NTQhtkDiRk CvtJxnFer+C7m5n1ONLOa1lm2AYkDKD9cDrXjem3cZttgJV3JI9K9U+EEbnUgQee MEGqRJ654wsfHzWlhB4eezW38vdOW5PmZ7e2K8a8WaJ4nbWmvvEVq5nEiLJLgfKO g6dBX0vq9vrM/h8Q6Jc29re/KBJNGWUDvwK8B8YXOvQa9qNnq+vRzSOUEqxw7Vk2 nge1TJ6MpbmbYSJcpPBNgYbaD3wKg8kiQIudwbJ57diKdbu0swkOEhfOSe/bg1NI DHtdVO5OPciuFnYXtPLPbJ6rkYHf3oqGyuCAchhz1AyF9qKpIR8+vkMwHzDHNalk NsKe4rObmUlcjB5rSgz5YzjOK4sV8KPpuHP48n5FuM5NWI+cVVi61ZjPSvPkj7iD 1LUXBFbOhNaJeK18jvBg5C5yT26VjR9a2/D09nb3yzXqO8aAlQoz83bisJI6b+4z oorvw4j5WxndeuGJ65+vTFLY3+jxRnz7BpXLsR0xtPQYz2qCO88OBzmwuCo77uSe O2eO/wClL9v0cXqSLp58gRlSmerE5z17c1i0ZJXWz+8sJqemx3UkiaYGjZFAVyDt IHJ/E1IddtREI49NRF2bR84xkrgnp171XGq6Qo2ppC5JGSSCT7c/lUQ1OyN2ZRp0 YUoq7RjqDyeneiwnFPeL+80k1mM31rdPp6RwICgUc+mT9RT77WJXt41NhDEjMrht vLgHv7VTutctp7R4I9MiiVgduDnYSQSRx7Cn3GvpNE0Z06AKUMYGfujPak0SoO9+ T8RZdeuHuFm8qJWVWXAB5DHPrSN4ivyoAMXHfacnnPr61jMwPPNRuacbm8qNJ7xN ebX9SkUhpUAIK8IOhqJ9c1Lbt+0ADGOEHTBH8iayt3NNZq0VzJ0qS2iDua5lSDfA nuxroHPBrmEbbdM6jgE9TXdhVufL8TS92HzLJYyX7MOi9KtrciPKFWYZyCO9UdP3 Nchs5DH0qe9XYdpyMEjpXfFaHxspFqa+Cg7YiB9arm/CjHlEkDAOaqsw25OSKiJO 3nkGtoowmy//AGg2APKUfjRJqBlXa8QwDxiqvl4jJyMngDPNMRcA471qjnbLYMRO 7P51IixswZV4zVMDPfnvxSx7uArHk81aJuaDJu7Y57U8BWPyn5gMVUWV1O0kGrUM qN8vTryRTsK5YjklB+bDjupGRUN5YW+4Nbz5yMsCuAD3H4VaXaQNpHI9aREGcnoQ ecUAZzWjKTtUMAOSKRUwwGOta6pgkqfu9vWq8yLy7ZBI4ApollMgYOADT4gcc9PS hRheRipEUc9RVEklqD56kc/4VqXCn7KAem+s6FdsoJ4rbgjjntyu4/KwP6UDQuj/ APHw3H8NbemOGdQ46+lZ+m2jxyGXYQhByfwq/p+POTAJGaBnT6QMMVGOnPvXT6Sm ZwccYrnNICmQ59K63R1xIO4pPYqJqBfmXA6VZRcR9KFUdakQZQ1BsAHT6VLGmSBT DgYqaDkZpoCYDtS4oWnGmWNI5pp61JzTGoAjYcVna8m/SLxfWBx+hrSI5qrqMfmW ky/3kYY+opolnjmlaUlqjX1tCjfa4P3xJ5zj+VeK6hFtuHAAOGIzn3r3nTolm0qI MSCileD3GRXh+rRbbu4QZwJWzz2zVHOyimxGJ3cHtUMoDyElyvpxVoQB+Y0Y+mKu 2vhzVr4AwWMgU/xOMAfnSJRQsFQxTqWOQu4BuhNLDjzULD+IdK6O88HyaVo8t9Pc qZdvzRqMgfjXNQD94rZyCQaLAyVco5ZgQu481aMoiwz5APTirMEUUzGOT5hurftL W0bbvj3YAHPpQNHPNq0Nsi7mdu+AK6bw5rli1pJdyySJDGMswXqfQe9X4dE0eVWM kG4yZ3cnvW/pWn6Lb2KWTQkwo28Kw70WLTRlWOqWOrRzTabcTPHHgPvjKkZqK+sZ JU2CKRsjqBiu1sn0q0LGBRGWAzhcdOlRalrlhDA2JcNwAQvWm0h3Z5rBZiy0XWnC FHkj5GMZwOtcf4dibUdestPX/lrKsePXJ5Nd74juWm0TVpS52lDtxiuB8MXC2etQ TgfvQCFOcbTjg1w4T+LU9f0O3Ffwqfp+p9E6veLCkUEUwKLiJCOwAxj26Vz+s3N2 mp2bWMEksjjY0YHCDIyxNVtMmkj0yF3nWaBt03n7cFyT0H41L4hSSGLT7+3uZYi5 IdM/6wYyB7V39TiOU8UXUtv4qjggn2R2so3RZB5JznjrXWahFJ/atlKspjPmpMqq MqwIAOfTHWs6ze1Hi2+kuLWN7mKEMshXhFP8yT3q3eX0V49pcEG3AmaAEPyNoyT+ NMZwPxajVPGt2QOCFYE9+K5Eo8owBk10/wATFm/toPK28suN2eTjjmubtVcsrc4B GT+NZSdky4bnpmt6bcXcGnvBM0RS2VW568CsqLT9TjmeOSSR4ShBIfBJrsVjU2sL EZxGBjPtVK4dYif9Dc+6kV8zQxUoLlSPWxSvUepyaweJLrTJo9VuRKcERq7huMcV LoMGoWVjCLh0ZkBCoOdmRzxWw1wpBxbS5H0qKO7BzugkH1HWur61UkcqfKYct/4p 07URNYXF1DEqAPKxB3Y74rI8c6s93qBlYqxlgRi69GYKAfxrpr24uZ7pLVbW4+yu N0kqgE/7oX0PSsl7Aanqtx/aNhNBbiILGIxwp9BiuqnWt70/+CKS5loZdkJT4e06 +tixljmeIoz7k65+715zXW+CG1FdSitLqHEMMryCQx/O2V6FvQcAVj3ul2elaVar aPcAm8DLnnB4HHaur8N3L/bhDJcySlgcllUD68Vz4us3SdttTfDL97G520niPwi9 k9lcapeyFhsMaoCY3zww7ZBFZctno9prJ1KW91JPtUW5YzaKoIz94AGqsfhPwzNf /a7rxJayFefKQkJn1OOpGa1PGy6drUVpHo3iPT7CW0hSB1ljd08tRgcYBz3zXv01 7qPJqfEzmPEEHha6k3T+ILuEvkbTEM5rlLrSfhtbyCZ/Eup3MoOCoVQc/lXRTfDu XVZPOXxfojEE44kXJxx2rk734TeKmvGishY6g4+bEFyM49cHFXqSWL238BXYMkL6 5LJGQS0boCM9P4a2dLuPC6SNtttcknjAyZnDFSOclce3esTRfhj8Q7LVBdpozwPb sMGTDgn12g810Vl4X+Iy3ExlsFg+0qRcOIQplXpgk+tGpJ0Nw9s7RP8A2bdWPmx7 4/NjAL+jZHr6Vz/xPlb/AIRlFcHKFVH6113g/wANXz6RNL4h1FrO5hbbbQ3MgJKj sPauP+NoitdMaO3kLIJV2kjGeK4ccrumv7yO7CbTfkzxXU333RygUgY4HWooYso7 q7LtHYU+73RXBB54qWNZEspJD9xuB7HNdVjmTsifRFcXLyMWfYmcA8n0rcsDcSqc ncQRuyOmaxNNISxnkxg7kH65/pWxoTSx6jaSThlBuQzB+ARjv7VSRD3LM0Ue6N1t wkjjBYdvwr174HxKdWQscoigsfQ15Hq2praX3mPGW37mUdByTXZ/AzxJb2VzfW9w wiCoZ/MZuMZ6fhT2C3U+uLPZNbLIu7B6c4r51+LNrdR/Eu5aR9sRKsqOPvAg9Pav fdCvYJdKi8qZXKIpYA8jIyM/WvLvjRPpt1e20wgj+2RuEM2ednPFS9mC3R53Z2pg DpG5ePd909BUkoeT5GUbwoII7mnBj9nkZV/eHjjoB2NRPc7Id3lFmXllJ9a4jrJ7 ZXS6aRpCp2gbew96Kjt5Y2lMgVmYoAy46Cii4Hgeccg/MPataDPlrz1FZoiYAEit OPARfpXHitkfUcOL95MsRHJqzFVSLGc1ajIxXCz7KDLcfJq5CcYOaoxGrUZrCSOu DLqNipgzZAqXQr6Cza4acMfMi2IQM4bI5/SrV1e6ZcaiJxbS7CjbwT95+xxn6Vm4 ITrNSaSKSk59acCcjH4VqDUdFEuU0ksuOjHJz+dQzX2nSTW7R6cERJAZApxvXA4P 6/nS5QVaT3iVAeM5p+7pWnqGpaUY5Y7XT03kFVlwB1xzj8KbZ6nbR2yRjS4pCqAF iAdxHJOcfSjkJdefL8JnljilEUzwNMkbNGn3nxwKt2upQQRXKvYo/muWRieY/YcV YHiCNPuadCARyuRgn1xj/OKuMERUq1OkfxMMk0squqqzfdYZU+ozjNX7zU3a5tJ2 tY0MPzAYGHGevSnT69LLFJGLWBRIpB29s+nt/wDXrRRRk6k+xjuSB1rlvm84gnue ldM5+U/T+lc4oPmMTxya7MMj5fiaWkPmaGmxkTADBFX9bjP2NJyNo3BVz1Y45/Ks 7T5MSAqQMd6bqd287qgdjHGTtGe/rXekfISehAz/AClQOfeowT0GeacMMxPrSoBj GdpFaIxkxVO5dp446mnxngjmo+MnI4H61JDgoRg7s9c1qjGQjhhz0PWnqwUDpSSj eSchQBSIpPVeCeDVEMmwzYboRU0a8ZzyRTUGAR2xSQEhio69j6UxFlWOwg8HsR1q zuYwAgngDqaqQk5weTVgsfJK54xTFchZpWJw5xjmkQStjcTj60mTuPNPB+bHOaYA Iz0NTrG20nDAD1poAz71aiaVY9oYHPX6UITI0U78k10OiKGVwR3/AKVjjgglBnHa tPT5hF1zgihgjctgRG27sCKZp2TMnoDTbO4V1ZFbr60+yidJF69eTQUdZpDJ5ib/ ALpOCR6V1umLsYDrjvXLaTGsjIBxz1rrLHr689aTKibCNlR1p8Z4IP4VGpGB9KFP WoNR7tyAKsQH5aoscyYGRV2E8DrTAtRgmnkGki6VIRxTLQwjj0phBxUpHFMI5poG RMPeopBkYqZh6U1xTA8mmjOm6nqNhIQghkLoScAxtyD/ADrxW9ZTr85REuA0z4XP DAmvov4l+H31C2/tC1jLzRxmOeNTgyxHqB7jrXiPiLRtMsobe6093Db8MGPII7Ed jVbo55qxXtptUto/9Hgs7ZeowvIol1DWnQudTOCMgKOlBuI3QMZVBC9Ce9UobiLy GHmrkMRj0qSStc6rqErmC5vJZUZSCD06VkRjDqwJzx2q5c+WbuLYwbOe/tVQEbvQ 4oEbFods7AnGCOtbNrMB1K/TNcuZmF1t65wQM09L1y2I/NJPYDpUNz6GkVB7ne21 02wBTn1NaNrcTEdFPPrXnUOqX8cLb1kiK87nTirOnazq00rRwTrux8ny9T6Vk3XW yX3nRFUOrf3HoEk05LErn1HrUN4s09uoESqc5A9K5GHV/EAfdcGMKDziMbQP51bG uagCzExbQgYkr6/z7VDnif5V95ry4b+Z/cWNdjZPDeo/KuSvRR7iuE01HSYExFTj GQPWu4Or3f8AYF3eFrcyIyqmV+UZI6isTXvFt7pV9HbRpp92pjV2cREAE9utcVCv WjVmlC7b7ndXw1KdGEnKySO4umVI9NsLZWYRxgNxyT3B/HNavjeV18FtNDGDJbur /KucYPNefWvjnUX08Xv2S1Eu/YBzk+tT33jzUbOJUmsIWSQEECU4Ptiuv63Vvb2f 4mH9nwS5vaaehfi1m2l1Jr154hJdiKEBTn7oGf1rYjgK3FzEttHIcmXy2YHaSNpI 9K5HR/EWm3tym7QrOGYt+7OQMn2461pX/jSLTL3c2muszLhjuwxGenShYypezpv8 AeXrl5lNB8QRFLoG9rdxNBOo8xwPmDAg815/bPl0TGBuHAHvXaXnjPTtVtHhvNHk khyGYBgBkfSqNtfeEJJowNFuFYsMEP3z9ameKk017NkwwcU0+dHZ6k06eRsR2Tyw CAfas15SAWHmAk92zXqHh/wNqWvaOt9aTW8cTEqA5IPH0ou/hNrm3Je0dR0AlI/p Xk0qFXlT5GduIjTdR++jyeG9mUuNpJzwN1WrK8SYsrQMGPr0rqH8J3CeUwt4T5o+ Ta2Sv+cVQWGOC4eCRQXBxj0olTqLeD/EzVKP86+8pLcRxAGJDnvlalhlLs4wuTz8 g4FX1tpWkG2NimPujvUkumX4hLJauqY6gZrD2dS/wv7jb2StpJfeec+J7jzfF2l2 x3CJJATGeFye+K7O3kjG5kiiUKp5C4Ld+aq6l8NvEl14gt9YFvcII2DFfIJ3Yrau 9GvrOFpLmyuIA427pIyBk9q0xV/Zx0ei10Y8PRl7X/go4bwhrmnapqIs7jSdOti0 2DIsJwOcbjg9s5rX+K914e0bVY9LvNOh1HyV3Ca1ZoW56Z55yOc0eA9J1PwpNqEo s7C9a57zKT5a5ORjHfNR+JdA1fW/EVrqskduLaGIKsaqccDAAz2r6CnjqPKk5fme TUwNZybUfyM7wbq3h2G/+06Xo93MyxP5sM8xkA3cDORjOenenHxfo9lqkkkdnqln IHKlYrkKAe6429Ku+DLTxF4Vl1Z4tLtbn+0GG1WuWQKuT6da5PxF4S8R39y1wLWJ pJHaRwsnGSc8ZrT69Qf2kZ/Ua/WLOx0vxze3EEtxYJqUyRSEMGueUA7k46V0MPim +nief+zL5kQENObhvl4+906Vzvge71TQPDLaI+gOzSl2ef7TwS3baPyzmulXxr4g fwxcaT/YUdvvjMO4yeYwTGDjNWsXRa+JfeQ8JWT+F/ca/gjS7fX9dfSvEc87g2qz RbLrJcMeOV4x7e1ec/HKym04SaYzSN5VyUQuckqOmfwxW78O5bzS0t7+4tAk1lck h3I8x4yMbOTkr6elZ/xNtdV8Zzx3cMHlyyymSRXcDyxjGCa5MVWpznTSkt/8zqw1 GpCFS8XseI3G4TENyRSmdzZvb7c7iMH0r0A/Da8ggaWa9tGcjOxNzE0yz+HeuzuF gs1dc5D71AP4Gu1Si9mcbjJdDi7Fme0k2AkB0BGPrVli7YaWQnbyMtXptx8L9Wtf Dl7qc81rCLeEyGKM7nbH+TWp8PfgpZ+IPB9rq2r6rfWk0+XSOKMEKmeOvr1rRW7m bTPIpyZ40hM8mEGQrHcB9Kt+HUnja8liEbDy1Rt69dxAAwfeu6+Ifws0/wAMMi6Z r8t4/kvLMnlfNGABtDYPG48DNVZPhx4j0YeHL+9iA/te5jSKFGxIjE5wykde9Ggt T3P4R6Dqdlquvy3F8WhXyYVj3lwD5YJ/LNc18StPuLbxQsM0wZJ/3iDB4wD1zXqu sXkXh/T4rGyhj+13BA5wNxIwWb1NeSeOL6e615UMMShFJBGcj8aUtmVHVmKGdV3R 5JX93IGHNVnK4OSwUDK7epOalguibh1jGeeQwzu/GgKSksfRSpIXHPJ7VwnUJIxR Q9swJZRwT1FFR6fDvjdWRZFQ4B7r7Yop3A8Pc7do6465NXkPyrWcwy454PWtBfui uLE9D6nh34pv0JlNWITxVeOrEfSuJ7H18SzET61raNNp6O41CKSRSBt2dRyM9x2r IStjRDpwjuH1EM6qF2Kj4Yknkj6e9ZWNpP3TWjvfDy7R9in28bx/ePH+1T1vfDoJ b+z5sEcAnoePf61DbXnh6GVJUt7kSIc5zkdfc1LLfaBMqg2k/GQMHgZ5459cHmlY wT12l94+31PSktrqOWzlkaZiVLEEY/hzz25/OltdR0hIVE+mtJIFUE8YOBgn8etQ 2Gp2MWmCwntzMm92JIwQTjb39jmpY77QADv018byVKk8DPHU+lIdrK3Kx91qOmPB IsWmiORlIVsj5Tx+ntVi11rT49zf2WoJBACvgAFcEfz/AJVVTUNE3hjpeeDlecdA B3+tEd7oyiUf2a3MhZDuyQO3/wCr2oSE0mrcrJH1GyafzU0xQqoQQCAMlsgkYx04 /GnzapatayRLpSLvU4fA44xnp2IqJNT01ZZ/L09hbywiMx7s87s5/SpzrWl4iC6Z lI/ug49cn6g81ViZLtFkTa3D5WDYRs4QJ5hIOAF2+n41FcavDJDJFHp0KK6kdjg4 AyDj2z+NJJeadILRFshCquvnSMAdwHXp9abqGpWDwypb6bFEzAqH2j14Ptx2rRGb ir/CzIc/KcntWCkiBJQ0e4ngHP3eetbbnCH6VgK4adVB4Lcj8a68Mtz5viZ6w+f6 F6a3MOnxyMTvkboPSqKlQ+Gz71tavLFNbJGBsKt19eKz1toWAQOSc8jNdyR8i2QK wDDaTz6VLu5+Vc/U1C0flyEITweKkbhRxx61okZNjm2seBgYzToPuZHXIqLtndx0 qe0AIIPXNUjNj25GGwQeetOiVh/HkdhV4WIYAiQHgZAHSj7Iy5UYJ9asixA4Pcfg Ki2kAkEjPWrfkSgHCEkUojYqCVOOp4oE0JbKu30NWJ0KxJxwRioQCD8oHFWJAdq4 z90ZqhFLaSxwP1qVRjAIpX+X69hTo8luetAXGYGeKsRcp+NIkRySBn2qdQBEQF70 CuSxjaynnJ/SrSF+/JHr2qGCPaDJKdqjuatC/skiAS1Mrjq0j4H4AUxos2jANjPJ rc04yq64YEd8is3RLizuXZfJjglHIDHIP0ro9NMe4ZSMc+lAza0vhOOvWuo03gY6 8CsW28vyOFUdOldFYCMqNyjOOtJlotlhtzQrE8dx1p2F74NIQnLDINRY0uLFhpK0 IlyOKz4AquOea1I8EccUAiaIcYqbGRUcQxnNSZwKpFoaRTCKkbpUZPWmMYwphHFS N0zTR0oAryLwa8o+OOjaZHpUOoJaxx3LzhXkXgsMHrXrTjP4V598Y9BvNW0Zbmzk YtbEu8WflZccn6inHciSuj51nys2wY25I59KqzkMzlVwueB7Vo3Fq5c5dCaqTQKp z5ikfSg5hsmxbq3YY+9ggdhULKd5CjcDmp76JIvIkVcM+CT61FGSZSpGMMRmlYYs +5JWfHSMAfU1b06y3whJGMJ+8zHvVtY4jsMqBl2A4PrV7SliuJFtyWDfeBNAyre6 ZcQWIeF3ulc/Mu3gjB4qlpVtLb3S/PsjjAO7PU9+K7jU41TQ0thI0TOwRSvBrEt7 bT5Ega+smASbypk3ZJ/GmiiEXLTs6W8IkdvvfxY/Af1NZ8kV7cL5Vx8rNwUZsKfo q9R9TXb/AGPR7WRp9Gj8p1Xd5TtncB1GfWrOg2tnew3JaKJJd+UdUB+opjRyOo6U 1h4JurV5kG/Dbtm0DkelcP4Z02HWNUW0vNSSziCswlkGRxzj616f4otJBoN5bzEs ApYHPUZrxxCw+U8c8jtXnYZXqVH5nq4j+DTXkeh6DbeJ7DwRfaho2hxvp8rHOpSI DKqd9oPAz64rH1vSby38NWurNIJbW4cAEnJU+lehHXov+FSab4e0++jeCVlN0QCJ FHUo3tnv6Ut7pOsa1o9r4eGkzLDGpFqpgKAluep61nOtPmVkdtHCKVJ3la55FZyy wjztu6INzg9DXSXy6bc+Fkv2dpNQdhuYtkgZxg1m+MPD+raFcCLUbSG2I4AilDB8 d+KbotpZT2o8/UFjbILJ6AdSPfFbzipWlc4oSavB2dyXR9FvdSsL26t8iK0TfLxx Wn4ZsJNVgY74oxaYk5GC3PT3roPD1lJZaTd2lk7iDUU2lZUy7ofulcf1qolq+g3c WlXVw8M7NwhjyVGeM/X9KxnVlPmSOiFCNLklLqfWHwkTHgq2YZ5dzj8a6mZdymvD vBHxHu9P1ex8LJaW7QbsFyTvJPNe5qwZASeTyea7MN/Bg/I83F29vNeZ5XcQKJbO JmKsGK7T35NcJqtmBqbOcD5zmvetXgspI2lkjhLoPlfA3A14r4izHcyNwB5npXS9 Tk1RLZQJhCcZrpktY5dInATc2zgDrmuV0ubeFzg811On6tp9p+7nvreJh1DuBTSF JnYRzfJGu/B2jjPtXG/G6Rn8KQxqSxefgD/dNaA8SaGpLPrFl/39Fcl8T9d0nUdH torPUoZBHKXkMbBig29a5sal7FnTgL+3Vzw2z1XxFpH7tLuRwePKuVJUfQGu08Nf FK5t40g1bTmjjUDaYBkD8OoH41S8L2Ul5p4ZvEquzyFVtL+183cueCCfmH50eJ9P sLDxH/ZaQGZsfN9hX5kOP7jdfwNdSirHLKUr7noB8aaJfafLcaYq3d9swI3cE5I4 +9jFYWh6xcapbmx1KAaVrSD5GkjzBOf6ZrmrfwPLfwfadPO+INj97G0MisPUGke1 8UaXbmMztJGpOY7keYp/Hn+dJ04tbDVWS6na23jS50mRrPxd4Q/0cfKbq2iEiD3y BkV1/hi38I+J7Z59EuoZ1jwJFMYyhPYivL9C+IE7XEelXViskoyu6Ntyqqrli2eg 4PHNdR4I8TeETdPeaXJbW0842zRnEZPPp0NS6VPrFFe2qdJM7qXwtp8amSSK0ZFG WLR449zmsn4eaRoGqXOqNqFmskSTBYM5wo54FVfiBrBbQYrDRrln1PU5Bb28YIyM /eb6AV0XwTs3s9N1O1mcSyRXAjd/7zKOTXLXo0vawvFW1/I7cPWq+ym+bt+ZsP4C 8KOMjTQuf7srf41Vl+Hfhkj5LadO4xO2M11V4spTMDYZT0BxmqVvdai8jJLaBf7r FutbxwdJq6ijleOqxduZnID4e6TJlD9qQZO/FzkAemKmi+HWliPCapqKIOFCTDGP yroIIbq1u5bkxzOH5MeQRV60RJYSfszQHOQCeaueDorZIUMdXe8jg5fhNoTzGX7d deaSGLEKST6njmrNz8O3nlgmk8SahJJbvvhaQBjG2MZHPBxXebRnOBn1qGS6hVWZ iQFOORWP1Wn0Rt9crdWcPd+BdUeVblfE9xLPH/q2ljzj9a4Px54VvtM0ttQvJ2uZ fM2JtGD9a92WaF+FkQk9ACM1wXxuZhoFoivtLXOfyU0PD04rYX1qpPR2+5HjtqqL axuS53Llge3tTkSeRdzFRs53Y/SllCSQoSCQOWIPAPvUltNtQrKnzAhifUVkimVL cMj+ZgEtwRu60VWuLu2bVnto1Ij+9uHABoosB4kzAyA9D71pKeAKzyqiXgZ5rQXr XHiuh9Vw59t+hNHU6GoF4qWM9K4mfWwZaWtLSH01fM/tBZTwPL2evfPIrLB6VraN c2cNrdR3SgtLtCHbnAGc/nWdi6j90twzaIJbjfBMYy2YeTkDHQ8+v9KvrL4ZMTSf Zphtwu0sQxyTyOfpmogfDxt3mSSVdhKojE7tpz279uajMvh03KFYboRbDkbj17e/ 60WML37jrGbQ1DfabaeQl2Ixjhc8dD6frS6fPo4hZby1ld/mw6nr6cZ475qG6bRC kQtVuA3mDzC39zv+PSrUUnh0f6yK4fg9MgZ/OkkW2rdRIrnSlv5XW1k8klWh55j5 57+n9KsNdaBsbZZzM5XILdm5x396c3/CNRkArM37sN8jEg56A+h/+tVO9l0prNhb ROsxxsXJ2qSBk857g1SRCs7aMtWV9o8enLbz2sskrYMrDGCRnBBz2z+lJeXeiNby i2spUkIPlsT0OcjPP4U43GgNaQRuk5aNcN1HXJP1Of0qtZ3NjDppiIbz5ZQJcpn5 Pb3wadiWuqTuW11DRxaxwCzlYAqzbgPvcZI574IqnqFzpc1sVt7SSCTIKsPpyDz0 p+oPojW8y2SSiTIMRbPPPOcnHT9aW+uNHlt2ZVmNyY8bsYG4AAcdMdadiLJO9mYs h+Ru/BrB0oebqkSlcqG3HFbspwjfQ/yrL0AP9omkiUMwQ7RXbhVoz5riZ2lT+Ze8 TPGqQpGgXkk46msrTSxu1HA69ateIZ55VgWaIRkA4wMZqnppYXQPXA/pXakfJNli Q/vWBGDnsacQcDB6+tMfDStkDGetI5JHy8YFWjJvUGB244OTmrVhjbhucmqasM8+ nartlyDjj5uB6VSJY6W5HntgkYOO9TxXDkHy5Wz2Gc1mTDNzIAf4yas2Q/fgMc9a aJN/w7Z3WqSyRoXd1UsAKuXtrc6e4F4nlRH7pbv+FbHwcCDWZGdgo8k4z9RVv40m IyacsZVuXzt/Cn1KtocfJcROZI1RSeDvpjBuOT0FQWq4lcZx8gqxIew44GDVEFZ8 l8jPtU0I6njJ9agZypHvzkVJGxIz19fWnYktSoqMNsocOoJIFSw8sPTNQMcN8ozx V6ygmmQFFyM80AN1JyItgb73b1qkh7kmtDVrWSKESSDG5yoB68D/AOvWeuQOn60D JkZsnacfSvQNEWR4IWk5YqMmuBtFWS4SNjtVmAJPQV6jZWRtJRA5+4dvH86Bo2LY bbcIDkGuhtR8iMRjIFc9ZywzeYkUqOycMFIOK6OzD+Um/rnFDLRLcMVA7VEJDkfM afecJu6fWq6nOOeakdzUtF5HzZrVgzwDWVa/fUVqxEk4pFotIKVhTUJAFKScVRSY g4Bz60xhhulBqPcaB3HPwKaDxTXfjFND4pXFcR+pxVS/hS4gkhlGUdSrfQ1adhk1 WncYpXFc8z1X4X6YI5WsJ3SbcCDL8ygenFc1r/w81K2sGltpradwRmJV2k/ia9hu HGW5rB8RSMLMFSeDmmmyXFHzlr8c0UoguNqywvs2/wA6y3LLcEc8McVseO1x4pvC VBJfP581kuQZ3YDkHuap6GLLzXDFY12tyAMipYbme3uleExnavJbg1UIdkhEfXpV iSxmwJU3OjD5xjn8KQ0aaanNezW8TuAFznHOPStHVsiJpmC+XI6SoQeTxzmuesLY vdKlssokDAfMnGK3Nat72zgsIVdpWkHlKo6ZB6/rTRaFsl1B4W1oW7JbRTqjOx9c 4wKu6T4hgsmunLyKrvwqjPzD+lGuG5j0RNFdTCX/AHxwwOGHAB+n9a5uy0m91K1k uYryGMRkqytnI/xpiudcnjC3gsLjWmtlkRUaMw3abg5PYAH8uwrx9ZY21N5jD5yM xYqOBycn+ddnrlv9i8HPCZfNJnB3FcZ57VyujWU0spuA2yJW8tnK5AJBxXnUXrUb 7nrVlpTS7I7bSPECQ6J5mj6PFZS2hEokZzKXx1BB4xUmv/FHxB4rjzrF20EkEHl2 y2oMYyercdzxXO6E6DzI5LuO3jNs25mPykjPA9z0rDsJViuopWG5A4YjHUZqqdP4 kVPEJKDS1V0JczTSx7JnZ8MSSxyc1r+ErW8vrwabp9mtxdXI2pnqM9TWnoPh3Tdd ttTun1MWU9vC88du68z9wE7cd67f4b+A9MvvhZd+MrTVri31qwYypsYBUKc7cdck VqrSi7aGHNKE1K5rW/gy/wDh/a2uo35S6clh/os/z7duSwHqM8jHGK8wubS4g8Ux +eHPmXAdWd95IJyMt3NWNV8U3eoazLf30jTSSkEjJwDjBOM9eKSK7+2apYbBlVlU k+hzXO4SjzPpY39oqrinurH0H4Q8E+HbvVtD1W4F0t9JbSXLMkmFby2AxjHvXoPh vxzoHiHU5tL0qWd54AS4aIqODjg1wfh6XUbO103VI5Uk8q0khhjYYCqzZJOOp4ri 9Lto/Deq3t3FcNcteKVkR2KbcnOQV5ruoK1OK8jz8U37aXqdJqGoFr+5LPKQZn43 nH3jXO60N0bOPMG45GTxVvTJ0ltxtUGNsleSe/c1cezWaEBmPPBGOtamB5pe67re mXQEFwyIOQNwI/WqPxJuXvPEavu5e3RsjuSBV/4mafLYSLOmVjIxkiuP8Q3ZuL61 n3HiBVyR7CqRJBBJJ9pWNv1FdJ4fZltb6VuQsX+Nc4rq93HKpGRwcD2ro9FOdI1H awB8vqegNceYK9F+q/M7su/j38n+Rx82o3s1yJPOZtwGFzjaPSvT/wBn+9jm8X/Z tVCu1zEViaT5irjkYPavLbK3n8x2nkjkAYFWjOT1ruvhuVHi7R2RnQi6TD4967Ec Emet+PYr6yR9RtztkhjMe0uRli3DfqPyqG1a/tdCiudRMcssjYl3RggDHLZFbXxD c3NiYLj/AEQPNGG3SgfLv7+mcVV+yPDoeotHdLNaqrGJSzZA2nqRx+FUhXPL7HR7 XV45rbSNSh+2XUxWdvLIaTvsGOVX8Oaxtc8A61p2GljRyxwhjcZY+w69fau1tP7G 0Dw9o989l512wkOUYoSxbuV9ugNeg67oFhc6fpzxwNC07qz5JLEY3YyenbpTuLc+ ctIuPEulalDqUMsqPblkgeUH1w2M19GfDDxfo+k+H7iTWb3ZdXM/mFQpJPHJ46Co dO0WwGoXOkXNwjIihba1wDhRySQevJ/SvD/F+sx6P4rQPamWNlKLtJyvJ6DpXJV/ jwXqd1L/AHapbyPp6Px/4VluAw1Mphc4KkA/pT4viJ4TllaBdatTMOdivk4r5Q1H xHpN9D5UrX0A/wBlWXP5VhQp4cW43x6rcQtnO7kN/Ku1Rgedzy7H2qPGOhyRs0d9 ESrYGTjNQXPjXSY2G2fcrA4ZeVr5NvLzTr2zWJPFUqYGCC4GfrxV3wtINOBVNfS4 h9HYFU9zzSfJFXKg5Sdj6jj8W6dJKqQ3LOWXdtVMke1M1PVZ9Rtmt7CNxIO5Qivn LVPG1hpRa7t7h7g/cHkn+L61p+B/jLd5a3e9+yOzZHmgOp9OTyDTUl0G4u1z2zw5 pGuR332qdo4UA/j5qj8Z3lXTdKQbZG85ixHA4XrWTYfEPWmZWkNrPGeThMZH1FZP xQ8Txa4NOtoo2gI3HJPQ4GelRWbcbsqkknY4iS6MskjwoVlHWM9OtJexW26NHuXI mBJj9fWrN3YZAnz8xUDCnGcd6zmiRneaV0VWI8vJ+6a8+52jraIYleQoicLFxkgD 1oqaKZZbRtka5RtvTAIopgeHLguOATkVor1rMUEXCqBgZrRXrXFitz6vh34JsmU1 Mh5FQLUsZriZ9VEsKa2dCOmpE89+zFllQIFOSByScdxxWGDzWtosmnRq73pffnao AyNpByfrnFSiqnwmvcR+HIto82V1kXd8hyVJB6/Q9qhVdCkv4I43mSElhIzf+O/Q etQadFo0rXbTzyqqNmL129M+55oC6O184aaX7MsYCEDBLZ6Hj0oZjHTS7LN6NDiT /RHmaVXGQ4+UDPPPfirk7eGpZpZd86lnLBQpAGf8k4qgDosOo2rwSPJDvPmiTnAx wOlSXEOhLaytBdzNNhtinp14zx6UWHfbVj7NdENon2mWdZymWIBxuzwOO2KW5OkG ydbYv5wI2Zyewyen1p0droiQwfabqdJXjDuFYEDI+n6VJZw6AkySSXzMFcEqw4Yc Hnjvz+XvTSE5pO92SXsOgQ70WSZpFBG0MSuduRg49cVDaJojWsbXM8yz4/eBckdT 049Mfj1qtqUNkrRyWk6umVWQZ5zz0GBxgVLY2dhcyXZkvCixtldvGVzy3SqS1FzJ QvzMvKPDscLqtw77x0ZWBGMEc4+uaq3keifZnME83nBTtByQTn6d+tQ3Frpsdxbx w6hvR2xK4GRGOP8A69PurPS0tHki1BmkCnCEDk5GBx7VSM/dVnzPUx5OUboODWf4 dJa5njDhfk4Jq/JzGenQ1V8OxxmeVZB95DnHauvCLc+b4n+KmM8Tswa3QyB2APSq GmMwnG7jI/OrPiQwvJCIdy/Kfveuaq6YCJvmIIx+VdiPkmyyzr5hQc5PSkJOcpng 1CxxK7cZz1p2TjGRzz1qzMlAyD8wB7VdsVyvJz8wFZ24kDkVo6YSUBDADdTRJVmI FxJ3O4ge3NT2GftABPY4OaqTMGuHJbPzHr9as6eQbkcA4U/hTRLPQvhIpe9m27ci M4y2O9SfFnctzYK5U8E8NnFZ3w4bZJKwYfc7fWk+I8xku7IHjCmq6lPYxbXBuHz/ AHBUz4UkH0B4qC3B8+Tnoq0Sl/MO88cd6Zn0Gyk7ljwAAeMU+PgcgHJqu5zJwcn6 1ajjSLY1xJtB/hHLf/WouIk6jd24rodFtLqG0+1TvHawZzumO3cP9kdTWLJewQAp ZoWfg+a5yR9BVWa4muD5k0zO3qzZpjRreJNRjvrtVty4gjGFzwWPc1nKuOPWocqV GGOcc8VIGJAycDHFAyxb7TIu/IUEZIr0fxHqUK6Gb+yuGcz4RQVwU4x/KvNQyk5H 4Vbt9QuII/LWUmM/wNyP1oC533wySX7HdSMhKvINrEdTXo6vhQwOCOK86+HniOzk EemXQit3XiEjhWz2+td3dy+WwVeh4zSZSLF5KDD15H51DBkhDnrUUx/cFs9aLVvk QnkCgZu2ZHm4HOBzWpCuSD6Gsq0P7wNgAcVqQEDvxU9TRbFsfNzRj5eaaCBznigy cdBTGMc5OB0qNuDmnO2ewFMLED2oAa5FRE80M3ao2b6UhCs2BVO7kAUnNTu2QT2r L1V8RHDGgOhVuLtRIwz2rF8QXJ+wEEUy6lxlmkIOOPesrUp3ltGDMScd6pIhs8d+ IGf+EjncdCqk/lWMykXZORgnn8q2fHan+223YyUWsyVR56jgZVTn8KcjNl+1BZY9 ikkk9BW7awTqi5UKuM+prO01EWBGPPzEZzW/p11AgyxzgYGaRRd0qLfMFMThWPVC C31wa2r7QZZrJ545FmkhBaNZRsOT2z2qtps+myhGdlLZwuDg1NqGktfRrHDf3EEZ bLBG3K31/wDrUykc9eRwy3Mb61Bfaew6mRCySY9GHSn6Xpxt7GY2iR3W52k3RkNt GemOvSt0L4k0O1ngW4i1OIxkIpX5lJHHHQgVxemvaRTzrq0mp2E6j5JYIiAD3yMY P6U7iKvi9WudDEVvFIztOo2eWVbOfQ1jeI9CuYZNQlCyxpF5bKnIDHbzx3xXo/gO Wy1CSS41C6eaCJCyzMdjgA8Hjoa7vVtY8J634duIf7Rsnk8oqCSN3T17V5VOPvSl fqz18RJqMI+SPF/hr4JvdaFvdTRB7GfKBypIUjjJ/OvStH+B1qrIbo2s0AZdzJK4 kIByWB6An0x261Y/Zr1kLY3uigRM1vKdmTnIJr1SRZEnM/mpGfQDium6b5jkldaI 8z8VfC3R9O0Se6iuZY5ozI8b5wFVudp/xrgfghLp4mu7TUJ5CEl3KuTsyD14Ne4+ Lr+K40a4trgA+YhGRXzv8P0trXxne2crHDMQhzxWE5b8prTT5Vcw/Ht0l34z1SeM IENywUIMLgcV3XwkksH8M6jDJHCLlZM7nHJGOP1rz/xtHDD4svo4FUJ5nRTxmtvw K0akBZCjlvmAP3vStK+tG67Dw8b10vM+gtD0GS88OWUs+szRRmPKxRoo2j0z3rlP HukWNjok9/b3NzNPGwAZ2GBzz2p1n4ke00yKEswWNQoAHJrkvGni4XHhy6sY7abz ZJR8zDhQDkmuyj/Dj6HJiP40vVmt4Tukk0yCRizEEjj6122lPayRA/zrxDTdV1O3 8Nq+lyRym3Y+eu3OAeRj1pbfxtqsMRaSZlb02MBWmhlY9D+McNrceGygA81eQR2r xWW0a4gjInhVkG0h3xV5/F89zrS306bmUYxJKzKeMfd6UkGq6c8h3aWjs46eYRz6 9RVIlmaun3afMstscdxMtbukLc2/hnV3uHQ/JhSHDdvaotQj0Uaat3GjqolCOynO 3IzjBNaGh6bFrPh7ULHQ1lM0iNxLxkhcnGK48ar07eaO7L3+9b8n+Rwvhm6ijmmW QoPMIAyetepfDS28zxdpKkAA3K9PY15Lp1rNeahbxQWu1oyEbA6nnJOen/1q9r+E aRx+L9HjffzIpBkIz+P5V2ROColfQ7746SlNFnBBwZYhg4Pf86tLttfhNFIqBf8A RJHOARkkn0/rT/jNpRv7SJSjPG17D5gRfmVfXP1NWfGOmNYeAhpsO4rHAIgcktgk DIx/hVEnjnxIubiKy8E29tO8TSw7ztPUl+P5177LCRd6PC+8tjJDNnoleaeL/Cdr P4h8I2NzM8booii2gMuFwfm6d69PW5a8u4LxLaRhb7o2XjO7GKGI47SZnufirrCr Ag+ywuFcjnlR1/z2rw7xnb+f4ljuGc5jyduOvJr3LRFTTfGviTULuQAXK7FXacqx GcH9K8O1zT9Uu/EkstjZTXaMgBAXgHnv0rjrSSxEPRnbTi3hanqjE1W1luoo1ik8 sq+d3r7VANMzqElxKFeJlACY6H1rq/8AhG9aEe+TR5MN2zkj8jVa40O8xvaz1O3x xwoYfkR/WurmicKhNKyMC802GWICCBFYNliAM4pw07ZOYhbxC2dRvHHJ/wD11but H1fgw6kV9Fmtiv8ALNU7mx8QRqTIsNxt5yj7eP0rOo217ppTjJPUp+Kkih0iOKHb Ggk/hHA4qn4UiEkd2QscrDaBuFSJIszqs8kTB+sbPuB9q3l8O2bWgazkWFj8wIVh zUwlfcucWlYzoW160ylobtY1HHl3GB+Vdb4LOp6hHIdTnlYo4CCd8449awvta2cb x32EeMDlM4f6Cr+g6zaGTekj+UXw3GMn0qqj90infmWh3N4zhEiV3Y7hnA6fSsi5 s7y6guuUAQ7kAXkEVejvLaaQ+VKXyMqAfmGKjknNuETJjaQlnYn5ua5zrMnw490o MU8amORcj5u4NFX9H0+2RZm8+SQTtkHH3celFKwzxTJaZCACd1Xx1qhGSJIwOOav gj1rhxO59bw6v3UvUkSpUxUKmpUwa5GfTRJlrW0NtLRy+oNJuB+VQuRjHf8AWsYH 3rU0lNLeNjqE8sbhvkVM8jHrj1xSQ6jVtTXSDQrmAv8AaTGIABgjaSOOenJ61BcQ 6GsEn2e7maQLlNwIyc9MYpWj0BkVEu2QhSNxXryTzx17Z/wqvfR6aLRTa3IaUYJB XrxgjOPX8+abRhBtu12Wo7fRTO6nUGEQIAJDD+HJ7evFWRbaEOF1B8EDJI5/Dj2r nVb0NPBqbnU6UpfaZtXdppMMcZjv2lLOAwUfdXJyenpj86m+w6Mdu3VGIYdcDjr1 /IfnWED8lLkEc80Ji9nJfaZuW9vpiw25kuUkMkiNLyAVXDbl+nA60/8As3TnKgap Epfn7ygKDnj9Kwc+/wBcUoOetVzIiVKW6kbFvp9nLcyxnUUVY1Q72K/MTjOOe3P5 VNe6bYw2Erx30csiHKnIyRz8uAfoc1gg8/SlzxxVJol053T5glJ8tj7f0qr4bebz ZJIgrOFwA3rmp5TiNjnsareH2RlnZjtwo59Oa7MJ1PlOJ/ih8/0I/EgnW5iNwVDF cgAAY5qjYO3m4NT+ImRrhDG5YBeSR71VsmO45YDiuxHybRNKxd9uOmaQcFcdxUTZ 3MecZp8YJXkH8KokmDZAPGa0tMIKDjgGscHFa+kkiIZ/vdKaIKMuPNcA9z0qbTi3 2nJb+E1BeBUnYqcbiTRp7/6QRnnBpoTOz8ATbGkPGAOtT/ECQSXdrj3NZ/gqRVjd sE8f1qfxzITc2R2jO05qhPYpWzHzpBn+AUkjkysM4HQ1HbN+/k/3BT5SPPbHUHuK YnsRhhETMwUt0UH19ahMrO+4k5POarXkhMrdeOMUisAenI96BF3zMD3qRZDt5xVN TnOTUocBQc0XAtI54549aeGIGM496qFsjpUqvxhck0XBFtGOM5FSb8jmqYOPv09H GMZpgXrSYx3MbjorA5zXvDzebb2z/eDIDn8K+fVkHXPQV7L4Vu/P8NafIXDkR7Se /HFBSN+V8w446etJbSxoihnRScnBYCqGqXkVlpkt3MGKRDJCjk15BqWozX+oyXbz SHc2UycbR2FFgbsfRtq4yuDmtSFq5LwTcSXHhzTpZiTIYVyT3xXU254NQzWOqLyn KigkAYrlo/HXho6i9g2pRpOjmMhwVG4ds9K6WN1kQOrAqRkH1p7D0FbGKYx4pzHj 61E+QvUUgIpDULN+NOlJqs7FTQAsj4BrH1lyIiQwq7LJhSSaw9UnDIwLYx3ppA2Z Fy0bsS0mePu9qztTkURsoBI9QKjuJ8F3Zh1xiql3K8kZCMR3+lUZHmnj3jWlODzG MZrMnXbNGxHBRf5VrfEKN11K3ZmJJizn8aypiPMtlOCDEtDEzStXH2ZcHkPnrVyx mOSD5Z9N3aorKzjltTkDqD6VrWmkQMudmcAk+9Q+boax5OpNp1vE8zbXSPGM7mBr rvD0KIXIvYhu4UbxgD2Ga4i1WPzNv9iTN/21H513+leE7K5hSQQsC6g43njiovV6 JG8VR6tm5aaXaMqiW9t5NvI+cCpZLLRTuEk0Uh53EnJ57VVtvA+nOMMj/wDfZrL1 PQ9NsL5rZdFvLgBQTIlyFHPsTRzVey+8rlw/8z+44T4nzW2jGe205Wjt5gI28hc9 RycV5KolRyFWTb2O0jNemfEq/bSWDafbm2y6jy5mEhHHrXGr4t1FWw0ds31jriou quZqKer6no4iNB8qlNrRdC34B1y40HxBBdJcS26EhZCoPSvdk8c6cwBbVoZAV6uc V4bHr+qnTjfvY2hg37Axj6mpLDxDd3spjXTrD5V3EsMDAp1I1p/Z/EygsMvt/gew ax4jtr63Aju4xt5Eiy4xXixv5rfxK98HXcZMhs5BHrXVeKHttFs7eZobS4juIFkj IULkngrj2Nc8niCycfPoduSeOKmEKtO94/kW/YSStU/Bmf4hmM+sTTEr+8IYlRxW l4TnWO/tYV+88nP0pW1nSGOJNDiz35q9omoaRPqlulvpXlTE/KwbpTq1Jeya5R0K NNVlJVFv5kWseINSh1S4gS4zEj4ClcgVTbW7iTAljhdT1G3Ga3dVh0NL7E9oZJZF 3uyt3zipZdB0NYxI0ZAK7iFkyQPpW1KvJRjHlZhiMNCU5S51uc7aa1JDE8aRRop5 bDEZqxHr1thvtUMuNp4Vgdx9Oe1dPpXgG21S5EUCeUCMh5rlUUj8TWndfBTVJP8A Ux+aD/zzuo2/rW31iXWL+4w+pJ7TX3nBvdm8/wBGg0yUxuu9xFGGLL256/yqyt3Y qohmsvIC8BXgIwfxFa2v+CZNO1f7FM1/Z3cca5WP5hjHHzDj8M1FF4bvAhT+1tQf ackOhOKf1uCez+4X9nzezX3oqQz+HXBhkigkVyMruCgn8K6Lw9f6HoRF7Hp8gsmJ Vo7eTc7FhtBBPTGaoJpUqRjT5BYXMyckzWoMmCe+DVO90h7rR7iztpbeJp3DqYkI UYx0H4VzYrG02kl3XRnbg8vrU5Ny7PqivJaaHZ6le2Wn6lLc2bz7pJZBtkcD+H+Y z0qfRb+Gy1ZJ4NReBEIeIZBIZWyoJ9AO9Z+jeG9Rs7sulxbzEo0e3acnIwa04vCJ k3NNOITtH3Yyy7v6V1rGUX9o4JZfiI/Z/FHMvGVYlU/3NnzRIYIgSId0S3cjndKN xAY2sYG9aURQkJJGUFqlQbpLQOmW7g6R7pB4NqD3/bv/8bzv8X568WBmzZpZa851 zpp1DV/cKLlQHHS0lGdP/OWSqBKxh1vFLNeDf4R2NqayyGb7bWRxiHaE3q67nBod Q1aAUX6mHVj8Chupf5InTWsHcrOWAYgRSx3Wsu67UBBX1xXD/0g67421xc6tQmnT WiKmOO3VaB30tYnMWRSPTnknxj90PzPAIHmTfQHEIhgM+D1w3vAf4h089W4zcJgJ G2PxdMQqNS7mcKVyF/VcSty7r0HaWcG0WlnpjGD/tPD7Y+6mftv40T6b8nXJ57HM 5G9PShWa18bwr8qUzqKfoBk7onoVhb54tnDoFjF4Nbpq17vZRs0PAbDSBktc6J+Z JwwvByTHEgGvzkIPHIQVbSDPEwpmLDUUXDfGGlz25KUi07IbnEdyso2hCvbuGpmM ZqYiJtfAp3FhCMBe2eU7bbqbM96BdhE40hBmZ1SSUMr5uH80LvP5xKzC+Whj/ZUl zKbK/+qrnLyGQ2uS/pt3h5qYe+eDIrKSr3ImDncgWTU/WAh+9/iSQGvQhMMxeb0/ QtL2y1gvBId0DRwUKuTppn/PEvqfePZ/5J3OGULMK3fLBpACmpYma75TLdHVHGXO ciYPLefUFlUbDf/m9pJ3kRO0M+Tb6pEYY1n0IfkxB3pTz/TwwTIjEkPyq3Ptlajn u7YsuYMCj8CVeW3QMO9ECLdhqefHudqI51Nq2RvRSmQQapEqQQQ7U92E1HHjp5Kx CNp6lggbuoU6wgFvoBKO1UI62tN793g5aPyrP0E+yYusTWaGE5pZGfJ6K5yIPHeU ELIKDdt6bx+QlzXARUqakxW17ZFhf7/l+cPUxSLMdGysPFjnhi5hgedpWvD5FaVO +hMNbV7mw8VPJhXUicvWgzIxq8lZ6f08KzzhD+l1BPtsZXhhyiR24zzuhjqedJMx 1iioQmn2e7pJcqV8vrYqMiLFbtZhFM4b6738qJYbOXXc5Nj3xXnL7DLBr3VwctrZ UTmc0oWD0YqUcYa1vY2FMGS6kqq1MlofxA5jHRzyQEu+PCVWUOtWvG86dBjrahV7 mYePE11Ru2wdOXSUMXSYC5nHK2hBv0eAENJPdLg+GqGjWYAy/FmN5+No3k9+HMKO ztUs9+WLxu9+omeXzAlDkNbTYqaQCOfU8Ijq7K6Wkgc+il0w1V79JOW6QBvqKCpw 3zBC3eHaYEbtIC86ledygCc4pYcIt03opXmisskkeRde8tO57bQV7XqRH3lG8eEZ yAhVs1lxJQ+P568B5shvES09Z51EhT30PWdi9DdPOcxZWhR2GqkkSVWBdoIUm9Mo PyHMqkWFWbvLvtaEh8Q/hUbu6dCbA0uTdTgxlj2qiwrnmNDAJRGrxDRhgjYuj8Lj /tZaHf9PrdnrVxSl1XXMIt1vP3xPvuKVEnAV+IlioyeI3vDyZEXXlbTb94FBt0Bx VemwmdRaBwKeJTm04YN1hdWEgN6Lppc7NDwdllJMdFiL/GZpij4B3Kwr9dlIaDHM GWM4tJmdmL0TsmjzKBjOXIUi7RRpnPgDEVXfBoW+naIRH2Z7lLxVs8GGai0dFFrN Xu1T1jgzuy9U53P9eh9LwNW/SrBej6SsPFomy6UsxceH7Zw6TDSRDTm9BjCLwIv3 NUZp7td3RddZyWByzJnabrwQzDD+ZeA9KxZWBlkRyWaeey+tzOpUVn2QtqEYvp8c Yfep8Yd5ZVX84oFird9jgctTZB/JQmet52EVXAr8uGGU3zJn3ZJHnKPmXvjYymB/ J96QeCS9DOvIRXp+Ua8toRjD3e6VYFwsQM6I2Hbgn5qQjbqJ7aztHrfUmMm+j/aS 6SM7DXm9xWwD90LBz9in3i8OsIKID6nrS8iu0CZr+4Pc+Ut+4clBSjqJm6ME2ymG Q4UpyTdo1AbF+vyIIdD0AezV+mbL74AcUWHsostEY4XG3H73eeKy9IF/MmYWvffJ 96IHhrbH5qNEx7yfqZNdRHTd772o7sNR3E3z1zW1Gn6SEbMs40j2eBntVfP8mO6i b0i808+vVm+oYtbnulve+lP+1tt51u0GRi3IXZ3lidB78SynncvBzGkrzCs59Pxh 0+Cj3fhE5c/Sxy7dSKkjB+wFuWq5Jp2esMcxi5rvzb1H1/xf2OWfei3iB25llM2K dJCtOM9RBCbHdYbFWA9uQ9HpP4XrMGo/FNbNUlXb0D6c+sl7X4i0G4zUyhWoQ47O S8NPgNqhIM+rAQnMiK4hG/Eks8Zv02hwyPMstFBPUW9MvPfECZvl4zAZwXOPxRpy 9WR5OQutsGWLafkIEGOdpqjQYj53zMcnGkIjhCntSdXXAIEY0/dXEVxM0bCY01D3 GUMxufN6nL7icdCXPvnLgbW9AnEKyllD2HjkaOn01WL/ZY+P56dXQ2BPvjUGBupa BwFh+gEJSPIYQ1bpGVl0DJrJ0Y/1QeYoebQ9Hpd7pDpenFb3q5fDnNQUtw9xadWZ BX5/xPKzCxmCLLCdDES3z/IOTRoRUwOA1ryT2umgRqTUGa0rZ3+liFndQegabwHb 0b00Mdlw+Xbm0z5xzER6m+BofmsRxBb4373Zni8eRA1SP3dhINAlCVkyJS4gh6jU c+5MUK85CizWj3yOI9sJaT7RNCnYo/61UrQSM6iN8gFr2az6pBDlyPvnzI/xeDRi eEFQXPle5HpeVkc0mawbcxGuaR9zwRdhk8Yl4/VimOEjDRJivof397HJuPDeyy/f cCECgoIWYfPm77/P205eFjRsCEutsT+wEDjXvVl2bvwmcyaZiUXFkzk4Vrw5ArZl OEPmtek50xpf5ZM1MamGOmUZHabZ91sphks3bTcv8U1AZQhBax33FHeAFWXT5XDi 5hX9hC1b/tT6o2Ki58VT3B2GMf3TOBLC2o04HiZQyEKoILu9dZBr23H/DprU18Cc uE+rYxyeiW86prXVl5OtyRaLPBxo1HANM6DE+JbbbcIUIzowZuNfD5Yt+YbmBGx/ 7LZm5H8x7H9z77W85mBxi+/9FA/+36fnn70TDNZ0EyJmuqZw7GHN2b8cWPKVe5TR bMn4ndAUs11RN9ZTAqawAlLyL8K5JPz87QeJ1Kx+3XdQZP7xUo7vcZWGXebElIeU CudmoXlDyWtD7wqOpjnQExGNuPnsCq9DId/vl/HR06emuoEeSyiV+l2vTpvZyg93 THTn03DvqXjLpvCsVfPlmetVC384FC5pEyiyrtujr3DIVh4CEw6ehXY81WWc4p4j Qq1cXZ3uZdf+tJyG91DF2Nx1AGIw2GuBSlTV8WVrOmUC2ee+c/xk3MpErZJd7oTZ 2x6V/jZZBIapAvsLlTH7xD4BNtlPj3JRqS34euyJO5bSRkuviA0LpqtUBMQbpLKX m8TO1p/RDU9yxQePhLJkVg2ucvDgqeEkiBR0xrrDU66oF7lx0lnGATljRZH22UWL N+bbdq8vfNfA86ofqWyybn7sbNBOYsreBhbN+cJc6Hlr/WRGgELFJ3qdcVkcmImD AX9O5qpXua1B8tLI09dKKFcdhHznZMdjlDZu8evpYGLD3/WU0uuj+SWpo61sUvIk sjirBMLJEU7ekZnem+pTPIPI412h9/BriMgPYkfrG9vf2+XbKkdx8dHR9MFSvpNK MREtH/RnernJBfX0NgaZuGVnp7/nkton1lP8+IjKggoH9uqwMPTKkPR5rzcI9xXq i28fi8UVg5pJRM7VAu1b94L6GJHkTqQY1Osp6g929F8KJP2W0jusw6CVJ1Yy6URH Dj530JwZ30VhwD+R7GdfpX9r57gUiddVOUrNxjd8wPHWMXFupsAu7T5413Zv0tSw naUrmwXdciLirN1r5Md8nZ8+uFa7S78Z/ICQb50rnQXS2bcQj+DR+6TldHRK3q4l 0HBGnm9K2MVcL8b7zXKhYKtSJtpA9VhOZaxAI/7py8HWTL1FX6aCSW2bDke2sTLc 8UiDeQd2tmugXFEB1+MiDOFqbrSB0Kr8K9LwdkW3HmthppFsSeGY6049VCxu0WC0 wNvR2RnsQPtAahPhG6ifLMbbqoZONrZot6BR84deaDeGK0OjL01RoEBEmm3hx9lO jumAqFaF9XL3Ah/Id4WKmkc/IpnXl7CjOvkwjs59WD6cSoF8yfU7qaJoMEiY0M+U 8pJhRwVFwU6yIuIWud1IDcvv+xq5VhIk1sQmWh2PDNQ2k9+SB5s6vPW0sHakxahp ipa0777IjV4fUHJ1xlShDk6DvGiCtXnpEERU2JQw1lYcOPymErx3te1p+q2CXee3 9PDW9seg7tA9kY7eFjkE+aOfbdm/3plKwePnpOxREE3mbNm/rDQrQ8pp51U9yij3 a5xKCH5ejRaRsBh/vm845k28RWDRMWlB+4jHxMMzIo04jqGKtApNrqNdFeyj8V5t 2HeS4HdRDS7bVhf4rddB6fb7bnSJtQg7229PE6gJJVSDVvs4uJhDSiodhGZJK8HU B2LKWC/ac0/Wn7Uys7W/d6RWIrM7yLUnIBbIPPIYGt3ZoderGRlU8GnN75VFHlE9 ll8IO4EkHH5p3LrkQ62W9eVQSvn4BG227IUkW2bLop2bziT2MpnjMW/vF4939ZAf YctMaHuZTBmMbauNF7SFVVl0r5nMIwNocVsJJB0m9U6kSzBTVWfvE6SVW+WhLxak 3P8GeFId528MFYD0l7YwpogLJOze4+5R6kb5IpzHZBtEqxHgkXjwdvlg6VPxZmYb 6qnZbsG8l7tIVyIpPZ07vxTbySkHttkcOLsvd1b7Eb2obr9/tqfC8kZuO7FE/+fq XCdhsSPDpZ01TTYktbz7NymyAp3/s7A8RhaSi5ZUhJ2N5Ks4XZ2ysjdLMYO/mNQr R2Wc44jIrkRGcl0uhX/rMH6uNi3r+uIO6ZQiDDsYE8ir6HPZsu5pN/pZ3BTR/izg HfK7qQNEVOewK62fLgzR2m+2irHzmh6OL51p280w6z2jt6vOApOxI6zRRseevayw tNGQc17pdL8HC3ssKOrcxzk+WLppmL89l7RLVzGwnNpT25VqJ3gv8MyJC2NpWkt8 gj8fRkYDPnjoVc0AJr8GSJ64GObrZVXjtT2PpJO3iOESrT3QIGfenWoZ3Sek0IsO 3AXoJJsu7t/H0J45CI+UG7b075OV8IuaeE/q5HzRipFtC035UQ17+OGrvhBFNtre lctw1ciKVVWwQpLaTLFu24CaKLxc2kf90qkcUmKNlapZDupbdBKmdO7lgLqfRlNP 2RYbf2sijCavL6WEbps2RGYSPvj1o2nVmeMt2I10n0NNcG1a0+xqKpqmJmymNPdy ak3Uh6nAPbchKT7R+s0rPOxxZGsRr8XU+Htdl8RpgmKavrW+cbq7zbjNTt2vpdlU OC+HDi4YznSsonvD+/SKqJYx17+5itmFfGV8cQ1IOT6C8Of05HD5+aWfjdwzISpB E8j+NciQhovV+66TYfRzlbnCvfXZOpx3liWCWDMcghkHKSGwGNgzy/AuOZP5oQkJ ANFjXUuSraE9lro7BvEYLbHGEWZVqZrP2s244vQxtJfrSdRu8PCj582/I23j+7Te vLTxj0628itu1ayGCmRftAaRX9qiYpkKIrvjz5Mya8VeMkrZlAchQzpbleUZigQW cyFO7qAyjYyYMvvveHJEBJbjxaVx5BL05S69jhpDWXgGJkqkWJaoSxRxcfUW2B8t ivCZsFqW9j/KaRd5DGmOson1epKXECPXZhEtDY+SGCGuAVgjRjnLuzjSGo+l+7Zx crJwNL4TLGMNZryR62onQHdO3iZaDzXy96/2HsIVgMp6HuU+q30YWhiwJKqmrBld QyMyQN0s0ClaN7hD53w+4rPsgr97DTAtUXz4iPFsiuFTr5f790sxUmOiGUUyFcE+ 3aHioidv7aK4w86PCxIqwIfHfAYOl98NUZCXl9baaS0qUGgM2+l2RNQIvryoHAmX POJtXBRHOXWUHlhM3GhRPtkGcJ9+eu9Mkfq6WtITxpd+vK4A1rKmdW/Vqa/1Dqmq W44IGoz45Dq8IUa5vgrPs9qSmIXFyC7zed9HOJRLerVvH1fHaSJh6274h40p7X5W ueJQwAzkMoxpFxXCGp1ru88vO3jYmjjZTFNXn8RGfdy0GvA9fu19DCkSEu0y2Y86 NNED9aBmEWeNTzquMpScAhSHnaL987K5ov1BEFZLNFB5dXjkpy2TgK3mQtIFlJTZ tAUYykpIxbueFsivpdE6qXZyGau+4E0+SEJeKRmiir598erHaC4cInysrmHOlYd9 dtHDc/ZQpDYVN8LvjE0uBO12vzimE8utaQKr02AdaEi+ivGzxg3nOj4/WgYtlwMF MyMc1goxNlSCm/fSH+lh0OyQ9JmrZKZ6YUWOFp1WW80iJS+Eg+qyxwvaVFes+tcS lZV/urRRi7hQ6WzV11n0k2Gu8WR1pQpM2s6MDFS+Ig5hkQeTROzTJw9Ofe2kEd4X Ph9J4W4VCgAc9VYog3nfLnRn1/GXiLwa66aTy5Sx5+BM3M/TDMvr5fFR1UYfyXgX 17ePQyrwbNWg81QhbU19ZmNS5rc/LFuJJhVNZIyxptX+VAglTV9qiZqOHeGo0ODw k2pSymyq/VH2q4+xENqTIQ+7S+3ZcA6zvnZy5hyK+52Uu5GQNVrcm/95RJyyCaGi BmnVPp9irbrQmDst0ywgm2T43VnqVzMscsz8hJafm0ei99SiM4fqRbE0ONou5tO6 Ksp7zfdX7zU8lcTzpEKPfhgPG2LILeSVti5wS8SCfl/4sBbGgsuf3NUd1aymNlgR h54rxXxeZ9vjPMyk/olJVmh8ferbZOuh05wdBoSdWLcngnucLLKdTNuRopMvZMHQ P7t9uaqrhiLAT8X9JdGoxR5qaBVrXsyTrp/iAWNoeyK/CHVxPk/g8KhQ6CN7l/TD 0/FrXBp2Sn/KixXDkM7O6fbGBhexRzVvtkeQyKfUukM7Rw/Z1BTienvYivmI/X76 4GTq7/pevHl/VZO4WnQhSD6O4rV7JExaTTH2PUsGfJFLM901TsXJ8LFNgrdTvzZO C4+5dB8JG+fssDDPWGfSAe94piNQa38A8XcVoCp/WCjEQGHhypixuUbuPfJjRD/B XEPDgVws1MpfsyriEdaHJwFVOCtVgw2k6kO8xCS4lJOWMXoJ9Z+siuObll8XRGBz tnoWBRkKNXxmLbDf5u9k/JknfKW95Z4YmMKXD6YlKZyP3xSTI8Vo9/VKHE+z2uz6 FHRc0tDPtac1aVWQWW7wMkpsyoavn6dDGNtrX0FkjJ9uZtGmO0tCsZeFMW7Yj9S5 6ZnCHp6DFEvWbCGNzUl6Nmkn5PRLMLs1iWVM/ZdIR2wao5OZ5EvPTNVINuEWOuH+ eBkH81kfUgPOe+X61CLFUal2w2I44D2PqJI6Oku9t59kpwJnIjx4l37MqHArRUXs p2z31Age9Xq7N6HUyE/rTRZMkTpH05yZqb4MzMswWNbYdghK47Ht7j4SupRuPuF3 52Lr7r1fu4lDPW3hbDLejkRxVLSwhaZEsjblMLq4yCJz72Efaj/HEehZOzl3r0mQ yogrKo1eNOtS/4X3VMmydwmxeCCLLef9WrZ6bpk3RJjfz3WfrcTVS2g9jY9WIiEU tBJF34mdTOItbV5YS1PEsO+Z6klCck51g+2nnvGyf0m1jN97iChMgY0uuKWNDH3y GktTxOYepZDWY/G3YV7nGiQ8h3OY62M6HEbKbfq0Um3KWJXbnv2mBdymu9POk/fe cj+uCebEc3VdyrkGMH8epoRkGXyxXsFl5/LJ80RvFtGo3vR4H1xR4Yj0Kz6xoINw X1kHKwvLnybMrako+YUM41vjRELMApq1YYQr3kPTFjZ2XOsvtlnU+4z7/tyXbZ6C j1/6Ya3tFmKqoRiayNNz3kuwbI55jrYNrHj0v/QKbZY76T0jLx1Cr1++BmgtJ07H 5CiIi4ccPmrVV0QrdoQEUmR4Jw7/qHf9WJnvdMKwlcUY/CpF8XlaPbCVmpA3+vL+ 6xOt1LYle0h+hWILPkIqv8O2T7i43i5firUreW0nZP01vVuwn56bqWkBxClZyKjd NU8xKuABz5vKIuCJve4gCfkGfbg1ynHiezcK9QiMLG1OlJ+oalJ2nVv1NI6w7Jlr ACSDZNzWTSSs78QdPn0kUDimWsFXuTv+K6r8B/qI2mQz7oJvXdg+jvibR0hF9buR r474A0XFZStmGSyTcx3f23SSUQju6J+PBdULZxvzJThkc6tw5UmTnaCkm3vNP2zu V2zMtNV5myni9cJJksmCIYFIkHhb1pM+x2T9nL1sCb1C0DJROBgkx0y5slTdjz/Q 57YkEeHL96isLKyZ/51FqGkNFTHNAJlVfWyL2mVSoamBwUctbIyZAzKLsQZvA7Bz Ul2DcoAlP950x6czHeT56K3EPUcyo8v0lvPwvgvBd8nnY6LuNknPdK2Mh4dYB/oM +OgwkH2DCvg8VxLM7vvXlM700ta5seRSVUlOravLMYUcdyBt/8wfJlmU0xf5RXc5 bdnqf/Bg+odytc/O752o2BhnGR4WMplo+hVYqp2yDiiYet4yra08vqTlhdyIpfj2 znAc0/zeswJRFWjZnLKHyGJF+YzY5GKvVeqhYXzUR2QsMpyrBou1BvDk5FR3lkik O4nivQcBB03rp5eM8okxQ3LmVsWVv+0fyHjFsMRjryFBcCT7fX8xDwzZW4xi4RkF VXHWJ6U77/thIIme69jzmYMfy8Th18vK9guI7EWasEjyECcoKHXD/JuQD8606Zal Y3RUn5b8fKisUJnIL0u6JIo960kzGu3CJlGNsIQmANSgvUY7yJZMt3XbJwzcRi9V dMSSy65qeDqpmk6mvFAjw1WM52JkLW6kWRWNmT6htkuoV1xdHM8zx9LO7tQj39nH LJm9wZndvWqmOs2a0Ny0tJ/XSX4A7nWn7aMicsGawJJGOH+os5rWolldbVVL8ZzS 6Qht3J0Hf3mwYmDP7stkB23Iak8oeTCk4HKol9d6lB1i9SbhgMjNYxykGSEruDaZ /7bBVoFYaVp+L5mjbSvj+JJJZrTAatCE0GZW93LBcrlK3ZOygKO8dnL5rVi+9bIU +fe4M5qpeKOH7aoN4Ea7xsDOLSku2d/1Pe3dlq+9Dn8yvZzI+e7p6MmM6pDwrCyv RBBto1fot97XxB8/ovEwFEwIV5fIKE04RyOSQui3PnNliteaXXVeaaely2/YCX0O pPNrXtfNEK9z/PSll7HFIRMnrbFN+LeuLGHuQb1KvZjvJ9Nn1txUsdZdjd9Vquz5 qcKwRddrC/sFCCKtyUIDmRCexai4UTINJGQIvzrJRWBF6FwesXZMeCPG5/BKYamq 4hkfXZvelqi4EMx5LoqZANmFYfZd8UxybOpnP1ply4PY2QzNoLOkRD+zSJGhvYjD gUS2QFJBstU0R2e68resqtrtj4OeaWM4d4q4tZJ+NRl+8GOgKJh9JRI0zFdFM6qH IJ5m8IW+PDphslMrbVuQsp83jnSNbOl8eK+znML5KK86AbLCpi8ZQic9t9qREyB3 Ki823M9hXQhTLFz4qqksfVGDJqpWZQtE7W2oKnxArJ9PBb9okhUeAlSuniMhzVWI KkGI6WNpkFJfxlEvuwoylOCjqytuk/swPesT3FiXJIdyh6rVckfJIJVw2Eel0x4j Negnc9THPvhwDFWPkCC3zTAclaTGI/bUYPFujs/P3+CWczORieE7ICKrVPNC1Wms vg+jDXULwXY+xex/96qDumBDimeYPhQhOPqY6pgMpj+/UipONsBC3vhdqcP+hbSj s1OruSUnGlJ4e6a7Kdlm1vvvfFVvA/Xozvp8ZAUKHzaTgNo+PY98+CLfCQkLNtng v0RXjrE7ucHUhX6cpipDV5PhZt07+3zag9zO7puBT1tJkYHBFBXrIKqgCCA0Csp8 07tSMdPzWN8B1zLKt1SemDKkSPEyhaeiZu/+ajr1a7YFTIQjx2tAG8ccr040kIAF L1cUlVk1vWrN4Bvj8ZL5ldZouKZgGMG5RskPC5YK3vfQNMWxcHOXvtaLXIpZRPGR UB3yCMgKjBRLl3RRgJ7z6w+TJGeQvfqK/LkOffZCt/AylZFiSt+gQJ7BQ8bUh7kT vWuPnnYy0FrlZ6aM7s8+AyJqCDZ0TfCNOS09XK8BajGFA7Yf/at2IWNPeA0tDxwu ZLC6gqjuyRCf76nB+EnJCEM/xwgzJjRRChL32bG9vgYspsR+VPfMx869MrgSHONV UURfbEhkCDdkzn0gmfatpIxpYPEaSJWC+e+EmlsVxk9goalUOLxTwNXgx7JGzV1/ +uhxpLpzxIX2xykac1UOZtlKHhFhTDkY1YPNOdzmpUS3V9kqucY8uA8+eVpBXofj mZ9HR55qzNHstdqeonosDVuF9JGY1qqNZXpUd8VmM8cErtOsQ7OWFMrVvBeSpjzq O/QhAPFjWXRK1cOvWM4UVcW7xpjz56M7wbyePI1Ucog1sQysTigaJQG25+9IMt/R j3XR9MMJ+FjEac48/PGysD93iznG6aTyYXsZwznbV9mF92br4zqQuIWpLUmRgUfo /dIMyFcERfmS1hY5Ypl5AtXRU5cUKOuRXo0LDQ4VCishBaOUrJYEgl+WgnOlsRpi frj+fAJmlJ4RdDBUqh6ie5qczxKWnzs/Opr5qPiFYJbhzxOpWVmUDNrLlXZFU0o1 UlLv55Ku3ZXCOl/ih+6jjqkH79mhT1f/Qi+cplMYiyNW827sWO75xf/GIbkxoOIa wNWfVUBNXOc9eFgt0gRBmiLilWshOQnnmVHbch8401Q4sCzuNFWOGJl6wf360UCR q+CnoJ6YlQljvy5s4eNC8UWdXAefRWj8AU07lhkGWljiuVV/mGBd5EMl34w5Q5PC tXcPSWNTYUO8aQvI10DIJ/HDnuHzQztqSUewbULbKsvw3obCAoFjVWzVlX5qo0Fb 6Qnx3Hvx42CviLoKcPY7mUeaPaAOgbWL0ALzL4MlMtpLNE4dRAX686YlakiMoY7i L7edy1IFssCVTQaBmCI95C3J5rUW5NjEwyczneEVxzlUgR1oB9Awue5yivTZOhac oJMTA/Led/wlciJ9iJ0sm8iIQl6IArn1GA4Oq5JBB7SadUOJh0k5GQ8goVToxGZV goUf1N/qWnEVMHZLd19xT32NXMjhaeXo+WVh/UHo/dRQ1bOm1fo8axZUWoZuJw+C n43483YpiqgP9pa7cMjCsMbSwG5PYGKp720NSAtaJcxxkMNIniW+jqHPoNNQSKwV KIv8zi0rUp6Szq5fUhNZ4bW2Ob9CXe0iY3roguY/xpC4TzqDLZ/KAvq+QqxZRPST ZUgMy1gfHM/PlHP2qsXmk6az6CVLr9awtffs5jlh6PGpJ7shtG0uZKtp2oiFGKT7 3e1Z0+df053JDqzJ0dM4bTVKxi8H56jnVKslll4qf7A+x1oek7FeFOXJN7+XFBgF /HywbeTW6sb9rcRQO9I89wXyS/JXne0fW6172UbmXqVP2azS10o+mktIQVpzE6TJ VvwxchQu9kvvsOPLjo7GvSgL2ifk/Ypp3/jcvXzT7OIjOopjph3Oxtxpfbh7H7+j 32uJ52N6qCckEMmYqWCefloyW0g3W1Fg0+lMFoIehRB0pibqQe7801lzwjN+7ATH B4TAUfObdcVfXuvc7aJEZ7sw1XSWSwrpyf2ZsnGkWT+RoUWTaLDZQlLuo6vjX5uK wW1q8dwxApgc6Ud5SOpDZiUWOeUmtpuyj/bDW3cR8y1yCorC7iOnPpJ1U58Dh+jT vBMjFG3aMeoy+Y5h+Nvqctgw2sy1BUwBNANQWERFzBXNoZyDCkfxke8nm4mSute/ 5RvKuFWR3d0c+OOlcjsEIfcoV+SCRcjzbWtFSD7/ghpKDAW/7AslqnkSfnZIMSOR l6gaTRhcr5s72fvihC9qomDaoez5LBqz84ArxdHQ6XuN+oF6woUkUp8inv2gMI5+ VS3KltGcRQ4N1B+O8He58dCRCCKmRPjq52vgIYHoOWbdooO1Yvkbc/eHRLo9Ep8S NGmIafZ+2kWMzQ+7XPrqfK0l/GHU8dn16XsEqKwStjQsWaP184ZQxcdhB57150OZ YtIMaSv5fJI/62PU1qSJi0RK2eoFap66IgyjojFUqa0Y4wR+oqAt5xadHpiWi7Mx JLPIZ9rZCN0Tf2BrUBVYL+eIpfOLGmrxms6cuKwZRU3Ve7TvLWr9kAJba0VPt43i TuV7Zn7rVVoyLPc+MMLEryqYjE/Oeqky/WvdB28DUCiUoVCx+pcEy5Mz+f2+PkK1 PHZMWJz+yWOlNoSpZKOsZg3VFXGQdPMMlgVSNJQPXpdCYxF2SpTHs58rM8rNF8b5 RDfScHeTBqb7o+8pLX/LlKBktDhb/FgVHi+/xNij3c3ZTqsdIv1ZwEqBKHwcjYhH oeEx3rfIhtqc5cUaXiGFJ5ZhXU/lJRmCGMTfEJjwTu/0yTfTjIZ+MlrYwvht7j9O NhpFX7qp8FtXfKaAZ91oPDL4vOetMn9vzONchJz41Io+75AYnYLA9+S9wTXeHQt0 H1Ccx5AYyI6Ov7w6HU0pyHDMEv0+jSjxPNo6TpDsGjjKzVBREIYYGyNMcBMc1b+N nUOKaOze5xkvzw9sTBUGpyNiEEhab3v50vQJa1S+cckzJxyIKogJiPZvWnb7aEPy Wgw56jVnFK0gRUruBDFz2izpo5ScftrNQpz3TLoW9FzTyVeB8b/GtMtUhoTzypAX TWoouxMhqYlvW9i2VlwDXfEUoWiklavJo4nJuyy0pdNMUTkal5jJ1gWkcVskbg56 MD07BcKJHm789hks9PbsNR28NZMIfPlB1/0x5Lzl6PGHWxHM5e9JpjnL6qYDNIhK ll3n1zaUje00NAqOw+IomRgzDtvA69N4735zGZKmqM7Q17xKwJOsGS/qmree2lDg 3bocSfqSxiMZkLHVPI+CTHFkcl91lUWuQiOQXuoDUx+29xV9RpBOdZhBYceEg1oH ket8hK8QOz+xyUVO7QsZ37iub5glNPci5NuPcoqOrGtfy7M7fJo2dALRPhhvUxMJ 0+BrEGbswQ3C1PXoYAizPO7lWtMN9XYPHm/58kv3pSexqJdb1mzgi3hfhMSt32WH 4l2lh9ksD4vtzZVXizpgpM59OPtfGpjGOlyhaL2p3mOyBJAXJ3iiZgeX6EdSBvMx K9V9KrqRmAJXrqIXzdni9IARjuKrkHbp1KPRFzW0jjFQpr2qOTLYxmSh3sSU2LsT DVudvQdq24lcRksDr0L7rL/t1seO8T6NfRX2YgKtgUG2s815Q4kUiYg4Z9meo3+/ FbFECBRpwqn685RWC/3iDfLw1+ezSOpYL+WRyJYK5NOdBMnWQgsn5osoFb1KkER7 hWN+gLQc1nZXo6I+Pl+m9HpDa38sbmC0bI2E32ruNI+rqkNaTdyrTfVoo5e5iqYI 34jVKOR07ZWaclrd2GA+UpilsyYa0UYvIS2MU9N/eKglAyvGh7nuQTswUEPmmoVS 8e5VqrOmY49nU14Jntb+y9cZmgFUR9QpTYlMRArR/kdFiqeEmdLu3nlG09zMzQ51 kXtF7OEdIrBWb7RvaHaOQSaMjXj2Z0SWODLXwMaAwLZn+EUqaLivfmV8bS/n2S4g cD6sIcDg7z+b+gn6RaJV7LP1gHhZBkf3gnACBYEV4VNE3XFdhz0cFaFsf15hXuQ6 CX2AvJ3mTPfhbyGyU50tizhJQjkaim8NfMsCIVVdrzgPIGTmmRBHnICz7oX60aDv Jmyl1WEQPpPn9i+akIYOqOsoJ1Lpf7MXCP5+s6TuIw9/dBjsz9julfvi2sXXvoju xNqiRXkfx2goQnKi9orkxaT7K7MYQ58CVxqlzmX/JvGobDaspYbIpz+Z6l5dab3a R2jlid1oRd2MWPT49CYr+rVsOu25jtoF7Tk7qiv6mCh3q22xyDIijjlzfbwb1LIb jOSjrk6S4FA4aXIWpTeTEcOIvLVWpDgYQswm9ah7KUbN6zW5UNekTszkJFH/b0aU pxD2FU8CC70mAR2R1agI4UUyofxFFr2LkZfY+DEs3RWkola4zESZk7oWKX7OJkmL +Wq4bJ0ejnqyTbH+k/U7LeAvTUS9ThNQFP13EQzqQ4VzaJtD8nmeS+KRBBW7S2pV w47mQ47p9++p/lK/Bqo9vxRIbV8BvWSFebIYGnbuC2HRrYtvJX62zi5z2K8JSjHT ZX1W0hQiSq8csy5HNud3ITu3yjOeRlZ/YF2yxGuhNZnK24Ak8FspcjS3PZqhgqmr N6W8ePpSxRGF6WB7RTiCehuHQPRtvQZr8DhIUPMnTMPGunuoyOq4lWtCARNVgYHo iHdlLjVjavyctTayLJJpwiNLu3rgC8TyW88a1UuyROuACqat5x4yYSe4j6azOAcL fxogKZDpCuXzFKLiMQiii25kyY/gM6OoC2OPHIzs8eQOHWPAbN0UMywoVPqQWnV1 Cd3fssaXTrWl2zqa2Kk1F5FXxvl4niybuEVUI4X+WguhDcsIjsiAElnVGFs8TW2l rx20dJVDVsJLndnTViPAHI4n/90Y/Swno4ZPsDtkuSZVKcQQVtPJOznjkXgfTWmo tec+b8OwsKmjOlCIv4/K8nk0PWLpu4FWYWirwLI1GsGmqmKcgYPDNQDobQoXKWga GPWNvNDPlPkY/kTBBfdRJ04cO3ds4hJkh8Ku8wl9HL0noIHN+WqwVpDVgfyEt/xp ajZ++yDPQeyxfCOCSfZo+vieeLGtL5dgAt0B6yxBLBoNcupsnPs3iRSZBV0sRCfJ ncSxq9ah/os6xnOSkizwaDw0gSrIAjfstS0oOCwu3GmC10Abf+rp+Ttu8HEYfZk+ KrwKxx4VOlgrIDEDoWo0yGO61J55v5QWTu0F80r09A0ZtStl241bDoyftQ6JTOxe MW+P/u51RGwXrNPEwuvEs8hHaS4yKPkQjCSmhdvBFsPSycYbYm+BYY3lxA5VXF47 KDBb8v6OG9zkR/FzmWQjMzyjvCZgn8xx/4qun3Q9312kgILILBDzsGPL5NlnQ8H6 UJYOfYsKuQjRpvDeumugyPhilsbTH0PHnPQq8eAiN+qXgbLTA1YGLosgbpcLTqMK u+YqCw8QUUvc0hmR5A5Px4uf1GAaVVVDZ0rlMcPdNW2ZxGPvXJoQhknjCdmFsVd6 W+5We6VnMBQI+ky07gu23PVEDWM5Z/sh1gz8JWGJC68xVquaWOHGso22sKWO7b5M VwXaPTzRgq8xbLQ0L1YkY3c7C7vIoejxCnQ2S7jkbXJhKFQRc/z01QK8jRjVIRA2 UNTH36sA6aHIyPJo/YNBJFqIFjaShPzJ/BrBxJb5eap0d4nSJvcn04cTarQxX5xj Ct6J2wgbDhwMlhfUK+7UTHbjzvszV3fSZKGdjtE8Cbl4vFJu53hPFn9L9i1y6vRS 6HLEx6oxLIuKH4crViIVLZHtEDR8b/mTx/Ml9zzEq498pA3L6Bm+tVNRctJa7g0s nQ2ZmpQlNinxSL/8RqMZ6Ckqj5R4kJtNSrr5/iWlSh5i/aeEbovU9Owl7SdFH8Z5 noOr3NP2O1quNBjIYvvF34h5nND8GmmMu2zdCRkbvQYmKrPaRgc5YvJ5uhl29F7L o/iwhCulwxzxY7qmUnp6vqgJ176aqrQ1Vp28kn8euurAOygH+KSRvjtI/q0rl+Eh YzY0qlC0BapOW36qkW1DhrW8ayfQCSsrbGBiFeWFrPSjGNtcA/b1JcOsOyB+qGz8 4OPJutcnVIfHqyUicoveWzo7cuXDDq+bzdzMowte9ePsBxydSRQpDPH0iksMPS6p 5xtzZ561l5SA4YpYC24Yne22ZbNn9H42RInAqn7yGjZG5SY2UvGjaYE9Z6VeM9x7 MTysFvt0U6kdK7oEXS/C+bVn/0GRl5BsCnZYAUqiYalMjdaLakj9Fe/BcdVCg1Tf RT8PXkaWJA0LXuYH3AMfW7k905DFPWkP72d11UL2nBjxhERkh2e10b0sb+NSgsJe iOb8ouAqxRuXhJRIgCJWRoyecvqHHZl7Ya6NTv5+OuR6zy5/5PXMCo4rj6Ju38xw 3iGwhrZuzO+/cw2U72wdhmugDhu/VSAGy9OQiyOs6x7p9YiR1VQ2+r1RoJsmgjCG R3GplSBNpnxrD/JwN60YciXeVOKWPRB8VRL57iD+8AtLXT/vWvzj4vIwjGdjc7MV 9boZ3TnGk+BE8tCtyuCy3rAXb8dTj3ovYhRpZlbm/aBiz4wqJhoI6lg92YQ8uZgU tFBlaVCCKuwkLWC0u2+mSHLQvJ1TWZRkKv0MMfRHzf2JGMQLDM0/JmOxCzAktnUm 8ZnJZMgulyn8/qY6KHz+QzeYxcmzzXNdxsAAfS9cINa5H1TAy5uQfQ2091+glr/f 0X1EsyhWRzeEc2CZB1NFCzXXKFJsOo5m5FmhhTJzjqY2MDJGZ7jDaDitRWLUDKLp 45wrdZEmwqXK0ysILWSCt63CItmtjbCwONeT4Q/sXza898Zf4RrVIiUfbPRqUnrF B4xPU58TLg/v0AVI09YtIZHKU641aG/1yqluSQ+DGTfZNzW2s0iY9NCsohIVpVVb jP2T22Sdm6+0/dESazC/F0AaZy7g70K++cTNb0dihsFX7f2HdNjOFVGcGwpusk2I W8I522LvpmbfGruJGSwRZHE8eLjcb6Qpu4i69Cq0zrovuWmfy07g8AL8yhYpDm0w RN4e++yXrUCt5vL66QAVcb+BLhUfDsPoh2ugFf63kOBHjGcfkAZIXq6S9zHT/f6c KnayIBFiAS1Ifi08FDDRruh3eY42/fEeG3P80qDf/EHyyMu5N0/MVBdLXIlSYYnR CmvJ2iJR6chHuVrJqd5DVMVB2ECuLAaNKHPe5Z5m6pyimbn8VKoaca7Fc2mLxBzh 4ZJrIP8jq2K2IKYAuYq7F38oqeqpqevnKcOUsZiqBKafCO1Ic6HzD1KKOjcM7tGm TTAmTVm93PbIIiUYT6uVRfUa3qP9EvHjk2UY4hoZgtZ4su6zT3sL5DDK6aBrQCoL reBlP4chDo6aO8f4hpMbeYt1xFHVnmYLCeznjhn1jFBN20+6cdj5nvYV4mffbw0W FVCrlyMhexhaHVxoc4cZVTwqOana3lkS0W3HYy8tGvWOH+j+8h4basQhFl/AGowW nILkefYr7ldv2ofXPgSjKoalseqmX/A/jVRkIsmjP9jPafr0i5FN9QtujBxkPKsM y0uj8+QaIIk8vc9t9sVzNfeX15usNMokV2cyjKi6ZQEg0St2lcKu7yu3MDnTQAmz vkc//mPur/5aQ9nK373t568BNwlw2+IUEV77NeATevZy/t2z4q2lKgIJY6NAeyNF 8XmrlGiRtWFdXY5ihyJimlcdvGtiAhWpqy6W916fbfUTLLUd76K1Ti+tP855suOI sboNa7845DmzV0r0wQ4yHnRFvvyhTfo1hRkHlafS5MkQHkhb08kP9/So0FwpKUjd xFNvb6Qzl+eMliRApaEKA98/VeZp3A+mX452aQwRjiUnL4enr1wlSU8yfOQ2lOMS LiR6evQSBGmPMoKSXuPAAy+wVj9yKh1e36RKVSGTxAIlWk+37AKFad9qLR/F3kta n2dvdJZec3DWUKA6Qw6vsCAinnc20BFpj+2cSNy3VU+R72TS557+NmtA8bk2IpUw aVx8p9Zp+HDfd+kY5/ev+qmqRd8U4QbPHdrIg5QN9Kqa9fu+5hKty5Qn49ntonWX E4v25xxF3BD5XsweITxxki59Vp0htACl3B+nkd8Pkspcs6VX2y5Kc8lIgr+EL8i+ tpmhq0ij03vuZ8c16vkjsDPDNKkM19iob9/DaiHDCrZyZJFYIxS1EpCyefIkXoF2 tp1alpSAal2dSfwJQ6ZSbFlukX6D6vvixpDMsC2BLMvz1HdMwkH0cU0f+IS0NMT0 5ofaGdIUCzgfnwrkKYNtsS6ih0L5saCSWYiw4YHlN/OpFQbvu8Q9WgWKm9bVEaGC 2Ux0QfR5LZm5YgsR1enuAjkfUmZsopIj1BRZDYIvl7HLd/hX8rZVf3RmarilqijJ jHuLiwrmmvu+59Uwhw0fZsuqNnemv1N5lLCH27mhbfBsNh7qhq0iNeeiPkD36bEr Us5HeQ50kUvbGgZyFV6FxRT/aN5cu35I38Q14DGc6+tKfDkyvH4YFZoxnCCY6T79 XhbHxTjtWX1Cc+K+J+eQS8BiEttWSxnP4LQS7Ru3HSu60HPL4zyJ5CuejOSjbE93 hl+HjXE+bW/ii3xBHImjxzYgJIToXYnDfE2P9wapfd7EFYYhbKu/f/ZGzRl8o93+ BT4TOZATea9Bge0/y7LNU+BKmqSuTIgi7mIxj40fIeOsyeo9oYVVQutOXyul2rZ8 yNsjN7pX92b+3DX/zfKRmLtwpurbSOqSAQ/VeSVLbed2NPINqeU81JDIgTHuea6X XRdp9XbpwxgzlAwFjnYUKDu5yNZQP1ktL9fP8S1pFdWd6zIaBgjXE40ocQAAyAC+ F3KhlN1Y1gCAgg9sro/jA9fX1/gAPr3gHwneINF1eAEIXg/v/SBWwzy9N+34Gn0B guH9AloZBEomrPHlqCvtU/TPRDhlCMnbJWSxB1C7m1kQIxGgU98Y7mPMByEtAIiS 19cTEgAKfE/Jp8CdhLGoBABUBDv4GOcmUTMi8GruSbyYJQEEoqIiwpEBjQAXfLks 4NuI7BxAgFELIDxoFpknBpZ2opcRcREU0+HQroEH938uoTP7sHJBS3GeHiSX+QGN 6PfhdnLwXwBHFkAAAGQgERUbCa7ppXZ7iAELvihV/gncqK/F+3cBcSwTZACQB5AR UCWhYDN74D5ABlAAdQARgjfCDIIloi9iOOIhIi2SPVIYEj/yA/iOyie+8dC8p5kZ snoYeQCPa9aPEaDhHUqMHh2d33anqoPClG3Qu96vVimTPF2Iqj7ckD0TQAkZlXpw ga2zbzJSQVaO30vzvYHDh6GKB4iWEoglGNoPGK00ApHpJjGzS/c4kH5y4n9SjxYt kXnCmsY275f7viGrHz8Ve8qcjo7OJjkhCwnPT96pJauHB4FFAtOlK11BmCvyGyJ7 we4NuGOfyVJC/tBVpozxQFeqhwp+pkb9DdN+T2CANvZcj6CfezPn6DkVctc86kos aTxajkMu9vvkL4Kg5vgPGEUAr7LVKCcA/oDwJaPNPBaZCsPAT+61ucpu0vRt5PMI Ew1JgmIeiPYAVsMEaKYdE8L6AHPdj1V2Z5WkkXf2w5grOqIOgBcXxyn1U8Ax5U2h dl2JHmbwvdnnqOZlgtqlLoi6zwnUP2RLILo9xxC1n7BTCUDU82PlTHregpCNDN9C 5WX+ZC0xv0YEk/34m3K/hzJ+Jkb99dPAkyG/J0+Nyzsqe5se8gLUtH3StMCDRFYn 1VjE/HjCHgOjAAQWKvQDxUhO+VMqZmpWVeTPjvmzKusVsCcAXQBiaW6Foi9usQTw AGtz1O0LaheBQozGZ66fyEV+1P3MrEtMPThdCM/4mNkkkAcliOK5zfX8FJQRbARf ccycFW62JeU0PXwCUGTZz9sz7dbAADFYolJKRuyQZaQeoCKFEJ7Px55DoIOOGbRR +Rw1JhZDm+MFom4TPNB8CUTb5xiXRuu2/YHwQFk4k/SaEPxvAjXDaz224ntUacDH 9EqKCo1ta9xgRcobvwk+hS5BYSBXXNFV5cbk9+A+rax1fNQmk/3nLrdvKjGZowPI HX6oATAS3HAqZT4/IIEDMZIEf1pekBbaIYOOXN5kPMXWW+u8+xHuKyfuaxZgxcwZ p0T4nM4DwWg99ECCzgpIGu2NL//ZRBeBmA4u75Ug3pW42fQ5heFUcXppOtPpapWi HRTAKwDqt2cJFBw3vyLKN31iYlKyXllsQkrFNzT/cHNQAMJEaRKGrRaiARUrJP7r VgJo4n1riM8qAmlg1bjBgsIqIItC/E6RGwQSeCaBoeUnV6iV2D7zQdgJ8SBw6TbY RwDcD5sTWhpfQ929Czna3+CHJoNMX2kqPItr+pM+iYY2/f/6tunoF5i0fr1wGDJb 8sQlAqgAM8ACsARAgDUABuwBJwAKuAJuwDzgi8EBLzgKgPUma/8mxvNwDnlg+qay XiMCtz+MgK6MFJWWtoaCpooMICep/VRGQQ+4xngIn1OEl7AQVFQEuDmh+QsbCbiq EdUY3kagwOc6BockAGznanIJm9uSBv9Bv/vlg3f+XICNi4uT0JMn7u7u7E6uYGsL ENTSjN3C0eGJtZmrJQjs8QQMsQR5WLM72TgBpjCQvdUdojvESnDENLqb6PN3iOE/ 18A/EctoqqtpaGkCf/s7xMp/ESsBhKgiHHeIQfA2EA0+R9Hdgj3+b5gKNzBl/neY ZtYgGMTSDARzcoS6wO7QwnX/Vv3PyFXgyGnf/+/IpbWV4XRLAn/7O+Sqf5GrAA8F yoE75IY3yDHgcxRD+Dgd/0YufoNc+J/ILVztXVyhZv8lACjIzNQSZPpnkt3GxQEw Nbc3g9j9xXtzUmpwvAzimxgfbvDu3ubGf+CVVNRW1ZJUkVHVAqiolCWpdBTgDfxT Jw9foQ4AWACOGhw79icJ5Ftw/pz/O6P2Zm5ge7M7Jt3+yV4UKvY9uDOyo2D6P9nk i8EL75/BsdG7/4tLbm7uf2NTVdP6Hi6tIKN5i+jfwz+Eavwl9BlA/JyS5x+E3ofP UTQEY0v83wj9b6kAP3YuDg6eJxBHF7AFGAS7ieS/JwAjvNWEg+Yz/Rfo/yAU+Aeb jegqcJ3WLYWa/0Eh3/8Fia0rxMXMAQRx+ZOQtv8EcY3xAO5BG+4s8CZ0uO+7uI1u Li0OfILs4y4D1X+9r0I30f9/3vM2wxGZ4K0OYINJGIy6p+oHIGNGyAMJCQlkiHqI GG+E3q0+1lalLcFf57qv2ioARKCi4sJXdwIAl46i1Nvia8Sbd5MuoKfOhdj72A+A 4w9FRcWDa0iiMY/9fDGewKf1bvLUehNL4n+4V5JyMqpP71Lzj/wnC/T/ZoEeQEgp SnXHhslNFjyEz1Fk+t3f/TcPUjc8iP2/yoJ/FIP/KRGuERngrQGcj2fKaNF0f/iA J8JTRD9EdKiAjgRrgYS5YMeCPlAKRKKiEsDXtp6bfFkUeJAh3XSNgQrccAB/QAJU 2De9qam6mYXdTUFid/CAY4GC2LUV1MxtQRYuwDV2Gc3N6uBatGrA1Nre0Rz+knTw AP5M3ywG/rXYwhECc4G6Wrj8GTtBHV0cXTydQICKoxsYJG0Phsdhag1yMTV1B1u6 2AB/uzudDQhsbeMC/Ku/09qDrOCyx9/hvwQXR7gzz7+jfwnQO1sneHmCuAD/4d/c 0cXF0QH44x6uUgFD5P/s5fAvEfYf+jtLh38oYP+puHOje7ePw18J9k/tv3z8HcP+ Ywwf6YBhYHN7EGDq9ke4Jc0GbAkCoCA3EJxySzDMyczFwkbG7SasPy7/rv7j8d/D 21mYhZk9SA9O3a3wd9Ff7T/W6MN5/O9r9AFLR2UzFxAUcAC52Dhaapnd+JaEQs08 AUdzW8AKAji5wmwAR4gMBL5KFgq/w39Nnv5BCzcGQ9zM7MGWcK2svZk1PBxLqJk7 YA+CWN+EbgOGH66FGcQCZC9pb//0zhr2D6N/iJounjfMWCmDYS7ArRcHRzcQ4Ghv qXfT6N8QqQn2uoni77H/OWrYjRYKuu3gK+9ohwt/jvDGl8ZNvt7403IE7MGQm84C /oFzASmbmYPs/8haIA8XWTDI3hIwtXC0d4QCLnCF9I10iwmek/AxALvBqXrDxp3V n8tg5uJiZmFzexH+TEjbm8Fgf2Zhng7mjva3VneimjsEzh4UZA33DILeLv1jJuPg 5OL5x8wSBL9wjn9H8CN9CnKCx2buCra3vBXvTs3VCbCCFxVVODxJNzN4SYEr71bC 3M2cbiUYfK+b+P99U+HeNO3AEIWnt6jAljcd7JZkuBaAwRuNW3RQz9sBDLjRy9iD bkr5v4D/Hd9Bv7X8E7wNHCL8jsKp/M+xxR9B+lYNpxpyuz0E/NeJpIUFCAbPdLA9 2MVTwcHpbgczF7Aj3Bm8ZircLP2bNKqO7re2slBHh5uo1M1u8vQ2ySz+c2hjBoNz rg51dAJBXTzhzFqZ3lr+0cA/yvBEhd8MSzDE+jYVYXcnbQE/VdANWbdndDvzFGRh D3d8i8jiRnvHoDUEXi3/51WwO4emprcl09T0hubbxLq7qLeJ5wh1MHOB5z9wa61i BoFXbCjw76lb9Q1auB/4KitHOO03jayZA9je81a8vR53qXtTVlXMoNbwA3G47ZRv 6uxt9fwPtcbtFQG7wPm0uPNxew3hGWp5O9S9u0PwaWvI7X2QvJVuPmHw/W8UCnei K7yD3lytWyU8eMc/sYMczEGWsnBXN4RC4ezesQH8l8D/IYIgNwlseVMUb4U7pm7y 9dbwr3DL+t+BtKPrTZkCwDAFCLwugV3+HiNcc2t/N3AAQa1B/yVR3ODNDVAudg74 P25+/tsKcVdFbqS77V3MzGX+4PpbiP/9lfhXsXcw8/irMvO4UzlBQVYgKLww/pn4 1/hu+s9Xy8zS8l+5af+vowL+lPM/Ffvmm+gBeAKSmpqg28S9qbkwIB4R/gAhu2kR VPHwUhABor+q+3AV6p+HDoCOKKFG+M+1Ny3SnQXFfzi5sUP6f7K7aZHvrB1JbyfI /jERcfMsApCIARogHgv4ly9kRCQNQrj7fysQ0FE0CIPgrxW1/+bjFgfqv3GgScDX IajFI99Yod/tAH87YgB3mv/DzLO1R3Uc2XPmzEzrfkFmQAgjLgaEzU0xGDDIAsmA sJjBIzDGiQ0jZnQxYkbMSEjyBcexjbFjK76hxMF2HOdiO3acjbOXh33Yh/32ZT/8 mtd93H3cP7Af21VdfTl9ZmThkN3wfWjOqeqqrqqu7q7urj41qR7C1YZwdRpXH8I1 aFzjIrimEK5Z41oWwbVq3BbCLUPt2lKqBsccPHOkThHfVYV4eUpV4xDXWsTJ+UYI 7SC6fqw4ntOyrdCyrZyvgxLRLuaNsVq2EEe076UJ366rb2VORcmMYrLKZiJau040 ciIiS60MNXZ7pidJhB1V5Fut5bvbsJ7R8q028q2pLl+Hlq/TZuLId3dIvjVGvrXz bYI3iwnCWeYXijI2exLF8AR+XWoAvf8REmydEAwo/VhEIrpBIb7e98RzLXawDe8L fvh0z0KMoRR9CzVMibMxo+reFPKoddoqm41Cs+weUDwGKnmSx9qQSpuMSl0htls0 23tttqtJpy2gU5Bdl2F3X4jdVs1um2E3p9ltDbO7z7DbPt8CBvcFCUSgURGCniG+ O1ILgtcAWLWNLTQhyAwMO3uBK+/2Pf49P4qWsM26A/vM/cIwHF53if+7U8qHdksv 9JUX/oFq3LUvKR8eSEGtIQfbk0kq0cSoFE1WFEoUiPK9KSGLho8Ct2MM1BF0XrCx onxfBqBSWSjZGazX493Y9YWiqUxSeNO/3CI9HnR602pLjwqiEdV+hypJDfVATIyz Fax1wCkfMst+7cJ7oDUj0H384YMTM9m5MvuIKZMOCtXiDGYV3wc1X9b1inlAmwYL 96ROwfQgoN6AKLkVuo/PwraDkoDysLUfQuv82y2niACLxuDr+UOLdL6HbtSC5Kgg zEsI7J1PivmM8S6WmGXxORZTA8I5PVVIP6CBWQqISjX4ibR8avbjyC6mhggxHrWA OL38oGj8Q6IbR6uK1WckmGHxMSNBiSToT1lme5jEwXr7tQQPgwRBmxyWnhyS6Qg/ KvxsQHSo6jIddvyhnUmvqUFxyIXqUBzlQsfmV8AOUryLRWd3isFhJ4vNdjN/rps9 Ac4khtaoGssewbFMQGIKMighfgVI1IF4AQhVfnx+FdgQKsd1RyyHyyQfV3b/wRZ2 Gsss8uDHBO+45J2iccCPmib3eNqNZMTfE6m0RK4DJ8enR30/rbw8NMD1BCIwXQzG FHcY9fiB0LAveqKsJONH0tgx1NA8NN9FLeCL+BZ2hjCU9kT7kT2isDKCMXg5+IKo LybM6Sd8yfmknltPzW8CTsIlPbMQigk+CcknrvjInu/xx6Sa0jWFTFFQeB1NqR4/ jYYShRIM2457aMXHhSq1zI8LCWJ2KeGRJNIQDJu+YbmZ6jud0r/VGMMQpPQ5M79M zUBCiahUYgOKJ2zutqmoPiqrP6Ut8sR8PXSIRJfQPcduyJ7px1Ph8crj38/YE8NR kDvtjqc/IMWWM/6k72uMqvgpQMdQiZg0qghvorKfevxsxq3ynPLW+D7VJbLzDWqi nsqOsiYaTIZpMFWKnZ9fL3tOxIdiUdtzYtDMadHMBTJ7Domjxqe7mYnu82i/EbAf dVEXIf6OZnDaiomO7athJ5uR2uk2V7KNSRVEs0VBtu3MsgKQKeNDI6ox4YyyhFFx vNK4/7QzwnW4LTSeoUH2gpgziSjmEF0no04Yi8QwBOhxmF0MdeOnQ5BCCFJUscgk xip3gf6xiNJ/D06Fi8zUl6S0MSXtN9BYMSYdLzgZl4KT8TF7MrYD63IGBNmIjCKS EdpoyveOKLOn6WEfiPfZLR0LpFjFuh6w69LMaJaLiraliInWCTD+pwXjf1YB0kWp ZbSLWvgKTVX9MF2pqephmK5IMj5tWivpWu9SZaNOy5bw+OUUqh4Y0GcCAzpVMquM T2JdRTXJZlhiLqxjlkz0jNvPuqgDPhtAAKbJwfTgUoU/l9I1+aomodjbymrP38Aw Xm4q6U5xZb4Vxsk6GAxGWELEdxNsS0ziZrD/vgCsOArNSYLrKujFoZ/6PIrDf4h/ Xww2+Fnd4HKuSEDQuIZVJZZ6UdDsY0hgDNOArS1APhdgcIx3b6GX9yhfjy9Nqv/2 vqtUf/RCUn3kSZv9iIrJwVzYLGZaLS7FjoHMBU8uKV4aGJRYcpGXrYZu1ZoCHKj2 ENVhh+qVKlSvIJVHVFcdqqtVqK4i1c2IpHrVobpWheoaUi0Q1WsO1etVqF5HqnNE 9WOH6g2LaoVF9Ya08gDQbiDaNx3a+Sq08xbtfzFJ+xOH9q0q0r6F0n5NVG87VO9U oXoHqZ4jqncdqveqyPmeJWcv0V53aK9XqfE61lirB+04jATe/wDDOJR9jUadDPhp DfppDbEpYF+t6QefX5Cg1XLUi0XEBI7RSg2/klFcewKjUY0l0AaXzCokmBMLLdN+ dwSehQK1KFytsU+QZW2IjZLnMvbUHWazTcvVQRstvgogllWU5+6w+D8NFVQBx8+c vQcVJlhDqIeaeCREnMlAXsy1Zi55v1fFN6JWHd9cUTHBDITA/AXanIrwn+PMxAZI 2jrGb6hZ+4OMXjN6/KqYPwPLhg/VBErSvmi7Q1DOHVJO2x2S7kbGh5me9y2NQgZf 7basNLgko+iJJPsAwnYx3YjpqKxOSdhyz0w3HCr8CP6nTlDY4VtV0e6VgPVYKsVR pTiVGUJB47ZKKzHOpPA0rqwnpNsU8G4M/hNJq2xCW9qa06UlQhEh+nMCSyaoZAOy TwhxqzOxvPk/GUTasuoKU9QvMoM4ZSYXLfUxBnQfaAcNzVRyvylWwa4xY1e7fdfY 1lOta2y4jGyIvcdWVVUo4zxYIEg/FUqTIT6sRo2lsP0Z/yV4swBsYV6RRSbZbhl3 Beb6DjsC4bilgAt9GCb/jOFDpAdX8mJpyX16Ou0sEwn8Cf9VeiEJTyf4VWll2e/k dmXa2v+qgadfIxKW+eLlN9ojqNxvodw+jJL5p5LbZ/Lnc/nzO/nzhfz5Uv78XlaY wApvxCRH2TJ3pWAk+EqtK/+QCaJrEb28Groe0X9n0BK8io4p2hH9mYvuJPQaRH9e jXkrov/oUt9L1F2I/tpFbyP0fYj+UzXmTYj+e5d6M1FvQvSn1ag5otuqoRsR/Q/V 0C2I/kerbi632EI7DeJvHPcuoCj/pwNJJtN8PEzzWd8o/LVymk9f8eJksQCbhLca W+qA4Fo8erh6po8pb5J7dP5PMLencnKPzskwWS90nNs3li2M5nOAUQepVh6IddYu VhSC5eHi+WlIR5iQD0N5gZZn6QqnCqmj8hH7RWUIFQuPjE8Qjwv5uf7iTIEyIXDv FBI78pCJIXCnJmVeDvJJT085STmQRiL5FAtDSoZsLhfkg8QDBTbcr4tDasZhCdZZ EFjM5JtYh8u6NKQ0kOEFWlNOlvLlsmRcEjbJlvPyZbx8QmqMaTCYT6FTg1T6D9Za Ao7TRIZ5Meq8fQaU1Vo/lp2YzlOjSQtctiDypVpeS/hI/cLQVCkP7FEGpWyxND56 qFjK5UuUcjE1lr9IB+5O/gae3Of6KgAdGDmgfaAuPfVv7dT8xYRZMwZOzb121hI8 NY9EFz0jj5labWR8yDovT4TO6rje+KoJ4Wo1rk6egvrtLDrLPHXk0Opu1dfp3aT6 +U7YKIQwEfbRihM59CRBm5+RTw8ED2EbQvtZjSp2bUI9mvclA4FogzxZgt015bqh jZhGLU+LHHT3Qgneaiy1DC3VktkPP60dMOePiFapZ/K9432Y+gGqqm3TVmrDiEpu sBGfNl0fndkL/Qf1Vk4wOt5OwcnyUKgEMIrdkjKqFlL86y071l0BWy8yChcGlX0f d40FbqVqjXZ5BCJmYBtSw3gHXx06+IJD8DoW0+9rtCqdpi7RjDQiu3WtDdW1VtW1 rmJdwYa6KwPmW68WJWCL5uD+pZFngzxT9rawSBFWfgi8JxzICxgFnButbTgZG0d6 bGtuMqfURfYltYEmAqq3mWqP0Natggv57XpamduCx5lddnOKwl8FM+bZkFEk7ZXQ m2gn2+4MdKQv1pDPY7eKBApHXXO3ZPRubtT3pIr9zGp/D+x9m20Utdpoi3b/gxXk 8XBX3wtKpHciggtE06XutVtpH7P70kZpJ99qYhGUuw1wk/b6VN6CisPofSvZcGXk WVeIrejLEE8m5KEAvmynF9wz3iH030m2UWMgRnbdqkN8T41n3dbau5kFel2D1vb+ +SbaFfDkJLsGh64OvovvpvW906VoifGAXoPsqbwG2cv3oQKMP5i4tkwvJvbDYT8+ bYSnZng6wHsSkCQvezAtQx7Slukjjr3BCQf/xuQBfKrCXGVj1UlcmMHBjLM4qUFz HlKBcp8TRycQ3W/Qi8XRMRNHP6zj6CjG0ZtEHB0NxdGFqVJxorytH5NYi8WyCG9u NR7aAkTXttX8qWIsLWmYTWPi6VCojcGaFQIOF6cLkIZ6qDhrUsZVuE3hjZtlGwzN 7ZB8WGgzWgKWlDys389ePG/nHJvU4GLhBESZECUezRZyfdOlsgjIhjFQIyb4DAwg 3Hw8A6mekFObnZ6YorR3AT8TgFP+43B+dLxwWATlKhE7LwJeeDWJ1UZEGQrK/GN8 zufsNGSVRiuTO4GfSl8F8YhYRpZ9IgIu5LKlwexcEWJ7ofWR0jjZRL1VyNyeLkDz jIt1yjOQKw8p6WP5rDaECKyP4qvKLpdIWTUVFAH1RHbO1ESAQAY6XHyYExF9Npcu TMzBukdUjsndkn0/5adjgrbMlIe3i8LVxmTmdk5yzeeOA4x1KjfQ8DP5rFifzEj8 oempKbGOwQRwB8iGxiHrml6y01PFTH5SSMpGshPl/KlJzPIOkgigWQhgMVhoVSiI YLcopflWKq5QhmRY8wHXnMi7KtkY8KOwtg7UfQ/o4uAc8V1sBWnD9Fo4hBwdnzoo Wl06h9JEANmYRBgOAHRvS+grEc5KT/IO3E+BdhyiWyDO/QmBH7B8XN0dGSvOnCzm snD1RoXZ6gKJRtmFkEqVHDWrfCJSGGv9b9gi7ch4qTzVn51Lj5zO5y8oOgcaKhR0 cun8RPotUOwQikF2jrqRelClzbuqCYXuh4S2wIthb8OkLXV3zsDqWdsxBA5UgcAQ X4KWJ8bP54P8oc4ph7mGyUtKZriAi03mLYBSN5gMpBwoTLd71BaLq0UJ/j5cQB/A yoMGR5CgwcLHiznY+8lPIhQph6ayJbP3MnRezKQTctGJs2cZAWJOmcqOu/em1Jvc o5Cw8/hcbaPCZC2Ftyz68+fh7kKJpcTIjg/p81NF+B0SvVVCDk6PTpen2LFpMWYf my7k2XHRFQ5OloRox7Ol82PscH64NJ0tCWy2gL90tWgpuxt6463SNofQdQouVrFR MW+d0UPHqUn9iHtd+oW8x4wnoqR+xqLmTZWdLOUvjxeny0PkSn35iQm47jEb2F1x HdP2u7+1PZfXO/9qey4ydk3Yey5c34I47a4ruMoaqompVUgtHtTV2e9xxuv17nuD pldi+UxlkdDNhcauyCs1zuKtiVLEgtBmgNYl7Y3oVn2yqZYrrSalNcrbzKIJ0uH4 XVrQ5UieDJHj+qsWU/fgWkEMdg1SDWn53u7X4QmBeF/GcDmVgLvOkkmUdwgmbXbG pUKsltsNdUFIm4CY5DgLsapC+maQlZ19fbdsFbGehZxJoVRnMENtLbbxOvy7XpTt lJJXqILOmTdUVqM2pEZtNTVqv0UNiRei3uPXLiaq2dmAQw29Y7KMsqDWWFhYI4IF aPfGHIjwrkBH2GRnYG5RrX5vMF9msz5Dq0/qAxth43p5hCNw9Xie9u+3gFmXZNae ql9odTVFSlHtfaqmreh320J+t41ympRfvbSwh1j46FfL5OrQnL4J+HYBr6c1dQx/ 6kAewq7GXYDE3Ua6xNKKNQZrWV2ldtcTfeWJvvbEHZR5UL15I7ALUW3bQcDrE7MS viJVn7YRDYk2LXEAcX9ia2WKXYlYBQrhILtjkcA7nmc2wIbEGiUV7oHwvZZsYpTb J54epDO3/SksceCIm96fOaIS9JF3cO/hoJ2Pq52xl1JV4pB+cojyrmvkoCuKc9NS ddCg9VpdbNZ48BUVqEH/4/DQ5+sk9xrMHDysXo6Il6PqZUC8HFM5hY+g6INLEH2Q MuiEwFwKjE+HwqKLNyO4FpQrQTkKelyKw1HQlHoBQdPqBQQ9oQTtlZdmKHfBAu2i 3AgEPYrukLG7oPBv+ABWgrGbuuNmkLJD5vTG4yMjXu+I+CflrwNgIn7z5oreb27e vOkaXFFvr0YtWi5hGeBIiFIOkH480axtduQ7Ui1J0tV/kZ7uWKDgdyvHyDhxQi/2 oCHEpJXvhBpvsGLj0f4jmIOf/LZWPKlbsZJ89SlLlZNaFd+UaEjZb0sqX2ESMEWr T4p2qaCsJ4O2PImx3P3CFay+nta4FmGxcDsafKAdBnU7nNSXXU7pM6Nz7gmVnMxO hSTcVgXeWgWeVHCqcu98MxzYxVeyWIFFL2cn4F4NRnAHBtRFRD+qTreiVqKxvFoW gzspmCsfC867ezPJANwDCFX6mLyb1LqS+TMsOsZa1EHhKR+mSpnlM9o6iNlLSQBF CVQ9F76JMvkqBK41dJVvhe/7tQ20D98uRKtpUNdusXHq9f0a+d4AuUIUmwbxSQe/ DRvztLb76VQA8bhGPJ7CBcKZDvJpn7xIBt1gT+337QiNoxXj1g0meTcl48J7NTzQ p+0auNO57XqCo3aQrtkZ0W26JsPTh67B0/b7LrhJpmgR3xx43+U3me4RB7zqc5YE gRK7dAlLjkCJel2ivgqPBl2iIcQjo+XIVJEjo+XIVJEjo+XIVJEjo+XIVJGjW/Po rsKjW/Pors4j1JYN9tmS05Z1ds8WNmgIBGe7/LrQ5V5k8gQm+z3OdLweqrTRxPLI uDFtlw0KUR8ou8sXyoiJsEX0Vl8FPV3a1YMYD2G4Tv6+79Mh1Q9EJ6XqntTD61am Vh+he3T3Bu/RUdYeln5K028k+rMp2paoZJen9I2jc+ZEsgA3SRStczyMhCDPoDzh dAezJzN0X0fJLgyU9T1YDy0PJklIAc6FRv+nzPXp4eq34c9nzDUuN9XjrE71yBml ht2b8vlQzcOm5rwk9Fey6DC7TNflgHPguBwb7yyMsPYdtbwJ1UH7ET0CDzrv3ebd vt0lDZPTM9Ho7TXpqHWJ7K/WpOOLNOlYyLCjxrBP354yT2tlLhhlLrKZysqEZblQ fVEmCyy6NHPvrWktem5Pix6txYT9DYFLS9Vi4jsuLV2Qlv+iln8kIL81QH6rQ7QZ hxACFFKQxF5F/4ta/6LRP3eHXbKwiEsWQy550Rhj8o4b49JixpjUxijJm7VojDtt jUuLWKMUssaksUb59ly7rLWZgihdalOWxyYHlurfUyGBykag6dsTaFoLdNn4Wok9 WlkWezVGw/dMxkpFkTwvh+SbNvLN3p58s1q+OSNfeeljwdwdGQtmjfzPaPk7A/KH ptxnteTPhqbc5/SU+7zRKgt5kd+m1ZWQbZ8xsl2habiLRbPsTWZfLn9Vf5pArANf SOFd8/VaGkLgnVzILTth5U3ZPQrFup+5Fn1uCRbVH39Q2WpXIxLyw4pX4/HepLwW yV/CnHxPsJe/L5sMnld69QEF0qCQ2O93M4JKP7iqtzoGBtHbKmCBIwYsE0wzVEL4 Ufxuy3G2kJRsnA0HxelVtdOurOORv3mWdUiLIzDkvMDCgvgoCMjZyBzd7rwM1DAn bqthrv2fNoxXuWGuyYY5aowCX8v9/26YOyYDNcxrcqKAbEA685bpgK/zH/M3KqQD vqkj4XmdibkKxgJB8ZNQPu6bOnnwLZ08+Hal5MEIf0cXeJe/R7CzsN2/FgcRfp0v 8J/yn/H3+c/5Df4B/5B/xH/BP8Y91kNpYT6YbaN4ByrCf8l3yOzpzsAdqPsA9wnP Sty4/HlQ/hTkzyVJEGMmCfFXwRNYK83wE/xbLQnxEzcJUTL4Nf79TYZyPX9LF7Hw 5VM8oaKXlYlvzMuqxJ/Ny2aUj15abAbLsT562YqdhV52onvRy6O4v08vD+HmJJm8 n39GT4f55/R0lP+Oij6Cl7sIfJx/QU8p/iU9pfnvqS2+UgurIg3fF3Evv+BehSoR ehLRl1z0ZUJPV74CdoHQTyN6v4ueIHQPol920TlCDyN6xEWPEXoU0eMu+nlCP4Po B130FKHLiH7RRc8Rerby9bNzhH4K0dmlXeKykk+/1smn2zH5dENjRDwFk08x73Gb nfB4q/ELDyiufcWWVcg8DX+otdI3mt2Ptwa/Qhv48qv76WH96UvIg5Q5izoHLZig +reW+VGOhIaCvzzzI26+SCkGnvmV8kZpxMNvS0VNctEgo7upgQ34Vlahghr1LT/6 RBFXEWyNnCrMR2Zq5TUYiB1Vs6hvJNaZbyTW0z3XLry/MwdrL/ooWZSGhEZTuMkU noHPOarCzbpwCxZemou3ahffofOrd7gujtm52/qGhiC7lW6B3Wr8OAFE17oinZW8 nDJ6AzTG0bO5nAWHb+Va35Z1P2RrJzLhR28LxUL+f9t7E/C4rusw+M7Mm5k3WAmA JAgQBPcF3DeJEiVuIEgQEjmghtRKW+QAGCziEAPPDEjCTmzJlkN6Cb3TZhx5S7zG a+w4TeIsTpzEkZ0mTZo0dePGf9Msf/427d+vTppN6L3nnLu+9wYDWWrUr7U84Lv7 vedu55x7FtPyLYprudZ2g/ZvAyZ0F2eBF7T2lA3feozpvtI22H9OBlazlBjCzQSb JCmwylgnBlLa3FaJJUZQaPp1SdMQpaSJ0kG+blp3zpf20dJAzmf4IlVEV6uugfcp kxUEld8g+cuNuU6zuYOLbg54+nG/aUi3eMJqsUlXlQGK7g5YPLNyyGPBb1YGQpug ny1GP29L42Yl9gNDqDUaQq0IodYICL2o5pZEN7cEm2t7KZtrj26uHZvreCnnf6lQ Voqc/6ULzv/SsPlfCv1c9lKCZXk0WJYjWDpfyuZWRDe3Apvreimb645urhubW/lS TnoPr6cnctJ7Fpz0nrBJ74F+rnopwdIbDZZeBEuv0Vy9V/tqdbXvgat9E7/a94Rf 7ZY5+/mWj6ZFmZvPJh6MvtmtIvpil3hqwMK7Ha6EGIFXKK7WFhpVnxXbRryVFx09 yC+VU9qed/KwsakymSkIM82vkQMDwdC4iIFNjORJhaha5hDFT1OpCRU88Fuog5wy tI5EOFcqFoevqhjLkP74VLFI+km8A0XRCdKUAtH687pFU5SbYibzY6VrUrGqXLos 40Gmvt/V23JiB6x+uKmgc2Ynmt92YcNQQFXon3C4TY3mq6Wy1c/8jAU6GQQbBJRS 5O2za5NTQv1A6K2UC4VpHjvLaRzhoqeaZ3OFYrF0jY3O5afZZL5YGoQs4qtfZBMf w6C5EO6sAVBHQO8MjNBEAwlzBOwzb3pX0FiggfYp1PZMfgY03pS/AYVjmnilgz++ 0pDG9yReHNKISuBaY3BNGCmFzCBx4EmiiZ+OYaU3RpcWGuPibzI2JC0HZRbTgQa3 A42L6UBDaAeabq0WaHNiK4urk4nF4BMNLER1BgVK4p7qTIvujK4pqjPNsjNw+cjO tIZVsXqBKnjhPiCZ/SVJTlPyXzv/dfDfUv5bxn/L+a8zGQM22PHh21Mid4O/gsd2 8V83/63kP1G6h/9W8V8v/63mvzX8t5b/1vHfev7bwH8bk6Db7G/mvy3818d/W/lv G/9t578d/LeTt7YCW3tCtNbs79ILeTcoJ/h7QCfa35sW7sP8fWnhRMzfz/+ZFzLR TGS5Oy08tvkH0mfmn2b+Penvf38b8+9Ns1+dZ+lGrP4uUf1B/74kqF7DIA4lmX+Y /47w76P8d4z/+vnvOI8bSKqS94qSJwA4y6hkOwIKAHeS/wb57xQBc4j/BviwmrB0 fVf7A+pq3wtX+w5+te+NpNoDrm7mW76ZEEVv/iVrr0m7B0rqi951inOxLq84poMY 414WTJjj0nOZwzSwWQV2Vn4ZWJkHCjMFcS6PvvL8rzwSX+QpGuOnKFhwTfNtyIGb Aguu/0XZ/U122pimaOTrhs8CpzWfSGtL8ePtpr1eYQYvYCjVLnwbzE3TQ4onbFLG NZ570ERcecIN1/CdNJRKVn+1EcukeMccn3fiRC1J7S6mQ3oq0OYDzyibgDiCjHyF Del8o2XNz+LxJcm+oTy6cV7A3CTfnFEbMWAYAQ5OsItD4mutcPaG2/3Bmppy9Dyy xKmp3oOgTR0E++Ag2MYPgn2hHOoQzfz5ls6EKHjzJ1hbJKM6pJw+BJSLLImLVnOD /egYjnQo1Ya3fNSF6EibDqCmrouWX2k7+K+C3OmFd7B67R8VBjeNzbDOtE+UJvOg ptCdrx4JM46l8u3a4J9+JWw0hTxSfBHCA1KTEsNsdippJqWyJmBba2Sjk9CW2Axh LjgnP6HblPtdMrIbhNlS+EqFLFY0D5WSL5TNkVmaZZZMZBZhAtyUtHDHvMCWO1fv rlqidtV+2FVb+K7aH2V0xLLEMN9y/zpR6ubW9FdrWR2xCi1kdkSYkytUTZMjwqhH lNUR2yCIY4NEuhAsF8ZJa5zva23mQZCjYOKB1McFrVmScePCTp7MNcSHopIhMD47 xZQZDuFC7uLFShX1yPkRwD8eycMJAZmlC0PU/IYo4azgNPmkFNmxf5A0QTVQdigJ f65OFa5hfei17uLFwpWZybyg5MbYCf1ZzU8IUmyqcnrqKr86CqIcQ+hD8Sn+B6CA ZgdFXMVx7ChAxudh0vQtmS+Ohnu7FPWji8bJ0jWjH9S/KicldUcDSJbOpX3ouf72 mCgtnH1em0Y7jnxAI9Xp4fFxsVTw1Y+jSHpGq3z2quWKioRxV/mcccixWTQYMiYN glTHtN0ETOFU7ewMlBGZsPDYlMqEKdUpNs6bGOc1josaxvm3yDQ+pRaBZU9SwA4u C7mUea7zpYkJMIBRxY8JI6qCTmcpNGGF8A0UDR7ytogroty0QsKElWBZYHCtNJgm MKSpHcOsI+xWbebEsXFg2GOZEpeeUPApQ3igIIzKGJci1IyxYm/I3KPFQr48ZJdV QSpFLczOCGAeGxePxVfRnGYOjU7axiflZhVmDUYv81wD5fyEMKE5OyNHQhH0JfKq unh8RfjC5RHEtpKfs2CcBC3kVMn6jemxlWzn2NQChU5cr/Ie7yXjj7bT4YK5bSpO zBXxUC7sMwRQCWlAdFRYrUCLoaZ90bqNYeqHYdjw+8aGpsXOIvs62oCOPhJtSzmw 0YS5Uv4P5JMbD2NkLtNej3kpmE0EEoemQ6zyYHvqUxU0m8NzHJvEQ1u2YYTMLY2V qk+V06wUIoy5MZ9r1XaifYr78JWG2d3sDmB2L6vFCbTR3kWY2FNhdiekOIFEtu7T +NfiDVCQDEGSWTIEhpn4ozG7QdHiJ8lHC3iwpNSs4TLNA5sUMgEoKGqoXdmxV240 DTFXw9VHzF/mCdMUWr+vdu4VnrBOQa108+Fw4u3NBJiVxIAjwXHTOGUP+IF5FXs5 +0TZV93qlq/lAQ9MIOEH7o3E2jKVmXuVHPJqLJ8kL0mW76/L1OIaz+MdogJrUcAS erlu0JiduNTFwgkEbU5oV06VLf+73kSlewxrntH9kdoEZhc21uiCzFR345tQeCbd F0tdzSOnaA8s1BQOlXRiLdPxYPt/M8zQv0MC32CVoFXPPbSwE37fYMjsTmjz/SKH kpGN0RBD1oKp2SByQWNbYaxJU4N6lcWDOI0vjyRvui1LFvqXMn97QFV6lfb6EENr +tDGDn0akO9ON0VJIu1UwsNfdKXOE6TsK9oCSd0fYkKS1mdSJj0taK4lMlX6flpC fB5j7nbl1NmwNovFRC2NtDzF392O+PpHwalU4uwN8ilQcd1B7lHroRfdm/ldDNyb pQPuzYQXuxyTDghQ4j8jfI6SmRTF60kKNd601mDsVXZYQa/RsM2h3RHwcIQjRaG3 2pQ1fHE2G55LYf8If5ByCStHbCthLadxz+g1pphxcWMt/zqyqAxFcHstxxdcy3Fc y3HlUW2BtVwPEGVNxnq3XO715ozTIKFuhXZn1bYHUtSqPaDf1gvCQaEAwmlkPhAc 7sEr/NURrxn3GjfaVpovoQ+xV14je0MLUeI9vCd8vBuZass4+feKqnROdbnucS7X z7hqJ+u1fV9QdVHmZjcyFMCl3bQJjQap8N1wj0nuzyFz490tUQYrdpMRy4d1eMhI O2JY6OEYxH3QFTmEI0qgPVFCivJjTOV2TSyLLcKDbdaxckfgW1jkqOnyFFs7JnZN VsUITmi2UaoRNMMsDw6bBfrFzrIKNAcLUIketM0LWkhAcn41BhlEn3+f+nQ8avm3 G0jAABg9MtGCE/LaPblQeYEWDFrlRcwpeUoMeYbv1Qc8YXOGAqc9ZQcm5mexFgwM e2j6BQIPeWBKhNf/LxfCa9ptvMYZ0rkFMZ12G9NxhnTeHNJyc0gPm0N6xBxSlzmk R80hPSb300ot8Pq4O5/7lXvvlVnFTDX5gkHzJ0+oS+TCQt6R9X3zKifrAwTp7iyd JgoPNU+vVyvzSjt02G7igmpifYR/9ZVZrf6uXH8K2n8nkzra8sy8aBwgjr3qx1U7 lyLa0YrlebsdR7X8yVqq5TWU2i8ZSu216h8L1F8wVdcj6x9X9U8ssv5JXf9kPfWP 2fXfa2kWLrNbexwO6uWaMsmETMl4QOVQT/oUOUvtQuMwUqjsPkSizTWvngumaqz5 p5wb6bXuMC9LCw6H/MPuYt2DngKK/pWAZtK0vENKWVJWBEG3GVIA4p9l4Q7Wr3Dc ARjr1UNyU1ecLl1idTYiYTED7Hp4PZk91Ckbvmo3fC3Y8DWn4W01GzZ9uF0/JOE5 59TxVReer9XwfN2w6q9CRFaFjwHjDrrzeClHuIGLRbTb6yrM16mavB8KG55ScLWH c4DJzr8+cjG8oUZ9TzuHzRmNsfAb5vWGrz7bGAE4shV65j2s1mqkVp4JthI5Ca9f /CRQiTcGXQvriY3q2psiC4UBlAo96xSScqBdALU3q7PhR/BsECS5OBv+WGUzyAWO I7ZLgl9K8MakbiNU6QFGLy7zJcyMfLOgIO0uYgdukpNrfeZ4/ltMRLZLydm/FRQx xdOoROK6yGpO3H+bmQbX/g5CCIJn5REFm7cHzsotCh4/qh1LC3jEYgjrLWIgAe1q RZICJfsss9kTkpRZK0PA0XDYKMS+ySK8bwG8t7HwPMHq1g069O/leTkgY+QH5ExZ 8AiiNe8IxLxdX2vvNGkn6XT4XQD/NUzjdoFdSMXf/WKKz6ni7yG/NF2GD5zjLqfz PTaBoo+GmtsFJCbeq1Rd3xfuSOO2/37CJT8gsoLq5R1Tf/Mo6XySlqz8Wqm+tqiv e9BEJq/1x1RvyEvHB7XmKPN/XGuOMv85rTnK/A/plpn/Ya16yvyPkOYoBD5q6oaC O0L4+kn/4/TVIRgo6F5QpX5SpX5KpR5XX59WqZ9RcT+lvjrV12fV1+fU1+fV10n1 9QX1BfMDX11CuRW+lvsfo69HlWbrw/5P0tc5v4O+zvud9PWY0nt9xP8EfQ0KDVhS pf0kfZ31P09fDyr12hO+dMp4yj+pNGqlym3O/wJ9LYvULz4nCY4VkVnOyyxDkVmW yywPRGZ5WGY5HZnlEZklG5lFcb+HI7M8KrM8FJnlMc1Dj4GUJz+3OLROcRgP8vk4 z+eui8PxBIf0AJ+Vc3wGlwP/r3/4dhecaP5H/Y/4H/Y/5D/n/7j/Qf/H4LzjqW0i tY2PcRkHxRCseR77jIjd6n9M41LoOdPvQCmqTyCS9knI738Kdod/HPaF/2nYEf5n dFnyl4m2rP3PYtnPYdnPY9mTWPYLUBZ6flzeFnQmv91Whf4SaQxPUPKk7bBSJuct Xecvu8mjlFywHVZ+qV59459Rcid3gdzJ1pYY/4qQO3Gcpcy3PP2YKHfzh5v+qpbk iVNsES5vAr4awHq89FHAXKcNwvXjbLEI36Heclz3ODPaNyI5qzH809RwnnPx4mih WDxlBqRXDUOaX3iJqBaMwNz50oAZM1oq0repUoFOP2SM0mAI98ljOLdxHehoqZGK 9JK5KL85ZXp1132SMbpPZUuhhJyTQMekoxI+6v5iafQyK8KjPP7Tn69QleaDveHd RjjxGMjPYUccaSOUNIF6ditpkGPlsnCxAH9tcSQtmyC7QmHpccWQL1A5KMLJAg6C jByzVSODLbQgZEwGpI8QQzoEFu6xaelkxHFbAsIMhnOR0vSZEh/NGaFWL1tWMbJt W9GFXcwXZyY13HdLQFH4bgpfvH5FVCQXtrGE5zDhTF64nimWUOFH+HhQaxICO5nj TCTMzYayAuB6m8nmszzS1Hfhw0aHUMfNrWXEyR0mo9TmUVGnrb2HcbmwJgYCW1El qDjlUclWkzI82aDk0/A4HkY8IjsrvH8MjwsfL0PTKlq6Xwm6x1HOoi46k4jbQvp5 FWnYOpSibgkpJkiqwPbJFcYL/DQbLahpIjGYgD8Zy8uK4VxFeWgJeJUh2Tweqws6 Lm2mKmJKRycLo5fPBY4u072V5UFmjSmcBaCa035fpvlugH0S5vVFOiGBDCIngltG ywsi4LPI9VTEZznKWVHAwVGIr6LF+CgSLopfvJsiHjdgxwCw4fMRAcKp6lygQjpm QhwcmdVBBNQmvgKVydMI54eONPIzZDtDqhg5whwjTUCjtX0jVQJ5TB9VFfsY4cFj Rqo6ytT5UXFixBUXmk7u6QrWUYP1GQdNxY7AC1OlQnYLAag4MUJQzUyHEvYpWHGj hIi7lUPOinOEVcKicUacnFRBsKxdzC1Rp7sqddvpKFhbAyCQG1iodfi00itC5avP v5Vx8Zr+rvjROYHx8iRzIyoh2UQ37JiATsFC3qQsV4i2/0N5P2vUyPXQSOoNhorr OXaSnWePsjNM7whTFM5Y93qJ69VrzLfp58xaLKF+zWgWnAPKPl8c4DlHYYTOa8hN ZUymOqdfacJ8cw/+cwrzfaA+J1LyDX09u70ColQR3WbjUXgYz0kFjmCp5shSLbJU K9r20NIJbQiMJX3stUn1bMlLdIhXemmLvJ3egm+AZfAQR8NeI5mht9OWQ1oTWR+3 ua+eG9FMDgI6PXp85gWH9cPyiiy2Q1FdkhOto7rFzy640iNJQB3VI36qILGjb2i7 /KuyaGCBhH5Wk0eDHvQRlGZ3QlxGrclpz0X75rWbp7UBfuwKLf/V4K/TXrfw38jU gE8NTK7lYmodepJp8NfzKtaDpoy/wfY3tRGmlVxI4bpsgLWhWNC8TJ8FiQxAYmkE JDIWJJiCRKY2JDI1IZGpDYnMApDISEhkTEhs9TILQCKDkFjC0tv5keBv02Cg2rZ7 whSx+6iQgkeFFHCa4FHh67HbWkMz/AFC5T0lRMD8HV4KRON2DqIgyw1wDJFi/i7e 4u6s9GAtvs8Oo1Mc4izt0WKBCX+v6H6j6bkbDos1rrifR/nX+/vE+8+PMOwU2vc0 ZBKTJFSwRYlbdGab5LMEyV+aCpyHjIom7IpQLLfHqog+hcserMsXndoPa2EYA3dB VvJld7fwcgFfB4RcqfWI8skXpPwjQvKeweztFqHSDfw/YBcePIrOmXCtoaBQdnAQ DwKh+noWJpNXtpMquy8pvYffDy8UFDjsCedWFDjKf8dkoJ8C9ro/HtgJA+qR5LgS ynxtiClge608pqB3IjsoXmFEyhEtFsoHH5fLyKhqEJ7eTgqmOongOrB7/7wS+pKP bFK+55RgeiuhsGMqfZYe4U4dtNxG6JOkFzbW3QTnByiEZllXS8k9zHTAynQgq1ze ydg08x9EV+5U+RD2o6GPLUtgzGlqwBD1PaOjUlaUbK8zO+isZfcyTAcvQ3lnoLx7 8tRpRFd0LLiUMqZ6ODc4cRpUnynPWZSSPGUK0KHKdkbnsE7G7uxgs3qhfghOr5z5 7prVJ6hc1aH5E+Tk8RwslYR14sj3ABl/z6AUnoSHy9MgWtQZcrhYNt1lz88RoE+h NeF1rDM8XU3EBGbsYs6QztEkuhW56RIAg+iq6AVt5p4v/buNjMNmwgGjKzoB1nFM h8PWsT3tfRHrGHFfaxnfL5axoYvwsu6TQ7hPMny/viL2yTJj+lLCixJO2YLbY7G7 wlqltvOq/1Ub5hW7NS6Tog/4ReNX6cM0HlitR/SqlKc5KJGfT9DHIwHZEHK8BcJH rTFVPHzb9UZtu1697eDeOW/0jKIeUaVOZh9QZJQkjOQDWuPRyA7W3HD2ho7acDU2 dK19+Bj6XWvtY+waY5OMSb9rn0vS0Z/spI+U/PDlR1p+tHTqewI/GkwPwOhhqtkk 45ojCLjHc7AU/iymtgF44qAzXsbxMT/RA7EbZGxnSM7O0JxdITm7QnNeCMl5ITRn T0jOntCcK0NyrgzN2R2Ss1vmFEC6RPP6KvPMfLV5Wj5pnncXzfPwUvaGdsKVzxpX /Ag6Xebr5gKTYDTqX2HW32PW32XWf8Gsf6VZf7eq/y9YkMaWHA+PaJQAxW1lSHUG yWgrg98ZJNCtDGnKcEFOrZuhpTNIvFsZpCtBk+C3MjS4lJZUaVLY8+bYQvj195l9 pKujXpFMHqdOUsP4dZeXBGsTHj/oNHdqCE9R5TpxCKkeT9AdCaCdUvxfqDg9eEe4 KMC0lI5C3Zo0VX7ARLh4ZftMYu05KWMc9xqg8qQXbxpUmhcZLykCTRZl4SD/f//C bUv76psvqHOMznB5RloMlAfUSS5PR8lykcngcS5lhQFkzg3RG1a7vid6w2rvdWrv dWrXaF9fWO0a+esLq73Pqb1P1a4E2ZeQSpc3zZJC5PAdcJIm/V3arFDS9N2J+9rz x1R6ksmZBvI5hRToc4YhUlKxwu2zwNpujQWREdGgl2oPqXJYOvMI2wRfidoEIlDI wj2ZZthduEU2RBaAHiTF5TjMFpd/de08aWcN3+doEH7vBZqpgVsrxUyt7mOt04Vr yBdv41/AEv+jZveqjQduYXX5rpAfq+RHL/A+BAzb1dcy80Luljm75EcHKH62JqT6 MCExyEflKW12SrNIaQOdxFavTXKjxnPySjdjJ0TsUltcvVHYFFpuX/7L/Rbg0LYh xrOCuclNkNw6xIt2glB9q4k5PALLoCmHpVcydAUZzNGSExUsgcXVCmutkYd7OgVz DWRZe7w2ibDxhJV2L1aKXtgRLTlDixYG63cayzgFSH+TKnFK7cOmwAGI4OMda1Id c2mGU+2k5uqyVcQqhlXon/R3DdvJmgIQp7xAZcUifUgu0h+fN/qL17nvLUWk/HFf TKcPE6qhgpRWk+cPypKNuCTTggEomT+8700EVIwMkjKDCCHV2ywu6PDBGfzEk8Rw ixwjI35cQYw2CSzFBAy783Q7YVnmNHr+ZM5ZbpM5i+MY86eAdIrF5MnY3qluEPn4 8TTtj6fgjeYB/7Jkhiqfgg+QN9mEvz9rXVh3CZ6iHSVZxPzzisTfazCKbVQ/Jaym i04PS47qtE1/JMBPn3VlJjTZIy/ZBJBIAOkZNI13GhZvO6yOo1pPIcEAwo6nO+ib 2Y5BvCUCBQKzIDetnIsUHu9LzLN+GVKZgiURsSDE6sH3t6KmIo3RWRd7IpT0g5pf I8T2iQiMExGYIpl5PENpZSwDVi3AaYnUh1LUqjpwXXoWwmVDC2RNHOMqRETx6poF ain33DjPcxcgXbgsRPiNFE5Q+Gcp7FH4P4nb/VfhUvawOQ6javbU6efQ16EVP5sF Je0+JvcSW+hg4ZU/Fax88ZVsjL0EPfkec1YXXDBi4uzoptxgaPwkHE8Zl0Yt0z0S UkYmhtcoU7FepI4yXgtO9uKGBkgao9V8FdKvBbXr3x53bpckTHDSKANzM0YL7Tqy xJBCE58NCy23dznL7bed5ZaJ8X7+VzWZV6kBuS4U/ygkXUz54gHzlsi2Fl/XodC6 Xly//v+XZy2aHYtYkWaWqHVp5sGWGml1Ng69+MUpqjx7g17g3vxPIuyfBRSDhz/w twGko8lbOmigEVsZIf5vZj8wXvFikaT0WeiQONZIF2ouarPd71Lx8E7qpY0yMJql MaMiL21VdMrhqKo8HFQpaEhht3a6HP9rD8Ha/IhAKwE0RibilZ9A4wQGMC1k1X4w fpQtBCR1r0XDGlaN9Yz5gXkbuH/wgsAyl3gdEo9+nZRMafBapXVOr21YIek2OtoF 4OhGT6QcN+wWrtvMFd7FVz50/PWDTnxLbtDCeB70tCYmEjxJlCDAG11iO0BxAm01 5ObyISDkM1xs6A3qbfV1t9aBKdM+JqSsZq9MC7cN11kcxZiOCyE49sPU2muotXbS MJbmItqZZnyrSXBxClJa3UN1PWJ60iRkKk7K+Q7KozTBl4mepvpYck6Qph7I5LIR pqaCE8bGVCQ6HSTz6ZxadmHkjKKG4rybjUyT/INaeX4ZukVjCehBHHvgxwiTinUa bKd2hQIl4A46YlmMgGF3M+JRjAXS4W2rS6a/MxZIl2BPr8L9Euu8I2e/x4gZp3GA R1hRZxOjTiYDMX4gpsFuqjfQ1GoZI+AWk3B65tYKAadMH/PHCsVq/nG+IsW/Z5QF tfbsDf1I1mxydRs0VzfJibob0uZPyksPhhKhKLshWBsPKa5PHOzED0qq8lvzGNko D0gqcNYp0CgL/M482jiKy0NgAOmGhJecUIYM/DfSqvPfBBTPGKMsp3SWZ+0sx4gP mTJqebOdpVdmOaUsVfg/YmQhEN8IqPpOKVXfm1oldcS18PCWgJjFDa0K+xZdcFo5 8Z7CxzpEDaUx4yllV6M5K+fN4D1o0Y23Bvr5NtXPt5uqs04/fzTQz7fqfv4oFhRW zsfFJQZdepvnuUJHARbg0wuKj2RrMNX8grTUFvKgCZPmCty4VrtK8xIG7SQyFEp5 yecxOLmNM9N6NqsL/LcC4D+hwP8Oc7Yd8L8zAP5boRrTI8IImr0hrQMkJXecfOZV sjlDTiyPC1q8O57rrGuY7woMs0EN01DQvuIO8z2BYb5LD/M9t5pUwZKQPKoxzsaI cTbY4zTbfm9O0uOEXRg7qpFZRw8lvC8wymY1ytt6lHPuKN8fGOX79Cjfr0c5V2BT rJZcAA2qOXpQH7AH1UzGLuPRU3cn2qrMjymrMj+mMq1ilqgjNYu78IMq/49raIy5 0HguAI07GhrPITSElYSxaXaLzBtey0o0Fc6IB6L90V+z/dEP1vJHf0dgz7eXQz5n RAk+lpC9QJ38UDTIPqxA8GHMxM/IrzOL4X2QuKaBIQTOTpo4i2SYZia6H7dpD8Ut t7MQxXCKhNZ9gagljAzD5mVsAel1cH56ckwf0Wt1LDCvHw3M64f0vH7UXBD3EtTn HKjHAer1nDePB3bix9RO/AndVN7t408G+vi47uNP6tHlZw0p0I9l7bv3Y9rm18cD /ehU/fiE7seo249PBvrxcd2PT+p+jGo/vJ261eFAqytUq5+q0eqnA60O61Y/bbR6 TbW6Qrf6mUCrParVn6pxxn820OpndKufNVq9olrt0a1+LtBql2r187rVgCWtLwRa /Zxu9Qu61aJutUu3+sVAqxdUq1/SrZbdVn860OoXdas/rVst61Yv6Fa/XMPU1le0 Xa+xamDv/Uyg3S/rdn/G2LW6XcNy3VcD7Xardn/WKuw0+y8CzX5VN/svzB7rdrt1 uz8XaLes2v153W4lAOZfCLT7c7rdX8B2M1Bymn0/JR4t40jDbyZCuZxY4JwJPlGm 7SbTflMOqSY7tiV3w3iZTcgPz5CYEpiq39hzXnToGXSv4lfI7goYpiibijnOM0jc fXWMC2ZflGBZHHvpUOJx7KUHGHES+xPH/lxKooky3QWhyYRZqiSFBG/50h7wrPFI 8ZWYHAxalKEpFbyUWcg6HBA8lix9ZFoitvNFsM+WjMrWlEMG7pB799qZgsN2W5Mg uG+h9rBbS5WoA96SKVn+KbbgsHjxgZekuzbvxpLT2K4ZO55ZesLOpsU5gPdaSljz aE9uNXRy4+7kViFr1ORWqf+nak9u1QJ2xORWF4RWtd7JrVqLafGTq4cVPbmL7O6i J5fe0yIn990xex6jt+6kmt1Y1OyG7GbiaevOnEZh7047RT6TdEUB+RdYsKqXchFc YMEOvUxbEnnyKk5bRftarv2GVOLxRa5jbutSKCU0uilnX1BIvBjizgKnDyLKv7gA 4XbVIdx+ybjuA9fuLweu3V/U1+4va/t2Y/zazcYRx78aSlmFk2/OU+R/Jl7lVUnH 8CS6NisE4etkxs7Ti/YqaLdoChpoP3zMstnRFN0UHm1fqkI6LKQ3dGnu10nNZtPy 6oQUgw4N1GPerOpBx8xgbtUVztjhruUd/DyLrLhdcbsjaw6pOE4VP7xQxQt2ucOp Gc8Yi9L8x3+qi/D7lQDK+IhCGb9eg+nwq4Gl+yt66f6qgWuOCaUXs+TXkKNyktDX R4JMskXtW2ry1wLj+IYax6/XYB//RmAcv6bH8RvG5q0ohPsbGuH+GmZoEHu0yv5H 4jZJBMpDzJQ46aZFXSGJbT5bmYVEAEYdEYA5RwTgHeKO+ho+IJuHvSFxouMtzCUm j/I3BUuH5Ho1q6euA0auCclOVDFh9dYna7HElbWIOOD+Mqa2BWybG0rEdiFAlx1A v8MB9GdFP6sxORh759qyFm66vKydkW+PrCwk8zxbRM2/Z9+DiXDhhUSEwEKChBTS 4eIQ6jCPFnWQ10AtcQh5gwwqCi7t+UM1Foh1tsVeMBhyYQtm0mVoauEci/l31AWV fFGdI6GNQJduW4IXn7bZee9VzziJK+wDSh88HnIaVM3TAKv1FlqkzziL9BPOIv2W gNXymLiuE9FYHhwOa1GGNySbptGskQPcf5ktVHdIobdGFarV0sNRhXj2088pGeTQ DGGdMJeRnK0P6Nmae4XOVkt9s9XyYmar5cXMVnhLkbPVstBshXcibLZ+U13wp1w8 H7VFfjNwk/dFxD8g48li8DeVSeHfCjMpHPOfV4aEv5X+baYMCX87/XEd+G1tAjjm P5X+pg6sSv+GDmxJ/6YO7E4/m1CBf5mO6RRJNjbDdaY63z98e6OI+R3/dyGDvxX/ 2YD/oC17WGHSPu4UeqGwCId+SnubSjuh0oY1P8+WgGmQH838o1N8DPr/yv89//f9 f81/f+D/K3hO6qcK5wKNfUw0BmPrBLMiFFhhBnpAYoOq6OJVrD3KdMQFIwKyr9Tm lGN+N9EsiKIpWbpXRRrD7ZSz++rILCtklicjs/TILBcXtt17KTLLBZklH5llpcwy EpmlW5JCP0E4/+Ng2OUPpaD8v6HL7ROU/HFI/iM3+VOUPAzJ/9ZN/ilK/gwkf8dN /llK/iok/zs3+ccp+Q4k/7Gb/BVK/jIkf9dN/gglfwiS/72b/EuU/IuQ/Cdu8rsp +V2Q/D03+TYlvw+S/x83+dcp+dcg+T+4yW+n5LdCcsFNfgcl34LkP3WTP0/Jn4Pk /+gmf4mSvwjJf+Ym/zwl/xwk/7mb/HVK/hVI/gs3+SYl34DkvzSS67Ne/P8q68V3 g/XivpYY/7KtFxeE4nNlJ+g/D5AhyUKZzbd0p0Sxm02x7hDjxViKuaW07eKL6LcZ MpyeqlQLwtIb2cmszIB1ROWamuced2vKj43ZZcPqs338ytBDs4VZYaTuNRfRKXAJ u6wd1E6CZVhyDDwzU5xj1Xx5olBl0mQsWcu1zajNzFYm//ltqT3rQUL9Lu+Zn7q1 Wmi7p7ayxGsANDh7LDlJw73JyP8htPBakkRIZ83HnJj7aB+Trh4BTThBAmkx7Vks 7iWHkBejhCZjyB1IgAm2GHkqi529QXJ+n5un7mfQ2Vl8K4vR5P1JhDM5w3Db7rAs HLrakFvA9zyc2o3h1QoOnDzYmyKzNMkszZFZmmWWlsgsLcqiT8utHlBl3cpSMFfC K2Ecpkt8/YUgNv1WL+4vyRIl6IG4Ik0Vn0Xpi+hrhqqrwIkfBqSYw1RI7n4YEDii vjwQZqUFI+Zj4IYUhEz4bSCkScpgCb99yNR/6rAYas2adwMdBMbtEpun0yG5uYo3 1i/SU5JrtBTSz0n7R83ksaLPgMEp8nuxzHo7SEGUh1iT1Q0B3+WDgGkKtoRsqUXx pxpRgjTVF/OcffE20RQHt+e4HJXtLkXvSgb27HceHb7dLvm/5OqId2MFWixLCrUK UYM8oIMLIgUPsl5SDgHTulRvm7C3gjTC3nqytweotwmSXZWyL4Kir9keYI8M0Mj6 rpUV6lo5ANfKNn6tHAi/Vh4eCl4sf9YgCt48Fb8r+mIJltNXS8hV8WBh7gQWvFyY U0bHwbpoafpB8j8evGQg7eEZxv+KWpy7RleKYZUsspbyY5RYmhYB/s/D00XxwS+S /rlqoXK+VOUjkyGRpzDGxkqn81XVglGLcRkGrr6LF0OiSuWpiWM/6CVJ9x6AVYLN ctc+ISz48n/zldGpKRE6Bh+VyanxqoDaVAXzVstFEUTv7sI+LO+AHBwDsMwidIql a6f5HBdp2HBL18IVLqtJKGpgvdIMnHb4gavnpTJwiokpbeCU+WmSNtnK4sK97ofp QPT1wVSGg4lHmWOQrXp0e8OdlFEuwhtC9nwj3VE1rsFGdQ3KTkilnOYeZCN0Urdb sdt0qQu0AA60QIklqkSbXeK9VKJdD/QZYvy3R/asXXa+IzJLR8BA4FL3gWNZTjtX 8tv1LbJc9bXT7mu77Ku0x9dxUOZcYeeMx8Ixm8aFMZvGBTCbrsghdyunnpFZFG3c E5lFUdirIrOskll6I7P0Gq7ag9f9U7S6Vwev+9XB634N1Lh2MEfv/tYeMp/ZegMI Qa+6YhvQgHBaun17A7vdxvw1/jp/vQY4rtUNYqH4G93oTTlh63IzuLkxl/YWiO9L twXjyQWb6b4vgxA0rv7wfm39Z+5Xu+Os8CCt/W0inzA0SoICGdHZ7VCLWd0qqfS2 TetfdThVytI7wkpTmW7EjDh4CI9LScwInEFyNFm5EV8JbsRDVuROw2+9hTFXTIw5 rCiqkQpn24o1fVAq6VivIEQgCc4YgjpYVRyw4DdILLgHB+argaXlwDwwVrsLEVQ0 C5UGFDMVjvKhtezdpOngYXBP0L/wZyOorZ2GK3QLPK97EeDpJ+2jZFby6gn4kaBx swOYrs0D05P5e/11JucV5vo4pe2jdUcLSKa1irSdvGSrn4Y4QY3wzJ1+GwWTKi/g yI1148j7FY58D+DIOzmOfE/AcVS5sLNwvcqxZMR+T1znuE9lqjRd4WjyhRZR9uYF bzTUeVS5wIQ3nJCiGlPmaONgoXSlUC0rjwLoKwj/mrbwbQdOyo+TctkAJullxHV2 XX5WSzNM/Cg4x+Ystw1ovl5GjZSq1dIVRv+QGwHpfIryyKD81xjYCHwLNFqOmnw1 mU6aIgkIA8MO8+0kPBRU2PFz585zsJ7DEAeQEdJepXhHz5dmAI+1PDRZbmnImZZw bmDFgIcqihkrVKrlkgwBBESDJ0vlK3ketoMT5HEHXCXIAIMMU4Wi6Y/Fdbwg4wWW rXwO6UwCi0Z/ORWrQR7KFq4ZEYUrI4WxkyVE3MEZE/zRDsSkhyyIJ29aheoj+eIs 9Bg/rsJfAPhonk8Nq44zs5Fpw52QDQH08GA7HJoQlIDw7cMnFD04iLbxy0wjRw8i kT6pblhU1b0K2himydLQ5bCamMZei1UCgB0ojBbzZeENjZNAnETKC49qtFrEyswV Jjg5wzefINawS+eqfPdDmHphbWBzbQ8UZkTE9Oicub6NWGutGvGBpW+kvdIopw0s JJnX4dVXBx66UNP2TPidlQxhj6ZM9mgarccJcoovxNjsFPtL8XocR9qE3wcZycVp yHVSQiMkNAUTQKHObwkmtELCkmBCGyS0BxM6IGFpMGEZJCwPJnRCwgozARCILmWh V6SvNNIJHj1IrbZOxTakI6BI2DxhdM8JPXr4PhyZn9e7Cu1JWOm9hInI53pKXA3R a3SiD3wwz/NN20/BLqXB/TVH7QyEAbz7+uvg7/pcoJENZIPVLeZ6IBAIcI/qD5rl TPp9vEt9aF8+6W/lga0ysI0HtsnAdh7YLgM7eGCHDOzkgZ0ywHE3f5cM7OaB3TKw hwf2yMBeHtgLymv+Pt2lFIEotSCItJjddeXLd39QvO8untMV1tufFWqX/t24alKw qnzxccDzwWgUBO7hgXuQCZDy71KVSMG8eyVqn/IPYiLvy6ephXvBwtgHVdaABYnd hhlpifffl7PD9+fIIukhvrIP0TolBPqwgXVupUaPAGiOSnMXUPQI5JWFDhJZckz3 vf9Wq1LhgstHju84CB4CJPaK6ZJgkdMLpQf0LFxVJY9IkcWUfyIA+yPZw8NmIYeb PmBMV0A980QO5u2kOW/QzG6lrRkn2RlUaT1FyD2pEKk97sUPWypCQ0eDs7FLHjWo vH5KKRjvh5lAquJxrVouSfn1bq8fJEFzmI8HOPROo7OQM7Klvdq/Rtw/jbbZ9jsV k9kF4ACctqya+FhKZEWh3MME+6wC5Aa3Swfl2IaB8hCyDIOy2Nk6ij1kFeOAHjI8 F+Vwev0plq6w36Q+nyNCiB7leNdPsdvbyaXLXyYM/ypa4vyF+fl5/xwov/IazksG yDnTfOAx0voX0WKajgjDndDHh7VJXeEcugW8liARhrl5V++TdPrDaJrAz/Aqh8nF fIKGCcQSQidhqndUUQ7Jf8RlWeGh++g5stf3mLgxIOdGCwPAuMftOCjxhH8BKspI k3+vogjBk+QLFa//ZsAzZM7DgWs9NGMTZrSuebjzSCZplYAn0JCvjuDEGadwT45K PelchxR90bkIKfqSczlRdN656hYiS3HBSeJ0RBGn9wJxuokTp/c6xClQVjsn88XS zgH0xCaI0heWiTI3/7/ksyFEKRJjoghTRTQxKmgL4ZtNJSEubfhrsxH7K6WxfPF8 OT9dATfEHHkdnyqCe0lOMl1W/5JjQvjGgiIbfpU54puvDk1XC2VhFRiDAwXhZnOc UzEn81emipxerfA2IALoIscbsO3Cd7ZSUN5wDQd0VsdVBVHRs0QycNJbB0ZK5bEC uRbmYCxIakcQLNJJn6atclavRIzd2NXB8tTY6alpTohM6k8VS/6InWAhPyZrnBL0 QhV7Nl4q8vhh3tmhUR48Xy4UTqooSj1eLFUKY046RjLlfTY/rjJkS2MFCPA5H+XZ ZssFq4EBK9rI5TQ04CSwmdLM7IwCquEalgh89JGKABVvTaG0nJ5ZLItzg9/HS1dG SsJrdnb2SqE8NXquWpiZKeAcHAMacbQgFhzL8Rb6oSAbma1WlXfpyfxY6Zp0CD0x WRRUoJWUn7FalcGAN3BBRPbrVVMBInpoema2Cl/gXvpRPpGla3IK2DUIUnax4h9F InSEz5fwd5gXK4KSjxUL5Sone8VfhNojU4VrDP5M8x4wTkZOlAuVSn++zI6N8u6N cdidgkXE9uzRUaxSKk6N0fIiqvcKODQUvj7pM2dEny/N0Fc/cor4Qq9OjeaLg/kZ cHF+fLLEJ7vsek5HXpPlG9twCIw9GyCiHvgdOTHFYp6kjNAIh3qRVfn/+fmTr5an rp8XR9dISXC85tg1Nsn4icDJfH6agEPxQRHgk6EciwvX6srTuOC3nC9Jh+Ojs2UI 8i5DKvi9PF6a5mfXrHj5DufmGZ+K62WX5Ks+ZBFbDAG31pDE/yOYBEdaXzSTAJHm rbGCL98tFSM/znGJM/NPo7wrRxPSz77xWRSNjRtvdGidxm8iw7pxv5nkbuN+i5Yp jvutRglIXZLmuJ0MtKXX65T29H+PqYo7/KUUvQwsjFFgefrr878tA53pP5z/U1lg hWq/K/3d735X5uk2Ayu1uHTc70n/vR7HKr+Xolen79/XKPOsSe+7qAqs5SnbZGAd DQNKr1dQ2JCUGTamx8fHZWCTGdic/qu/+isZ2ALPVFS6z99KX9v87fS1w99JX7v8 3fS1x99Lxfelb+sR7adWYEbvgkV1t4vK3QUr5MA56/1cTvw95tzcm37++ect+Bj1 Hqy33tDS9y2q9P3+Iav04UWN6V6+AP5AjulI+tq1kgwcTf/1X/+1DBxLf/vb35CB frPM8fSdO+8Cz4eO/IGHTBfeAmMENY+3YASOmoFjZqDfDByngNrMAzCgExLRFaZO BZWiTFMYwBisCxj4DpVQEwykhTUrKQbe+LD0YNYC+FC9bVC1D1ilH1xU6dP+Gat0 9gcqPbzInp+1Sj+0yNL2Is8tsvQ5q/T5Rc3r6vSXv/wZOa8uEB5ePAjha5n/iFXP o4sc0GPD9qKDwL3pt77nrTLweHo5nF7LgPTlvwuC4uW/V4si81a9gS+q40nIanX0 4qJgdy/tbwhspr4atV1aVG3LwPQnQfB+Pz8sJwjvDqPekcVPC7XQaLZwKLqF0UWu ocDQxxY59CbdMb2MRBep1sKtexhrYMv7mHddKMOlrrHkpLDGlB5lfr44M5lnHZzC ZssmCBFlbYD+VThOAwyuAdH8OPBg7iX20oTAXNqJQTQpAksoMEWuTyDwlHJZtRzZ gCIo0kWBG+RlxUsbDewQokyeL2NEVCcY/fGJi99/Q+hX35HGb30IGo5WepjwXDzP XA/ColwbysWmxsf//Ai/tMfJozWvpsNs8FEQirnsF/0rmhvX0ijmZtpr8UvELG8S 8iQzXhL4ck0i9TVeR+rkn7zryMHnch9rknbkjt8QNsFVhztuSBPhy/wy9HiV6LHX 6LV5GS/tl0FWhk9bBUQTVliJVTtxDQjdp4ldCexbDqe0FFGZBV6T1473MogqxVMf +sifH/nmfW8YbxLWY5tV9Nwbv3Nkz3/5xzsQ3SStx6I10UaU704NGsJPV3ML57lm 52nWeVRIpjVZ5T0sf90ob5SMN4bF8hrsksKFxA8ycqg7Xsd4mgftMk1RY8C+p1Cm Wo1bPL84/W590f3m/YX63B43D9p9bRoMtAsq6DBi+gqMI45uDRbdM6pPzV4IRJsH nbVhlQnMrRyrLCPHVHsN1Vqn7j4y2fBz6pHztUjjvc82UWmij6+Dvz8Ef3/YMYxW 6/3RwUJfb2ChhVrs2LgwcC4uBWApAyP5DQu3+FrJSH7avmIka/iZ0DFR4hudni6O b/wmxTc+CHzjLS0x/mXzja/kp/lnubJzoDBTnTyDITbf8r5uUermG+MHQzjHshCz CmmBG81FNqRqjk9OFceOVaGIjDejKgX8OF9Sn8dGSAIGQv2FYukaG5+aHssKftnV /FRRsFCp9OTs+DgFKkJWBIvMgbDMyCxvByvPg9xLqVw9OTsN7F2Vl1ULlSorFyqF 8tXCmNVNLRQkO3v5+GyZ18Iuny+VilU+ZP4xc6XEK5gEXiqELQEjWfLiqBj08dIs cB3HhDj+ZeKbzc6wMZEHwBIikCSkt6ANS3DpIvDbq6xyLT9DwxeMSj4YbJADTX1P z14ZKZSHx4/NVic5DKauFE7n58REnsnz1CtT06RLB8pzAkpSrn+Gjwa0CNjlbEl2 Q6volcIloq7kryuAsovlUskSqtLr5eLFMXMhvdIYWm8JCkmqh8TfgZqT8o2QU5nC mFcaH//NaB+YUIHoDEjoBqIbhGBzMLoRhFkC0U1C3DgY3QwSLoHoFh7dEoxuBbGX 4SiW2hIh44tyN3kWGxHm62zLjW2uFH4bmjjIKOMOh8WHIGYOUwPt+EAvZOthAbC9 9DQcPNw60IJIIxqUE+4ipEQL1bX01hahNpncyhLAbwWxOw+qPTeTHy2wuJAoFDLq /41pJUllfyKUz7gsK+xLbGTYQjB9OaRnhZGFd7OgCDtm6swC9RCl0bWC7qUbpFWZ jayoa3EVGbYfFJC6b22VQCpOTYtL4H8vMPkvFZj8GmDi2/fWZgGmhj6W0WspDUCC +8SXMDpPIhkr9dN5G0MjCysNvrC9L1qV/T6OK6W1hqMU1vZ7bkg/F+mQAawybOn4 vTcMm65Jia0ZghXrFDGYBNMhKfBdQZrpTdRmg6BlQENDjMRwJXx2GJDXjETx1pC8 B0fhklpyAxBIcHHQhg0kNbrbnIscSGfW0A/x/LXkzUgZAfJv9clZMBfr/52HmL/u f+U8ZG51SJ8aGvRfcDH39VBXa86gWhRthGktOcXcjSu9XKVyngAjhDGjv0ofOSGl iTbkyBFw5CBaSU5rLTr5kpJZaw9qbaEVcjCoTTk0Xanmp/nBdzGGda8n8cv1ZFxd OjOwXZ215eStNihHHAGNhLMaQh3HitsSFoj07aI0rskhUcRhtxHNx62KOJk3Zhco DUBbC0yYHlg8agJwBDgNAyy4oNfgpEWWcYTfNtgK3DGhH5N2ZuD3YrhE65mBtDED jbj5FpyBVD0zgA54cAZSaoJTERpIKH4ajN8MCv+ecSIEdJQed7T6E6jVL2drvQHr vhBcKyN5DyT12qdsyt4BVzIpMvWArDBPHWU83pj0XgGW2pOeCpv0iDI46angpDfd 2i7O8vRWue2QHkmMaaIsNTZVRokb9t2I5Vwb2so4gjHu5A1pQzKhtJmUpKR3WIIm rlCcGIld9gxp8VNhJ0PDYAniCg9JBOKP5xF3CG6RJY61PcypDHE137qLQ4k1c4y6 MosEVIMJnJQBnCYNnK6gSZE6gKPtZPr2okzVXJQpXJTpTrUzoxZlmhZlJrAoM7Qo +WXVhOC/O2Q9C47XBB3hdKE2KVYuXMVNNotn61GFm9pjOFr/GHC9puV63QaL+Kfn wwG5xDSavB2voia/F0Z0IaYfL/GjkV4xdwSNKu50786d1j1BLnQkbvqz85EVfS8I R2w5vHrbQmMb4RAZwfNGyfpBqHUEgKKlNU5JEjotJfAHFSDiYo8rr4ONnj9huqPm 96T2Veb5RhHjWo+ra91rcIaeFJ5w+mIIaNyRK2POK3E98N31IuH7edeqZTh8d9UL 38ZTpxEcnTaEJ9DqqQZwow3g+qB1QD4StggLQpxW3soaNMIWM06TP/OCZmB5yTCb Al1ZMCnTwyJz7EYk4o7rWRSOlyT5GFUuJsRRae3WdTG5W33Sc/UNu76mcZs90JPV 0rjNXsslQMbfZ+zrb9oTl8EDJgJ/EgXez7CStcjx2RlSXshKmGfb/pw815+AAycN JTcGSypYxG6QJ9G+8OqTgaMTbKP+7guIDQr7foPqskq3AzAQm06eksdZWhqjUR4L /zYWNXNEwXyXBWflK+xlmJUnFjsrEXCKB+AEAz08r+GkRv93LGr0RDH80f/Wo98f GP2YXiWRWD+uloWIhheBZaRCNrhGKTIEzIx28enVQik8GnEqMN8pjeeCy0yN8KXU BlF4VitaJ0hJ6wS/xIJ4RNJwhxMYwQ01Ak9aUTM06+teDnFrOexgCs8XDQ7RFWC7 BJGYUVwQs5cBfUweBnkI5nek5+dbGQU2pl/QgU3p2K8IiREIbE6/IcZkyrJ0ganA 8vS4DnSlf0sHVqWf14HO9Ld0YHf624xEIJi/IpRPK57q78IZuxuSD+ToteyeaAMo NZ61jAete9WD1n3KQOJ9UQ9a5+Yq1cIV/aL1F74odrMzfk+tFy27lH7IEpwmdlEr pY9F2VQ09NbPlGYrBctSFaoTX7wesARVlxGp67kQw0thxpguhppo4hWeLI3OVuTg xkvlK/yPEZPnFMbVfLVAlVq5S9MwHDTNZQZK07lCRQwXrRSQLQKtQm0oT6NS9nnW z06zHDt9np3nf/tZrl8YFxgtFwrTILddLhRLo6IbAPky1m7bxSLrA1RoaqxYOFnO XylU2FRF90wMsEIvWpTTtKHwSntmOpkKHK0L2or8YIM42uBYeyrCMlE6e1vp9J0M yyPkpUM0fz1t6QmjfYhGczINoSZZZP5G1Meqmae5Rh7eozDri63ZsE4KW1Wh1FpE 5raQzO1RmcMsVXWQBSTx5tQo36/GxdtVaBVk5tAkGJYjAqJkHVZ8MC3qweMYYrrw zuI14+TeFfn0gqshrP5uVf9KrK3xKVoqz8dFOs5AD9HGKmKVdrMd93uz6t4WRp0k Dk9Z12TV3Zfx0o1So7BZkd6+l7JiiRXjr4XVuNx1LgDsq/UxzLNO2vCiemR6gtLX h9cBKPOfkFHUDUYdoocy/ZcpfaP0vef2I6zSt1KhTVIXNlDIaeVxKrBZFjBHEtbC FiqwRVpitQqYtYevhj7N4doQYYSsz9bJjKqGL5qtXrJm+jb0aR2Z3iPUVWukr/JS 4ftiO9gIEHoBaTQfZR9DZk271BLfjUfl02HiQhY2EWVLyoDduoUqiTRI1ZeVyqZp 1IvnX3tslRLm71V6qPt0I/uPDsvDngYE1h/uwicijkrVa0T6gMKR7ldCP/dH4UjW DT/f8h/6RKmbv556Xy0UySpkiPq4Cm90R5My29nZymQ/KNax8LhKVGZIKFyZmcxX APHieYx03saZ/PXz+ZGh6bHCdSUNU5UR/APkaXisyCtEh1RmwICom9NmgsJAbHTQ xjrmOLICJnoAN+TtnCC7PWS1SVpnush7NccuovivhW9NTo2F2A8tc8ySQ95F18RA 8jPV2bIyEHR8Mj89ITBRaveawI/YOam4amGeyuaPwvHAiioFxlgxX6lCc2wkWyhg yxYyxdGwKp9hTJB2UccKDsqo2hMGj2RHsIywRjpanc0XZd3Ds2X8FG3zzBgYFU9B xWPF4gC2ISy2cjxN1YEfkxVQcWT0j9YAFdJiutYT02M4oSLQLxT9MFgxeqdNwYZg vTBd2qrQFVbiUC5eFrqsvNxZoU8JCHCxkK8U9NfwbLUi5rY0PVDOT/CQ/LoKmLTS SaZPUgElu1CVQr48Oimm56Lo9nk0+iqGNwMP4KiZDIy8i+NT5UpVaOdSrFh9YiUP VcRCx29IhqrE9uCrCyOm+TTzAVzllQjAgXbtxWnRAGQSz+pQHD6gHfgS9YgPIekl VuT0GBqlKpeuqH0GmbJkkNbMpSaQ4CtK0fHCByRN2o5wUF2TqwQWH8JhBOOMo0Bb CzZIgMAZIveltI5bKUyPDQQyAV2BJ1lxavSyQ3CIY0bshTF1vlkjnpyqni+ASBzP c0zuCdHtx5EKFJ+P4aeQYISRGKO3KKoxNXxhjlivWh5SC/ridWiKnyz4L5V/2DaX jyeDAXEwnmZSsWWweSWUv/MVR57TkiIMSiNW5q6MlIq4IuFzGAw482UtdFbZ3p27 +X/7DhxgWoSmpmZrhEJt8EYwaTjr1H6lEXTvWRfAEl4qO8MojpzWdoaFuIxrjyaj HPc1mBaFLir/8ZmsMn3ZyJKOxdDGXMDocJP44jmVqZHGgEsgXzv9a8ZG030sWWL/ 1kWX1UMZ8gyTFsft44rjhoRI0kuZb+MtwDNDfwWzxEdrNXhra3WceHafIHMyFKdo FrI3TxayttsCC83ah6pHVein9ITA1s8APy4hYdxGJJtkM67W9o/1s2GzFhuR5Tqi jQK1Ke+nSx0Lq49Eo6jL4O/ynAGvTmWEsxEjVhgRWji/yzDOis11UXMXYs5DY7dc HCuT0qtQjyc8NMUYs1TYIKmX/1Y7Gm+UtMbAjvHxCoiDtV7MCi9J2mFoFgSk2kma FWpbp6S4AAjr0WxwzN8QjK8Nvm5pDqjd5YKYuTbKXJsAWW91x7IZorfIxvtyprXU rVDdNgXzzbfWCBEJMcUc4qxUHEP7i/HpwjX8WkLCTdvFNjQ53Ducpfc6ZrSzU7Yj xMti/i5RATxFqYmAOnYb++c+amhPCFsIR743q/U3/H3aLPN+NZy7sE+e7NO7gn26 2+6Ts27MjXAgxKTYPfTqagqI3ZsTvVpK3T+oDq7dXsKt8j7V03v14cixOzom1hps eWU7z7C1NaTzKbClSDhZHVK0YO1KKFG+24DnQ16IOnM/ilkLsJVYYlpYMhZ2peJS fQ0y7cpqgT2cpTshPqkPhQANAdSrSjIFIAmqgxxU1Jd9zsPJ89T8QVgCh4MGyDZZ GY5kFR9IRh2llx/HYBykHUOiemuP8Z7Sn8V/j8MujOttM5CzGt6tGwZDWclhM3xY 2TfD8FHPk0M84eycTayObX9SLZ1jmgFYEj5meZdicelhxWdxc6cfA0GJw9TAMc1u 6GKBUwHzBu6DY6rhe2jNCqcC7DeYsahiAJgYAeYT1NygsUwvhMQN4iuoujNibmWG GJ5V+Dltdo73+OMkS7FS3qtmut2C6i4vdnoeaqaxHUBGCDwG+qeMhzoAzaHc/WIO h/xTPT33i4ihHlnwkHNJbnLhF36MyOIP3LpbaLI29zF/hqWmAKX0NNmVGZsqs6Zi qXR5doY1AEGEijo/0XibHveThvCPUJi1cJovN0icppF4o41BnMYfUhIiELtFMu/t 6O1W9G/JaAn20/CGbUXKvM/J6AelMKT5QHk6LPJMWGQ2LHI4LPJsWORDRmSDjMyh 0/LfTWPwHB2g57Ja0OVzL6BRwHMQPywR2fOEyG6OY9GHjeqFLBJ5WrJfYx8GiHu6 8rMvqH7YOR8xnlAg56YXAAEV1Q8Y1dnSpTIWBvEonBwPZ50X4ccMBHQ17JMG8wZ7 FG96uBobaGM+bhT5FKun7Sdqty1GMSwdpT9hOHw/6AztNBzxYcNdEoCpeUE9Qeev VVEzOnn2IBbzj9HBdIH6W2tMF6wxLZPdx2gTqjBfsicX8CV9LVkQfRWUkN4r1WX4 OCGbNlHx3z2TqEhJQ4/Q7JNo7d6/mNXH4nZKe3XWnNFL6qLV7eUJn8vY80MNoXAY KTjkNQDH5Zjz9DgmS6EI3mDI5C21ixgpXS58ZQ7cQ28OLWhNjZFGFeHULLeT1dSc RiGIkLW4InJg5qLK41TeDeJjmfZQ0IHw4VIC3aUQ0F1yWji1MOguLQi6S+Ggu1QD dJdqg+7SokEXGJgJuksKHxoJwCROhSANqqgDJiMLwmQkHCYjNWAyUhsmI4uEScjA TJiMKJiM1oDJKBWtY4uNLgiT0XCYjNaAyWhtmIy+aJiogZkwGVXn9hI4w7agSP1p ROrQSIFQNcoILX+OUZHBjLGckvyEV82fiYVgOGqrShZMBIIjYqsx857nEf9GWd4N Yghv+xsbQ4AMr9LHckldMkhnaBlVw6nmLqnwIpWKTOnNdnqlbclKTtCvAdqbJgyh OfJ2MW9YE9CPIwX3RoemNK82okgJiHHs5kM14PCm79tweDEzd+T7OJICjUTYhxBV fAlfpkVn1PX4HIzFJ4JXxLyNWcA3G88QWAk0MPptLIiBpGV2G1qS93MelgSCZfh2 E58jGhF0LcPkuMYV3TR+ayfjA8z0Ma8kcfykxvF9geOnDdz+zVIJNq4keBOEtyjK vkuxBeMKfAktFO9JYl8SrIgNhBQRZqLSfNX5gt/JZyWFvX9A9X4Me5/uY4kS87D3 cd17oUHDkkbvu5moMpkUOhBxwcYMVjlhUrD9zKQdd0nlOWOWlUJdluhATcT9mkXE TTrer37Ku226UQ9QZUnLjyYydyT3NanQSQKak3kiR7wakctnpBWptCOfi2v/blm5 tJ+FmKSF4c1obE5RD13ybH3SuFFFMSI40Keo/6QtViFLgFp9EgSXDDwxyfFE2I9i zRrevZAr9lSOjm/FB+EbeP+w3ivGLgA/8hekQ/lH5UdBfjwhP14lP0bkx6j8yMuP Swmq+jxKfoDyFLip4vsqwXv9cNaC2XOSqS5iOEibLBY/KoLpDWjuIy8hYHcPs3Da dnOi8oo/1szkrS1j9jELobPKXQqUGzWJbHf6+uuYvrg7fXGaPsA/zzprps41UaNS 45ggiSO6V+6xD0hr3E8Exv2oihlwzuHnxFTBIZaELWHtkEKgolcFTi/JCILFchnf hDRD5Zg0Zl80+in70GTEbVNxuKX1E5Poml9MStucRbwgJp064IbokPuzie5A403L qt3H2mPS8jw1oF+zjHcvmpkrDnPwjQGZKvTtMu3y/UuALp2z32hwd8/AA1AzI9dt u1wWlZ+zJhcsnYVw11/jsLrWgse9sl8hkSn94tQEHa2qkrO32sQzg9/HUvzqmxP3 4DagoWyf0+1KLSdNp3Da3Ejbs6ael+BT2VhdC/EBzDmy8RRiX1g4Sqs4afjdJy34 XwVutUSLanKsRMY27L34/D6pWoJjVV2lMNSGx6qB7AWK8aXt1sOX3/deMO+3a879 do6ozD1ZS2VZnd50/eC/1+nfOUBSzJ7ZWhv0yps9b1Zp7rXXUhlCj3dnrf2pd2xn yDuN6mAcWfk2ULoJ6EdMadCjWXX5Wttdsu2lTgey7b1Itr1spJdcgx4RooDwddhL 0NdRfgkR2F5HT0lTBOvPM4lLhD1eLbcfs/Fx4YeCEnvBvWu8PoD/iuMu7/mHc+TZ ot9NeX2OUNI53vU3ZClwnQeeVv5Sn3GOkzV0Qm3P6s1+LWyzv1E/UBVYgSamDINA AddtCr2p8WqxA94U6nrguEuJVb6JHqefYt+JkEB+Fhf8L0RIPz8bLlnODyvSXo9D wpvlS+pafY9OBqr8Efh7IxsSz5u6EZr3ITESf22wA3Lf3RSDBcHMt/gefb3VyU7R b/PfTijSj1JW8w1tSn2VFJa2i74EIKT85y1rd78D/r5TYgMNdDSgL7N3yU6+O2dK h0pvY+/RyXVKh75XSYceAunQzS0x/hXpSgQkh8Di/nzL6hZR6OaW+H21fYnoMiNC rmxqeqK/dP3ilVEtgujIR2oRUtPDIzg4zI89NUtyiVCjdIZ48XplNC9qmsN/R4vC kr/tFaAsHANo4/62AwFp1N8UloIuzEpRQFA6IYfrIOXp2P8PiLtqqS0pgwrCg2Lk Ydo44Tb0DLNxlnE8Q7pU2QewreQFxEgNTy3K+yRBHOEv5Fe12KHy8xLwViBTLC8E atz/RzgiWN8YfvglyTtaFztty3PFE/JAS5GCjbyqtDW4FLorNIWipPhDlCgYbmY+ hIZw4ZVGUyCsySTtA2/Jzep6abm1SnAVhMPiaywB5opTeZYW9ib48mH/LYkyNMI+ 3BJQL42W02jLkU6k6Ew7nOJ/l0Acr0P8lNOpCcS7DHrxDkTA1aazNQ5j4aXiV1/h pYHCy8SvvsLLAoWXi199hZebhQX1m9q37/eP7OP/a0IrE3Sxd3IgrWVg7kivRG1B mUjmFSgsxHOBoZVGNA6Anx3YDP4x8tuT0YU+9kzQx+oDPcinBUC/YOGlgcIa9AsW XhYorEG/YOHlZuEFQE9AjWugxiVQRQX4xwDqiwdhcPUuAoTB1bsIEAZX7yJA2Dj8 gy88XvHPS0sdRDCoHIimLyMbVwB8yZVrC2pzvWQ7KfmD7aQFuhEywo2BEbpWve6A rlFgxAHbHItdsj/waJUYqEF4PE0LBeRJyBqLZOGnkUPzaivLKimzZouOokdZtBe1 3SqwWkpORRQgmmQNXrpeH/vHuL4jTS+yDSjlKTgdIIGYAEyMozIPEpW+AcU3tRZ/ AmbsBNGjUnlL+NChOd6EoqTCfY4bs8qI4WP6C2YQ3g8ZNMxmaBQkeoS2Gb/7k7Ik 9merQc372xTGsAEwiI3Ib2xQXYzZXh+bnHmM+9tdg6zbc4Y1HlVwhxyHGuvOwFh3 Bsa6U0xHDeA3q0n6kmjO36Xo8ZzLTmwGA7HCI5MhfmbMECfHlzKybGEOZ4/21Ill 9hoR8vEn4bdITGyfvp8xYr8RIaWgE/5qGtldPTQaDvz10YssG8jcHA2UUDXjuDTd jcXDrCrcbVSywrFBfqCWpiJWvEbaIL8ntG5KvNfpdx3Gxhs0ZXlQUZaHgbLcwSnL w1F6h0L5qZifmRE+4IWLO+Gr8vkWUfRmOr69lvJhsKShgThZGL08xOk5R23P0A1C Ww4ii2tPIEA/TUk/lJWC9kkZYroh3NhCuLEGoFNVZabOj6lq5+r2gJoi+Nck/4Bo 2IBMcyuyWuogKQJR6eZZSoeO8Qb4PiMoSK1CZKj1uVqIYBk8RFGuMlOcGpWaicFJ MlWOrMl5BZOP9zYFNuuC9hgctf03B1hYYI1BcHf4ySMc6YDAxW7g3mf8hnS0wnNa Pk7gw3KwWt68H9rUWWmuoAlZ/x4nCAtCbjhRJHvMMR9tiV2K6G6zZsodCsvCO98M x3NI2ZTmAbccGkZju8JkaMA8M2ZvVdf8kmBv32X19iJbsDawH2SgZc+FKcarMUqw tx8SQN5QT/Wysx048Q1P0cQPxENa4degb7Obg1O4lKzvWuLE8hl4GRlggMBybbgh 2LNOuirUvL0+YPkDM3bB325NIwDWskDmG4ax44AlA/lqj9J334gAdxc+EJlvSiuB D/4mAHuaXBAJtAQegYrM8K+90UURV+WkMA+ZWL4DD4CCV29ngz6tWbA49O3sDbI4 sXMeX43DwKzsomakQEJItt7g64MsfwPMa9h2vsintFpcaw0rL2vD4GkvLCq1zih1 X8SBsTQZug5D6+vVKgfjwsBG1LpTDzFvic6DIkynUagsAjahKzNoB8UAZMAOCgJy fSj0hWUr8dZsr4TVcr5o0Otx0KmtzBtnE2Gb2hn08eg8+kF0cWP+rxG7sZNe48wR JGuO2d7CSgMzZghn2Hs5RvbOErBv9tY6FrwYjVDk/DiQvkhiDAbqGa15JuBNrDRI ngPLKTXzKyoudlYKI70jYMNVTzmIEtyB9/mXuxu/8sLip04vvg2meaGTppZQ1Lxu tDQMQw8iqnsT1u3Bbv67WiMLLpZaa+TzCwOVpCqrCx0P6lyNRw1HrPIW+dKLOEbU IDbLB29rfgbmCRxbELP7hwgbWn2IEf5xhPmsvpBHTlxvqVCDdhGZm0IyN0VlXlKf zSvM3BFuxio8c+CtNC5owojM60Iyr4vK3BuSuTcq8/qQzOujMm8IybwhKvOmkMyb xDM9kMF96qF2q1N2IYJYksLbFCl8BEjhjZwUPuI+soLX9p3CE7h8nJtv+YdWUeTm +fjusCdW9PNultCkrzCSg3HwV1Jl4nmPImbYKLwFTlWy+SyawuBBkBu9WCxcLRR3 c/pZ2JNRZYamlXmLqQrkxhaMh8VRWQe+/fYLLWXxMQgGcsTXcFnUSdZJpkrTWE71 tkyWUChaxEGXsCu6UaMv2tYLFpouVafG0Wk8GsQx8irfWMqkCjQxmh+d5OMY52Qp p8PBMgl2Rz6UIlhGqVPlqekJ/YZaIdAZ7q+kPR4C8ND0ZKHM6d3pCSyBybnZ6fNT HHDnzrlPydoRVohjeOOJdpF+5F9p9PSq5sDpWZuejnF6ehVYsu5jCZg4MRpDIX51 AtjPgkgL2+pxslloORt5LUnvZ4ZIRk9fMA2HRNTR2ndOo2bSUsNBwciMVEn3m6B8 s7x8dEKw4hagc74Vezk6BCNuhajBCCQO9DD8tlpEJWZpJ/KvRpYOolMNROH4DeVP 3Eun//4ffo58g3sp7fDe40Rf6Q/Qk7JVMElPGun0P/3Tv8a8QqTvD+f/VAb89Jf/ mnz7el5cGy1MYqAB+M0ZpXVBhB56s21woxuA2Z3xl0pm9zJkfzf4y80YH1+eYgJj kUc/zvcK4NI8QyutC5H+Ftb5ckxtdC+6c9oSSwcp8hvb6Bts/42AixLb8PFHHU8K MdtFyUrE6aA7r6GXnB5JBYjIV1HkKmP/9eo4cfsf7DSCXuKgbet+tWP7vjlHryM9 nifw+IekyfsV6Csq08eSlclCoQoHeGJUX1q+OjR+P7bf5F+kQ8b9RUf4NWYLv5rj fjpmjjuFY7zsmktZAxoKSZC99pnUTJDaycBcQO5URywIsVbmggiCa7MgZYFmMp+x zFYo+TkTduu1SoU8/e4mfhrNBfzN2KKUdronHBZ6w+jQ1nIA8YTdAaMSdMeBIiEb h6TlcRs+9P4X9PmES6BVKBYlvKSUC16hl0FKLIP+F9SD5RYSbk7oZeDpNZ/WVwes gqRthMheBf/oGCGK2UaIzFXwbWv1k77Kz1JkJ82JpT7daQqxL9GxBCZjoRDP68GF 9pLnWXtJb61NuKk8B6JpUAgiiHZriCYFRP9GQnQZ3sAtfTEDjAkFxoynVojTq5jd q5jRKzjOPCHpm5HdirwPi3Hj0jQPzch7tJGYeboVDUTjPvTqvw8bFr4PMwvfh42B +zAFF0LKa9D3YcrL6Psw5TWG34dpKJjmBdV9mOYF1X2Y5gXVfZjiu/GGdFudxkBz p+GNBy++BObh0c1uNLqbbgrch832fUjyu8apdEVrkCnW0HlSivtBTqDEsOsW7o70 1aQaC3j58WT21cA1EDIjCSk/ixd2hbpmX9gv9dpzu1JrD2zOGXeE53dCRe+TOono TkV7HJQZ8jhzNBFqKpN3xJjwTEjQMa3eE3w0jJa0fApyCkG4JPSX899SUAdTcn8O ALWt6S0Sp6dwHwkCbGVfBeoB5eWTilsWSkrfIM9OVuI2SWenwKg28FFAykn6uYXA CjGdMtAtupZVklTiBQUIhe26EwlA5BIkZzWMAe05V7+z76j1zt4nX9h3Ol2ul2ew S/EMjgLPYE9LjH/ZPAMhcryTU4M7DfFbw1LifMulpCh+81OxNSH8AxBYRiOLYaU1 L8GIHIHvMU5qaipUGVg1LagqC622oLL1RGyY9dSy0qXpB6eKZPrVlKau8eAf9cYc wiAJUN5Wh8KtY7rgEaMPl3c2KzOiAz17BdPkL52I9H8MPHxQcgiNbzmWTiv7h38T wX1NalI+6Vhki8ovHsOJKZuBdFS2aFBtLTXZ6eivoIEEf8wCTbfapc5OqUhWkfvp ommGDjHlzsV+e2oB7z6tWXUBaT3DJSENtYU0tDGsoSW2elOgrgBruD2rWyEGsZm5 JTKz0KkPWknsgLSl8HdZqB1F8m4Af1eE5sA66HVBqd/4yi76ylpHLa6GtDxwe5z+ U/QqpymK7nVGUYeMk+F/ZrU6pI/BIb2aH9LHQrVn+kvlMTCpvi4uMt98J2uL1Jqh vAFL6pQJrItHGNvVpnWr+QmqZ2oMGbIjEBTqJ+gB5ZV29PjB3f6yWsdFyZxuEtAI 6EP4ah1mlBqY6zaMlLoaRQbQiWgyxDkgotlvwSOl9Wi9N/8Staj6YVGt54uqP3RR Cc0ltbA+mhQFbv5tbGfkwjLy68VFEWTKnjSx1L8QKe3Wyw9YgaCPBUpRwig1VHKm UC1PjfI7fHycIwU8/4gVXSyMV1mVk4tlqGWkVK2WlLl9O6uonDqm2Osvwr40Vqo5 +EaYvvWjhxFmlck8v6d1mhEGK9hFMQCdbEexETBLbdSsw+5jBaY7Dxg2KEzr1pa6 1itt/65JvGz7FxNT5v5NB6xb+1ntoNxNa1BpjQvte63u3+To59ZUmbK1v99O7bZq BlFM0P5S+mo9u90FUX4bJzPaSaFkqRcHaeXjguNylKlSwkmRMkeF4XYn3OGElxrh w4p1E2lYukUZvVxuSAkp+wXNC0FiuYJEZ11ZyV2cPFe7ws5Vjgr4K+mE7VHqtav8 Xvpa7a+hr7X+Ovpa72+gr43+Jvra7G8ZtpVlUdO7T9KqWx1d2gwkb4tKRnmo7Tq5 znN9hzrXjytHLMejVW2tw/1XO0SpmxsSD9bWtQ094eG4xkMFPLApG/qRJ7d7bqq3 znyRn0N1HuzmGY6UmHswRx6BTtzQFeElb5qTW4GTOeQ0Dhy/2FZ+JnCem1HO/Wfe e6hMTK+/HNSFKr5zg4cMMcp9YzTO0mxVpBoP4raWcTk/NsWnrgrayKiWPMYPcHRp MTUtmuEk5yzVNlrit1y2NH1iTMyfrbhs6iyHKSJHOE8wPstqqaCrB7GKcuD8oTxX /11rA9cBbOBiNK5Y81I0r9dKqTgV8rJd01PEK+0mfOmI6OdbIyjaF3OzxqWycCr8 fk3a96tt8X+jumX5geZn4EhzhSXT6hZowNK+LP1NKt2or8Ad2nqP6Q5BceB4ZmwO +JLDoZmBdjX9UYfmaIH29rHbG+FK9pfgedyGiHk7hjrgH7p+5eV92Blgg+t/YVkf XZV/mEE+6jIy17A8S6/iCealcMAdWiszTrzGVHin9fuqoJqdFDRMmMY60QNACjJq n/aC4ekW86GY7xZbkSWWb6Nw+WoWWELvkN3IZuggTbmVgZpboOYWt+aVUHMLdagn UKzZfFvQxXqy9B4h2fxOsSbzpUIXW5XVbxox8S7gFGuEYo1usd4svcRAsdWBYg2m QIAutjpLz0DOOk3KddoYIscd89eE+IXn2Au9w9qx63KdaIVtfWJYTcRzZMvxf6Qw aoM0LAz9WC/QHt6DZbzHXovX7KW9Jq9RmvhDZcRfopKbo0s287JN8GRklXyWSrbI Z27wZGECq7Xz9nJUYkk/+eSTpG/nwT+NAt1NwKdWx01jWeEFYzXzt+oEXQX8EU9K /cIynmdWmGZKA7YDk6Az6Yyudb1Vq8Bn09/5zneMHqiaE1hzXNeMCrKdTmazdt7q XhFqrb+0MeLl1KH5+XnSNPS0fi7aZdT6vAm7sHiP9XA28NXs+djtfQbYOO4qYMRx VPjHeKjYqTsEJx0qA79EM9QnGvawYW8RDdcxk6uDM/m1r32Fpb/97W9YrSew9URd rS9qtvcZ88UbimND8boaWsS89iZwXnfBvP4pu71S+Nj+G94qNn/9+nWWfv7550Ng rnthdgjhiZ0BkSp8qxzkFYdoyEcPOFGrDX11BiAbYwHFdGvAO+I44D0w4LeFHyt1 LL4lpp946FDowvKcUXYb1ZkVhI1AV2Dvi93pv2e1zpd2s+a64d8lj5e6Cxu96jYm zxyWsRITLGABwJqY95Ipz7362nmGoZkDmp19MHzRq5DOeJhH2JVLywft6CVh5Lav wbtynfqK6swOSyRG9GkEuuOb3XFvVnEpZxoD17CK9jJepmbjdJ9vEr6YUqyhj2VG 9zB/dC9Lj+5jqdH9LDl6F/NG72bn4/Vf9uhxJOPAMb4QHMnqA4LPPKsWBqELpyZC c150bdYisDqmTVpIVYwFK0s5XYubXat/nZgmgPflTOMa5rrTJjjq7p8XqDXseIiH 9dLNHWeBXbfg8mP+3UTubY3lw/y8HQCK4h74ey/8PSjFb4Ae8e8LJQWlhynIksTX URBvAObbIT9JX4cjSkPiEf8o8dl6/WOKM9c/fPtB5MIZNhMH9OcJ/XlSfx7Tn9qg IlyZnCQ7AdSn363zDCIBh77c/M2kU0ziExjag//sRUj7WBM8KZ5ygRh86LtbPikO hcJ5cU+FDwjuX0uWib19ewVjNrNPGVvr4VtRm16Dbks2Xw/vuOOeMyfqvCSGxm6v gToNkZAA86fn9loWxhSqq5VTYhCM32WqFfUgCX1WobpqO8uzNAkeOIuyL9gjgKSD ddV6nmdpZvzyY5E+rXv41WkLfdRV8zjP0sI4QcEWFrvpub2BRcjU1NWWWCOtwlC7 AWktB9MjhmdG1A2ZlRIyo6XparlUrOw8N3VlplggL6oAGSumrppP8Cw97HabMZPE vuwRQ6Dvuqr6TzzLKnZzgK/mK9eDT5ZBN7OmeUhZnwy7zLW4VudPHApJxJ0rLROY ibSVAatikTz6HrGYjXBdI36MZ+llt3vsaTmeLxamx/Ll0/m50qwovIofW3ZcXbXn eJadcpOp2gfAlGSpVIFO8yGZEXXUe5Rn+J+uf3mi ------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=lavila.js Content-Type: application/x-javascript; charset=iso-8859-1; name=lavila.js Content-Location: http://www.puigcerda.com/include/tree/lavila.js Content-Transfer-Encoding: Base64 c3RCTSgxLCJ0cmVlNjU3NSIsWzEsIiIsIiIsImJsYW5rLmdpZiIsMCwibGVmdCIs ImhhbmQiLCJoYW5kIiwxLDAsMTksMjIwLC0xLCJub25lIiwwLCIjMzMzMzMzIiwi dHJhbnNwYXJlbnQiLCIiLCJyZXBlYXQteSIsMCwiIiwiIiwxMiwxMiwwLCJsaW5l Ymx1ZTEuZ2lmIiwiZmlsZTovLy9FfC9jbXgtd29yay9wcm9kdWN0cy9UcmVlJTIw bWVudS8/Py9kaWFuX2MuZ2lmIiwiZmlsZTovLy9FfC9jbXgtd29yay9wcm9kdWN0 cy9UcmVlJTIwbWVudS8/Py9kaWFuX2IuZ2lmIiwiZmlsZTovLy9FfC9jbXgtd29y ay9wcm9kdWN0cy9UcmVlJTIwbWVudS8/Py9kaWFuX3YuZ2lmIiwxLDAsMCwwLCJj ZW50ZXIiLDBdKTsKc3RCUygicDAiLFswLDBdKTsKc3RJVCgicDBpMCIsWyIgIENv bXVuaWNhY2lvbnMiLCIiLCJfc2VsZiIsIiIsIiIsIiIsIiIsMzMsMjYsIjhwdCAn QXJpYWwnIiwiIzAwMDAwMCIsIm5vbmUiLCJ0cmFuc3BhcmVudCIsImZvbmRvbWVu dXNlc3BvcnRzMjAwNy5qcGciLCJuby1yZXBlYXQiLCI4cHQgJ0FyaWFsJyIsIiNG RkZGRkYiLCJub25lIiwidHJhbnNwYXJlbnQiLCJmb25kb21lbnVzZXNwb3J0czIw MDcuanBnIiwibm8tcmVwZWF0IiwiOHB0ICdBcmlhbCciLCIjMDAwMDAwIiwibm9u ZSIsInRyYW5zcGFyZW50IiwiZm9uZG9tZW51c2VzcG9ydHMyMDA3LmpwZyIsIm5v LXJlcGVhdCIsIjhwdCAnQXJpYWwnIiwiI0ZGRkZGRiIsIm5vbmUiLCJ0cmFuc3Bh cmVudCIsImZvbmRvbWVudXNlc3BvcnRzMjAwNy5qcGciLCJuby1yZXBlYXQiLDFd KTsKc3RCUygicDEiLFtdLCJwMCIpOwpzdElUKCJwMWkwIixbIlNpdHVhY2nzIGRl IFB1aWdjZXJk4CIsIi9sYXZpbGEvdmlsYTIwMDcvY29tZW5zbW92ZW1zaXR1YWNp bzIwMDcucGhwIiwsLCwsLDIwLDEwLCwiIzk5OTk5OSIsLCwiIiwicmVwZWF0LXki LCwiIzAwMDAwMCIsLCwiIiwicmVwZWF0LXkiLCwiIzk5OTk5OSIsLCwiIiwicmVw ZWF0LXkiLCwiIzAwMDAwMCIsLCwiIiwicmVwZWF0LXkiXSwicDBpMCIpOwpzdElU KCJwMWkxIixbIkNvbXVuaWNhY2lvbnMgcGVyIGNhcnJldGVyYSIsIi9sYXZpbGEv dmlsYTIwMDcvbWFwYWNvbXVuaWNhY2lvbnNjYXJyZXRlcmEyMDA3LnBocCJdLCJw MWkwIik7CnN0SVQoInAxaTIiLFsiQ29tdW5pY2FjaW9ucyBwZXIgdHJlbiIsIi9s YXZpbGEvdmlsYTIwMDcvbWFwYWNvbXVuaWNhY2lvbnN0cmVuMjAwNy5waHAiXSwi cDFpMCIpOwpzdElUKCJwMWkzIixbIkNvbXVuaWNhY2lvbnMgYSBMYSBDZXJkYW55 YSIsIi9sYXZpbGEvdmlsYTIwMDcvbWFwYWNlcmRhbnlhMjAwNy5waHAiXSwicDFp MCIpOwpzdElUKCJwMWk0IixbIlRyYW5zcG9ydCB1cmLgIDogZnVuaWN1bGFyIiwi L2xhdmlsYS92aWxhMjAwNy9mdW5pY3VsYXIyMDA3LnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0 SVQoInAxaTUiLFsiUOBya2luZ3MgYSBQdWlnY2VyZOAiLCIvbGF2aWxhL3ZpbGEy MDA3L3BhcmtpbmdzMjAwNy5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdEVTKCk7CnN0SVQoInAw aTEiLFsiICBNdW5pY2lwaSBkZSBQdWlnY2VyZOAiXSwicDBpMCIpOwpzdEJTKCJw MiIsW10sInAwIik7CnN0SVQoInAyaTAiLFsiUHVpZ2NlcmTgIiwiL2xhdmlsYS9s YXZpbGFmaXNpYy9ucHVpZ2NlcmRhLnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQoInAyaTEi LFsiQWdlIiwiL2xhdmlsYS9sYXZpbGFmaXNpYy9uYWdlLnBocCJdLCJwMWkwIik7 CnN0SVQoInAyaTIiLFsiVmlsYWxsb2JlbnQiLCJmaWxlOi8vL0M6L0RvY3VtZW50 cyBhbmQgU2V0dGluZ3MvdXN1YXJpL2VzcG9ydHMvcHVpZ2NlcmRhLmNvbV8yMDA1 L2xhdmlsYS9sYXZpbGFmaXNpYy9udmlsYWxsb2JlbnQucGhwIl0sInAxaTAiKTsK c3RJVCgicDJpMyIsWyJTYW50IE1hcnTtIC0gQ29s8m5pYSBTaW1vbiIsImZpbGU6 Ly8vQzovRG9jdW1lbnRzIGFuZCBTZXR0aW5ncy91c3VhcmkvZXNwb3J0cy9wdWln Y2VyZGEuY29tXzIwMDUvbGF2aWxhL2xhdmlsYWZpc2ljL25zYW50bWFydGkucGhw Il0sInAxaTAiKTsKc3RJVCgicDJpNCIsWyJTYW50IE1hcmMiLCIvbGF2aWxhL2xh dmlsYWZpc2ljL25zYW50bWFyYy5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJwMmk1Iixb IlJpZ29saXNhIiwiL2xhdmlsYS9sYXZpbGFmaXNpYy9ucmlnb2xpc2EucGhwIl0s InAxaTAiKTsKc3RJVCgicDJpNiIsWyJWZW50YWpvbGEiLCIvbGF2aWxhL2xhdmls YWZpc2ljL252ZW50YWpvbGEucGhwIl0sInAxaTAiKTsKc3RFUygpOwpzdElUKCJw MGkyIixbIiAgR3VpYSBTZXJ2ZWlzIE11bmljaXBpIiwiL2xhdmlsYS9zZXJ2ZWlz bXVuaWNpcGkyMDA3L2FkbWluaXN0cmFjaW8ucGhwIl0sInAwaTAiKTsKc3RJVCgi cDBpMyIsWyIgIFNlcnZlaXMgQuBzaWNzIGkgdXJn6G5jaWVzIl0sInAwaTAiKTsK c3RCUygicDMiLFtdLCJwMCIpOwpzdElUKCJwM2kwIixbIlNlcnZlaXMgVXJn6G5j aWVzIiwiL2xhdmlsYS92aWxhMjAwNy91cmdlbmNpZXMyMDA3LnBocCJdLCJwMWkw Iik7CnN0SVQoInAzaTEiLFsiT2ZpY2luYSBBdGVuY2nzIGFsIGNpdXRhZOAiLCIv bGF2aWxhL3ZpbGEyMDA3L2F0ZW5jaW9jaXV0YWRhMjAwNy5waHAiXSwicDFpMCIp OwpzdElUKCJwM2kyIixbIlNlcnZlaXMgQuBzaWNzIiwiL2xhdmlsYS92aWxhMjAw Ny9zZXJ2ZWlzYmFzaWNzMjAwNy5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdEVTKCk7CnN0SVQo InAwaTQiLFsiICBNYXBhIFB1aWdjZXJk4CJdLCJwMGkwIik7CnN0QlMoInA0Iixb XSwicDAiKTsKc3RJVCgicDRpMCIsWyJNYXBhIEdvb2dsZSIsIi9sYXZpbGEvdmls YTIwMDcvbWFwYXB1aWdjZXJkYTIwMDcucGhwIl0sInAxaTAiKTsKc3RJVCgicDRp MSIsWyJDZXJjYWRvciBkZSBDYXJyZXJzIiwiL2dlb2RhdGEvaW5kZXgucGhwIl0s InAxaTAiKTsKc3RJVCgicDRpMiIsWyJNYXBhIGVzdOB0aWMiLCIvbGF2aWxhL3Zp bGEyMDA3L21hcGFwdWlnY2VyZGFlc3RhdGljMjAwNy5waHAiXSwicDFpMCIpOwpz dElUKCJwNGkzIixbIk51Y2xpcyBhZ3JlZ2F0cyIsIi9sYXZpbGEvdmlsYTIwMDcv bnVjbGlzYWdyZWdhdHMyMDA3LnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0RVMoKTsKc3RJVCgi cDBpNSIsWyIgIFB1aWdjZXJk4DogY3VsdHVyYSBpIGFydCJdLCJwMGkwIik7CnN0 QlMoInA1IixbXSwicDAiKTsKc3RJVCgicDVpMCIsWyJBcnQgUm9t4G5pYyIsIi9s YXZpbGEvMjAwN3ZpbGFhcnQvMjAwN3B1aWdjZXJkYWFydHJvbWFuaWMucGhwIl0s InAxaTAiKTsKc3RJVCgicDVpMSIsWyJBcnQgR/J0aWMiLCIvbGF2aWxhLzIwMDd2 aWxhYXJ0LzIwMDdwdWlnY2VyZGFhcnRnb3RpYy5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElU KCJwNWkyIixbIkFydCBzLiBYVkktWFZJSUkiLCIvbGF2aWxhLzIwMDd2aWxhYXJ0 LzIwMDdwdWlnY2VyZGFhcnRzZWdsZXMxNjE4LnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQo InA1aTMiLFsiQXJ0IHMuIFhJWC1YWCIsIi9sYXZpbGEvMjAwN3ZpbGFhcnQvMjAw N3B1aWdjZXJkYWFydHNlZ2xlczE5MjAucGhwIl0sInAxaTAiKTsKc3RFUygpOwpz dElUKCJwMGk2IixbIiAgUHVpZ2NlcmTgOiBoaXN08nJpYSJdLCJwMGkwIik7CnN0 QlMoInA2IixbXSwicDAiKTsKc3RJVCgicDZpMCIsWyJMYSBmdW5kYWNp8yIsIi9s YXZpbGEvaGlzdG9yaWEvbGFmdW5kYWNpby5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJw NmkxIixbIkVsIGNyZWl4ZW1lbnQiLCIvbGF2aWxhL2hpc3RvcmlhL2VsY3JlaXhl bWVudC5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJwNmkyIixbIkVscyBKdWV1cyBpIGVs cyBPcmRyZXMiLCIvbGF2aWxhL2hpc3RvcmlhL2Vsc2p1ZXVzaW9yZHJlcy5waHAi XSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJwNmkzIixbIkxhIGRlY2Fk6G5jaWEiLCIvbGF2aWxh L2hpc3RvcmlhL2xhZGVjYWRlbmNpYS5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJwNmk0 IixbIkVsIGJhbmRvbGVyaXNtZSIsIi9sYXZpbGEvaGlzdG9yaWEvZWwgYmFuZG9s ZXJpc21lLnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQoInA2aTUiLFsiRWwgdHJhY3RhdCBk ZWwgUGlyaW5ldXMiLCIvbGF2aWxhL2hpc3RvcmlhL3RyYWN0YXRwaXJpbmV1cy5w aHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJwNmk2IixbIkxhIHJldm9sdWNp8yBmcmFuY2Vz YSIsIi9sYXZpbGEvaGlzdG9yaWEvcmV2b2x1Y2lvZnJhbmNlc2EucGhwIl0sInAx aTAiKTsKc3RJVCgicDZpNyIsWyJWaWxhIGxpYmVyYWwiLCIvbGF2aWxhL2hpc3Rv cmlhL3ZpbGFsaWJlcmFsLnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQoInA2aTgiLFsiU+hn bGUgWFgsIGZpbnMgbGEgZ3VlcnJhIGNpdmlsIiwiL2xhdmlsYS9oaXN0b3JpYS9z ZWdsZXZpbnRmaW5zZ3VlcnJhLnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQoInA2aTkiLFsi TGEgcG9zdGd1ZXJyYSIsIi9sYXZpbGEvaGlzdG9yaWEvbGFwb3N0Z3VlcnJhLnBo cCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQoInA2aTEwIixbIkxhIGRlbW9jcuBjaWEiLCIvbGF2 aWxhL2hpc3RvcmlhL2xhZGVtbW9jcmFjaWEucGhwIl0sInAxaTAiKTsKc3RJVCgi cDZpMTEiLFsiTGEgdW5p8yBldXJvcGVhIiwiL2xhdmlsYS9oaXN0b3JpYS91bmlv ZXVyb3BlYS5waHAiXSwicDFpMCIpOwpzdElUKCJwNmkxMiIsWyJDcmVpeGVtZW50 IHVyYmFu7XN0aWMiLCIvbGF2aWxhL2hpc3RvcmlhL25vdXVyYmFuaXNtZS5waHAi XSwicDFpMCIpOwpzdEVTKCk7CnN0SVQoInAwaTciLFsiICBQdWlnY2VyZOAgOiBm 7XNpYyJdLCJwMGkwIik7CnN0QlMoInA3IixbXSwicDAiKTsKc3RJVCgicDdpMCIs WyJlbCBjbGltYSIsIi9sYXZpbGEvbGF2aWxhZmlzaWMvZWxjbGltYS5waHAiXSwi cDFpMCIpOwpzdElUKCJwN2kxIixbImxhIHZlZ2V0YWNp8yIsIi9sYXZpbGEvbGF2 aWxhZmlzaWMvdmVnZXRhY2lvLnBocCJdLCJwMWkwIik7CnN0SVQoInA3aTIiLFsi ZWxzIHJpdXMiLCIvbGF2aWxhL2xhdmlsYWZpc2ljL2Vsc3JpdXMucGhwIl0sInAx aTAiKTsKc3RJVCgicDdpMyIsWyJsYSBmYXVuYSIsIi9sYXZpbGEvbGF2aWxhZmlz aWMvZmF1bmEucGhwIl0sInAxaTAiKTsKc3RJVCgicDdpNCIsWyJnZW9sb2dpYSIs Ii9sYXZpbGEvbGF2aWxhZmlzaWMvZ2VvbG9naWEucGhwIl0sInAxaTAiKTsKc3RF UygpOwpzdElUKCJwMGk4IixbIiAiLCIvbGF2aWxhL3ZpbGEyMDA3L3B1aWdjZXJk YWZpc2ljMjAwNy5waHAiLCwsLCwsLDIwLCwsLCwsInJlcGVhdC15IiwsLCwsLCJy ZXBlYXQteSIsLCwsLCwicmVwZWF0LXkiLCwsLCwsInJlcGVhdC15Il0sInAwaTAi KTsKc3RFUygpOwpzdEVNKCk7Cg== ------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v Content-Disposition: inline; filename=estils.htm Content-Type: text/html; name=estils.htm Content-Location: http://www.puigcerda.com/lavila/css/estils.css Content-Transfer-Encoding: 8bit 404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at puigcerda.com
------------1Rpe3DcyZn2bVLZxRCAR9v--